Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Photoshop | APSB21-38

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB21-38

08 juni 2021      

3

Samenvatting

Adobe heeft updates uitgebracht voor Photoshop voor Windows en macOS. Deze updates lossen een kritieke kwetsbaarheid op.Misbruik kan leiden tot uitvoering van willekeurige code in de context van de huidige gebruiker.

Van toepassing op de volgende versies

Product

Getroffen versie

Platform

Photoshop 2020

21.2.8 en eerdere versies

Windows en macOS 

Photoshop 2021

22.4.1 en eerdere versies     

Windows en macOS

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de onderstaande prioriteitsbeoordelingen toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de meest recente versie via de updatefunctie van de Creative Cloud desktop-app.Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie. 

Product

Bijgewerkte versies

Platform

Prioriteit

Photoshop 2020

21.2.9

Windows en macOS

3

Photoshop 2021

22.4.2

Windows en macOS

3

Opmerking:

Bij beheerde omgevingen, kunnen IT-beheerders het Admin Console gebruiken om Creative Cloud-toepassingen in te stellen voor eindgebruikers. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie.

Opmerking:

CVE-2021-28582 was resolved by Photoshop 2020 version 21.2.8 and Photoshop 2021 version 22.4.0 as well.

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid

Impact van kwetsbaarheid

Ernst

CVSS base score 

CVE-nummer

Heap-gebaseerde bufferoverloop

(CWE-122)

Willekeurige code-uitvoering 

Kritiek 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28624

Buffer Overflow  

(CWE-788)

Arbitrary code execution 

Critical 

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28582

Dankbetuigingen

Adobe dankt de volgende personen voor het melden van deze problemen en voor hun samenwerking met Adobe om gebruikers beter te beschermen:

  • Yongjun Liu van het beveilingsteam van nsfocus (liuyongjun) (CVE-2021-28582)

Revisies

13 juli 2021: Gegevens over CVE-2021-28624  zijn verwijderd  
For more information, visit https://helpx.adobe.com/security.html , or email PSIRT@adobe.com

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?