Adobe Sign voor SharePoint Online - Workflowhandleiding

Opmerking:

De handelingen Status van overeenkomst ophalen en Overeenkomst annuleren zijn alleen functioneel voor klanten op de NA1-instantie.

Hoe kunt u uw instantie vinden?

Handeling: overeenkomst met parameters verzenden

Zin: Verzend overeenkomst met bibliotheek-id: %1 (leeg laten om document te verzenden) naam: %2 bericht: %3 afzender 4% e-mail van ontvanger %5 functie: %6 stroom: %7 type: %8 uitvoer AgreementID naar %9: foutbericht: %10 code: %11

Parameter

Type

ID

Opmerkingen

LibraryDocumentId

In

1

Laat dit leeg of gebruik een bibliotheek-id uit uw eSign-account. Zie verderop.

AgreementName

In

2

Zorg er bij gebruik van CurrentItem:Title voor dat Title niet leeg is

AgreementMessage

In

3

 

AgreementSender

In

4

Moet een e-mailadres zijn dat deel uitmaakt van het eSign-account

RecipientEmail(s)

In

5

Zie verderop

RecipientRole

In

6

 

SignatureFlow

In

7

 

SignatureType

In

8

 

MergeFieldInfo

In

9

Dictionary key=mergefieldName value=mergefieldValue, omgezet in tekenreeks voor verzenden naar verbindingsapp. Zie verderop.

AgreementID

Uit

10

 

ErrorMessage

Uit

11

 

ErrorCode

Uit

12

 
LibraryDocumentId:
 • LibraryDocumentId is vereist voor de workflow met aangepaste lijsten. Momenteel dient u de pagina get-library-document-ids die een query indient bij de eSign-API te gebruiken om de id op te halen.
 • Als deze waarde leeg blijft in de workflow met documentbibliotheken, wordt het huidige document als een tijdelijk document geüpload in eSign.
 
MergeFieldInfo:
 • Gebruik SharePoint Designer Dictionary om informatie over het samenvoegen van velden door te geven aan de te verzenden overeenkomst.

 

 • Het document moet de volgende overeenkomende tekstlabels hebben:

 
Indeling voor recipientEmail(s) en hoe een workflowontwerper waarden zou invoeren:

Zo ziet het SharePoint-item eruit.

 • Ondertekenaars is een Persoon-kolom met meerdere waarden.
 • Ondertekenaar 1, Ondertekenaar 2 zijn Persoon-kolommen met één waarde.
meerdere personen

 

Meerdere ontvangers (eenvoudig voorbeeld): a@b.com;b@c.com;

 • Alle ontvangers hebben dezelfde functie die als recipientRole wordt doorgegeven in Designer

Zo ziet het eruit in SharePoint Designer:

e-mails met meerdere ontvangers

 

 • Stel de JSON samen om door te geven aan Adobe Sign

 

Meerdere ontvangers (complex geval): a@b.com:SIGNER,b@c.com:APPROVER

Zo ziet het instellen van meerdere ontvangers eruit in SharePoint Designer:

aangepaste e-mail

 

 • Stel de JSON samen om door te geven aan EchoSign

Eén ontvanger: a@b.com

 • Stel de JSON samen om door te geven aan EchoSign

 

Voorbeelden van uitgevoerde handelingen voor het verzenden van overeenkomsten:

 • Voor documentbibliotheek

 

 • Voor aangepaste lijst

Handeling: overeenkomststatus ophalen - Alleen NA1

Zin: haal overeenkomststatus op voor overeenkomst-id %1, afzender: %2 uitvoerstatus naar %3

Parameter

Type

ID

AgreementID

In

1

AgreementSender

In

2

AgreementStatus

Uit

3

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe u vanuit de SharePoint 2013 Designer-workflow de status tot aan ONDERTEKEND kunt controleren:

statuslus

Handeling: overeenkomst downloaden

Zin: download overeenkomst met overeenkomst-id %1 %2 met bestandsnaam: %3: afzender: %4 voeg auditrapport bij: %5, voeg ondersteunende documenten bij: %6 resultaatstatus: %7 foutstatus: %8 code: %9

Parameter

Type

ID

AgreementID

In

1

SaveType

In

2

AgreementFileName

In

3

AgreementSender

In

4

AttachAuditReport

In

5

AttachSupportingDocuments

In

6

DownloadActionResult

Uit

7

DownloadErrorMessage

Uit

8

DownloadErrorCode

Uit

9

 

Voorbeeld van overeenkomst downloaden in SharePoint Designer:

 

Resultaat van de handeling in een lijst:

lijstbijlage ondertekend

 

Resultaat van de handeling in een documentbibliotheek:

documentbibliotheek ondertekend

Belangrijk: als u downloadt naar een bibliotheek met verplichte kolommen of met verplicht uitchecken, moet u ervoor zorgen dat een document wordt ingecheckt als het is aangekomen in SharePoint. Anders heeft het document geen ingecheckte versie en kunnen niet alle lezers het zien

Handeling: overeenkomst annuleren - Alleen NA1

Zin: annuleer overeenkomst met overeenkomst-id %1, afzender: %2 annuleer opmerking: %3 stel afzender op de hoogte: %4 voer annuleerstatus uit naar %5

Parameter

Type

ID

AgreementID

In

1

AgreementSender

In

2

Opmerking

In

3

NotifySigner

In

4

AgreementCancelStatus

Uit

5

Handeling: haal e-mailadressen in de juiste volgorde op uit de kolom Meerdere personen

Zin: haal e-mailadressen in de juiste volgorde op uit de kolom Meerdere personen %1, voer e-mailadressen uit naar %2: foutbericht: %3

Parameter

Type

ID

Opmerkingen

PeopleColumnName

In

1

Interne naam van de SharePoint-kolom (niet de weergavenaam). Voorbeeld: Agrement_x0020_Signers

PeopleEmailAddresses

Uit

2

E-mailadressen, van elkaar gescheiden met een puntkomma in de juiste volgorde op basis van de id's in PeopleColumnName

GetEmailAddressesErrorMessage

Uit

3

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online