Microsoft Word/PowerPoint:

Word- en PowerPoint-video
Klik om de demo af te spelen
Outlook-video
Klik om de demo af te spelen
Teams-video
Klik om de demo af te spelen

Vereiste actie:
voor een update van de Office 365-applicatie, die op 11 januari 2021 wordt uitgevoerd, moet een toestemmingsverzoek voor deze applicatie opnieuw worden geaccepteerd voordat gebruikers toegang kunnen krijgen tot de Office-integraties

Op 11 januari 2021, om 11:00 uur Eastern Time, voert Adobe Sign een update uit voor de Adobe Sign voor Office 365-applicatie, de algemene applicatie voor de integraties voor Word/PowerPoint, Outlook en Teams. Deze update wordt uitgevoerd om de algehele beveiliging van deze drie integraties te verbeteren.

Nadat de update is voltooid, worden beheerders en/of gebruikers gevraagd om een toestemmingsverzoek voor de applicatie te accepteren. Dit verzoek moet opnieuw worden geaccepteerd omdat een nieuwe applicatie-id wordt gebruikt. Het verzoek bevat dezelfde toestemmingen als de vorige verificatie; er worden geen extra toestemmingen toegevoegd.

 • Er is geen installatie- of upgradeproces waaraan gebruikers moeten deelnemen. Ze hoeven alleen maar het toestemmingsverzoek opnieuw te accepteren.
 • Het toegangstoken heeft een geldigheid van één uur. Gebruikers die zijn geverifieerd op het moment dat de applicatie wordt bijgewerkt, worden gevraagd het toestemmingsverzoek opnieuw te accepteren wanneer hun toegangstoken verloopt.
  • Gebruikers die niet zijn geverifieerd op het moment van de update, worden gevraagd het toestemmingsverzoek opnieuw te accepteren wanneer ze de integratie de eerstvolgende keer openen (tenzij een beheerder al toestemming heeft gegeven namens de organisatie).

Het toestemmingsverzoek geldt voor alle drie de integraties, dus gebruikers hoeven het verzoek slechts één keer te accepteren en die acceptatie geldt voor alle gebruikte Office-integraties.

De ervaring voor gebruikers wordt bepaald door de instellingen voor de gebruikerstoestemming voor de applicatie (deze instellingen worden geconfigureerd door een Globale beheerder in uw Microsoft Azure-portal)

Microsoft-opties voor gebruikerstoestemming

 • Beheerders:

  Office 365-beheerders activeren het verzoek om toestemmingen te verlenen wanneer ze proberen toegang te krijgen tot een van de integraties na de update.

  Beheerders hebben de mogelijkheid om toestemming te geven namens de organisatie bij het accepteren van het toestemmingsverzoek. Als deze optie is ingeschakeld, krijgen alle gebruikers in de organisatie toegang en zal het toestemmingsverzoek niet meer door volgende gebruikers worden geactiveerd.

  Als de beheerder het verzoek accepteert zonder de optie voor het geven van toestemming namens de organisatie te selecteren, geeft de beheerder alleen toegang voor de betreffende gebruiker.

  Toestemming van beheerder vereist - Beheerdersweergave

  Let op:

  Office-beheerders kunnen het toestemmingsverzoek accepteren namens de individuele gebruiker en niet namens de organisatie. Dit kan een situatie creëren waarin er geen verdere mogelijkheid is om via de pop-upinterface toestemming te verlenen aan gebruikers die geen beheerder zijn.

  In dat geval kan een Globale beheerder, een Toepassingsbeheerder of een Cloudtoepassingsbeheerder toestemming verlenen namens de organisatie in de Enterprise-applicaties van de Azure Active Directory.

 • Gebruikers die geen beheerder zijn:

  Gebruikers zonder beheerdersrechten krijgen pas toegang tot de app nadat een Office 365-beheerder toestemming heeft verleend aan de organisatie.

  Gebruikers moeten contact opnemen met hun Office 365-beheerder als ze dit bericht zien.

  Toestemming van beheerder vereist - Gebruikersweergave

  Opmerking:

  Gebruikers kunnen hun Office 365-beheerder identificeren door zich aan te melden bij hun Azure-portal en te zoeken naar Globale beheerders in de sectie met rollen en beheerders.

 • Gebruikers zonder beheerdersrechten voor wie de workflow voor beheerderstoestemming is ingeschakeld:

  Gebruikers zonder beheerdersrechten krijgen pas toegang tot de app nadat een Office 365-beheerder toestemming heeft verleend.

  Als de organisatie de workflow voor beheerderstoestemming heeft ingeschakeld, kan de gebruiker rechtstreeks vanuit het toestemmingsscherm om toestemming van de beheerder vragen.

  Dit toestemmingsproces geeft toegang aan één gebruiker tegelijk (aangezien de beheerder de verzoeken moet goedkeuren).

  Toestemming van beheerder vereist - Gebruikersweergave - Workflow voor toestemming

 • Beheerders:

  Office 365-beheerders activeren het verzoek om toestemmingen te verlenen wanneer ze proberen toegang te krijgen tot een van de integraties na de update.

  Beheerders hebben de mogelijkheid om toestemming te geven namens de organisatie bij het accepteren van het toestemmingsverzoek. Als deze optie is ingeschakeld, krijgen alle gebruikers in de organisatie toegang en zal het toestemmingsverzoek niet meer door volgende gebruikers worden geactiveerd.

  Als de beheerder het verzoek accepteert zonder de optie voor het geven van toestemming namens de organisatie te selecteren, geeft de beheerder alleen toegang voor de betreffende gebruiker.

  Geverifieerde uitgever - Beheerdersweergave

  Let op:

  Office-beheerders kunnen het toestemmingsverzoek accepteren namens de individuele gebruiker en niet namens de organisatie. Dit kan een situatie creëren waarin er geen verdere mogelijkheid is om via de pop-upinterface toestemming te verlenen aan gebruikers die geen beheerder zijn.

  In dat geval kan een Globale beheerder, een Toepassingsbeheerder of een Cloudtoepassingsbeheerder toestemming verlenen namens de organisatie in de Enterprise-applicaties van de Azure Active Directory.

 • Gebruikers die geen beheerder zijn:

  Gebruikers zonder beheerdersrechten krijgen pas toegang tot de app nadat een Office 365-beheerder toestemming heeft verleend aan de organisatie.

  Gebruikers moeten contact opnemen met hun Office 365-beheerder als ze dit bericht zien.

  Geverifieerde uitgever - Gebruikersweergave

  Opmerking:

  Gebruikers kunnen hun Office 365-beheerder identificeren door zich aan te melden bij hun Azure-portal en te zoeken naar Globale beheerders in de sectie met rollen en beheerders.

 • Beheerders:

  Office 365-beheerders activeren het verzoek om toestemmingen te verlenen wanneer ze proberen toegang te krijgen tot een van de integraties na de update.

  Beheerders hebben de mogelijkheid om toestemming te geven namens de organisatie bij het accepteren van het toestemmingsverzoek. Als deze optie is ingeschakeld, krijgen alle gebruikers in de organisatie toegang en zal het toestemmingsverzoek niet meer door volgende gebruikers worden geactiveerd.

  Als de beheerder het verzoek accepteert zonder de optie voor het geven van toestemming namens de organisatie te selecteren, geeft de beheerder alleen toegang voor de betreffende gebruiker.

  Gebruikerstoestemming - Beheerdersweergave
 • Gebruikers die geen beheerder zijn:

  Gebruikers zonder beheerdersrechten activeren het verzoek om toestemmingen te verlenen wanneer ze proberen toegang te krijgen tot een van de integraties na de update.

  Als gebruikers het toestemmingsverzoek accepteren, geven ze alleen toegang voor de betreffende gebruiker.

  Gebruikerstoestemming - Gebruikersweergave