Transactielimieten begrijpen

Transactielimieten in Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign hanteert momenteel transactielimieten op basis van het serviceniveau van de afzender, zoals weergegeven in de volgende tabel:

 

Transacties/ Gebruikerslicentie/ Jaar

Bestandsgrootte/ upload

Pagina's/ transactie

Ondertekenaars/ transactie

KBA-transacties

Transacties met telefonische autorisatie

Acrobat Standard
(behalve ETLA)

Onbeperkt

(Zie verderop)

10 MB

100

10

0

0

Acrobat Pro
(behalve ETLA)

Onbeperkt

(Zie verderop)

10 MB

100

25

0

0

Acrobat Sign SMB
(Kleine bedrijven)

150

(Zie verderop)

10 MB

100

25

0

0

Acrobat Sign voor bedrijven
(ETLA)

150

(Zie verderop)

10 MB

100

25

0

0

Acrobat Sign voor bedrijven
(VIP)

150

(Zie verderop)

10 MB

100

25

50

50

Acrobat Sign voor ondernemingen
(ETLA)

150

(Zie verderop)

10 MB  

500

25

50/jr. 

50/jr.

Acrobat Sign voor ondernemingen
(VIP)

150

(Zie verderop)

10 MB 

500

25

50

50

Transacties/Acrobat Sign-gebruiker: Een transactie treedt op telkens wanneer een elektronisch document of een verzameling van gerelateerde elektronische documenten via Acrobat Sign naar een eindgebruiker wordt verzonden.

Acrobat Sign-lidmaatschappen die als gebruikerslicentie worden aangeschaft, bieden 150 transacties per gebruiker per jaar, tenzij dit anders is aangegeven in uw contract.

Klanten op bedrijfs- en ondernemingsniveau die een groot volume aan transacties verwerken, kunnen desgewenst contact opnemen met hun verkoopagent over de aanschaf van een totaal transactievolume met een onbeperkt aantal gebruikers (of een sitelicentie).

Raadpleeg het artikel over transactieverbruik voor meer informatie over hoe transacties worden gebruikt.

Bestandsgrootte/upload: Acrobat Sign beperkt de grootte van elk geüpload bestand.

Als u een document probeert te uploaden dat deze limiet overschrijdt, krijgt u een foutmelding onder het bestand met de tekst 'Uploadlimiet is overschreden'.

Pagina's/transactie: De complete transactie (alle bestanden samengevoegd) heeft een totale paginalimiet.

Als u een document probeert te verzenden dat groter is dan de ingestelde limiet voor uw account, krijgt u de foutmelding 'Acrobat Sign kan uw overeenkomst niet maken omdat het document groter is dan uw paginalimiet'.

Ondertekenaars/elektronische transactie: Het aantal personen dat een elektronische handtekeningtransactie kan ondertekenen, hangt af van het serviceniveau.

Serviceniveaus van enkele gebruikers, meerdere gebruikers voor teams, en bedrijven hebben harde caps voor het totale aantal ondertekenaars dat hun transacties kunnen bevatten.

KBA-transacties: Knowledge-Based Authentication is een geavanceerde vorm van ondertekenaarsverificatie die is ingeschakeld op het serviceniveau van bedrijven en ondernemingen.

Transacties via telefoonauthenticatie: Transacties via telefoonauthenticatie zijn een geavanceerde vorm van ondertekenaarsverificatie die wordt ingeschakeld op het serviceniveau van het bedrijf en onderneming.

Beperking van het aantal transacties via 'throttling'

Alle aanvragen die door een client aan Acrobat Sign worden gedaan, worden gecontroleerd om de systeembronnen te beschermen en te zorgen dat we zoveel mogelijk gebruikers kunnen blijven bedienen.

Het percentage bronnenverbruik door dezelfde consument (bijvoorbeeld: dezelfde gebruikers-ID, IP-adres, overeenkomst-ID's, enz.) is beperkt per minuut, uur en dag.

Wanneer een consument een bepaalde drempel overschrijdt, wordt dat verzoek afgewezen met het HTTP 429-bericht.

Elk verzoek aan Acrobat Sign wordt geëvalueerd op basis van de hoeveelheid systeembronnen die het verbruikt. Als verschillende parameters aan hetzelfde eindpunt worden doorgegeven, kan dit leiden tot een verschillend gebruik van bronnen.

Bovendien kunnen sommige verzoeken leiden tot langdurige achtergrondprocessen die ook worden meegenomen in ons 'throttling'-evaluatiealgoritme.

Daarom kan het percentage systeembronnen niet alleen worden omschreven op basis van het aantal verzoeken binnen een bepaalde periode. Throttlingbeleid is gebaseerd op historische dagelijkse aanvraaggegevens, zoals legitieme applicaties die het systeem onder druk zetten.

Klanten kunnen erop vertrouwen dat het Acrobat Sign-beleid zo ruim is dat het reguliere dagelijkse werkstroomvolume niet wordt beïnvloed.

Opmerking:

Throttlinglimieten zijn van toepassing op elke gebruiker onder een account.

Als uw systeem gebruikers van hulpprogramma's gebruikt om API-aanroepen naar Acrobat Sign uit te voeren, wordt aanbevolen om de transacties te distribueren naar meerdere gebruikers van hulpprogramma's om de kans te verkleinen dat ze worden beperkt.

Nee.

Uw servicepakket (team, bedrijf, onderneming) is direct van invloed op uw transactietarief.

Hogere serviceniveaus hebben minder beperkingen.

Wanneer een aanvraag een HTTP 429-reactie terugkrijgt, betekent dit dat de gebruiker in een bepaalde periode meer bronnen heeft verbruikt dan is toegestaan. Dit kan de limiet per minuut, uur of dag overschrijden.

De foutmelding geeft aan na hoeveel seconden de blokkering wordt opgeheven en de API-aanroepen kunnen worden hervat.

De REST-API roept op tot het maken van overeenkomsten (inclusief in bulk verzenden, webformulieren en sjablonen) of niet-REST-eindpunten tonen een foutbericht zoals: 

  • "U hebt momenteel de limiet bereikt op... Probeer het opnieuw over <wait_time_in_seconds> seconden."

Verzoeken om andere REST-API's (niet overeenkomst gerelateerd) geven een foutmelding zoals:

  • "Te veel verzoeken. Probeer het opnieuw over <wait_time_in_seconds> seconden."

Verzoeken om andere niet-REST eindpunten (niet overeenkomst gerelateerd) geven een foutmelding zoals:

  • "Te veel verzoeken - Het systeem is op dit moment bezig. Kom terug over <wait_time_in_seconds> seconden."

Als u een betaald account hebt en een belangrijke gebeurtenis voorziet (waardoor het transactievolume groter wordt dan de beperkingsdrempel), neemt u contact op met uw succesmanager om het beperkingsbeleid aan te passen aan uw wensen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online