Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Photoshop | APSB21-63

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB21-63

20 juli 2021

3

Samenvatting

Adobe heeft updates uitgebracht voor Photoshop voor Windows en macOS. Deze update verhelpt lost een kritieke en een matige kwetsbaarheid op..Misbruik van deze kwetsbaarheden kan leiden tot willekeurige code-uitvoering binnen de context van de huidige gebruiker.                     

Van toepassing op de volgende versies

Product

Getroffen versie

Platform

Photoshop 2020

21.2.9 en eerdere versies

Windows en macOS 

Photoshop 2021

22.4.2 en eerdere versies

Windows en macOS

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de onderstaande prioriteitsbeoordelingen toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de meest recente versie via de updatefunctie van de Creative Cloud desktop-app.Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie. 

Product

Bijgewerkte versies

Platform

Prioriteit

Photoshop 2020

21.2.10

Windows en macOS

3

Photoshop 2021

22.4.3

Windows en macOS

3

Opmerking:

Bij beheerde omgevingen, kunnen IT-beheerders het Admin Console gebruiken om Creative Cloud-toepassingen in te stellen voor eindgebruikers. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie.

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid

Impact van kwetsbaarheid

Ernst

CVSS base score 

CVE-nummer

Stack-based Buffer Overflow (CWE-121)

Arbitrary code execution 

Critical 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36005

Improper Input Validation (CWE-20)

Arbitrary file system read

Moderate 

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36006

Dankbetuigingen

Adobe dankt de volgende personen voor het melden van deze problemen en voor hun samenwerking met Adobe om de klanten van Adobe te helpen beschermen:

  • Yongjun Liu van het beveiligingsteam van nsfocus (liuyongjun) (CVE-2021-36005) 
  • Mat Powell het Zero Day Initiative van Trend Micro (CVE-2021-36006)

Revisies

26 juli 2021: Gegevens van CVSS-vector voor CVE-2021-36006 aangepast.

29 juli 2021: CVSS-vector voor CVE-2021-36006 aangepast.   
For more information, visit https://helpx.adobe.com/security.html, or email PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online