Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe After Effects | APSB21-54

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

ASPB21-54

20 juli 2021

3

Samenvatting

Adobe heeft een update uitgebracht voor Adobe After Effects voor Windows en macOS. Deze update verhelpt meerdere kritieke en gemiddelde kwetsbaarheden. Misbruik van deze kwetsbaarheden kan leiden tot willekeurige code-uitvoering binnen de context van de huidige gebruiker.           

Van toepassing op de volgende versies

Product

Versie

Platform

Adobe After Effects

18.2.1 en eerdere versies       

Windows

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie te updaten naar de recentste versie via het updatemechanisme van de Creative Cloud desktop-app. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie.

Product

Versie

Platform

Prioriteitsbeoordeling

Beschikbaarheid

Adobe After Effects

18.4

Windows en macOS

3

Adobe After Effects

17.7.1

Windows en macOS

3

Bij beheerde omgevingen, kunnen IT-beheerders het Admin Console gebruiken om Creative Cloud-toepassingen in te stellen voor eindgebruikers. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie.

Opmerking:

CVE-2021-35996 is verholpen in Adobe After Effects versie 18.4 en hoger.

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid

Impact van kwetsbaarheid

Ernst

CVSS base score 

CVE-nummers

Out-of-bounds Read (CWE-125)

Arbitrary file system read

Moderate

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36018

CVE-2021-36019

Access of Memory Location After End of Buffer

(CWE-788)

Arbitrary code execution 

Critical 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36017

Out-of-bounds Write (CWE-787)

Arbitrary code execution 

Critical 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35993

CVE-2021-35994

Improper Input Validation

(CWE-20)

Arbitrary code execution 

Critical 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35995

Access of Memory Location After End of Buffer

(CWE-788)

Arbitrary code execution 

Critical 

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35996

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende onderzoekers voor het melden van deze problemen en voor de samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen:   

  • CQY van Topsec Alpha Team (yjdfy) (CVE-2021-35996)
  • Mat Powell (@mrpowell) en Joshua Smith (@kernelsmith) het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-35994, CVE-2021-35993)
  • Mat Powell van het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-35995, CVE-2021-36017, CVE-2021-36018)
  • Qiao Li van het Baidu Security Lab in samenwerking met het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-36019)

Revisies

3 augustus 2021: Dankbetuigingen voor CVE-2021-35993 aangepast

15 oktober 2021: rij voor N-1-versie toegevoegd.
For more information, visit https://helpx.adobe.com/security.html, or email PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online