Implementatie/partnerportal

Hoe kan ik me opgeven voor het resellerprogramma?

Ga als volgt te werk om u bij het resellerprogramma op te geven:

 1. Klik op Enroll Now in the Partner Program (Nu opgeven voor partnerprogramma).

 2. Meld u aan met uw Adobe ID en wachtwoord.Als u geen Adobe ID hebt, klikt u op Create an Adobe ID (Een Adobe ID maken) en volgt u de weergegeven stappen.

 3. Kies uw Region (Regio), Country (Land) en Preferred language (Voorkeurstaal) en klik op NEXT (VOLGENDE).

 4. Schakel het selectievakje in om te bevestigen dat u uit naam van uw bedrijf mag handelen, en klik vervolgens op NEXT.

 5. Vul uw bedrijfs- en contactgegevens in, en klik steeds op NEXT terwijl u elk formulier invult.

 6. Lees de Registration Terms and Conditions (Algemene registratievoorwaarden), selecteer het vakje onderaan en klik op Submit (Indienen).

Nadat u het verzoek hebt ingediend, kunt u binnen 3-4 uur een e-mail van Adobe ontvangen met de lidmaatschaps-ID en een koppeling naar de welkomstkit.Ga door de welkomstkit om meer inzicht te krijgen over het Adobe-kanaalprogramma, de verschillende niveaus van het programma, en de vereisten en voordelen.

Waarom kan ik me niet aanmelden bij de partnerportal?

Voor toegang tot de partnerportal moet u een Adobe ID hebben.Als u nog geen Adobe ID hebt, maakt u er een op:

https://www.adobe.com/nl/cfusion/membership/index.cfm.

Als u al een Adobe ID hebt, moet u zorgen dat u zich probeert aan te melden met hetzelfde e-mailadres als is gebruikt in het salescenter.Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, neemt u contact op met de Helpdesk voor partners.

Ik heb geen toegang tot de partnerportal als primaire/secondaire/andere contactpersoon. Hoe krijg ik toegang?

Controleer uw email (mappen met spam en ongewenste mail) op de uitnodiging van een contactpersoon en accepteer de uitnodiging om toegang te krijgen tot de partnerportal.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, neemt u contact op met de Helpdesk voor partners.

Ik ben de primaire contactpersoon en zie geen koppeling naar het salescenter via de partnerportal.

Geregistreerde en gecertificeerde partners hebben geen toegang tot het salescenter.

Gold- en Platinum-partners kunnen naar https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla gaan.

 1. Meld u aan met het e-mailadres van de primaire contactpersoon.
 2. Kik op de koppeling voor het salescenter op het tabblad voor sales en marketing.

Ik ben de secondaire contactpersoon en heb geen licentie voor het salescenter.

Geregistreerde en gecertificeerde partners hebben geen toegang tot het salescenter.

Gold- en Platinum-partners kunnen naar https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla gaan.

 1. Meld u aan met het e-mailadres van de primaire contactpersoon.
 2. Kik op de koppeling voor het salescenter op het tabblad voor sales en marketing.
 3. Klik op uw bedrijfsprofiel aan de linkerkant van de pagina.
 4. Klik op de optie bovenaan om gebruikersaccounts van het salescenter te beheren.
 5. Klik op het vakje voor de gebruiker aan wie u toegang wilt verlenen onder de sectie voor licentietoewijzing.

Er wordt een contactpersoon weergegeven in het salescenter, maar die persoon werkt niet langer bij het bedrijf.

 1. Ga naar https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.
 2. Meld u aan met het e-mailadres van de primaire contactpersoon.
 3. Kik op de koppeling voor het salescenter op het tabblad voor sales en marketing.
 4. Klik op uw bedrijfsprofiel aan de linkerkant van de pagina.
 5. Scrol omlaag en ga naar de sectie met contactpersonen.
 6. Bewerk de contactpersoon voor wie u salestoegang wilt intrekken.
 7. Hef selectie van het actieve vakje op.

Ik wil de primaire contactpersoon zijn maar sta weergegeven als de secondaire contactpersoon.

Neem contact op met de Helpdesk voor partners.

Ik heb geen toegang tot de prijslijsten in de partnerportal.

 1. Ga naar https://channelpartners.adobe.com/home/program.htmla.
 2. Meld u aan met het e-mailadres van de primaire contactpersoon.
 3. Klik op de prijslijsten onder het prijstabblad.

Neem contact op met de Helpdesk voor partners als u nog steeds hulp nodig hebt.

Ik heb een foutmelding ontvangen dat mijn registratie niet kan worden verwerkt, omdat mijn e-mailadres in het systeem staat.

Gebruik een ander e-mailadres om u bij de partnership op te geven. Neem contact op met de Helpdesk voor partners als u nog steeds hulp nodig hebt.

Hoe kan ik een hoger niveau voor mijn lidmaatschap verkrijgen?

Voer de volgende stappen uit om een verzoek in te dienen voor een hoger niveau:

 1. Ga naar de Adobe-portal voor partners: https://channelpartners.adobe.com/home/program.html
 2. Meld u aan met uw referentiegegevens (Adobe ID en wachtwoord).
 3. Nadat u zich hebt aangemeld, klikt u op de koppeling voor een hoger niveau bovenaan.
 4. Selecteer of u een upgrade uitvoert naar een gecertificeerd lidmaatschap.
 5. Vul het formulier in.

Nadat u het verzoek voor een hoger niveau hebt gemaakt, stelt Adobe u op de hoogte wanneer de verwerking van het verzoek is voltooid.

Mijn lidmaatschap moet worden verlengd, maar mijn verlengingskoppeling werkt niet.

Neem contact op met de Helpdesk voor partners.

NFR-licenties

Hoe krijg ik toegang tot de NFR-licentie van Adobe?

Toegang tot NFR-licenties is beperkt tot Gold- en Platinum-partners.

De primaire contactpersoon heeft toegang tot de NFR-licenties.

Voor doorlopende licenties, zoals Acrobat Pro en Captivate, zijn licenties beschikbaar op de partnerportal (https://channelpartners.adobe.com/home/program.html).

Voor Creative Cloud ontvangt de primaire contactpersoon een uitnodiging voor VIP waarmee ze toegang krijgen tot CC-licenties.

Welke NFR-licenties krijg ik als Gold-partner?

U krijgt toegang tot de volgende licentie als Gold-partner: Adobe Acrobat Pro DC, alle apps van Creative Cloud.

Welke NFR-licentie krijg ik als Platinum-partner?

U krijgt toegang tot de volgende licentie als Platinum-partner: Adobe Acrobat Pro DC, alle apps van Creative Cloud, Creative Cloud Enterprise en Adobe Stock DCE.

Moet ik een verzoek voor verlenging van NFR indienen?

Nee, u hoeft de verlenging van NFR-licenties niet aan te vragen, omdat ze automatisch worden verlengd.

Certificering

Hoe kan ik de gebruikersnaam en het wachtwoord voor mijn ACTC (Adobe Certified Training Center) verkrijgen?

Ga als volgt te werk om u als student op te geven bij het Adobe Channel TrainingCenter:

 1. Meld u aan bij de Adobe-partnerportal met uw Adobe ID en wachtwoord.
 2. Klik op Support (Ondersteuning) in de rechterbovenhoek en klik op de instructies voor registratie bij het Adobe Channel TrainingCenter in de vervolgkeuzelijst.
 3. Klik op de URL voor uw respectievelijke regio onder de sectie voor nieuwe gebruikers.
 4. Meld u aan bij het Adobe Channel Training Center met uw Adobe ID en wachtwoord.

Na geslaagde registratie zijn uw Adobe ID en wachtwoord ook uw gebruikersnaam en wachtwoord voor ACTC (Adobe Certified Training Center).

Welke certificaten zijn vereist voor elk programmaniveau?

Slechts één vertegenwoordiger hoeft de Adobe Business Partner Code of Conduct voor Certified-, Gold- of Platinum-niveau in te vullen**.

Ik wil het technische examen afleggen, waar kan ik het vinden?

Technische examens zijn niet langer beschikbaar in Adobe Channel Training Center.

** Certificeringen zijn onderhevig aan wijzigingen al naar gelang ontwikkelingen in het resellerprogramma. Raadpleeg de resellerprogrammagids voor de criteria om in aanmerking te komen voor de verschillende lidmaatschapsniveaus.

*Gebruik een willekeurige browser voor toegang tot het Adobe Channel Training Center, met uitzondering van Mozilla Firefox.

Hoe kan ik mijn voltooide trainingscertificaten oproepen?

Toegang tot uw voltooide trainingscertificaten:

 1. Meld u aan bij de channel-trainingwebsite met de koppeling en uw Adobe ID.
 2. Onder 'My Learnings' (Mijn cursussen) vindt u uw voltooide cursussen.

Kan ik een andere administrator voor de VIP-console voor mijn klant instellen?

De huidige administrator op de console kan de volgende stappen uitvoeren om de administrator op VIP te wijzigen:

 1. Meld u aan bij uw adminconsole: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Navigeer naar het tabblad Administrators.
 3. Selecteer Change (Wijzigen) naast de naam van de huidige primaire administrator.
 4. Selecteer de administrator aan wie u primaire administratorrechten wilt verlenen.
 5. Klik op Change (Wijzigen)

De nieuwe administrator ontvangt een e-mail om de uitnodiging voor primaire administrator te accepteren, waarna de administrator naar de algemene VIP-voorwaarden wordt geleid. De nieuwe administrator moet de algemene VIP-voorwaarden accepteren alvorens de wijziging wordt geïmplementeerd in de adminconsole.

Overeenkomstregistratie

Ik werk voor een dochteronderneming van Bedrijf 'XYZ' in Oostenrijk (e-maildomein *@xyz.at). Maar mijnhoofdBedrijf is in XYZ in Duitsland (e-maildomein *@xyz.de--zelfde partner maar hoofdkantoor/filiaal in andere landen). Ik heb de e-mailaccount *@xyz.at, maar het systeem staat me niet toe onder de Duitse account te registreren. Wat moet ik doen?

De enige oplossing voor dit probleem is om een e-mailaccount met het domein *.xyz.de te verkrijgen.

Het tabblad Opportunity (Verkoopkans) ontbreekt in het salescenter en ik kan geen verkoopkans indienen.

Controleer of de primaire contactpersoon in uw account het tabblad in zijn account kan zien. Als dit het geval is en u ondervindt problemen of ontvangt foutberichten, stuurt u een e-mailbericht met alle details van het probleem, inclusief de gebruikte ID en de screenshot naar de Helpdesk voor partners.

Mijn bedrijf heeft een aantal licenties voor het salescenter voor verschillende werknemers. Welke toegang hebben andere werknemers tot mijn verkoopkansen?

Werknemers die salescenter-licenties binnen hetzelfde partnerbedrijf hebben, krijgen alleen toegang tot verkoopkansen die ze zelf hebben ingediend (als eigenaar van de verkoopkans). Als een partner zijn verkoopkans aan een andere werknemer binnen hetzelfde partnerbedrijf wil toewijzen, moet de eigenaar van de verkoopkans worden gewijzigd.

Ik kan geen producten aan mijn verkoopkans toevoegen omdat het prijsboek niet beschikbaar is.

Dien een case in bij het salescenter om het probleem meteen op te lossen.

Hoe sluit ik een verkoopkans die ik heb binnengehaald?

 1. Roep de verkoopkans op en selecteer Edit (Bewerken)
 2. Wijzig fase naar 07 Execute to Close (Uitvoeren om te sluiten)
 3. Wijzig status naar Closed - Booked (Gesloten - Geboekt)
 4. Kies een reden in het pop-upmenu.
 5. Scrol omlaag en voer het nummer van de verkooporder in. (Partners verkrijgen verkoopordernummers van klanten
 6. Selecteer Save (Opslaan).

Er kunnen meerdere verkoopordernummers worden ingevoerd en verwerkt. Informatie over de betaalde korting, met de relevante analyse door de klant, wordt opnieuw geüpload op de verkoopkans nadat de kortingbetalingscyclus is afgerond.

Hoe dien ik een case in bij het salescenter?

Voer de volgende stappen uit:

 1. Roep Sales Center op.
 2. Zoek naar de account door 'xyz' in te vullen in het veld voor de bovenliggende account dat met het vergrootglas is gemarkeerd. Zo kunt u zien of de account voor deze klant al is gemaakt.
 3. Er zijn twee mogelijke scenario's:
  1. U hebt de account die u zocht, gevonden:
   1. Selecteer de account
   2. Ga naar New Opportunity (Nieuwe verkoopkans)
   3. Vul alle verplichte gegevens in; selecteer Save (Opslaan)
  2. U kunt de account die u zoekt, niet vinden:
   1. Als u de vereiste account niet kunt vinden, is deze niet gemaakt in de Adobe-database en moet u de account maken.

Opmerking:

Voordat u een account voor de klant maakt, moet u controleren of de account niet al bestaat (zoek naar de account met de zoekoptie en gebruik een deel van de naam). Zoek bijvoorbeeld naar BAYERISCH in plaats van BAYERISCHER RUNDFUNK.

Ik heb een e-mail ontvangen en moet extra informatie opgeven over potentiële verkoopactiviteiten. Wat moet ik doen?

Geef zoveel mogelijk informatie op over verkoopactiviteiten, zoals:

 • Hoe heeft u deze verkoopkans ontdekt?
  • Telefoongesprekken
  • Bijeenkomsten met klant
  • Lopende relatie met klant (geef datums, locaties enzovoort op).
 • Aantrekkelijk evenement/bedrijfsbehoefte?
  • Geef op hoeveel Adobe-producten de klant mogelijk nodig heeft
  • Waarom vereist klant Adobe-producten?
 • Adobe-waardevoorstel?
  • Beschrijf hoe klant kan profiteren van Adobe-producten
 • Waardevoorstel van concurrent(en)?
  • Zijn er bekende concurrenten? Zo ja, geef ze dan op.
 • Huidige verkoopactiviteiten?
  • Wat is er tot nu toe gedaan om Adobe-producten actief te verkopen?

Als een van deze velden niet wordt ingevuld of als er geen beschrijving wordt opgegeven of deze onvolledig/vaag/algemeen is, wordt deze verkoopkans niet goedgekeurd en wordt validatie vertraagd.

Console voor VIP-reseller/admin

Ik heb geen toegang tot de resellerconsole

U moet het gecertificeerde niveau hebben behaald om toegang te krijgen tot de resellerconsole. Primaire contactpersoon van gecertificeerde account krijgt toegang tot de resellerconsole via de volgende koppeling: https://reseller.adobe.com.

Hoe kan ik een VIP-nummer krijgen?

Een VIP-nummer is voor eindgebruikers, niet voor wederverkopers. U moet uw eindgebruikersgegevens invoeren in de resellerconsole, die een uitnodiging naar uw klant stuurt. Wanneer de klant de uitnodiging accepteert, wordt er een VIP-nummer gegenereerd.

Hoe gebruik ik de resellerconsole?

U kunt de koppeling https://helpx.adobe.com/nl/creative-cloud/reseller.html raadplegen voor alle informatie over de resellerconsole.

Ik heb mijn bestelling voor de klant gedaan. De console geeft echter nog de oude vervaldatum weer.

De vervaldatum op de console wordt 30 dagen na de huidige vervaldatum bijgewerkt, omdat we 30 dagen respijt voor en na de vervaldatum van de verlenging verlenen.

Mijn klant ontvangt de fout dat betaling is vereist.

VIP voor uw klant moet een of meer achterstallige of opgeschorte licenties hebben. Daarom ontvangen ze de melding dat betaling is vereist.

De reseller kan licenties 30 dagen nadat ze zijn toegevoegd, verwijderen.

Na 30 dagen kunnen wachtende licenties niet langer worden verwijderd uit de console.

Er zijn twee opties om opgeschorte/achterstallige licenties aan te pakken.

 • Laat de licentie op de console tot het einde van het abonnement. Alle licenties die niet worden verlengd, worden verwijderd, inclusief licenties die nooit zijn geclaimd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • De reseller kan met distributie werken om een bestelling te verwerken en onmiddellijk een RMA te verwerken.

Kan ik een andere administrator op de VIP-console instellen voor mijn klant?

De huidige administrator op de console kan de volgende stappen uitvoeren om de administrator op VIP te wijzigen:

 1. Meld u aan bij de adminconsole: https://adminconsole.adobe.com/team.
 2. Navigeer naar het tabblad Administrators
 3. Selecteer Change (Wijzigen) naast de naam van de huidige primaire administrator.
 4. Selecteer de administrator aan wie u primaire administratorrechten wilt verlenen.
 5. Klik op Change (Wijzigen).

De nieuwe administrator ontvangt een e-mail om de uitnodiging voor primaire administrator te accepteren, waarna de administrator naar de algemene VIP-voorwaarden wordt geleid. De nieuwe administrator moet de algemene VIP-voorwaarden accepteren alvorens de wijziging wordt geïmplementeerd in de adminconsole.

Kan een klant van de ene naar de andere reseller overstappen?

Ja, de klant kan aankopen doen bij de gewenste reseller. Als de gebruiker niet tevreden is met zijn of haar huidige reseller, kan hij overstappen naar een andere reseller door een verzoek in te dienen bij de Helpdesk voor partners.

Kan de contactpersoon voor VIP worden gewijzigd?

Ja, de primaire contactpersoon van de resellerconsole kan de contactpersoon voor VIP wijzigen.

Ik heb de VIP-uitnodiging aan mijn klant gestuurd, maar hij krijgt een foutmelding wanneer hij deze uitnodiging accepteert.

Gebruiker kan de VIP-uitnodiging niet accepteren als er al een VIP met dezelfde accountnaam is. U kunt enkele kleine wijzigingen in de accountnaam aanbrengen en de uitnodiging opnieuw verzenden.

Neem contact op met de Helpdesk voor partners als het probleem zich nog steeds voordoet.

Kan ik de accountnaam op de console wijzigen?

Ja, u moet een formulier voor wijziging in de accountnaam (ACON) invullen en dit indienen bij de Helpdesk voor partners om het verzoek te verwerken.

Gebruikers kunnen het formulier oproepen via deze koppeling: https://helpx.adobe.com/nl/x-productkb/global/adobe-change-of-name-form-and-procedure.html

Kan ik het marktsegment voor de VIP van mijn klant wijzigen?

Nee, het marktsegment op de VIP kan niet worden gewijzigd. U kunt annulering van de VIP aanvragen bij de Helpdesk voor partners en stuurt vervolgens een uitnodiging aan de partner voor een nieuwe VIP met het juiste marktsegment.

Contractbeheer

Kan ik de administrator op het contract wijzigen?

U kunt een verzoek voor wijziging van de administrator voor de contactpersoon indienen door contact op te nemen met de Helpdesk voor partners. Het team heeft e-mailautorisatie van de huidige administrator nodig om het verzoek te verwerken. Als huidige administrator niet langer in dienst is bij het bedrijf. Iemand met een soortgelijk e-maildomein als de huidige administrator kan de autorisatie verzenden.

Kan ik de betaaloptie op het contract wijzigen?

U kunt een verzoek voor wijziging van de administrator voor de contactpersoon indienen door contact op te nemen met de Helpdesk voor partners. Het team heeft e-mailautorisatie van de huidige administrator nodig om het verzoek te verwerken. Als huidige administrator niet langer in dienst is bij het bedrijf. Iemand met een soortgelijk e-maildomein als de huidige administrator kan de autorisatie verzenden.

Kan een klant CLP-overeenkomst verlengen na de vervaldatum?

Ja, gebruiker kan de verlenging van het contract nog steeds indienen.

Licentiewebsite

Aanmelden bij de LWS-website

 1. Ga naar de Licentiewebsite.
 2. Meld u aan met uw Adobe ID (meestal uw e-mailadres) en uw wachtwoord.
 3. Klik op Aanmelden.

Hulp nodig bij het maken of gebruiken van uw Adobe ID? Zie Problemen met Adobe ID en aanmelding oplossen.

Opmerking:

U hebt alleen toegang tot de licentiewebsite met de Adobe ID die u hebt gebruikt om een bestelling te plaatsen.

Hoe kan ik bestellingen beheren op de licentiewebsite?

Raadpleeg het volgende artikel: Adobe-licentiewebsite | Serienummers, bestellingen, accounts voor informatie over licenties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid