Veelgestelde vragen over kanaalprogramma

Implementatie/partnerportal

Ga als volgt te werk om u bij het resellerprogramma op te geven:

 1. Klik op Enroll Now in the Partner Program (Nu opgeven voor partnerprogramma).

 2. Meld u aan bij uw Adobe-account.

 3. Kies uw Region (Regio), Country (Land) en Preferred language (Voorkeurstaal) en klik op NEXT (VOLGENDE).

 4. Schakel het selectievakje in om te bevestigen dat u uit naam van uw bedrijf mag handelen, en klik vervolgens op NEXT.

 5. Vul uw bedrijfs- en contactgegevens in, en klik steeds op NEXT terwijl u elk formulier invult.

 6. Lees de Registration Terms and Conditions (Algemene registratievoorwaarden), selecteer het vakje onderaan en klik op Submit (Indienen).

Nadat u het verzoek hebt ingediend, kunt u binnen 3-4 uur een e-mail van Adobe ontvangen met de lidmaatschaps-ID en een koppeling naar de welkomstkit.Ga door de welkomstkit om meer inzicht te krijgen over het Adobe-kanaalprogramma, de verschillende niveaus van het programma, en de vereisten en voordelen.

Voor toegang tot de partnerportal moet u een Adobe ID hebben.Als u nog geen Adobe ID hebt, maakt u er een op:

https://www.adobe.com/nl/cfusion/membership/index.cfm.

Als u al een Adobe ID hebt, moet u zorgen dat u zich probeert aan te melden met hetzelfde e-mailadres als is gebruikt in het salescenter. U kunt ook uw socialmedia-account (Facebook, Google of Apple) gebruiken om u aan te melden bij uw Adobe-account. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, neemt u contact op met de Helpdesk voor partners.

Controleer uw email (mappen met spam en ongewenste mail) op de uitnodiging van een contactpersoon en accepteer de uitnodiging om toegang te krijgen tot de partnerportal.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, neemt u contact op met de Helpdesk voor partners.

Geregistreerde en gecertificeerde partners hebben geen toegang tot het salescenter.

Gold- en Platinum-partners kunnen naar https://channelpartners.adobe.com/home/program.html gaan.

 1. Meld u aan bij uw Adobe-account.
 2. Kik op de koppeling voor het salescenter op het tabblad voor sales en marketing.

Geregistreerde en gecertificeerde partners hebben geen toegang tot het salescenter.

Gold- en Platinum-partners kunnen naar https://channelpartners.adobe.com/home/program.html gaan.

 1. Meld u aan bij uw Adobe-account.
 2. Kik op de koppeling voor het salescenter op het tabblad voor sales en marketing.
 3. Klik op uw bedrijfsprofiel aan de linkerkant van de pagina.
 4. Klik op de optie bovenaan om gebruikersaccounts van het salescenter te beheren.
 5. Klik op het vakje voor de gebruiker aan wie u toegang wilt verlenen onder de sectie voor licentietoewijzing.
 1. Ga naar https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.
 2. Meld u aan bij uw Adobe-account.
 3. Kik op de koppeling voor het salescenter op het tabblad voor sales en marketing.
 4. Klik op uw bedrijfsprofiel aan de linkerkant van de pagina.
 5. Scrol omlaag en ga naar de sectie met contactpersonen.
 6. Bewerk de contactpersoon voor wie u salestoegang wilt intrekken.
 7. Hef selectie van het actieve vakje op.

Neem contact op met de Helpdesk voor partners.

 1. Ga naar https://channelpartners.adobe.com/home/program.html.
 2. Meld u aan bij uw Adobe-account.
 3. Klik op de prijslijsten onder het prijstabblad.

Neem contact op met de Helpdesk voor partners als u nog steeds hulp nodig hebt.

Gebruik een ander e-mailadres om u bij de partnership op te geven. Neem contact op met de Helpdesk voor partners als u nog steeds hulp nodig hebt.

Voer de volgende stappen uit om een verzoek in te dienen voor een hoger niveau:

 1. Ga naar de Adobe-portal voor partners: https://channelpartners.adobe.com/home/program.html
 2. Meld u aan bij uw Adobe-account.
 3. Nadat u zich hebt aangemeld, klikt u op de koppeling voor een hoger niveau bovenaan.
 4. Selecteer of u een upgrade uitvoert naar een gecertificeerd lidmaatschap.
 5. Vul het formulier in.

Nadat u het verzoek voor een hoger niveau hebt gemaakt, stelt Adobe u op de hoogte wanneer de verwerking van het verzoek is voltooid.

Neem contact op met de Helpdesk voor partners.

NFR-licenties

Toegang tot NFR-licenties is beperkt tot Gold- en Platinum-partners.

De primaire contactpersoon heeft toegang tot de NFR-licenties.

Voor doorlopende licenties, zoals Acrobat Pro en Captivate, zijn licenties beschikbaar op de partnerportal (https://channelpartners.adobe.com/home/program.html).

Voor Creative Cloud ontvangt de primaire contactpersoon een uitnodiging voor VIP waarmee ze toegang krijgen tot CC-licenties.

U krijgt toegang tot de volgende licentie als Gold-partner: Adobe Acrobat Pro, alle apps van Creative Cloud.

U krijgt toegang tot de volgende licentie als Platinum-partner: Adobe Acrobat Pro, alle apps van Creative Cloud, Creative Cloud Enterprise en Adobe Stock DCE.

Nee, u hoeft de verlenging van NFR-licenties niet aan te vragen, omdat ze automatisch worden verlengd.

Certificering

Ga als volgt te werk om u als student op te geven bij het Adobe Channel TrainingCenter:

 1. Meld u aan bij de Adobe-partnerportal.
 2. Klik op Support (Ondersteuning) in de rechterbovenhoek en klik op de instructies voor registratie bij het Adobe Channel TrainingCenter in de vervolgkeuzelijst.
 3. Klik op de URL voor uw respectievelijke regio onder de sectie voor nieuwe gebruikers.
 4. Meld u aan bij het Adobe Channel Training Center met uw Adobe ID en wachtwoord.

Na geslaagde registratie zijn uw Adobe ID en wachtwoord ook uw gebruikersnaam en wachtwoord voor ACTC (Adobe Certified Training Center).

Slechts één vertegenwoordiger hoeft de Adobe Business Partner Code of Conduct voor Certified-, Gold- of Platinum-niveau in te vullen**.

Technische examens zijn niet langer beschikbaar in Adobe Channel Training Center.

** Certificeringen zijn onderhevig aan wijzigingen al naar gelang ontwikkelingen in het resellerprogramma. Raadpleeg de resellerprogrammagids voor de criteria om in aanmerking te komen voor de verschillende lidmaatschapsniveaus.

*Gebruik een willekeurige browser voor toegang tot het Adobe Channel Training Center, met uitzondering van Mozilla Firefox.

Toegang tot uw voltooide trainingscertificaten:

 1. Volg de verstrekte link naar de channel-trainingwebsite.
 2. Meld u aan bij uw Adobe-account.
 3. Onder 'My Learnings' (Mijn cursussen) vindt u uw voltooide cursussen.

De huidige administrator op de console kan de volgende stappen uitvoeren om de administrator op VIP te wijzigen:

 1. Meld u aan bij uw adminconsole: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Navigeer naar het tabblad Administrators.
 3. Selecteer Change (Wijzigen) naast de naam van de huidige primaire administrator.
 4. Selecteer de administrator aan wie u primaire administratorrechten wilt verlenen.
 5. Klik op Change (Wijzigen)

De nieuwe administrator ontvangt een e-mail om de uitnodiging voor primaire administrator te accepteren, waarna de administrator naar de algemene VIP-voorwaarden wordt geleid. De nieuwe administrator moet de algemene VIP-voorwaarden accepteren alvorens de wijziging wordt geïmplementeerd in de adminconsole.

Overeenkomstregistratie

De enige oplossing voor dit probleem is om een e-mailaccount met het domein *.xyz.de te verkrijgen.

Controleer of de primaire contactpersoon in uw account het tabblad in zijn account kan zien. Als dit het geval is en u ondervindt problemen of ontvangt foutberichten, stuurt u een e-mailbericht met alle details van het probleem, inclusief de gebruikte ID en de screenshot naar de Helpdesk voor partners.

Werknemers die salescenter-licenties binnen hetzelfde partnerbedrijf hebben, krijgen alleen toegang tot verkoopkansen die ze zelf hebben ingediend (als eigenaar van de verkoopkans). Als een partner zijn verkoopkans aan een andere werknemer binnen hetzelfde partnerbedrijf wil toewijzen, moet de eigenaar van de verkoopkans worden gewijzigd.

Dien een case in bij het salescenter om het probleem meteen op te lossen.

 1. Roep de verkoopkans op en selecteer Edit (Bewerken)
 2. Wijzig fase naar 07 Execute to Close (Uitvoeren om te sluiten)
 3. Wijzig status naar Closed - Booked (Gesloten - Geboekt)
 4. Kies een reden in het pop-upmenu.
 5. Scrol omlaag en voer het nummer van de verkooporder in. (Partners verkrijgen verkoopordernummers van klanten
 6. Selecteer Save (Opslaan).

Er kunnen meerdere verkoopordernummers worden ingevoerd en verwerkt. Informatie over de betaalde korting, met de relevante analyse door de klant, wordt opnieuw geüpload op de verkoopkans nadat de kortingbetalingscyclus is afgerond.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Roep Sales Center op.
 2. Zoek naar de account door 'xyz' in te vullen in het veld voor de bovenliggende account dat met het vergrootglas is gemarkeerd. Zo kunt u zien of de account voor deze klant al is gemaakt.
 3. Er zijn twee mogelijke scenario's:
  1. U hebt de account die u zocht, gevonden:
   1. Selecteer de account
   2. Ga naar New Opportunity (Nieuwe verkoopkans)
   3. Vul alle verplichte gegevens in; selecteer Save (Opslaan)
  2. U kunt de account die u zoekt, niet vinden:
   1. Als u de vereiste account niet kunt vinden, is deze niet gemaakt in de Adobe-database en moet u de account maken.
Opmerking:

Voordat u een account voor de klant maakt, moet u controleren of de account niet al bestaat (zoek naar de account met de zoekoptie en gebruik een deel van de naam). Zoek bijvoorbeeld naar BAYERISCH in plaats van BAYERISCHER RUNDFUNK.

Geef zoveel mogelijk informatie op over verkoopactiviteiten, zoals:

 • Hoe heeft u deze verkoopkans ontdekt?
  • Telefoongesprekken
  • Bijeenkomsten met klant
  • Lopende relatie met klant (geef datums, locaties enzovoort op).
 • Aantrekkelijk evenement/bedrijfsbehoefte?
  • Geef op hoeveel Adobe-producten de klant mogelijk nodig heeft
  • Waarom vereist klant Adobe-producten?
 • Adobe-waardevoorstel?
  • Beschrijf hoe klant kan profiteren van Adobe-producten
 • Waardevoorstel van concurrent(en)?
  • Zijn er bekende concurrenten? Zo ja, geef ze dan op.
 • Huidige verkoopactiviteiten?
  • Wat is er tot nu toe gedaan om Adobe-producten actief te verkopen?

Als een van deze velden niet wordt ingevuld of als er geen beschrijving wordt opgegeven of deze onvolledig/vaag/algemeen is, wordt deze verkoopkans niet goedgekeurd en wordt validatie vertraagd.

Console voor VIP-reseller/admin

U moet het gecertificeerde niveau hebben behaald om toegang te krijgen tot de resellerconsole. Primaire contactpersoon van gecertificeerde account krijgt toegang tot de resellerconsole via de volgende koppeling: https://reseller.adobe.com.

Een VIP-nummer is voor eindgebruikers, niet voor wederverkopers. U moet uw eindgebruikersgegevens invoeren in de resellerconsole, die een uitnodiging naar uw klant stuurt. Wanneer de klant de uitnodiging accepteert, wordt er een VIP-nummer gegenereerd.

U kunt de koppeling https://helpx.adobe.com/nl/creative-cloud/reseller.html raadplegen voor alle informatie over de resellerconsole.

De vervaldatum op de console wordt 30 dagen na de huidige vervaldatum bijgewerkt, omdat we 30 dagen respijt voor en na de vervaldatum van de verlenging verlenen.

VIP voor uw klant moet een of meer achterstallige of opgeschorte licenties hebben. Daarom ontvangen ze de melding dat betaling is vereist.

De reseller kan licenties 30 dagen nadat ze zijn toegevoegd, verwijderen.

Na 30 dagen kunnen wachtende licenties niet langer worden verwijderd uit de console.

Er zijn twee opties om opgeschorte/achterstallige licenties aan te pakken.

 • Laat de licentie op de console tot het einde van het abonnement. Alle licenties die niet worden verlengd, worden verwijderd, inclusief licenties die nooit zijn geclaimd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • De reseller kan met distributie werken om een bestelling te verwerken en onmiddellijk een RMA te verwerken.

De huidige administrator op de console kan de volgende stappen uitvoeren om de administrator op VIP te wijzigen:

 1. Meld u aan bij de adminconsole: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Navigeer naar het tabblad Administrators
 3. Selecteer Change (Wijzigen) naast de naam van de huidige primaire administrator.
 4. Selecteer de administrator aan wie u primaire administratorrechten wilt verlenen.
 5. Klik op Change (Wijzigen).

De nieuwe administrator ontvangt een e-mail om de uitnodiging voor primaire administrator te accepteren, waarna de administrator naar de algemene VIP-voorwaarden wordt geleid. De nieuwe administrator moet de algemene VIP-voorwaarden accepteren alvorens de wijziging wordt geïmplementeerd in de adminconsole.

Ja, de klant kan aankopen doen bij de gewenste reseller. Als de gebruiker niet tevreden is met zijn of haar huidige reseller, kan hij overstappen naar een andere reseller door een verzoek in te dienen bij de Helpdesk voor partners.

Ja, de primaire contactpersoon van de resellerconsole kan de contactpersoon voor VIP wijzigen.

Gebruiker kan de VIP-uitnodiging niet accepteren als er al een VIP met dezelfde accountnaam is. U kunt enkele kleine wijzigingen in de accountnaam aanbrengen en de uitnodiging opnieuw verzenden.

Neem contact op met de Helpdesk voor partners als het probleem zich nog steeds voordoet.

Ja, u moet een formulier voor wijziging in de accountnaam (ACON) invullen en dit indienen bij de Helpdesk voor partners om het verzoek te verwerken.

Gebruikers kunnen het formulier oproepen via deze koppeling: https://helpx.adobe.com/nl/x-productkb/global/adobe-change-of-name-form-and-procedure.html

Nee, het marktsegment op de VIP kan niet worden gewijzigd. U kunt annulering van de VIP aanvragen bij de Helpdesk voor partners en stuurt vervolgens een uitnodiging aan de partner voor een nieuwe VIP met het juiste marktsegment.

Contractbeheer

U kunt een verzoek voor wijziging van de administrator voor de contactpersoon indienen door contact op te nemen met de Helpdesk voor partners. Het team heeft e-mailautorisatie van de huidige administrator nodig om het verzoek te verwerken. Als huidige administrator niet langer in dienst is bij het bedrijf. Iemand met een soortgelijk e-maildomein als de huidige administrator kan de autorisatie verzenden.

U kunt een verzoek voor wijziging van de administrator voor de contactpersoon indienen door contact op te nemen met de Helpdesk voor partners. Het team heeft e-mailautorisatie van de huidige administrator nodig om het verzoek te verwerken. Als huidige administrator niet langer in dienst is bij het bedrijf. Iemand met een soortgelijk e-maildomein als de huidige administrator kan de autorisatie verzenden.

Ja, gebruiker kan de verlenging van het contract nog steeds indienen.

Licentiewebsite

 1. Ga naar de Licentiewebsite.
 2. Meld u aan bij uw Adobe-account.
 3. Klik op Doorgaan.

Hulp nodig bij het maken of gebruiken van uw Adobe ID? Zie Problemen met Adobe ID en aanmelding oplossen.

Opmerking:

U hebt alleen toegang tot de licentiewebsite met de Adobe ID die u hebt gebruikt om een bestelling te plaatsen.

Raadpleeg het volgende artikel: Adobe-licentiewebsite | Serienummers, bestellingen, accounts voor informatie over licenties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?