Video | Een videoproject doorlopen

Video | Een videoproject doorlopen
In deze video demonstreert de door Adobe gecertificeerde Photoshop-deskundige en schrijver van infiniteskills.com Jeff Sengstack het bereik van de functies voor animatie en videobewerking die beschikbaar zijn in Photoshop.
Jeff Sengstack

Video's maken op de tijdlijn

Het geheel veranderde, op clips gebaseerde deelvenster Tijdlijn bevat nu, net als videobewerkingsprogramma's zoals Adobe Premiere, effecten en overgangen die voltooide video's een professioneel aanzien geven.

Videozelfstudies:

Gebruiksvriendelijke videoworkflow: aanwijzingen voor het toevoegen van videoclips, het bijsnijden van videoclips, het toevoegen van een muzieknummer en het renderen van een film zodat deze kan worden bekeken door uw doelgroep. Door RC Conception (8:18)

Een video bewerken in Photoshop. Door Matthew Gore (10:42)

Slipbewerkingen uitvoeren om de in- en uitpunten van een video aan te passen zonder de duur van de clip te wijzigen. Door Meredith Payne-Stotzner (1:20)

Frames overslaan en opslaan in cachegeheugen om afspelen te verbeteren. Door Meredith Payne-Stotzner (2:07)

De snelheid van clips wijzigen: vertraging en versnelling. Door Jeff Sengstack (9:45). Clips vertragen of versnellen. Door Jeff Sengstack (9:45)

Videogroepen

Videogroepen bevatten een combinatie van meerdere videoclips en andere inhoud, zoals tekst, afbeeldingen en vormen op één track in de tijdlijn.

Een videogroep maken

 • Importeer een videobestand; het wordt automatisch toegevoegd als een nieuwe videogroep.
 • Als u een lege groep wilt maken waaraan u inhoud wilt toevoegen, klikt u op een filmstrippictogram links van het deelvenster Tijdlijn en kiest u Nieuwe videogroep in het pop-upmenu.

Een videogroep bewerken

 • Als u clips wilt verplaatsen, sleept u deze in de tijdlijn.
 • Als u in- en uitpunten wilt wijzigen, sleept u de clipgrenzen in de tijdlijn.
 • Als u items van de ene groep naar een andere wilt verplaatsen, sleept u de items omhoog of omlaag in de tijdlijn of in het deelvenster Lagen.
 • Als u een geselecteerde clip wilt opsplitsen en de resulterende onderdelen afzonderlijk wilt bewerken, plaats u de afspeelknop van de tijdlijn op de positie waar u de clip wilt splitsen. Klik vervolgens op de knop Splitsen bij afspeelknop in de linkerbenedenhoek van het deelvenster Tijdlijn.

Audiotracks en -besturingselementen

U kunt de audiotracks in de tijdlijn van elkaar scheiden, zodat u ze gemakkelijk kunt bewerken en aanpassen.

De audio in clips aanpassen

 • Klik met de rechtermuisknop op audioclips om ze te dempen, het volume aan te passen of in of uit te faden.
 • Klik met de rechtermuisknop op videoclips en klik op de muzieknoten om de audio in deze clips aan te passen.

Audio aanpassen: Een videozelfstudie door Richard Harrington. (3:31)

Audiotracks maken of verwijderen

 • Rechts van de namen van de audiotracks in de tijdlijn klikt u op de muzieknoten en selecteert u Nieuwe audiotrack of Track verwijderen.

Audioclips toevoegen, dupliceren, verwijderen of vervangen

 • Rechts van de namen van audiotracks in de tijdlijn klikt u op de muzieknoten . Selecteer vervolgensAudio toevoegen om een andere clip in de track te plaatsen.
 • Selecteer een audioclip in de tijdlijn en klik op de muzieknoten rechts van de naam van de track. Selecteer vervolgens Dupliceren, Verwijderen of Audioclip vervangen.

Video-overgangen

Overgangen brengen professionele vervagings- en overvloei-effecten tot stand. Klik op het pictogram voor overgangen linksboven in het deelvenster Tijdlijn. Kies vervolgens een duur en sleep een overgangstype naar het begin of einde van clips. (Plaats de overgang tussen clips voor een crossfade-effect.) Sleep de randen van de voorvertoning van de overgang in de tijdlijn om de in- en uitpunten nauwkeurig te plaatsen.

Opmerking:

Klik met de rechtermuisknop op overgangen in de tijdlijn om deze te vervangen door een ander type overgang of om een precieze numerieke duur op te geven.

De snelheid en duur van videoclips wijzigen

Klik met de rechtermuisknop op videoclips voor toegang tot de schuifregelaars Duur en Snelheid. Deze besturingselementen staan met elkaar in verband. Als u bijvoorbeeld een Snelheid van 400% kiest, wordt de maximale duur beperkt tot een kwart van het origineel.

Filters toepassen op videolagen

Wanneer u filters op alle frames in een videolaag wilt toepassen, moet u de laag eerst in een slim object omzetten. Alle volgende filters die u toepast worden slimme filters, waardoor u totale flexibiliteit krijgt en filterinstellingen op elk gewenst moment opnieuw kunt aanpassen.

 1. Selecteer de videolaag in het deelvenster Tijdlijn of Lagen.
 2. Kies Laag > Slimme objecten > Omzetten in slim object.
 3. Pas filters toe uit het menu Filter. Als u instellingen later opnieuw wilt aanpassen, geeft u het deelvenster Lagen weer en dubbelklikt u op het filter in de lijst Slimme filters voor de videolaag.

Zie Niet-destructief bewerken voor meer informatie.

Bewegingseffecten toepassen op tekst, stilstaande beelden en slimme objecten

Klik met de rechtermuisknop op tekst, stilstaande beelden en clips met slimme objecten om voorinstellingen voor pannen, zoomen en roteren te kunnen kiezen en snel geavanceerde animatie toe te passen. Sleep de resulterende Transformatie-hoofdframes in de tijdlijn om de resultaten te perfectioneren.

Opmerking:

Voor dramatische effecten tijdens het pannen, schalen en roteren van clips, zet u uw clip om in een slim object en gebruikt u Transformatie-hoofdframes met de tool Vrije transformatie.

Videozelfstudies:

Lagen transformeren in een tijdsverloop. Julieanne Kost (3:52)

Maskers maken en deze verplaatsen in een tijdsverloop. Julieanne Kost (3:17)

Pannen en zoomen in video’s in Photoshop. Julieanne Kost (18:06)

Animaties met audio maken. Zelfstudie-artikel door Rafiq Elmansy.

Een groter aantal bestandsindelingen importeren

Dankzij de herziene video-engine kunt u een groter aantal video-, audio- en afbeeldingsreeksbestanden importeren. 

Zie Ondersteunde bestandsindelingen voor de volledige lijst.

Voltooide video's exporteren met Adobe Media Encoder

Kies Bestand > Exporteren > Video renderen. In het eerste pop-upmenu selecteert u Adobe Media Encoder om de volgende indelingsopties te kiezen:

 • De DPX-indeling (Digital Picture Exchange) is vooral bedoeld voor framereeksen die u met een editor, zoals Adobe Premiere Pro, in professionele videoprojecten wilt opnemen.
 • De H.264-indeling (MPEG-4) is het meest veelzijdig; deze bevat namelijk voorinstellingen voor HD- en breedbeeldvideo en voor uitvoer die is geoptimaliseerd voor tablets of weergave op het web.
 • De QuickTime-indeling (.MOV) is vereist voor het exporteren van alfakanalen en niet-gecomprimeerde video. Het menu Voorinstelling bevat extra compressieopties.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid