Denne artikkelen gir en oversikt over tilgjengelige Document Cloud-tjenester og lagringstilkoblinger i kombinasjon med Acrobat DC-programvare på flere språk

PDF-tjenester og Adobe Sign

Med de følgende tjenestene kan du utføre nødvendige PDF-oppgaver i en nettleser eller på en mobilenhet, og forbedre funksjonaliteten i Acrobat DC-skrivebordsprogramvare:

  • Opprett PDF: Konverter dokumenter og bilder til PDF-filer (nett og mobil)
  • Eksporter PDF: Gjør om PDF-filer til redigerbare Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- eller RTF-filer (nett og mobil)
  • Rediger PDF: Legg til eller rediger tekst i en PDF-fil (bare iPad med Acrobat Pro DC-abonnement)
  • Organiser PDF: Endre rekkefølge på, slett eller roter sider i en PDF-fil (bare nett og mobil med Acrobat Pro DC-abonnement)
  • Kombiner PDF: Kombiner flere filer i én PDF-fil (bare nett)
  • Send og spor: Send, spor og bekreft levering av dokumenter elektronisk i stedet for å bruke faks eller levering over natten (denne tjenesten støtter skrivebords-, nett- og mobilfunksjonalitet)
  • Send til signering: Send dokumenter til signering og spor, administrer og lagre dem på Internett (denne tjenesten støtter skrivebords-, nett- og mobilfunksjonalitet)
  • Fyll ut og signer: Fyll ut og signer skjemaer raskt med direkte tilgang til din personlige samling for automatisk utfylling (denne tjenesten støtter skrivebords-, nett- og mobilfunksjonalitet)

Lagringstilkoblinger

  • Adobe Document Cloud: Lagre og få tilgang til filer på Internett med 2 GB gratis lagringsplass eller 100 GB med et Acrobat DC-abonnement.
  • Adobe Creative Cloud: Lagre og få tilgang til filer på Internett som del av et Adobe Creative Cloud-medlemskap. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fillagring og kvote.

Valgte tjenester på tvers av språkversjoner.

Nedenfor er en fullstendig liste over valgte tjenester på tvers av språkversjoner.

Språk

Opprett, eksporter, rediger, organiser eller kombiner PDF-filer

Send og spor

Send til signering

Fyll ut og signer

Creative Cloud

Engelsk

Fransk

Tysk

Japansk

Nederlandsk

Italiensk

Spansk

Portugisisk

Svensk

Dansk

Finsk

Norsk

Forenklet kinesisk‡

o

o

Tradisjonell kinesisk‡

o

o

Koreansk

o

o

Tsjekkisk

o

o

Ungarsk

o

o

Polsk

o

o

Russisk

o

o

Ukrainsk

o

o

Tyrkisk

o

o

Slovakisk

o

o

Slovensk

o

o

Skrivebordsprogramvare bruker det angitte språket. Brukere kan velge fra tilgjengelige språk for nett og mobil.

† Tilgang til Adobe Creative Cloud-lagring krever medlemskap. Tilgang fra Acrobat er bare tilgjengelig i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika og Karibia.

‡ Document Cloud-tjenester og -lkoblinger er ikke tilgjengelig i Kina.