Een wachtwoord toevoegen aan een overeenkomst

Bij het maken van de overeenkomst kan de afzender een specifiek wachtwoord instellen dat wordt toegepast op het ondertekende PDF-document. Dit wachtwoord is vereist om het ondertekende PDF-bestand te openen en weer te geven.


Een wachtwoord instellen om de PDF-kopie te beveiligen

Bij het maken van de overeenkomst kan de afzender een specifiek wachtwoord instellen dat wordt toegepast op het ondertekende PDF-document. Dit wachtwoord is vereist om het ondertekende PDF-bestand te openen en weer te geven.

Als u het selectievakje Wachtwoord tonen inschakeld, wordt de inhoud van het veld zichtbaar, zodat u kunt controlen of in beide velden de juiste tekst correct is ingevoerd.

Wanneer de twee wachtwoorden niet overeenkomen, wordt een foutpictogram weergegeven in het tweede veld.

Opmerking:

Vergeet niet dat het wachtwoord voor de ondertekende PDF dat u instelt, wordt ingesloten in de PDF en dat u dit niet kunt herstellen of opvragen.

  • Als u het wachtwoord voor de ondertekende PDF vergeet of als dit verloren gaat, is er geen enkele manier om de PDF te openen.

Wachtwoorden mogen alleen letters en cijfers bevatten, speciale tekens zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Adobe-logo

Aanmelden bij je account