Adobe Acrobat-automatisering og dokumentarbeidsflyter

Hvordan selges Acrobat Enterprise-tilbud?

Acrobat for bedrifter tilbyr en brukerbasert abonnementsmodell for lisensiering. Du kjøper lisenser basert på antallet brukere som bruker Acrobat.

Tillater Adobe automatisering av Acrobat, for eksempel å kjøre automatiserte skript eller Robotic Process Automation (RPA)?

Adobe tillater ikke automatisering av en lisensiert kopi av Adobe Acrobat for bedrifter via automatiserte skript eller RPA, med mindre en kunde bruker Acrobat Pros handlingsveiviser (se mer). Hvis du er interessert i å automatisere Acrobat eller en dokumentarbeidsflyt, kan du lisensiere et separat Document Cloud-tilbud.

Gir Adobe et lokalt tilbud for automatisering i stor skala ved hjelp av Acrobat?

Adobe gir tilbud for bedrifter som ønsker å kjøre automatiserte dokumentarbeidsflyter i stor skala lokalt. Kontakt Adobe-representanten vedrørende automatisering som ikke er tillatt i henhold til en brukerlisens.

Hva slags automatisering er tillatt i henhold til en Acrobat-brukerlisens?

Du kan automatisere bruken av Acrobat hvis følgende tre betingelser er oppfylt:

  • Acrobat-programmet er installert på en klientmaskin (Windows eller macOS)
  • Brukere må starte automatiserte oppgaver i Acrobat. Eksempelvis oppgaver som kjøres med handlingsveiviseren i Acrobat.
  • Den automatiserte oppgaven i Acrobat må kjøre på samme maskin. Den må ikke samhandle med tredjepartsprogrammer. Utdataene må for eksempel ikke sendes til et tredjepartsprogram for videre bruk.

Hva slags virtualisering støttes av Acrobat?

Du må kjøpe lisens med navngitte brukere for Acrobat for å distribuere det i et virtualisert miljø som Windows Virtual Desktop eller Citrix. Du finner mer informasjon i Acrobat Virtualization Guide. Virtualiseringstypene som støttes, er:

  • Virtuell server: Et simulert servermiljø bygget på en faktisk fysisk server. Du kan kjøre flere virtuelle servere på én fysisk server. Den opererer i et miljø med flere leietakere.
  • Virtuell maskin: En emulering av en faktisk fysisk datamaskin med egen CPU, eget minne, eget nettverksgrensesnitt og egen lagring, opprettet i et fysisk maskinvaresystem.
  • Virtualisering: Et simulert miljø der et skrivebord erstattes med en serverbasert virtuell maskin.

Hvordan automatisere PDF-arbeidsflyter ved hjelp av Robotic Process Automation (RPA)?

Adobe Document Services tilbyr API-er for å automatisere PDF-oppretting, manipulering, innholdsuttrekking og dokumentgenerering i alle programmer. Den automatiserte oppgaven bidrar til å bygge dokumentarbeidsflyter for oppretting av fakturaer og rapporter, innholdsbehandling og publisering, dataanalyse og mer. Følgende API-er er tilgjengelige:

  • Med Adobe PDF Services API kan du opprette PDF-filer fra flere forskjellige dokumentformater som Word, PowerPoint og HTML. Du kan også konvertere PDF-filer til andre formater, kjøre OCR på dokumenter for fulltekstsøk, legge til passord, komprimere PDF-filer og mer. 
  • Adobe Document Generation API gir dynamisk generering av PDF- og MS-Word-filer med dataene dine. Automatiser avtaler, fakturaer og salgstilbud ved å injisere JSON-data i Word-maler med betinget logikk og signaturer.
  • Med Adobe PDF Extract API kan du låse opp ustrukturerte data som er lagret i PDF-dokumenter. Bruk ML/AI-teknologi til å automatisk analysere tekst, komplekse tabeller, bilder, figurer og dokumentstruktur, inkludert analysering av kolonner og sider, fra ethvert PDF-dokument, inkludert skanninger. Tekstuttrekking overgår OCR for å fange opp tekststil, skrifter og kontekst.
  • Adobe PDF Embed API er et gratis JavaScript-API på klientsiden som gjør det mulig for utviklere å bygge inn PDF-dokumenter i webapplikasjoner. Dette skaper ensartede dokumentvisningsopplevelser for sluttbrukere. Det inkluderer API-er for samarbeids- og gjennomgangsarbeidsflyter sammen med analyseintegrering for innsikt i sluttbrukerinteraktivitet.
Merk:

PDF Services API inkluderer tilgang til PDF Extract API- og Document Generation API-operasjoner. Du kan bruke disse API-ene i dag med en gratis prøve som inkluderer 1000 dokumenttransaksjoner i opptil seks måneder.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet