Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Premiere Pro | APSB21-117

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB21-117

14 december 2021   

3

Samenvatting

Adobe heeft updates uitgebracht voor Adobe Premiere Pro voor Windows en macOS. Deze update verhelpt kritieke en gemiddelde kwetsbaarheden. Misbruik kan leiden tot uitvoering van willekeurige code en verhoging van rechten.

Van toepassing op de volgende versies

Product

Versie

Platform

Adobe Premiere Pro 

22.0  en eerdere versies     

Windows en macOS

Adobe Premiere Pro 

15.4.2  en eerdere versies     

Windows en macOS

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie te updaten naar de recentste versie via het updatemechanisme van de Creative Cloud desktop-app.  Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie.

Product

Versie

Platform

Prioriteitsbeoordeling

Beschikbaarheid

Adobe Premiere Pro

22.1.1

Windows en macOS

3

Adobe Premiere Pro

15.4.3

Windows en macOS

3

Bij beheerde omgevingen, kunnen IT-beheerders het Admin Console gebruiken om Creative Cloud-toepassingen in te stellen voor eindgebruikers. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie.

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid

Impact van kwetsbaarheid

Ernst

CVSS-basisscore 

CVE-nummers

Leesbewerking buiten bereik (CWE-125)

Bevoegdhedenescalatie

Gemiddeld

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-43751
   

Use After Free (UAF) (CWE-416)

Bevoegdhedenescalatie
 

Matig

3,3


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 


CVE-2021-40790
    

Leesbewerking buiten bereik (CWE-125)

Bevoegdhedenescalatie

Matig

3,3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-40791
  

Leesbewerking buiten bereik (CWE-125)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 

CVE-2021-40795

Leesbewerking buiten bereik (CWE-125)
 

Bevoegdhedenescalatie
 

Matig

3,3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-42265
 

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende personen voor het melden van deze problemen en voor de samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen: 

  • Mat Powell van Trend Micro Zero Day Initiative -- CVE-2021-43751; CVE-2021-40790; CVE-2021-40791; CVE-2021-40795; CVE-2021-42265
     

   


Ga voor meer informatie naar https://helpx.adobe.com/nl/security.html of stuur een e-mail naar PSIRT@adobe.com 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?