Aanvullende informatie over Adobe Acrobat Sign

Opmerking:

Dit document belicht de nieuwe functies, ervaringswijzigingen en opgeloste problemen in de klantgerichte applicatie voor de meest recente release.

Op ontwikkelaars gerichte updates van de API en webhooks worden gedocumenteerd in de Acrobat Sign-ontwikkelaarshandleiding.

Niet alle functies/wijzigingen zijn gegarandeerd geactiveerd op de datum van de release.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de aanvullende informatie via e-mail, schrijf u dan hier in >

Productie-implementatie: 8 november 2022
GovCloud-implementatie: 6 december 2022

Verbeterde functionaliteit

 • "Just in time"-gebruikersregistratie voor accounts die worden beheerd via de Adobe Admin Console - Accounts met gebruikersbeheer via de Adobe Admin Console kunnen hun account configureren om automatisch gebruikers aan te maken en deze optioneel toe te voegen aan het Acrobat Sign-productprofiel wanneer deze gebruikers zich voor het eerst verifiëren bij de Acrobat Sign-service via de geconfigureerde SSO-oplossing.

Meer informatie over "just in time"-provisioning >

 • Elektronische zegels - Enterprise-accounts kunnen elektronische zegels toepassen, die dezelfde rechtsgeldigheid bieden als een bedrijfsstempel op papier. Elektronische zegels kunnen worden aangebracht door meer dan één persoon of systeem onder controle of toezicht van de rechtspersoon. Met de elektronische zegelfunctie in Acrobat Sign kunnen organisaties elektronische zegels toepassen met behulp van digitale certificaten die aan hun juridische entiteit zijn verstrekt om de integriteit en authenticiteit van facturen, verklaringen of andere officiële documenten kenbaar te maken.

Lees hier meer over elektronische zegels >

Elektronische zegels

 • Met aangepaste workflows kunt u Ontvangersgroepen in de sjabloon configureren - Gebruikers die aangepaste workflows maken waarin ontvangersgroepen zijn opgenomen, kunnen de groep ontvangers nu volledig definiëren door een lijst met e-mailadressen aan het e-mailveld toe te voegen. De adressen moeten door komma's van elkaar zijn gescheiden.

Meer informatie over verzendworkflows op maat >

Ontvangersgroepen configureren in de workflowsjabloon

 • Planning van rapportage en gegevensexport - De nieuwe rapportage-interface (uitgebracht in april 2022) is verbeterd om de planning van rapporten/export regelmatig te laten verlopen en om een e-mail te bezorgen met een link naar het rapport/de export voor een lijst met interne gebruikers.
  • Geplande rapporten/exports kunnen alleen door de opsteller worden gemaakt, bewerkt en geannuleerd.
   • Rapporten/exports kunnen dagelijks, wekelijks of maandelijks worden gepland. De runtime wordt om middernacht van de geselecteerde dag uitgevoerd (op basis van de tijdzone-instelling van het account).
   • De optie Nu verzenden is beschikbaar om realtime updates te krijgen.
   • Alleen gebruikers binnen hetzelfde Acrobat Sign-account kunnen worden opgenomen in de e-maildistributie van het schema.
    • Bij het openen van de e-maillink is verificatie door de gebruiker bij het Acrobat Sign-systeem vereist.
    • Alleen gebruikers op de lijst met e-mailmeldingen mogen de inhoud van het rapport bekijken/exporteren.
    • Gemailde links worden uitgeschakeld op basis van de configuratie voor het verlopen van documentlinks in het account.
  • Bij rapporten/exports met een planning wordt een pictogram getoond wanneer de muisaanwijzer op een record wordt geplaatst.

  Meer informatie over rapportplanning >

Verbeterde grafieken en export

 • In de nieuwe rapportage voor gegevensexport zijn ontbrekende kolommen toegevoegd - De functionaliteit voor gegevensexport heeft alle kolommen toegevoegd die ook beschikbaar zijn in de klassieke interface. De exportfunctionaliteit is nu gelijk aan die van de klassieke ervaring.

Kolomnaam

Beschrijving

Afzendergroep

Huidige groep van de gebruiker die het document heeft verzonden

Bedrijf van afzender

Bedrijf van gebruiker ten tijde van het maken van de overeenkomst

Apparaat van afzender

Het apparaat dat is gebruikt om een overeenkomst te maken

Reden voor afwijzing afzender

Reden van afzender voor herroeping overeenkomst

Toepassingsdatum documentbewaring

AVG-documentbewaring toegepast

Handtekeningtype

Type handtekening: ELEKTRONISCH of SCHRIFTELIJK

Aantal documenten

Aantal documenten dat is gebruikt om overeenkomst te maken

Aantal pagina's

Aantal pagina's in de documenten die zijn gebruikt om overeenkomst te maken

Aantal ontvangers

Aantal ontvangers (deelnemers) van een overeenkomst

Aantal voltooide handtekeningen

Aantal ontvangers dat hun vereiste actie heeft voltooid

Aantal resterende ontvangers

 Aantal resterende ontvangers dat de vereiste actie niet heeft voltooid

Bericht van overeenkomst

Tekst verstrekt door afzender bij het maken van overeenkomst

Rol van ontvanger

Rol bepaald bij het verzenden van een overeenkomst (bijv. ONDERTEKENAAR, GOEDKEURDER, DELEGEERDER)

Bedrijf ontvanger

Bedrijf van de ontvanger op het moment van de gevraagde actie

Datum voltooid door ontvanger

Gevraagde actie voltooid, dwz. Overeenkomst ondertekend

Beveiligingsoptie ontvanger

Geselecteerde beveiligingsoptie

Startdatum van ontvanger

Overeenkomst verzonden naar ontvanger

Datum bekeken door ontvanger

Overeenkomst bekeken door ontvanger

Apparaat van ontvanger

Apparaat dat wordt gebruikt om te ondertekenen (of een andere handeling uit te voeren)

Reden voor afwijzing ontvanger

Opgegeven reden wanneer ontvanger weigert te ondertekenen

 • Door beheerder beheerd account delen - Beheerders op accountniveau in accounts waarvoor geavanceerd delen van accounts is ingeschakeld, kunnen het delen van accounts tussen gebruikers beperken, zodat alleen accountbeheerders gedeelde accounts tussen gebruikers/groepen kunnen maken, wijzigen en annuleren. In deze configuratie verliezen gebruikers en beheerders op groepsniveau alle toegang om hun accounts te delen.

Besturingselementen voor het delen van accounts zijn te vinden door te navigeren naar Accountinstellingen > Beveiligingsinstellingen > Account delen

Meer informatie over het delen van accounts >

Verbeterde bedieningselementen voor gedeelde accounts

 • Beheerdersweergave en controle over door gebruikers gedeelde accounts - Er is een nieuw tabblad toegevoegd aan het beheerdersmenu op accountniveau om het delen van accounts op gebruikers- en groepsniveau te bekijken. Het tabblad Gedeelde gebruikers biedt een lijst met alle gedeelde items, inclusief de gebruikers/groepen die delen en waarmee wordt gedeeld, de machtigingen en status van de deelrelatie, en een expliciete identificatie voor alle deelrelaties met een externe partij.

Meer informatie over het tabblad Gedeelde gebruikers >

Wachtrij voor gedeelde gebruikers

 • Digital Identity Gateway ondersteunt nu instellingen voor interne gebruikers - De beperking waardoor de Digital Identity Gateway-functie geforceerd werd uitgeschakeld zodra er verschillende authenticatiemethoden waren ingeschakeld voor interne gebruikers, is opgelost. Beheerders kunnen nu interne identiteitsverificatie toestaan wanneer de optie is ingeschakeld voor externe ontvangers.  

Meer informatie over Digital Identity Gateway >

Digitale identiteit beschikbaar voor interne ontvangers

 • Nieuwe opties voor identiteitsproviders - Er zijn zes nieuwe opties voor identiteitsservices toegevoegd:
  • ID.me biedt nieuwe services voor identiteitsverificatie waarbij de NIST SP 800-63-standaard voor multi-factorauthenticatie wordt ondersteund:
   • NIST IAL2/AAL2
   • NIST LOA3
   • Versterkte identiteit
   • KBA-verificatie op kennisbasis
  • IDnow VideoIdent
  • My Number Card
 • Digital Identity Gateway is beschikbaar voor klantaccounts in de Adobe Acrobat Sign voor de overheid-omgeving - GovernmentCloud-accounts kunnen nu Digital Identity Gateway gebruiken om ondertekenaars te identificeren met de vooraf geconfigureerde FedRAMP-compatibele digitale identiteitsprovider ID.me. De ID.me-services voldoen aan de NIST SP 800-63-standaard voor multi-factorauthenticatie.
Digital Identity Gateway op GovCloud

 • Weergavegebeurtenissen van overeenkomst opnemen in controlerapport - Voor klanten die willen weten dat de overeenkomst door een deelnemer is bekeken, is er een optie om de weergavegebeurtenis toe te voegen aan het controlerapport en de lijst met activiteiten.

Meer informatie over de weergavegebeurtenissen van een overeenkomst >

Weergavegebeurtenissen van overeenkomst

 • Samenvatting van het aantal bestanden en pagina's waaruit de definitieve overeenkomst bestaat opnemen in het controlerapport - Een samenvatting van het aantal bestanden/pagina's kan worden toegevoegd aan het controlerapport. Hierin staat de volgende informatie:
  • Het totale aantal bestanden dat is geüpload toen de overeenkomst werd gemaakt
  • Het totale aantal pagina's van de geüploade bestanden
  • Het totale aantal ondersteunende bestanden dat aan de overeenkomst is toegevoegd (toegevoegd via de bestandsbijlagen)
   • Samengevoegd van alle deelnemers
  • Het totale aantal pagina's dat is opgenomen in alle ondersteunende documentbestanden

  Meer informatie over documenttellingen in het controlerapport >

Bestands- en paginatellingen op het controlerapport

 • Verbeterde toegankelijkheid met PDF-tags - Klanten die toegankelijke ondertekende documentatie nodig hebben, kunnen nu de functie voor "gelabelde" PDF-generatie inschakelen. Documenten voorzien van tags is het proces waardoor de juiste inhoud en annotaties aan een PDF worden toegevoegd, zodat schermlezers de inhoud van de PDF kunnen begrijpen en retourneren.

Indien deze functie ingeschakeld, zijn velden die tijdens de ontwerpfase aan documenten worden toegevoegd, op de juiste manier getagd. Ook behouden toegankelijke documenten die worden geüpload de juiste tags tijdens het ondertekeningsproces, waardoor uiteindelijk een toegankelijke ondertekende PDF wordt geproduceerd.

Meer informatie over toegankelijkheidstags >

Navigeren naar de toegankelijke PDF-besturingselementen

 • Verbeterde automatische formuliervelddetectie (beperkte implementatie) - Automatische formuliervelddetectie is verbeterd voor nauwkeuriger identificatie van het type, de grootte, het aantal en de locatie van de te plaatsen formuliervelden. Deze release breidt de implementatie van de nieuwe velddetectiefunctie uit naar alle accounts op de NA1- en NA2-shards in Noord-Amerika. (Voorheen alleen ingeschakeld voor individuele accountlagen en de NA4-shard.)

Meer informatie over automatische formuliervelddetectie >

 • Verbeterd zoeken naar servicepakketten op ondernemingsniveau en gratis accounts - De zoekfunctionaliteit die wordt gebruikt om overeenkomsten te vinden, is verbeterd met de ondersteuning van complexere tekenreeksquery's met behulp van een speciale syntaxis. De bijgewerkte zoekfunctie heeft de geplande implementatie voltooid met de productversie van november 2022.
  • Deze release werkt alleen bij de servicelaag voor ondernemingen en de gratis servicelaag.
  • De documentatie over de verbeterde zoekfunctionaliteit is beschikbaar in de online helpdocumentatie. Er wordt een koppeling naar de documentatie in de toepassing weergegeven als u op het informatiepictogram naast het zoekveld klikt:
Informatiepictogram naast zoekveld

Acrobat Web

 • De Acrobat Web-map Verwijderd - Verwijderde overeenkomsten herstellen (Alleen individuele licenties) - Acrobat Web-gebruikers met een individuele licentie kunnen overeenkomsten nu "niet-permanent" verwijderen op de pagina Beheren. De overeenkomsten worden gedurende 14 dagen in de map Verwijderd bewaard, waarna ze volledig uit het systeem worden verwijderd. Gebruikers kunnen de map Verwijderd openen en alle overeenkomsten herstellen voorafgaand aan de verwijdering van de overeenkomst.

Meer informatie over het verwijderen van overeenkomsten in Acrobat Web >

Selecteer de actie Verwijderen voor de sjabloon

Wijzigingen in gebruikerservaring

 • Internet Explorer 11 en verouderde Edge-browsers worden niet langer ondersteund - Vanaf de release van november 2022 worden zowel Internet Explorer 11 als verouderde Edge-browsers op geen enkele Acrobat Sign-pagina meer ondersteund. Bij elke poging om Acrobat Sign te openen met een van deze browsers wordt de pagina "Niet-ondersteunde browser" getoond:
Niet-ondersteunde browsers

 • Tussentijdse oplossing voor problemen met ingesloten ondertekening als gevolg van uitgeschakelde cookies van derden - Ontvangers die zich aanmelden via een ingesloten versie van Acrobat Sign, of met cookies van derden die zijn uitgeschakeld, kunnen problemen ondervinden bij het voltooien van het ondertekeningsproces. Er is een kortetermijnoplossing, maar we zijn bezig met de ontwikkeling van een meer naadloze ervaring. De oplossing detecteert de probleemsituatie en toont de ontvanger een bericht waarin het probleem wordt beschreven. Het berichtvenster biedt een knop waarmee de gebruiker de pagina in een nieuw tabblad kan openen.
'Niet-ondersteund'-bericht voor browsers met cookies van derden uitgeschakeld

 • Misbruik rapporteren-koppelingen vervallen niet meer - De koppelingen Misbruik rapporteren verlopen niet meer zoals andere koppelingen die worden geleverd met Acrobat Sign-e-mails.

Meer informatie over Misbruik rapporteren-koppelingen >

 • Aanvragen voor een nieuwe koppeling worden nu weergegeven in het controlerapport en de lijst met activiteiten - Wanneer een ontvanger een nieuwe koppeling aanvraagt om een verlopen koppeling te vervangen, wordt de gebeurtenis nu opgenomen in het controlerapport en het logboek met activiteiten.

Meer informatie over het verlopen van documentkoppelingen >

Verzoek voor nieuwe koppeling in de activiteitenlijst

 • De knop Nieuwe koppeling verzenden voor het vervangen van verlopen koppelingen wordt automatisch uitgeschakeld nadat de beperkingslimiet is bereikt- Om meerdere aanroepen naar de database te onderdrukken als er vaak op de knop wordt geklikt, wordt de knop nu uitgeschakeld nadat de beperkingslimiet voor aanvragen is overschreden (10 keer in één uur).
Knop Nieuwe koppeling verzenden wordt uitgeschakeld

 • Herinneringen die naar meer dan drie mensen zijn verzonden, worden nu samengevat in de lijst met activiteiten - Om de lijst met activiteiten leesbaar te houden, worden alle herinneringen die naar meer dan drie deelnemers worden verzonden, teruggebracht tot één samenvattende regel: Herinnering verzonden naar <num_of_recipients> ontvangers.

Het controlerapport blijft de volledige set ontvangers voor de officiële registratie vermelden.

Samenvattende herinnering voor de activiteitenlijst

 • Verificatievraag toegevoegd aan hyperlinks - Wanneer een ontvanger op een hyperlink klikt en daardoor de elektronische ondertekeningsfunctie verlaat, wordt een vraag gesteld om te verifiëren dat de gebruiker de doel-URL daadwerkelijk wil openen.
Hyperlink met verificatievraag wanneer erop wordt geklikt

 • Het invoerveld "Een extra kopie van elke ondertekende overeenkomst verzenden" is verwijderd uit het tabblad Extern archief voor accounts met meerdere licenties - De functie Een extra kopie van elke ondertekende overeenkomst naar de volgende e-mailadressen verzenden kan worden geopend in Accountinstellingen > Algemene instellingen. Dit geldt voor alle serviceniveaus die toegang hebben tot de algemene instellingen tabblad.  Individuele servicelicentieniveaus die geen toegang hebben tot de Algemene instellingen behouden toegang tot deze functie via het tabblad Extern archief.

Meer informatie over externe archivering >

Het veld Een kopie verzenden verwijderen uit externe archieven

 • De functie "Een extra kopie van elke ondertekende overeenkomst verzenden" heeft een maximum van 15 e-mailberichten geïnstalleerd - De functie Een extra kopie van elke ondertekende overeenkomst naar de volgende e-mailadressen verzenden heeft een limiet van 15 e-mailadressen toegepast op het invoerveld. Enterprise-klanten die meer dan 15 e-mailadressen moeten configureren, kunnen contact opnemen met ondersteuning en een hogere limiet aanvragen.
Tooltip over maximum aantal e-mailberichten

 • Koppelingen naar juridische kennisgevingen zijn verplaatst van de voettekst van de webpagina - De juridische koppelingen in de voettekst van de webinterface zijn verplaatst naar de overlay Juridische kennisgevingen, die toegankelijk is via het vraagtekenpictogram rechtsboven in het venster. Alleen de taalkiezer blijft in de voettekstbalk.
Koppelingen naar juridische kennisgevingen verwijderd uit de voettekst

 • Juridische kennisgevingen zijn bijgewerkt voor ingesloten (noChrome) gebruiksdoeleinden - Klanten die de ingesloten pagina voor elektronische ondertekening gebruiken, gebruiken een versie van de koppeling voor Juridische kennisgevingen (in het menu Opties) die verwijst naar Adobe-pagina's die geen extra actieve koppelingen bevatten.
NoChrome-toepassing van juridische kennisgevingen zonder externe links

 • Een optie om een account aan te maken is toegevoegd aan de pagina die na ondertekening wordt getoond - De pagina waarnaar ontvangers worden doorverwezen zodra ze hun ondertekeningsproces hebben voltooid, biedt nu een eenvoudig pad voor ze om een Acrobat Sign-account te maken. 
  • Alleen onbekende ontvangers krijgen de knop Account maken te zien. Dit is niet het geval voor geregistreerde gebruikers.
  • Ontvangers met een Duitse landinstelling krijgen de knop Account maken niet te zien.
  • Ontvangers met een onbekende landinstelling krijgen de knop Account maken niet te zien.
Een accountknop toevoegen aan de pagina die na ondertekening verschijnt

 • Bijgewerkte paginalay-outs voor de pagina's Account instellingen en Betalingsintegratie - Beide pagina's Account instellingen en Betalingsintegratie zijn bijgewerkt met een gebruiksvriendelijkere lay-out. De functie is niet gewijzigd.
Updates voor paginalay-out

 • Acrobat Sign-authenticatie- De Acrobat Sign-authenticatiemethode is verbeterd en biedt nu een betere beschrijving van het authenticatieproces en de vereisten voor ontvangers. Hierbij wordt met name gewezen op de vereiste dat een Adobe-account moet worden aangemaakt (als die nog niet bestaat) voordat authenticatie kan worden voltooid.

Informatie over Acrobat Sign-authenticatie >

Ontvangerweergave van Acrobat Sign-authenticatie

REST API/Webhookupdates

API- en webhook-updates voor deze release zijn te vinden in de Acrobat Sign API-documentatie.

Nieuwe en bijgewerkte REST v6 API's

 • DELETE /agreements/{agreementId} - Een nieuw eindpunt dat de functie voor "zachte", niet-permanente verwijdering ondersteunt doordat verwijderde overeenkomsten met alle gerelateerde gegevens (inclusief databaserecords en fysieke bestanden) 14 dagen beschikbaar blijven in de map Verwijderd voordat ze definitief worden verwijderd (tenzij eerst hersteld).
 • GET /users/{userId}/settings - Een nieuw eindpunt om de ontwerpinstellingen van een gebruiker op te halen.
 • GET /libraryDocument/{libraryDocumentId}/combinedDocument - Een update van het bestaande eindpunt om een waarde toe te voegen (skipDocumentSealing) die een niet-gecertificeerde PDF retourneert.
 • POST /libraryDocuments - Een update van een bestaand eindpunt dat een bibliotheekdocument maakt op basis van een overeenkomst.
 • GET /groups - Dit eindpunt is uitgebreid om de nieuwe wachtrij Gedeelde gebruikers te ondersteunen door de deelrelaties van een account binnen een groep te vermelden.

Nieuwe webhooks

 • Nieuwe webhook AGREEMENT_REMINDER_INITIATED - De webhook AGREEMENT_REMINDER_INITIATED wordt geactiveerd wanneer een overeenkomstherinnering wordt geactiveerd en herinneringsmails worden onderdrukt.
  • De webhook AGREEMENT_REMINDER_SENT wordt geactiveerd wanneer een overeenkomstherinnering wordt geactiveerd en herinneringsmails zijn ingeschakeld (standaard).
 • Nieuwe webhook MEGASIGN_REMINDER_INITIATED - De webhook MEGASIGN_REMINDER_INITIATED wordt geactiveerd wanneer een herinnering voor in bulk verzenden wordt geactiveerd en herinnerings-e-mails worden onderdrukt.
  • De webhook MEGASIGN_REMINDER_SENT wordt geactiveerd wanneer een herinnering voor in bulk verzenden wordt geactiveerd en herinnerings-e-mails zijn ingeschakeld (standaard).
  • Er wordt slechts één MEGASIGN_REMINDER_INITIATED-webhook (of MEGASIGN_REMINDER_SENT) geleverd voor de bovenliggende container voor in bulk verzenden. De onderliggende overeenkomsten activeren niet allemaal afzonderlijk een MEGASIGN_REMINDER_INITIATED-webhook.

Meer informatie over webhooks >

Toekomstige update voor Webhooks

Op 8 november 2022 introduceert Adobe Acrobat Sign een verbeterde versie van de webhooks-infrastructuur (aangeduid als 'Webhooks 2.0'). Op 18 juli 2023 zal Adobe de huidige webhooks-infrastructuur beëindigen (aangeduid als “klassieke webhooks”).

Webhooks 2.0 ondersteunt alle functies van klassieke webhooks met één voorbehoud. Als een webhook was geconfigureerd voor de gebruiker, hun groep of hun account, worden meldingen bij 'klassieke' webhooks geleverd aan alle deelnemers van een overeenkomst. Bij Webhooks 2.0 worden meldingen alleen ontvangen door webhooks die zijn geconfigureerd voor de afzender, de groep van de afzender of het account van de afzender. Met andere woorden, meldingen worden niet meer gestuurd naar alle deelnemers van een overeenkomst. Houd er rekening mee dat alle toekomstige verbeteringen alleen worden toegepast op Webhooks 2.0.  

Met ingang van 8 november 2022 geldt dat alle nieuwe klanten Webhooks 2.0 gaan gebruiken.

Alle bestaande klanten vóór 8 november 2022 worden automatisch gemigreerd op 14 maart 2023. Huidige klanten kunnen Webhooks 2.0 vanaf 8 november uitproberen op een proef-, ontwikkelaars- of sandbox-account via het Adobe Insider Access-programma.

We verwachten dat de migratie naadloos zal verlopen voor alle klanten. Klanten met een strikt netwerkbeveiligingsbeleid moeten echter nieuwe IP-adressen configureren in overeenstemming met: https://helpx.adobe.com/nl/sign/system-requirements.html.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw Succes Manager of het ondersteuningsteam.

Systeembronnen

 • Bijgewerkte Microsoft Office naar PDF-converter - Er is een update voor de Microsoft Office naar PDF-converter geïnstalleerd. Deze update houdt de converter up-to-date met tools en bibliotheken van derden.

Functie

Activeringsdatum

Beschikbaar voor (servicetype)

Configuratieniveau

"Just in time" gebruikersregistratie

Binnen 24 uur na de release

Accounts die Adobe Admin Console gebruiken

Console-organisatie

Elektronische zegels

Met de release

Onderneming

Account/Groep

Updates voor rapport/gegevensexport

Binnen 24 uur na de release

Bedrijven en Onderneming

Niet configureerbaar

Besturingselementen en overzicht voor het delen van accounts

Met de release

Bedrijven en Onderneming

Account/Groep

Digital Identity Gateway-update

Met de release

Alle serviceniveaus

Account/Groep

Nieuwe identiteitsproviders

Met de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Digital Identity Gateway voor GovCloud

6 december 2022

Onderneming

Account/Groep

Updates voor controlerapport/Activiteitenlijst

Met de release

Alle serviceniveaus

Documenttellingen en Weergavegebeurtenissen: Account/groep
Herinneringsoverzicht niet configureerbaar

PDF-tagging voor toegankelijkheid

Met de release

Alle serviceniveaus

Account/groep
Niet configureerbaar voor accounts met de laag Individueel

Verbeterde formuliervelddetectie

Binnen 24 uur na de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Verbeterde zoekervaring

Binnen 24 uur na de release

Alleen voor accounts ondernemingsniveau en gratis accounts

Niet configureerbaar

Overeenkomsten verwijderen/herstellen in Acrobat Web

Binnen 24 uur na de release

Acrobat Web alleen voor accounts met de laag Individueel

Niet configureerbaar

Einde van ondersteuning voor IE11 en oudere Edge-browsers

Met de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Tijdelijke oplossing voor cookies van derden in iFrames.

Binnen 24 uur na de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Update van CDS-certificaat

Binnen 24 uur na de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Wijziging naar de FROM-waarde in e-mailkopteksten

Met de release

Alleen gratis accounts

Niet configureerbaar

Updates voor het verlopen van documentkoppelingen

Met de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Hyperlink met verificatievraag

Met de release

Bedrijven en Onderneming

Niet configureerbaar

Updates voor "Extra kopie verzenden"

Met de release

Alle serviceniveaus

Account/Groep

Updates van juridische kennisgevingen

Met de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Knop Account maken op pagina na ondertekening

Met de release

Alle serviceniveaus
Ontvangers met een Duitse of onbekende landinstelling zien de knop niet

Niet configureerbaar

Bijgewerkte lay-out voor de pagina's Betalingen en Accountinstellingen

Met de release

Team, Bedrijven en Onderneming

Niet configureerbaar

API-updates

Met de release

Onderneming

Niet configureerbaar

Webhook-updates

Met de release

Bedrijven en Onderneming (Alleen nieuwe accounts)

Niet configureerbaar

BCL-update

Met de release

Alle serviceniveaus

Niet configureerbaar

Opgeloste problemen

Probleem
Beschrijving
4301552 Samenvatting: de auteur van een overeenkomst kan de naam van een veld instellen, maar voor velden met ondertekenaarsinfo (zoals ondertekeningsdatum) wordt de veldnaam intern gewijzigd. Er wordt een overzicht met de originele en gewijzigde veldnamen bewaard en doorgegeven aan de pagina voor elektronisch ondertekenen, maar deze pagina maakt momenteel geen gebruik van dit overzicht. Bij het oplossen van veldverwijzingen voor een berekend veld, is de veldnaam die in de verwijzing wordt gebruikt de oorspronkelijke naam. Hierdoor mislukt de verwijzing voor velden met een gewijzigde naam.
Oplossing: de code is als volgt verbeterd: als er bij het bepalen van het veld dat moet worden gecontroleerd op een veldreferentie, geen overeenkomst wordt gevonden bij het controleren van de huidige namen, wordt vervolgens het overzicht met hernoemde velden gecontroleerd.
4316578 Samenvatting: ondertekenaars worden telkens opnieuw gevraagd om cookies te accepteren wanneer ze een document ondertekenen binnen een iFrame.
Oplossing: een tussenpagina is toegevoegd om een nieuw tabblad te openen. Hierdoor kan het ondertekeningsproces bijna naadloos worden voltooid. Dit is een tijdelijke oplossing. We werken aan een elegantere oplossing.
4333689 Samenvatting: een pop-upbericht met een samenvoegingsfout wordt weergegeven bij het ondertekenen van een webformulier: "Fout bij samenvoegen van gegevens. Bekijk de logboeken voor meer informatie". Ondanks de fout wordt de overeenkomst getekend.
Oplossing: er is een controle toegevoegd om de deelnemersarray te evalueren en te bepalen dat deze niet leeg is.
4336236 Samenvatting: de wijziging van een vervaldatum via API komt niet goed overeen met de nieuwe datum wanneer deze wordt opgevraagd, omdat de database niet kan worden bijgewerkt vóór de zoekindexwachtrij.
Oplossing: de code is verbeterd om de volgorde van gegevensopslag te verbeteren.
4341563 Samenvatting: de fout 'Overeenkomst-ID is ongeldig' treedt op bij het activeren van herinneringen op de nieuwe beheerpagina en het account is zo geconfigureerd dat de overeenkomst na ondertekening niet wordt weergegeven in de overeenkomstgebeurtenissen. Hierdoor ontstaat een ongeldige deelnamecontrole.
Oplossing: de code is verbeterd om de instellingen met betrekking tot het vastleggen van gebeurtenissen te evalueren, zodat de deelnamecontrole wordt genegeerd als het vastleggen is onderdrukt.
4347518 Samenvatting: gebruikers kunnen het aanmeldingsproces bij het ondertekenen mogelijk niet voltooien vanwege een verkeerd behandelde waarschuwing die een lus in het verificatieproces veroorzaakt.
Oplossing: de authenticatiecode is verbeterd zodat het foutbericht correct wordt beheerd en lusvorming wordt voorkomen.
4350042 Samenvatting: ondertekende overeenkomsten worden soms op de beheerpagina weergegeven onder In bewerking omdat overeenkomststubs voor meerdere shards niet correct zijn bijgewerkt voordat ze worden geïndexeerd.
Oplossing: de indexeringscode is verbeterd en houdt nu rekening met overeenkomsten voor meerdere shards en met mogelijke problemen met de timing van updates en/of indexering.
4350089 Samenvatting: wanneer een gebruiker toegang heeft tot workflows onder Starten vanuit bibliotheek, geeft de datum van de laatste wijziging ten onrechte de maakdatum weer.
Oplossing: de code is bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de laatste wijzigingsdatum voor de workflow daadwerkelijk de gewijzigde en niet de maakdatum is.
4353030 Samenvatting: gebruikers in geannuleerde accounts kunnen geen overeenkomsten ondertekenen. Alleen delegatie is toegestaan.
Oplossing: de code die wordt gebruikt om ondertekeningsaccounts voor eenmalig gebruik te genereren, is verbeterd en houdt nu rekening met e-mailadressen die wel in het systeem aanwezig zijn, maar zijn geïdentificeerd als geannuleerd.
4357904 Samenvatting: berekende velden die een afrondingsmethode gebruiken, geven verkeerde resultaten in een andere taal dan Engels omdat de functie voor landinstellingen niet correct opstart.
Oplossing: de functie is bijgewerkt en wordt correct geïnitialiseerd.
4359443 Samenvatting: afzenders ontvangen de definitieve e-mail niet als een van de ontvangers inactief is, omdat de inactieve gebruikers-ID hun bevoegdheid delegeert aan een gebruikers-ID voor eenmalig gebruik die in behandeling is. De gebruiker voor eenmalig gebruik werkt zijn status niet correct bij, waardoor de uiteindelijke e-mail niet bij de afzender wordt afgeleverd.
Oplossing: het delegeren aan gebruikers voor eenmalig gebruik is verbeterd om beter rekening te houden met inactieve gebruikersdelegatie, en de statussen worden correct bijgewerkt.
4359784 Samenvatting: als u op de coachmark-code klikt om naar het volgende veld te gaan en het huidige veld is een optie in een keuzerondje, zal de coachmark naar de volgende veldoptie gaan in plaats van naar het volgende veld.
Oplossing: de coachmark-code is bijgewerkt en gaat nu naar het volgende veldobject wanneer een keuzerondje wordt geselecteerd.
4360292 Samenvatting: de Spaanse landinstellingstekst voor dagelijkse herinneringen is onjuist, waardoor de herinnering wordt aangemerkt als wekelijks in plaats van dagelijks.
Oplossing: de gelokaliseerde string is gecorrigeerd.
4360542 Samenvatting: Oezbekistan (+998) ontbreekt in de beschikbare landcodes voor telefonische verificatie
Oplossing: Oezbekistan is toegevoegd aan de lijst met beschikbare landcodes.
4363160 Samenvatting: inconsistentie in overeenkomstgebeurtenissen wanneer bekeken via API, in vergelijking met de overeenkomstactiviteit in de Adobe Sign-gebruikersinterface wanneer geavanceerd delen is ingeschakeld en een ondertekenaar wordt vervangen via een gedeeld account.
Oplossing: de gebeurtenisreeksen zijn herschreven en de frase "namens" is verwijderd en nu consistent met het activiteitenpaneel en het controlerapport.
4366553 Samenvatting: het CSV-exportbestand van de gebruiker rapporteert de waarde "Kan verzenden" niet correct wanneer deze wordt overgenomen van de accountinstellingen.
Oplossing: de details van de ouderinstellingen toegevoegd aan de gebruikersinstellingenkaart voor de getSetting-functie.
4366727 Samenvatting: webhooks activeren geen Agreement_Reminder_Sent-gebeurtenis als herinnerings-e-mails worden onderdrukt.
Oplossing: er is een nieuwe webhook (Agreement_Reminder_Initated) gemaakt die wordt geactiveerd wanneer herinneringen worden onderdrukt.
4367344 Samenvatting: redenen voor ondertekening worden niet weergegeven in het controlerapport voor overeenkomsten die zijn verzonden met niet-Engelse landinstellingen.
Oplossing: de code is verbeterd zodat alle landinstellingen correct zijn opgemaakt met de reden voor ondertekening.
4367351 Samenvatting: ampersand-tekens (&) worden geconverteerd van halve breedte naar volledige breedte in aangepaste workflowsjablonen.
Oplossing: er wordt nu naar het juiste Unicode-teken verwezen wanneer een ampersand in een tekenreeks wordt gebruikt.
4367725 Samenvatting: als u een aangepaste workflow met een leeg CC-veld maakt en de optie voor veldbewerking uitschakelt, kan de fout "Niet-ondersteunde workflow" optreden.
Oplossing: de code is verbeterd en werkt nu correct met CC-veld zonder waarde.
4368118 Samenvatting: Global Trial-accounts die worden gemigreerd naar de Global VIP-beheerder, worden kort na de migratie teruggezet naar de proefversie.
Oplossing: de migratiecode is verbeterd waardoor de database beter is gesynchroniseerd met de Acrobat Sign-instellingen op toepassingsniveau.
4368310 Samenvatting: de instructie voor handtekeningen is grammaticaal onjuist in gelokaliseerde interfaces.
Oplossing: de tekenreeks 'Selecteer een afbeelding als uw handtekening' is nu bijgewerkt naar 'Selecteer een afbeelding van uw handtekening'
4368398 Samenvatting: de nieuwe rapportagefunctie is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers die veel groepen beheren, waardoor de koptekst groter wordt dan de code toestaat.
Oplossing: de maximale grootte van de koptekst is nu groter.
4368508 Samenvatting: als u een buitensporig aantal webhooks wilt laden, kan er een time-out optreden voor de query en wordt het bericht "Kan uw verzoek niet verwerken" weergegeven.
Oplossing: het standaard paginaformaat voor het aantal weergegeven records is opnieuw gedefinieerd tot een aantal dat door de query kan worden beheerd.
4368676 Samenvatting: alle inactieve gebruikers hebben de onjuiste tijdzone in het CSV-exportbestand van de gebruiker.
Oplossing: de details van de ouderinstellingen toegevoegd aan de gebruikersinstellingenkaart voor de getSetting-functie.
4369066 Samenvatting: er is geen verificatievraag of de gebruiker de overeenkomst wil verlaten bij het selecteren van een hyperlink.
Oplossing: deze vraag is nu toegevoegd in het hyperlinkveld.
4369188 Samenvatting: de instructie voor handtekeningafbeeldingen op de pagina Invullen en ondertekenen is grammaticaal onjuist in gelokaliseerde interfaces.
Oplossing: de tekenreeks 'Selecteer een afbeelding als uw handtekening' is nu bijgewerkt naar 'Selecteer een afbeelding van uw handtekening'
4369403 Samenvatting: als u de backend-instelling instelt om de levensduur van de herinnering te negeren, wordt de herinnering na één dag geannuleerd.
Oplossing: de instelling is gecorrigeerd en de levensduur van de herinnering wordt nu correct genegeerd.
4369791 Samenvatting: de onverwachte gebeurtenis "naam ingevoerd bij ondertekening als ..." treedt op wanneer een geautoriseerde digitale identiteitsnaam Japanse tekens bevat.
Oplossing: de functie van het hulpprogramma die de naamwaarde vastlegt, is verbeterd voor een beter beheer van Japanse tekens.
4371330 Samenvatting: het identiteitsrapport van de ondertekenaar toont '#' in sommige gevallen waar delen van het document Japanse tekst bevatten.
Oplossing: de functie van het hulpprogramma die de naamwaarde vastlegt, is verbeterd voor een beter beheer van Japanse tekens.
4371423 Samenvatting: op kennis gebaseerde authenticatie wordt niet weerspiegeld in controlerapporten.
Oplossing: de opmaakcode van het controlerapport is bijgewerkt, zodat KBA-gebeurtenissen nu correct worden opgenomen.
4372045 Samenvatting: als u een workflow maakt met een bibliotheeksjabloon wordt soms de volgende fout weergegeven: "Niet-ondersteunde workflow: kan deze workflow niet openen omdat deze beschadigd is of functies bevat die nog niet worden ondersteund".
Oplossing: de code die van invloed is op de fout, is nu gecorrigeerd.
4373220 Samenvatting: de knoppen "Ondertekenen" en "Bevestigen" hebben niet genoeg contrast als de focus op deze knoppen ligt.
Oplossing: de knoppen zijn bijgewerkt voor de juiste contrastverhouding.
4373681 Samenvatting: het deelvenster Juridische kennisgevingen bevat koppelingen die externe pagina's openen bij het openen vanuit een iFrame-ervaring. Dit levert in sommige gevallen nalevingsproblemen op.
Oplossing: er is een afzonderlijk deelvenster Juridische kennisgevingen gemaakt voor gebruik in een iFrame/noChrome-omgeving.
4374140 Samenvatting: gebruikers kunnen het e-mailbericht 'Voltooid' ontvangen wanneer de overeenkomst een parallelle workflow gebruikt, in behandeling is en een URL-herauthenticatie wordt geactiveerd.
Oplossing: er is een nieuwe code toegevoegd zodat de juiste functie wordt geactiveerd wanneer een nieuwe URL naar een van de deelnemers wordt getriggerd.
4374910 Samenvatting: de instelling om het controlerapport bij te voegen wordt gelezen vanuit de primaire groep van de gebruiker, en niet vanuit de verzendende groep.
Oplossing: de code waarmee het controlerapport wordt bijgevoegd, is bijgewerkt en het rapport wordt nu correct gelezen vanuit de verzendende groep.
4376078 Samenvatting: het kopiëren van inhoud vanuit het rechterdeelvenster wanneer een overeenkomst is geopend op de pagina Beheren, wordt onderdrukt.
Oplossing: de CSS die betrokken was bij het onderdrukken van de kopieerfunctionaliteit, is nu verwijderd.
4376089 Samenvatting: de gebeurtenisnaam ACCOUNT_TYPE_UPDATED wordt vele malen herhaald in de openbare swagger-documentatie.
Oplossing: de dubbele tekst is verwijderd.
4376127 Samenvatting: de inhoud van het datum- en initiële veld verschuift naar de rechterkant van het veld waarbij de gegevens rechts worden afgekapt. Geldt voor de release van juni omdat het standaardlettertype niet correct is toegepast.
Oplossing: de code die het gebruikte lettertype dicteert, is nu gecorrigeerd, waardoor het probleem is opgelost.
4376270 Samenvatting: als u een webformulier maakt in een groep die geen webformulieren ondersteunt, leidt dat tot een defecte configuratiepagina.
Oplossing: de code waarmee de pagina voor het maken van webformulieren wordt gestart, verwijst nu naar de instellingen om het maken van webformulieren toe te staan voordat de opstelpagina wordt gestart. De pagina wordt niet gestart als de functie is uitgeschakeld.
4376734 Samenvatting: als dezelfde ondertekenaar meerdere keren tegelijk probeert om een overeenkomst te ondertekenen, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd vanwege een conversieprobleem met miniaturen voordat gelijktijdige ondertekening wordt gedetecteerd.
Oplossing: de code is aangepast en het miniatuurproces wordt nu pas gestart nadat het ondertekeningsproces is geslaagd.
4381473 Samenvatting: geschreven handtekeningen worden alleen van rechts afgekapt bij gebruik van de maximale zoom (6400%) in Acrobat.
Oplossing: de functie waarmee de breedte van de handtekening wordt weergegeven, is gewijzigd zodat nu de volledige afbeelding wordt weergegeven.
4382302 Samenvatting: sommige gebruikers zien het pictogram voor automatische formuliervelddetectie mogelijk niet wanneer ze de authoringomgeving openen vanwege een time-out van het proces.
Oplossing: de resourcecapaciteit voor formuliervelddetectie is verhoogd om meer gelijktijdige instanties mogelijk te maken.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account