Bestandstypekoppelingen werken niet voor Creative Cloud-apps

Meer informatie over hoe u het probleem met bestandstypekoppelingen voor Creative Cloud-apps kunt repareren.

Probleem

Wanneer er meerdere versies van Photoshop, Illustrator of andere Creative Cloud-toepassingen op een computer zijn geïnstalleerd, worden de bestandstypekoppelingen voor de nieuwe versies verbroken wanneer de eerdere versies worden verwijderd nadat de nieuwe versies zijn geïnstalleerd.

U ziet een of meerdere van de volgende problemen wanneer u een bestand probeert te openen:

 • Het bestandstype wordt geopend met een andere applicatie. Een Illustrator-bestand (.ai) wordt bijvoorbeeld geopend met Adobe XD.
 • Het bestandstype is niet meer gekoppeld aan de Creative Cloud-app. Een .PSD wordt bijvoorbeeld niet geopend met Photoshop.
 • (Windows) Het volgende bericht wordt weergegeven wanneer u het bestand opent: Windows kan dit bestand niet openen, of het dialoogvenster Openen met verschijnt.

Besturingssystemen

Windows en macOS

Windows

In deze oplossing wordt Photoshop als voorbeeld gebruikt.Voer deze stappen uit voor de Creative Cloud-app en de bestandstypekoppeling die u probeert te herstellen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies via het contextmenu Openen met > Kies een andere app.

 2. In het dialoogvenster voor de bestandkoppeling dat verschijnt, kiest u Photoshop in de lijst met apps of gaat u naar het Photoshop-programma (.exe) voor uw versie van Photoshop via de bestandsverkenner.

  De standaard installatielocatie voor Photoshop CC 2019 is bijvoorbeeld:

  C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe

 3. Selecteer Photoshop.exe en klik op Openen.

 4. Zorg dat de optie Dit type bestand altijd met dit programma openen in het volgende dialoogvenster is geselecteerd.

 5. Klik op OK.

In deze oplossing wordt Illustrator als voorbeeld gebruikt. Voer deze stappen uit voor de Creative Cloud-app en de bestandstypekoppeling die u probeert te herstellen.

 1. Kies Start > Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik op Standaardprogramma's.

 3. Klik op Een bestandstype koppelen.

 4. Selecteer ai in de lijst.

 5. Klik op Ander programma.

 6. Als uw gewenste versie van Illustrator wordt weergegeven, kiest u die. Klik anders op Bladeren om het bestand te vinden en klik op Openen.

 7. Zorg dat de optie Altijd het geselecteerde programma gebruiken... is geselecteerd. Klik op OK om het dialoogvenster Openen met te sluiten.

 8. Dubbelklik op het .bestand ai om te zorgen dat het wordt geopend met uw voorkeursversie van Illustrator.

Als een bestandstype wordt geopend met de verkeerde Creative Cloud-app, kunt u proberen de apps te verwijderen en opnieuw te installeren. Als een Illustrator-bestand (.ai) bijvoorbeeld wordt geopend met Adobe XD, verwijdert u zowel Illustrator als Adobe XD en installeert u ze opnieuw. Zie de volgende links voor instructies:

Deze oplossing legt alles uit wat te maken heeft met de bestandstypen .PSD en .JPG met Photoshop CC 2019 als voorbeeld. Voer deze stappen uit voor de Creative Cloud-appversie en de bestandstypekoppeling die u probeert te herstellen.

 1. Verifieer het Photoshop.exe-bestandspad.

  Standaard is het pad: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\

 2. Open de Register-editor.

  Druk op de Windows- en R-toetsen of selecteer Start > Uitvoeren. Typ in het dialoogvensterUitvoeren regedit en klik op OK.

 3. Navigeer naar:

  • (Voor .PSD) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.psd\OpenWithList
  • (Voor .JPG) Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
   Explorer\FileExts\.jpg\OpenWithList

  Als dit bestaat, moet u verifiëren dat voor (Standaard) het juiste pad is geverifieerd in stap 1.

  Als het pas niet juist is, dubbelklikt u op (Standaard). Typ nu de volgende tekst:

  "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Photoshop.exe" "%1"

macOS

In deze oplossing wordt Illustrator als voorbeeld gebruikt.Voer deze stappen uit voor de Creative Cloud-app en de bestandstypekoppeling die u probeert te herstellen.

 1. Klik met de Control-toets op het bestand dat u aan Illustrator wilt koppelen en kies Info opvragen in het pop-upmenu.

 2. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op het gedeelte Openen met om het uit te vouwen.

 3. Klik op het vervolgkeuzemenu en kies Illustrator in de lijst.

 4. Klik onder Deze toepassing gebruiken om alle gelijksoortige documenten te openen op Alles wijzigen .

 5. Klik in het bevestigingsvenster dat daarna verschijnt op Doorgaan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online