Leer hoe u werkschijven in Photoshop beheert. Fouten oplossen die zijn opgetreden doordat de werkschijf vol is.

Wat is een werkschijf?

Een werkschijf is een schijfstation of een SSD die wordt gebruikt voor tijdelijke opslag terwijl Photoshop wordt uitgevoerd. In Photoshop gebruikt u deze ruimte om gedeelten van uw documenten en hun staten in het deelvenster Historie op te slaan die niet in het RAM-geheugen passen. Werkschijfbestanden gaan naar onzichtbare, door het besturingssysteem gespecificeerde mappen, behalve niet-opstartvolumes in Windows, in de hoofdmap van het station. Wanneer een niet-opstartstation als werkschijf wordt gebruikt, worden de tijdelijke bestanden in de hoofdmap van het station geplaatst.

Photoshop gebruikt standaard de vaste schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd als primaire werkschijf. 

Werkschijfvoorkeuren aanpassen

Opmerking:

Als u Photoshop 2019 of ouder niet kunt starten omdat de werkschijf vol is, houdt u Cmd + Option (macOS) of Ctrl + Alt (Windows) tijdens het opstarten ingedrukt om een nieuwe werkschijf in te stellen.

U kunt de instellingen voor werkschijven aanpassen in de sectie Voorkeuren > Werkschijven.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Werkschijven (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Werkschijven (Mac).

 2. Schakel een werkschijf in of uit door in het dialoogvenster Voorkeuren het desbetreffende selectievakje in of uit te schakelen. Klik op de pijlknoppen om de volgorde van de werkschijven te wijzigen.

 3. Klik op OK. Start Photoshop opnieuw om de wijziging toe te passen.

Hoeveel werkschijfruimte hebt u nodig?

De vereiste werkschijfruimte hangt af van de manier van bewerken en het aantal historiestaten in het geheugen.

 • Als u alleen kleine wijzigingen aanbrengt, hebt u een minimum van 1,5 GB aan werkschijfruimte nodig voor Photoshop (met standaardvoorkeuren, penselen, patronen enz.) plus twee maal de grootte van alle bestanden die u tegelijkertijd geopend hebt.
 • Als u grote wijzigingen aanbrengt in pixellagen (dus als u diverse filters gebruikt in complexe achtergrondafbeeldingen of veel bewerkingen toepast op grote slimme objecten) hebt u net zo veel ruimte als het originele bestand nodig vermenigvuldigd met het aantal historiestaten. 

Photoshop reserveert altijd 6 GB aan ruimte op opstartstations en 1 GB op niet-opstartstations. Hierdoor wordt vermeden dat er problemen ontstaan met het besturingssysteem als gevolg van een schijf waarop geen ruimte meer beschikbaar is. Als u honderden penselen of patronen laadt, is voor het opstarten van Photoshop aanzienlijk meer werkschijfruimte vereist.

Aanbevolen instellingen voor werkschijven

 • Voor de beste prestaties koppelt u de werkschijven aan een compatibele poort die de hoogste bandbreedte van alle beschikbare poorten heeft. De bandbreedtelimieten voor verschillende poorten zijn als volgt:
  Thunderbolt = 10 GB/sec
  eSATA = 600 MB/sec
  PCIe = 500 MB/sec
  USB3 = 400 MB/sec
 • Als u de prestaties wilt verbeteren, stelt u een gedefragmenteerde vaste schijf met genoeg vrije ruimte en hoge lees- en schrijfsnelheden als werkschijf in. Als u over meer dan één vaste schijf beschikt, kunt u extra werkschijven opgeven. Photoshop ondersteunt een werkschijfruimte tot 64 exabytes op maximaal vier volumes. (Een exabyte is gelijk aan 1 miljard GB.)
 • Als uw opstartschijf een vaste schijf is in plaats van een solid-state-schijf (SSD), probeer dan een andere vaste schijf te gebruiken als primaire werkschijf. Een SSD is echter wel zeer geschikt als primaire opstartschijf en werkschijf. In feite werkt een SSD waarschijnlijk beter als primaire werkschijf dan een aparte vaste schijf.
 • Werkschijven moeten zich op een ander station bevinden dan grote bestanden die u bewerkt.
 • Werkschijven moeten zich op een ander station bevinden dan de schijf die door uw besturingssysteem voor het virtuele geheugen wordt gebruikt.
 • Raidschijven/schijfarrays zijn geschikt voor gereserveerde werkschijfvolumes.
 • Defragmenteer stations met werkschijven regelmatig.

Stations die niet worden aanbevolen als werkschijf

 • Netwerkstations
 • USB-sticks
 • USB-2-sticks

Fouten oplossen die zijn opgetreden doordat de werkschijf vol is

Maak extra schijfruimte vrij

'Werkschijf vol’ betekent vaak dat het station (of de stations) die als werkschijf wordt gebruikt, te weinig beschikbare ruimte heeft.
Maak extra ruimte op de vaste schijf vrij door overbodige bestanden van de werkschijf te verwijderen, of door uw bestanden van de werkschijf naar een andere opslaglocatie te verplaatsen.

Geef een geschikt station als werkschijf op

Standaard wordt alleen het station met het besturingssysteem als werkschijf voor Photoshop geselecteerd. Als u meer dan één station of partitie hebt, moet u het snelste station met de meeste vrije ruimte als uw werkschijf (of werkschijven) selecteren. U kunt het probleem van een volle werkschijf ook oplossen door extra stations als werkschijf te selecteren. Zie Werkschijfvoorkeuren aanpassen

Photoshop-voorkeuren opnieuw instellen

In de zeldzame gevallen dat Photoshop of het systeem vastloopt, kan het voorkeurenbestand van Photoshop beschadigd raken. Dit kan gevolgen hebben voor de manier waarop Photoshop werkschijven verwerkt. Fouten die zijn opgetreden doordat de werkschijf vol is, kunnen worden opgelost door eerst de Photoshop-voorkeuren en daarna de werkschijfvoorkeuren opnieuw in te stellen. Zie Photoshop-voorkeuren opnieuw instellen.

Automatisch opslaan voor herstel uitschakelen

In het geval dat Photoshop onverwacht wordt afgesloten, de computer vastloopt of opnieuw wordt opgestart, probeert Photoshop standaard uw document automatisch te herstellen. 

Het tijdelijke (werk)bestand van Photoshop wordt verkleind met het risico dat automatisch herstel niet mogelijk is, door het volgende uit te schakelen: Bewerken (Win) / Photoshop (Mac) > Voorkeuren > Bestandsbeheer > Herstelinformatie automatisch opslaan elke [N-minuten].