Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Photoshop | APSB21-68

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB21-68

17 augustus 2021      

3

Samenvatting

Adobe heeft updates uitgebracht voor Photoshop voor Windows en macOS. Deze updates lossen meerdere kritieke kwetsbaarheden op.Misbruik van deze kwetsbaarheden kan leiden tot willekeurige code-uitvoering binnen de context van de huidige gebruiker.                     

Van toepassing op de volgende versies

Product

Getroffen versie

Platform

Photoshop 2020

21.2.10 en eerdere versies

Windows en macOS 

Photoshop 2021

22.4.3  en eerdere versies     

Windows en macOS

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie te updaten naar de recentste versie via het updatemechanisme van de Creative Cloud desktop-app.Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie. 

Product

Bijgewerkte versies

Platform

Prioriteit

Photoshop 2020

21.2.11

Windows en macOS

3

Photoshop 2021

22.5

Windows en macOS

3

Opmerking:

Bij beheerde omgevingen, kunnen IT-beheerders het Admin Console gebruiken om Creative Cloud-toepassingen in te stellen voor eindgebruikers. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie.

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid

Impact van kwetsbaarheid

Ernst

CVSS base score 

CVE-nummer

Heap-based Buffer Overflow (CWE-122)

Arbitrary code execution 

Critical 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36065

Out-of-bounds Write

(CWE-787)  

Arbitrary code execution  

Critical  

7.8  

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36066

Dankbetuigingen

Adobe dankt de volgende personen voor het melden van deze problemen en voor hun samenwerking met Adobe om de klanten van Adobe te helpen beschermen:

  • Yongjun Liu van het beveiligingsteam van nsfocus (liuyongjun) (CVE-2021-36065) 
  • Francis Provencher {PRL} in samenwerking met het Zero Day Initiative van Trend Micro ( CVE-2021-36066)

For more information, visit https://helpx.adobe.com/security.html, or email PSIRT@adobe.com.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account