Adobe streeft naar een veilige en beveiligde productervaring voor haar klanten door de nieuwste standaardbeveiligingsprotocollen in de branche aan te houden. Als onderdeel van dit proces biedt Adobe Sign vanaf juni 2020 geen ondersteuning meer voor oudere API-verificatiemodellen waarin de gebruikersnaam en het wachtwoord in de API-aanroep kunnen worden verzonden. Raadpleeg de beveiligingsmelding voor meer informatie.

Voer de volgende stappen uit om over te schakelen naar een veilig verificatiemodel:

        ►Gebruik REST-API's

Verbeteringen aan de Adobe Sign API's beperken zich nu tot REST-API's. Lees de hier beschikbare documentatie voor meer informatie over de REST-API. U kunt de REST-API ook snel uitproberen op de swagger documentatie.

        ►Gebruik OAuth

De allereerste stap om eindgebruikers in staat te stellen uw clientapp te gebruiken met Adobe Sign bestaat uit verificatie van de eindgebruiker bij Adobe. Het standaard OAuth 2.0-protocol is de beste manier voor eindgebruikers om zich te verifiëren bij Adobe Sign. Raadpleeg deze stapsgewijze gids voor instructies over het maken van uw toepassing en het integreren ervan in de Adobe Sign OAuth-workflow.

 

De algemene aanbeveling is dat elke gebruiker in de organisatie zich met gebruik van uw clientapp rechtstreeks bij Adobe moet verifiëren om een uniek toegangstoken te ontvangen. Dit kan eenvoudig worden gedaan aan de hand van een SAML-configuratie met Adobe Sign in de organisatie van uw gebruiker Er zijn echter gevallen met ondernemingsaccounts waarin slechts één beheerder zich bij Adobe hoeft te verifiëren waarna andere gebruikers in deze organisatie de client kunnen gebruiker zonder zich aan te hoeven melden bij Adobe. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van OAUTH-modifiers die Adobe Sign verschaft. Modifiers stellen clients in staat API's aan te roepen met het OAUTH-token van de beheerder en de identiteit van de feitelijke gewone gebruiker in de 'x-api-user'-header. Raadpleeg de hier beschikbare gids voor nadere informatie over modifiers.