Få en oversikt over Adobes lisensieringsmetoder for å distribuere lisenser for å aktivere og godkjenne Adobe-produkter

Merk:

Hvis lisenstypen til organisasjonen din endres, må sluttbrukerne logge seg av alle Adobe-produkter eller -tjenester og deretter logge på med samme påloggingsinformasjon for å fortsette å arbeide.

For skrivebordsprodukter som Photoshop, Acrobat og Illustrator, kan du bruke Logg av- og Logg på-alternativene i Hjelp-menyen. På Adobe.com bruker du ikonet i hjørnet øverst til høyre for å logge av, og deretter logger du på igjen.

Når du kjøper et produkt fra Adobe, representerer en lisens din rett til å bruke programvare og tjenester fra Adobe. Lisenser brukes til å godkjenne og aktivere produktene på datamaskinene til sluttbrukerne.

Lisensiering med navngitte brukere

Lisensiering med navngitte brukere er standardmetoden for lisensiering og den mest populære lisensieringsmetoden for distribusjon og bruk av Adobe Creative Cloud- og Document Cloud-produkter. Denne metoden er utarbeidet for alle nettverkstilkoblede scenarier der applikasjonslisenser administreres basert på individuelle brukeres behov for tilgang til applikasjonen. Ved å bruke lisensiering med navngitte brukere kan du gi sluttbrukerne tilgang til alle funksjonene i programvaren og tjenestene. Dette gir sluttbrukerne tilgang til alle tilgjengelige applikasjoner og tjenester basert på organisasjonens rettigheter.

Lisensiering med navngitte brukere knytter bruk av Adobe-applikasjoner og tjenester til en enkeltbruker. Dette fungerer bra hvis kravene om produkter og tjenester er nært knyttet til en bruker eller en rolle. Lisensiering med navngitte brukere gir IT-administratorene full kontroll, slik at de kan legge til og fjerne produktlisenser for en bruker når som helst. Det letter også jobben med å spore etterlevelse, siden IT-administratorer ikke trenger å spore maskiner og kan administrere lisenser sentralt.

Navnelisenser krever periodisk Internett-tilkobling. Datamaskiner må koble til Adobes servere før den første aktiveringen og deretter minst én gang i løpet av hver periode på 99 dager. Sluttbrukere kan ikke bruke mobilapplikasjoner med mindre selskapet distribuerer navnelisenser.

Sluttbrukerne kan logge seg på med legitimasjonen sin for å få tilgang til applikasjonene og tjenestene. Du kan også konfigurere SSO for å aktivere sømløs tilgang og opplevelse, slik som for de andre bedriftsappene dine.

Lisensiering med navngitte brukere gir:

For sluttbrukere:

 • Tilgang til kreative applikasjoner og produktivitetsapplikasjoner i verdensklasse: Inkludert de nyeste nettsky-applikasjonene som Adobe XD, Lightroom CC og Adobe Dimension. Disse applikasjonene er ikke tilgjengelige med andre lisensieringsmetoder.
 • Tilgang til Adobe Cloud-tjenester: Få en god start på prosjekter med tilgang til ressurser hvor som helst og fra hvilken som helst enhet i Creative Cloud Libraries, nettsky-samarbeid ved hjelp av Team Projects, og skriftsamlinger fra Adobe Fonts. Automatiser signaturdrevne arbeidsflyter og oppnå raskere levering av signerte dokumenter med Adobe Sign.

For administratorer:

Distribuere applikasjoner ved hjelp av lisensiering med navngitte brukere

Det er ikke nødvendig å forhåndskonfigurere datamaskiner for lisensiering med navngitte brukere. Creative Cloud-applikasjoner behøver bare installeres eller distribueres på sluttbrukernes datamaskiner. Alle datamaskiner som skal lisensieres må ha tilgang til Internett. Tilgang til Internett kan imidlertid styres av en brannmurenhet som fanger opp og pakker ut all nettverkstrafikk for å verifisere innholdet og sikre at:

 • ingen uautoriserte data sendes utenfor det interne nettverket
 • alle overførte data er forseglet i en kryptert tunnel mellom brannmurenheten og Adobe-serverne
 • sluttpunktet for hver overføring er en autorisert Adobe-server med en kjent nettverksadresse og et offentlig signert, ikke-tilbakekalt SSL-sertifikat

Påloggingsarbeidsflyt for sluttbruker

Godkjenning betyr å bekrefte brukerens identitet og koble identiteten med brukerens Creative Cloud-medlemskap. Godkjenning omfatter det å kontrollere medlemskapet til en bruker for å fastsette den generelle statusen, hvilke programmer og tjenester brukerens medlemskap gir brukeren tilgang til, og for å finne begrensninger eller spesielle tillatelser som er gitt til brukeren. De fleste lisensieringstjenestene kjører på Adobe-servere. Noen av dem kjører derimot lokalt. Creative Cloud-skrivebordsprogrammet anses for eksempel av Adobe å være en lisensieringstjeneste som kjører lokalt. (Det er også en distribusjonstjeneste, fordi du kan laste ned og installere programmer.) De lokale lisensieringstjenestene er avhengige av lisensieringstjenester driftet av Adobe for alle funksjonene de omfatter. Lisensieringstjenestene er synlige for brukere under aktiviteter som for eksempel pålogging, godkjenning av vilkårene for bruk og godkjenning av lisensavtalen for sluttbrukere.

 Applikasjoner kan lastes ned og installeres på klientmaskinene ved hjelp av ulike metoder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Strategier for levering av applikasjoner. Brukerne må logge på for å lisensiere applikasjonene. For å lisensiere applikasjoner kan brukerne bruke én av følgende metoder:

Creative Cloud-applikasjonen for skrivebordet

Creative Cloud-applikasjonen for skrivebordet gjør at brukerne kan laste ned og installere applikasjoner og oppdateringer med selvbetjente arbeidsflyter. For brukere med skytjenester gir pålogging også tilgang til Creative Cloud-tjenester, for eksempel aktivering av skrifter fra Adobe Fonts, personlig lagring og deling, og samling av tilbakemeldinger på Behance.

 Hvis du har inkludert Creative Cloud-skrivebordsprogrammet i distribusjonspakkene dine, kan brukerne åpne Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Når brukerne har logget på med påloggingsinformasjonen sin, aktiveres alle kvalifiserte applikasjoner som er installert på datamaskinen. Brukerne må også godta vilkårene for bruk for å aktivere applikasjonene.

Direkte fra applikasjoner

Når en applikasjon åpnes, vises det et påloggingsvindu. Sluttbrukerne kan logge seg på med påloggingsdetaljene sine for å lisensiere applikasjonen. Hvis en bruker ikke er berettiget til den bestemte applikasjonen, kjøres den som en prøveversjon, men den slutter å fungere når prøveperioden utløper.

Innstillinger for proxy og brannmur

For å sikre at brukerne kan logge på, må du konfigurere brannmur og proxy-servere for å tillate tilkoblinger til webtjeneste-endepunkter på nettstedet til Adobe.

Hvis du vil se en detaljert liste over lisensiering og andre tjenesteendepunkter, kan du se Creative Cloud for enterprise – Nettverksendepunkt.

Delte enhetslisenser

Delte enhetslisenser er en lisensieringsmetode rettet mot utdanningsinstitusjoner der programvare er tilordnet til en enhet i stedet for til en person. Alle som logger på enheten, får tilgang til Adobes produkter og tjenester.

Delte enhetslisenser er ideelle for datalaboratorier og klasserom. Du kan for eksempel installere Creative Cloud-applikasjoner på datalaboratorier, slik at studenter og lærere som har tilgang til disse datamaskinene, kan bruke applikasjonene og tjenestene som er tilgjengelige som en del av lisensavtalen med Adobe.

Med delte enhetslisenser kan institusjoner som deltar i Value Incentive Plan (VIP), lisensiere programvare til en bestemt datamaskin.

IT-administratorer kan bruke Admin Console for å gjennomføre en sømløs overføring fra enhetslisenser til delte enhetslisenser. Etter at brukerne er overført, har de tilgang til Adobe-produktene og -tjenestene du har anskaffet.

Enhetslisenser (tidligere metode)

Med enhetslisenser kan institusjoner som deltar i Value Incentive Plan (VIP), lisensiere programvare til en bestemt datamaskin. Dessuten slipper brukerne å logge på eller oppgi et serienummer for å få tilgang til applikasjonene.

Forsiktig!

Applikasjonsversjon CC 2019 eller nyere støtter ikke enhetslisensiering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dette dokumentet.

Lisenser for Creative Cloud for utdanningssektoren gir muligheten til å lisensiere programvare til en bestemt maskin i stedet for en navngitt bruker, eller med et serienummer. Brukerne slipper å logge på eller oppgi et serienummer for å bruke programvaren. Lisenser er knyttet til maskindistribusjonsgrupper, som opprettes automatisk når du bestiller produkter.

Institusjoner kan kjøpe enhetslisenser for Creative Cloud for utdanningssektoren ved å melde seg inn i Value Incentive Plan (VIP) via en autorisert Adobe-forhandler eller via Adobe Business Direct.

Hvis din institusjon har kjøpt enhetslisenser, kan du finne ut hvordan du administrerer enhetslisenser i Admin Console. Du kan også finne ut hvordan du oppretter pakker med enhetslisenser med Creative Cloud Packager.

Serienummerlisensiering (tidligere metode)

En historisk lisensieringsmetode som ikke er knyttet til en enkeltbruker, men til en bestemt datamaskin. Denne lisensieringsmetoden egner seg for et svært lite antall kunder, og som med navnelisensiering kan den brukes til å opprette forhåndslisensierte pakker som distribueres eksternt.

Forsiktig!

Applikasjonsversjon CC 2019 eller nyere støtter ikke lisensiering via serienummer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dette dokumentet.

Migrere fra serienummerlisensiering til lisensiering med navngitte brukere

Navnelisensiering gir flere fordeler sammenlignet med anonym lisensiering eller serienummerlisensiering. Administratorer kan spore og overvåke bruken av lisenser med nøyaktighet. De kan også administrere lisenser som er tilordnet til en bruker, og tilbakekalle tilgang til applikasjoner og tjenester sentralt, uten å måtte utrullere pakker på nytt. En navnelisens kan også tillate selvbetjente arbeidsflyter for å la kundene laste ned og installere produkter og oppdateringer. Navngitte lisenser tillater også sluttbrukere å bruke skytjenester, som å legge til skrifter fra Adobe Fonts, velge plassering for filsynkronisering og dele og samle tilbakemeldinger på Behance.

Hvis du har en eksisterende CS6- eller Creative Cloud ELA / ETLA- eller VIP-distribusjon, kan du vurdere å migrere brukere til lisensieringsmodusen med navn.

Forsiktig!

Hvis du vil unngå å avbryte arbeidsflyten til sluttbrukerne, inviterer du brukere til organisasjonen og legger dem til i grupper for å tilordne lisenser. Dette vil gi brukerne litt tid til å godta invitasjonene og sette opp ID-ene sine. Du kan også informere brukerne om at de må logge seg på for å bruke applikasjonene.

Du kan legge til brukere og grupper med Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere grupper og Administrere brukere.

Hvis du vil fjerne lisenser med serienummer, følger du trinnene nedenfor:

 1. Opprett og utruller en pakke som inneholder Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Denne pakken kan inneholde bare Creative Cloud-skrivebordsprogrammet eller pakkes sammen med andre Creative Cloud-applikasjoner. Ved å utrullere den nyeste versjonen av Creative Cloud-applikasjonen oppdateres de nødvendige filene for å kunne bruke navnelisenser.

  Hvis du vil laste ned denne pakken direkte fra Admin Console, går du til Pakker > Adobe-maler. Du kan også opprette pakken ved hjelp av Creative Cloud Packager.Tekst for trinn

 2. Opprett en lisenspakke ved hjelp av Creative Cloud Packager.

  Pakken opprettes på den angitte plasseringen, og inneholder fire filer:

  • AdobeSerialization
  • RemoveVolumeSerial
  • helper.bin
  • prov.xml
 3. Hvis du vil fjerne enterprise-lisenser for applikasjoner som er lisensiert tidligere, kjører du RemoveVolumeSerial som administrator.

  Merk:

  RemoveVolumeSerial-filen deaktiverer alle Creative Cloud for enterprise-produkter som kjører på en klientmaskin, uavhengig av serienummeret som ble angitt da du opprettet RemoveVolumeSerial-filen.

  Hvis du for eksempel oppretter en RemoveVolumeSerial-fil med serienummeret 1234-1234-1234-1235, og distribuerer den på en maskin som bruker serienummeret 1234-1234-1234-1236, vil alle Creative Cloud for enterprise-produkter som kjører på datamaskinen bli deaktivert.

 4. Pakk og distribuer de nyeste versjonene av applikasjoner og oppdateringer. Bruk Admin Console eller Creative Cloud Packager til å opprette en pakke med en navngitt lisens. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Creative Cloud Packager. Hopp over dette trinnet hvis du ikke ønsker å oppdatere til den nyeste versjonen av applikasjoner.

  Hvis du vil avinstallere de eldre versjonene av applikasjonene, må du gjøre det før du utrullerer de nyeste versjonene. Om du avinstallerer senere, kan du ødelegge filtilknytninger.

 5. Brukerne vil se en påloggingsskjerm når de starter programmene neste gang. Ved å logge på med Adobe ID eller Enterprise ID lisensieres og aktiveres programmene. Brukere kan også åpne og logge inn med Creative Cloud-applikasjonen.

Anskaffe serienummer for bedrifter

Hvis serienummerlisenser har blitt gjort tilgjengelig for bedriften din, kan du få disse fra webområdet Adobe Licensing Website.

 1. Logg på Adobe Licensing Website med Adobe ID-en og passordet.

 2. Velg Lisens > Hent serienumre.

 3. Velg ensluttbruker-ID eller distribusjons-ID for organisasjonen.

 4. Velg et Produktnavn, en produktversjon og en plattform.

 5. Klikk på Søk.

  Produktnavn og serienumre vises.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du se Bruk av Adobe Licensing Website (LWS)..

Merk:

Adobe Licensing Website støtter ikke Enterprise ID-er. Hvis du planlegger å bruke serienummerlisensiering, anbefaler vi at alle administratorkontoer konfigureres med Adobe ID-er.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet