Het transactieverbruik in uw Adobe Acrobat Sign-account begrijpen

Deze pagina is bedoeld om klanten van Adobe Acrobat Sign voor bedrijven en ondernemingen te helpen begrijpen hoe Acrobat Sign-transacties worden geteld en gefactureerd voor bepaalde rechten. 

Adobe-definities voor transacties

Transacties worden gedefinieerd in onze Adobe Acrobat Sign PSLT en onze aanvullende voorwaarden voor Adobe Acrobat Sign (afhankelijk van het licentietype dat u koopt. Raadpleeg uw contract voor expliciete details). Beknopte formulering op basis van de juridische documenten: een transactie treedt op telkens wanneer een elektronisch document (of een verzameling gerelateerde elektronische documenten) naar een of meer ontvangers wordt verzonden via Acrobat Sign.

Productgebruik dat bijdraagt aan transactieverbruik:

Functies

Gebruikersactie

Vragen om handtekeningen

Bereid een overeenkomst voor en klik op Verzenden.

Persoonlijke handtekeningen verkrijgen

In de mobiele app wordt een overeenkomst voorbereid en op Ondertekenen geklikt tijdens het uitvoeren van een persoonlijke ondertekeningsworkflow.

In bulk verzenden

Klik op Verzenden na het importeren van meerdere ontvangers. Acrobat Sign-transacties zijn gelijk aan het aantal verzonden overeenkomsten. Er wordt een overeenkomst naar elke ontvanger gestuurd.

GigaSign                                           

Klik op 'Verzenden' na het importeren van meerdere ontvangers. Acrobat Sign-transacties zijn gelijk aan het aantal verzonden overeenkomsten (zoals In bulk verzenden). GigaSign staat toe dat de overeenkomst meerdere ondertekenaars voor één overeenkomst heeft.

Webformulier ondertekenen

Wanneer eindgebruikers een webformulier invullen en verzenden (ongeacht de instellingen voor de verificatiestatus).

Gebruik van aangepaste workflow

Wanneer een aangepaste workflow wordt gebruikt om een overeenkomst te genereren.

Tabblad Invullen en ondertekenen in de webgebruikersinterface van Acrobat Sign Een handtekening toevoegen aan een overeenkomst nadat de gebruiker een document heeft geüpload met behulp van het tabblad Invullen en ondertekenen in de toepassing.
Opmerking:

Acrobat en Acrobat Sign hebben allebei een functie met de naam Invullen en ondertekenen binnen hun respectieve omgevingen. Dit zijn vergelijkbare maar verschillende functies met verschillende verwachtingen in de context van transactieverbruik.

  • De functie Invullen en ondertekenen in de Acrobat-omgeving verbruikt geen Acrobat Sign-transacties en wordt niet meegeteld in het Acrobat Sign-transactierapport.
  • De functie Invullen en ondertekenen in de Acrobat Sign -omgeving verbruikt wel een transactie en dit ziet u terug in het Acrobat Sign-rapport.

Integraties en toepassingen van derden

Het gebruik van integraties van derden om transacties te verzenden (zoals voor Salesforce, Workday of Microsoft Teams) wordt meegeteld in het transactieverbruik conform de bovenstaande details. Een overeenkomst die ter ondertekening wordt verzonden, is een factureerbare transactie, ongeacht of de overeenkomst is opgesteld via de Acrobat Sign-webtoepassing, via een applicatie van derden (zoals Salesforce, Workday of Microsoft Teams), of met een klantspecifieke applicatie die is geïmplementeerd met behulp van de Acrobat Sign-API. Bij het gebruik van de Acrobat Sign-API in een aangepaste implementatie en in deze integraties van derden wordt namelijk de functie Verzenden ter ondertekening van Acrobat Sign toegepast.

Productgebruik dat niet meetelt als transactieverbruik voor een recht:

Functie

Gebruikersactie

Webformulier maken

Een webformuliersjabloon maken.

Aangepaste workflow maken

Een workflowsjabloon maken.

 

Archiveren

Een extern ondertekend document uploaden naar het Acrobat Sign-ecosysteem.

Bibliotheeksjabloon maken

Een sjabloon maken voor het verzenden van overeenkomsten.

Invullen en ondertekenen in Acrobat Standard of Pro biedt De tool Invullen en ondertekenen gebruiken vanuit de Acrobat-toepassingsinterface.

Migreren naar een factureerbaar account vanaf een niet-factureerbaar account

Accounts die een transactie maken op basis van een niet-factureerbaar accounttype (bijv. ontwikkelaarsaccounts) en die dat account daarom opwaarderen naar een factureerbaar type service (team, onderneming, enz.) beschouwen bestaande transacties als verbruikt indien de transactie of de transactiestatus wordt gewijzigd (de bestanden op de transactie worden gewijzigd, de status van het bestand wordt gewijzigd naar verborgen, enz.).

Verbruik van verificatie-add-on-services:

Merk op dat het gebruik van de verificatie-add-on-services (bijv. Kennisgebaseerde verificatie, Telefoonverificatie, Overheids-ID-verificatie), evenals het gebruik van de Notarize-integratie, niet zijn opgenomen in de hierboven besproken statistieken. Verbruik van deze services kan worden bekeken in de Verzendinstellingen van de Acrobat Sign-applicatie.  

Klanten die via Adobe toegang tot cloudhandtekeningen aanschaffen, kunnen het verbruik van deze bronnen middelen bekijken op de pagina Digitale handtekeningen.

Verbruikskoppelingen in het menu Verzendinstellingen

Voor accounts die onder het VIP-licentieprogramma vallen, heeft het pop-upscherm Gebruik bijhouden een andere opmaak waarin het aantal transacties volgens het licentieschema beter wordt weergegeven. 

VIP-opmaak voor verbruikte transacties

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online