Aanmelden met uw sociale account

Kom te weten hoe u uw sociale account (Facebook, Google of Apple) kunt gebruiken om een Adobe-account aan te maken. Leer ook hoe u uw sociale account aan uw bestaande Adobe-account kunt koppelen.

Hebt u een werk- of schoolaccount gekoppeld aan Google?

U bent via dat account aangemeld bij Adobe.

U kunt zich veilig aanmelden met een tik in plaats van een wachtwoord in te voeren. Download gewoon de Adobe Account Access-app (iOS | Android) en volg de instructies.  

Uw sociale account gebruiken om uw Adobe-account te maken

U kunt uw Facebook-, Google- of Apple-account gebruiken om een Adobe-account aan te maken. Als u zich voor het eerst aanmeldt met uw sociale account, wordt uw Adobe-account aangemaakt. Daarna kunt u zich eenvoudig aanmelden met uw sociale account en zo uw Adobe-account beheren.

Volg onderstaande stappen om uw Adobe-account aan te maken:

 1. Kies Facebook, Google of Apple op het aanmeldingsscherm.

  Facebook, Google of Apple selecteren om u aan te melden

 2. Voer de gegevens van uw Facebook-, Google- of Apple-account in en volg de instructies op het scherm.

  Uw Adobe-account is ingesteld. 

  Opmerking:

  Als u zich met uw telefoonnummer bij uw sociale account hebt aangemeld, wordt u gevraagd om een e-mailadres op te geven. Dit wordt dan het e-mailadres dat aan uw Adobe ID is gekoppeld.

Uw sociale account koppelen aan uw bestaande Adobe-account

Er zijn twee manieren om uw Facebook-, Google- of Apple-account aan uw bestaande Adobe-account te koppelen:

E-mail-ID van uw sociale account is hetzelfde als uw Adobe ID

 1. Selecteer Facebook, Google of Apple op het aanmeldingsscherm.

  Facebook, Google of Apple selecteren om u aan te melden

 2. Voer de gegevens van uw Facebook-, Google- of Apple-account in.

 3. Selecteer Mijn accounts koppelen om uw Facebook-, Google- of Apple-account te koppelen aan uw bestaande Adobe-account.

  Klik op Mijn accounts koppelen om uw Adobe-account aan uw sociale account te koppelen

 4. Er wordt een verificatiecode naar het e-mailadres van uw Adobe ID verzonden. Voer de verificatiecode in het volgende venster in en selecteer vervolgens Verifiëren.

  Voer de verificatiecode in die u via e-mail is toegestuurd

 5.  Selecteer Gereed

  Uw Adobe-account is nu aan uw sociale account gekoppeld.

  U kunt zich nu eenvoudig aanmelden met uw sociale account om uw Adobe-account te beheren. U kunt zich ook nog, zoals voorheen, aanmelden met uw Adobe ID.

De e-mail-ID van uw sociale account verschilt van uw het e-mailadres van uw Adobe-account

 1. Selecteer in het gedeelte voor aanmelden via social media Koppelen naast Facebook, Google of Apple.

  Sociale accounts koppelen aan Adobe-account

  Volg de instructies op het scherm. Uw sociale account is nu aan uw Adobe-account gekoppeld.

  U kunt zich nu eenvoudig aanmelden met uw sociale account om uw Adobe-account te beheren. U kunt zich ook nog, zoals voorheen, aanmelden met uw Adobe ID.

  Opmerking:

  Als u een gedeelde computer gebruikt, moet u zich ook afmelden bij Facebook, Google of Apple wanneer u zich afmeldt bij Adobe-apps of een webpagina van Adobe.

Uw Facebook-, Google- of Apple-account van uw Adobe-account loskoppelen

Ga als volgt te werk om uw Facebook-, Google- of Apple-account van uw Adobe-account los te koppelen:

 1. Selecteer in het gedeelte voor aanmelden via social media Ontkoppelen naast Facebook, Google of Apple.

  Sociale accounts ontkoppelen

 2. Kies Ontkoppelen in de melding die verschijnt.

  Bevestiging van ontkoppeling

  Opmerking:

  Als u nog nooit een wachtwoord voor uw account hebt ingesteld, wordt u gevraagd een wachtwoord aan te maken als u probeert het sociale account dat u het laatst hebt gekoppeld te verwijderen.

Probleemoplossing voor fouten bij aanmelding via sociale media

Lees voor meer informatie over het oplossen van problemen met betrekking tot aanmelding via sociale accounts, het artikel Problemen oplossen die kunnen optreden wanneer u zich bij uw Adobe-account aanmeldt met Facebook, Google of Apple.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account