Adobe Sign voor SharePoint Online - Workflowhandleiding

Opmerking:

De handelingen Status van overeenkomst ophalen en Overeenkomst annuleren zijn alleen functioneel voor klanten op de NA1-instantie.

Hoe kunt u uw instantie vinden?

Handeling: overeenkomst met parameters verzenden

Zin: Verzend overeenkomst met bibliotheek-id: %1 (leeg laten om document te verzenden) naam: %2 bericht: %3 afzender 4% e-mail van ontvanger %5 functie: %6 stroom: %7 type: %8 uitvoer AgreementID naar %9: foutbericht: %10 code: %11

Parameter

Type

ID

Opmerkingen

LibraryDocumentId

In

1

Laat dit leeg of gebruik een bibliotheek-id uit uw eSign-account. Zie verderop.

AgreementName

In

2

Zorg er bij gebruik van CurrentItem:Title voor dat Title niet leeg is

AgreementMessage

In

3

 

AgreementSender

In

4

Moet een e-mailadres zijn dat deel uitmaakt van het eSign-account

RecipientEmail(s)

In

5

Zie verderop

RecipientRole

In

6

 

SignatureFlow

In

7

 

SignatureType

In

8

 

MergeFieldInfo

In

9

Dictionary key=mergefieldName value=mergefieldValue, omgezet in tekenreeks voor verzenden naar verbindingsapp. Zie verderop.

AgreementID

Uit

10

 

ErrorMessage

Uit

11

 

ErrorCode

Uit

12

 
LibraryDocumentId:
 • LibraryDocumentId is vereist voor de workflow met aangepaste lijsten. Momenteel dient u de pagina get-library-document-ids die een query indient bij de eSign-API te gebruiken om de id op te halen.
 • Als deze waarde leeg blijft in de workflow met documentbibliotheken, wordt het huidige document als een tijdelijk document geüpload in eSign.
 
MergeFieldInfo:
 • Gebruik SharePoint Designer Dictionary om informatie over het samenvoegen van velden door te geven aan de te verzenden overeenkomst.

 

 • Het document moet de volgende overeenkomende tekstlabels hebben:

 
Indeling voor recipientEmail(s) en hoe een workflowontwerper waarden zou invoeren:

Zo ziet het SharePoint-item eruit.

 • Ondertekenaars is een Persoon-kolom met meerdere waarden.
 • Ondertekenaar 1, Ondertekenaar 2 zijn Persoon-kolommen met één waarde.
meerdere personen

 

Meerdere ontvangers (eenvoudig voorbeeld): a@b.com;b@c.com;

 • Alle ontvangers hebben dezelfde functie die als recipientRole wordt doorgegeven in Designer

Zo ziet het eruit in SharePoint Designer:

e-mails met meerdere ontvangers

 

 • Stel de JSON samen om door te geven aan Adobe Sign

 

Meerdere ontvangers (complex geval): a@b.com:SIGNER,b@c.com:APPROVER

Zo ziet het instellen van meerdere ontvangers eruit in SharePoint Designer:

aangepaste e-mail

 

 • Stel de JSON samen om door te geven aan EchoSign

Eén ontvanger: a@b.com

 • Stel de JSON samen om door te geven aan EchoSign

 

Voorbeelden van uitgevoerde handelingen voor het verzenden van overeenkomsten:

 • Voor documentbibliotheek

 

 • Voor aangepaste lijst

Handeling: overeenkomststatus ophalen - Alleen NA1

Zin: haal overeenkomststatus op voor overeenkomst-id %1, afzender: %2 uitvoerstatus naar %3

Parameter

Type

ID

AgreementID

In

1

AgreementSender

In

2

AgreementStatus

Uit

3

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe u vanuit de SharePoint 2013 Designer-workflow de status tot aan ONDERTEKEND kunt controleren:

statuslus

Handeling: overeenkomst downloaden

Zin: download overeenkomst met overeenkomst-id %1 %2 met bestandsnaam: %3: afzender: %4 voeg auditrapport bij: %5, voeg ondersteunende documenten bij: %6 resultaatstatus: %7 foutstatus: %8 code: %9

Parameter

Type

ID

AgreementID

In

1

SaveType

In

2

AgreementFileName

In

3

AgreementSender

In

4

AttachAuditReport

In

5

AttachSupportingDocuments

In

6

DownloadActionResult

Uit

7

DownloadErrorMessage

Uit

8

DownloadErrorCode

Uit

9

 

Voorbeeld van overeenkomst downloaden in SharePoint Designer:

 

Resultaat van de handeling in een lijst:

lijstbijlage ondertekend

 

Resultaat van de handeling in een documentbibliotheek:

documentbibliotheek ondertekend

Belangrijk: als u downloadt naar een bibliotheek met verplichte kolommen of met verplicht uitchecken, moet u ervoor zorgen dat een document wordt ingecheckt als het is aangekomen in SharePoint. Anders heeft het document geen ingecheckte versie en kunnen niet alle lezers het zien

Handeling: overeenkomst annuleren - Alleen NA1

Zin: annuleer overeenkomst met overeenkomst-id %1, afzender: %2 annuleer opmerking: %3 stel afzender op de hoogte: %4 voer annuleerstatus uit naar %5

Parameter

Type

ID

AgreementID

In

1

AgreementSender

In

2

Opmerking

In

3

NotifySigner

In

4

AgreementCancelStatus

Uit

5

Handeling: haal e-mailadressen in de juiste volgorde op uit de kolom Meerdere personen

Zin: haal e-mailadressen in de juiste volgorde op uit de kolom Meerdere personen %1, voer e-mailadressen uit naar %2: foutbericht: %3

Parameter

Type

ID

Opmerkingen

PeopleColumnName

In

1

Interne naam van de SharePoint-kolom (niet de weergavenaam). Voorbeeld: Agrement_x0020_Signers

PeopleEmailAddresses

Uit

2

E-mailadressen, van elkaar gescheiden met een puntkomma in de juiste volgorde op basis van de id's in PeopleColumnName

GetEmailAddressesErrorMessage

Uit

3

Adobe-logo

Aanmelden bij je account