Adobe Sign-verificatiemethode: telefonisch (spraak en sms)

Overzicht

Telefonische verificatie is een premium-verificatiemethode met twee factoren: een krachtige manier om de identiteit van een ontvanger te controleren via een code die naar de telefoon van de ontvanger wordt gestuurd (op hun verzoek).

Het verificatieproces stuurt de ontvanger in eerste instantie een melding dat hij een verificatiecode moet invoeren om toegang te krijgen tot de overeenkomst. Deze melding bevat het volgende:

 1. De laatste vier cijfers van het telefoonnummer van de ontvanger (zoals ingevoerd bij het opstellen van de overeenkomst), zodat de ontvanger weet naar welk apparaat de code wordt verzonden
 2. De (gekoppelde) naam van de afzender wordt verstrekt voor het geval de ontvanger, om welke reden dan ook, contact met hem moet opnemen (bijvoorbeeld om het telefoonnummer te wijzigen). De koppeling opent een e-mail naar het adres van de gebruiker die de overeenkomst heeft verzonden
  • Deze koppeling kan worden gewijzigd om de ontvanger naar een expliciet adres te leiden, zoals uw ondersteuningsteam
 3. Optie voor de ontvanger om de code te laten versturen via een spraakoproep of sms
Wanneer de gebruiker klaar is om de verificatiecode te ontvangen, klikt hij op de knop Code verzenden:
Vraag bij telefonische verificatie

 

Zodra op de knop Code verzenden is geklikt, vinden de volgende stappen plaats:

 • De pagina wordt vernieuwd om de invoer van de toegangscode mogelijk te maken
 • Het aangegeven telefoonnummer ontvangt een geautomatiseerde oproep of sms met de vijfcijferige verificatiecode
  • De code is vijf minuten geldig. Daarna moet de ontvanger terugkeren naar de e-mail en een nieuwe code verzenden
  • De ontvanger heeft een beperkt aantal pogingen om de juiste code in te voeren. Na vijf mislukte pogingen door de ontvanger, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd en wordt de afzender hiervan op de hoogte gebracht.
De verificatiecode invoeren

Wanneer de verificatie is geslaagd, kan de ontvanger de overeenkomst weergeven en bewerken.

Als de ontvanger de overeenkomst sluit voordat hij zijn actie heeft voltooid, moet hij zich opnieuw verifiëren.

Opmerking:

De telefonische verificatiemethode is alleen beschikbaar voor de serviceabonnementen voor bedrijven en ondernemingen.

Telefonische verificatie is een premium verificatiemethode waarvoor per gebruik kosten in rekening worden gebracht.

 • Nieuwe accounts krijgen 50 gratis transacties
 • Extra transacties moeten worden gekocht om de optie verder te kunnen gebruiken


De telefonische verificatiemethode configureren bij het opstellen van een nieuwe overeenkomst

Wanneer telefonische verificatie is ingeschakeld, kan de afzender de optie Telefoon selecteren in de vervolgkeuzelijst Verificatie rechts van het e-mailadres van de ontvanger.

De verificatiemethode selecteren

Nadat de gebruiker Telefoon heeft geselecteerd als verificatiemethode, moet de gebruiker het telefoonnummer opgeven dat wordt gebruikt voor het verificatieproces van de ontvanger.

Opmerking:

 • Als de ontvanger zijn rol in de overeenkomst delegeert, moet het telefoonnummer van de nieuwe ontvanger worden opgegeven
 • Het telefoonnummer dat is gekoppeld aan de verificatiepoging kan worden gewijzigd voor overeenkomsten in uitvoering door het verificatietype te bewerken op de pagina Beheren van de afzender

Als een "incorrect" telefoonnummer wordt gedetecteerd bij het opstellen van de overeenkomst, stopt het proces en wordt er bovenaan de pagina een foutmelding weergegeven:

Waarschuwing voor incorrect telefoonnummer


Verbruik van premium verificatietransacties

Telefonische verificatie is een premium verificatiemethode en daarom moeten transacties worden gekocht en beschikbaar zijn voor het account voordat dergelijk geconfigureerde overeenkomsten kunnen worden verzonden.

Bij transacties met telefonische verificatie worden kosten per ontvanger in rekening gebracht.

Een overeenkomst die is geconfigureerd met drie ontvangers met die zijn geïdentificeerd via telefonische verificatie verbruikt dus drie verificatietransacties.

 

Als u een overeenkomst met meerdere ontvangers configureert, wordt voor elke ontvanger die telefonische verificatie gebruikt één transactie afgetrokken van het totale aantal dat beschikbaar is voor het account.

 • Na annulering van een conceptovereenkomst met telefonische verificatie worden alle transacties weer opgenomen in het totale aantal dat beschikbaar is voor het account
 • Na annulering van een overeenkomst in uitvoering wordt de verificatietransactie niet weer opgenomen in het totale aantal dat beschikbaar is voor het account
 • Als u een verificatiemethode wijzigt naar telefonische verificatie (vanaf elke andere methode), wordt één transactie verbruikt
  • Als u dezelfde ontvanger heen en weer schakelt tussen telefonische verificatie en een andere methode, verbruikt u slechts één transactie in totaal
 • Als u de verificatiemethode wijzigt van telefonische verificatie naar een andere methode, wordt de transactie niet weer opgenomen in het totaal
 • Elke ontvanger die zich verifieert met telefonische verificatie verbruikt slechts één transactie, ongeacht het aantal keren dat de ontvanger een poging uitvoert

 

Het beschikbare volume bijhouden

Het aantal beschikbare telefonische verificaties voor het account bijhouden:

 • Navigeer naar Accountinstellingen > Verzendinstellingen > Identiteitsverificatiemethoden
 • Klik op de koppeling Gebruik bijhouden:
Gebruik bijhouden


Controlerapport

Het controlerapport geeft duidelijk aan dat een telefoonnummer is gebruikt voor identiteitsverificatie. 

 • Alleen de laatste vier cijfers van het telefoonnummer zijn zichtbaar

Als de overeenkomst wordt geannuleerd omdat de ontvanger zich niet kan verifiëren, wordt de reden expliciet vermeld:

Mislukte verificatie: controlelogboek


Best practices en overwegingen

 • Als u verificatie met twee factoren toepast op interne ontvangers, kunt u het beste de Adobe Sign-verificatiemethode gebruiken, en geen telefonische verificatie. Dit vereenvoudigt het ondertekeningsproces en reduceert het aantal premium verificatietransacties
 • Het telefoonnummer dat is gekoppeld aan de verificatiepoging kan alleen worden gewijzigd voor overeenkomsten in uitvoering door het verificatietype te bewerken op de pagina Beheren van de afzender
 • Sms-berichten configureren om uw klantcontacten en/of -vragen te stroomlijnen


Configuratieopties

Telefonische verificatie bevat twee groepen besturingselementen die kunnen worden geconfigureerd op account- en groepsniveau:

 • Verzendinstellingen: deze beheren de toegang van de afzender tot de telefonische verificatiemethode en tot de configuratie van de sms-optie
 • Beveiligingsinstellingen: hiermee wordt het aantal pogingen beperkt dat de ontvanger heeft om het juiste token in te voeren


De verificatiemethode inschakelen via Verzendinstellingen

De optie om telefonische verificatie te gebruiken, kan worden ingeschakeld voor verzenders door te navigeren naar Verzendinstellingen > Identiteitsverificatiemethoden

 • Selectievakje voor telefonische verificatie: indien aangevinkt, is de optie Telefoon beschikbaar bij het opstellen van overeenkomsten
 • Gebruik standaard de volgende landcode: hiermee wordt vereist dat de beheerder een standaardlandcode selecteert voor overeenkomsten die worden verzonden via de groep die wordt geconfigureerd
 • (Optioneel) Contact voor ondersteuning: hiermee wordt de ingesloten koppeling vervangen door die van de maker van de overeenkomst, samen met een andere tekstwaarde, zoals het e-mailadres van uw ondersteuningsteam
Besturingselementen voor SMS-identiteitsverificatie

Opmerking:

Raadpleeg dit artikel voor meer details over het aanpassen van uw opties voor telefonische verificatie.


De Beveiligingsinstellingen
configureren

Met telefonische verificatie moet de beheerder instellen na hoeveel mislukte pogingen de overeenkomst wordt geannuleerd. De standaardinstelling is vijf.

Deze instelling kan worden geconfigureerd op de pagina Beveiligingsinstellingen:

Besturingselementen voor telefonische verificatie

Opmerking:

Als de instellingen niet beschikbaar zijn in uw menu, controleer dan of de verificatiemethode is ingeschakeld op de pagina Verzendinstellingen


Automatische annulering van de overeenkomst wanneer een ontvanger zich niet kan verifiëren

Als telefonische verificatie na het ingestelde aantal pogingen mislukt, wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd.

De afzender van de overeenkomst ontvangt een e-mail om aan te geven dat de overeenkomst is geannuleerd. Hierin wordt ook aangegeven welke ontvanger zich niet heeft kunnen verifiëren.

Andere partijen worden niet op de hoogte gesteld.

Overeenkomst geannuleerd wegens identificatiefout

Adobe-logo

Aanmelden bij je account