Toepasselijke rol: beheerders

Console: nieuwe Admin Console

Met Adobe Stock kunnen beheerders een teamlidmaatschap beheren in de Admin Console, samen met andere Adobe-teamproducten. Nadat u het lidmaatschap van Adobe Stock voor teams hebt aangeschaft, moet de beheerder van het teamaccount het lidmaatschap voor activering toewijzen aan een gebruiker. Als u een beheerder bent, navigeert u naar het tabblad Producten in de Admin Console en klikt u op Gebruiker toevoegen.

Het lidmaatschap voor activering toewijzen aan een gebruiker

U kunt het lidmaatschap van Adobe Stock voor teams toewijzen aan:

  • Uzelf
  • Een bestaand teamlid
  • Een gebruiker die nog geen lid van uw team is

Nadat het Adobe Stock-lidmaatschap voor activering is toegewezen aan een gebruiker, hebben alle teamleden op dezelfde manier toegang tot het gedeelde lidmaatschap van Adobe Stock voor teams. Primaire en secundaire beheerders hebben ook toegang tot het gedeelde lidmaatschap van Adobe Stock voor teams nadat dit is geactiveerd. U kunt er ook voor kiezen om de Adobe Stock-toewijzing voor een gebruiker te verwijderen. Wijs het lidmaatschap toe aan een andere gebruiker om een ononderbroken service te garanderen.

Gebruikers toevoegen aan Adobe Stock

Als u niet-teamleden toegang wilt geven tot het lidmaatschap van Adobe Stock voor teams, selecteert u Gebruikers toevoegen aan organisatie in de Admin Console.

Gebruikers toevoegen aan organisatie

Als het lidmaatschap van Adobe Stock voor teams al aan een bestaande gebruiker is toegewezen, hoeft u dit niet aan nieuwe gebruikers toe te wijzen. Nadat u een gebruiker aan uw team hebt toegevoegd en andere teamproducten hebt toegewezen, heeft de nieuwe gebruiker ook toegang tot het lidmaatschap van Adobe Stock voor teams.

Een gebruiker toevoegen

Voor meer informatie over het beheer van uw teamaccount raadpleegt u https://helpx.adobe.com/enterprise/using/accounts.html.

 

Nadat u uw lidmaatschap van Adobe Stock voor teams hebt geactiveerd, kunt u de licentiegeschiedenis van het team bekijken.

Op de pagina Licentiegeschiedenis kunt u de licentiegeschiedenis van het team bekijken met filteropties voor datumbereik en mediatypen. Vanaf deze pagina kunnen teamleden de hyperlink van de asset-id selecteren om meer details over een aangeschaft asset te bekijken.

Teamleden kunnen er ook voor kiezen zo nodig opnieuw een licentie voor een asset te kopen. Wanneer er meer dan eenmaal een licentie voor een asset wordt gekocht, wordt elke licentieactie weergegeven als een aparte rij met tijdstempel. Bij elke licentieactie wordt ook de naam weergegeven van het teamlid dat de licentieactie heeft uitgevoerd.

Licentiegeschiedenis en acties

Zie Assets bijhouden en delen met Adobe Stock voor teams voor meer informatie over het gebruik van Adobe Stock voor teams.