Brukerveiledning Avbryt

Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Finn ut hvordan du roterer, flytter, sletter, trekker ut eller nummererer sider i en PDF-fil.

Hvis du vil manipulere sider i en PDF-fil, må du passe på at du har tillatelse til å redigere PDF-filen. Du kontrollerer dette ved å velge Fil > Egenskaper og deretter klikke kategorien Sikkerhet. Tillatelsene vises i Sammendrag av dokumentbegrensninger.

Roter sidene i en PDF-fil

Du kan rotere alle eller utvalgte sider i et dokument. Rotering er basert på 90-graders intervaller. Du kan rotere sider ved hjelp av roteringsverktøyet i ruten for sideminiatyrer eller ved hjelp av alternativet Roter.

Trinn:

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat, og velg deretter VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

  Verktøysettet Ordne sider på den sekundære verktøylinjen.

 2. På den sekundære verktøylinjen angir du sideområdet du vil bruke roteringen for.

  Du kan velge Partallssider, Oddetallssider, Liggende sider, Stående sider, Alle sider eller angi sidenummeret du vil utføre handlingen på.

 3. Når du har angitt sideområdet, velger du 90 grader mot klokken eller 90 grader med klokken for Retning.

 4. Du kan også bruke siderotasjonen på en bestemt side ved å klikke på roteringsknappene for mot eller med urviseren, som vises i sideminiatyrvisningen.

  Sideminiatyrvisning
  Siderotasjon i sideminiatyrvisningen.

  Merk:

  Hvis du vil endre sidevisningen midlertidig, velger du Vis > Roter visning > Med klokken eller Mot klokken. Den opprinnelige sideretningen gjenopprettes neste gang du åpner PDF-filen.

Trekke ut sider fra en PDF-fil

Uttrekking er prosessen for å bruke utvalgte sider fra en PDF-fil på nytt i en annen PDF-fil. Uttrukne sider inneholder ikke bare innholdet, men også alle skjemafelt, kommentarer og koblinger som er knyttet til innholdet på den opprinnelige siden.

Du kan la de uttrukne sidene være i det opprinnelige dokumentet eller fjerne dem under uttrekkingsprosessen – som kan sammenlignes med de vanlige prosessene for å klippe ut og lime inn eller kopiere og lime inn, men på sidenivå.

Merk:

Eventuelle bokmerker eller artikkeltråder knyttet til sider blir ikke trukket ut.

Trinn:

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat, og velg deretter VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Klikk Trekk ut på den sekundære verktøylinjen.

  En ny verktøylinje vises nedenfor den sekundære verktøylinjen med kommandoer som er spesifikke for Trekk ut-handlingen.

  Velg Trekk ut fra den nye verktøylinjen for å trekke ut én eller flere sider fra PDF-filen.

 3. Angi sideområdet som skal trekkes ut.

  Du kan velge Partallssider, Oddetallssider, Liggende sider, Stående sider, Alle sider eller angi sidenummeret du vil utføre handlingen på.

 4. På den nye verktøylinjen gjør du ett eller flere av følgende før du klikker Trekk ut:

  • Hvis du vil fjerne de uttrukne sidene fra originaldokumentet, velger du Slett sider etter uttrekking.
  • Du oppretter en enkeltside-PDF-fil for hver uttrukne side ved å velge Trekk ut sider som separate filer.
  • Vil du la de opprinnelige sidene være i dokumentet og opprette én enkelt PDF-fil som omfatter alle de uttrukne sidene, merker du ikke noen av avmerkingsboksene.

De uttrukne sidene plasseres i et nytt dokument.

Merk:

Den som oppretter et PDF-dokument, kan angi sikkerhetsinnstillinger som hindrer at sider blir trukket ut. Hvis du vil vise sikkerhetsinnstillingene for et dokument, velger du Fil > Egenskaper og velger kategorien Sikkerhet.

Trekke ut tilfeldige sider fra en PDF-fil

Du kan også velge og trekke ut ikke-tilstøtende sider fra sideminiatyrene i venstre navigeringsrute i Acrobat.

Trinn:

 1. Høyreklikk på en sideminiatyr i venstre rute, og klikk på Trekk ut sider.

  Trekk ut ikke-fortløpende sider

 2. Angi sidene du vil trekke ut i dialogboksen Trekk ut sider, og klikk på OK.

  Angi sider for uttrekking

Legg til en egendefinert side i en PDF

Du kan legge til en egendefinert side til PDF-en din ved å bruke den integrerte Adobe Express-appen, som tilbyr tusenvis av maler å velge mellom mens du organiserer sider i Acrobat.

Trinn:

 1. Åpne en PDF-fil i Acrobat og klikk på Organiser sider i høyre rute.

 2. På verktøylinjen for Organiser sider, klikker du på Legg til egendefinert side.

  Sett inn fra mal

 3. Et nytt vindu åpnes med sideredigeringsalternativer drevet av Adobe Express.

  Velg malen du vil bruke for den nye siden, og bruk deretter redigeringskontrollene for å endre farger eller tekst etter eget ønske. Når du er ferdig med å tilpasse siden, klikker du på Legg til for å legge til siden i PDF-en.

  Velg og legg til en mal

 4. Den nye siden legges til PDF-en. Du kan dra den tilføyde siden til ønsket posisjon i PDF-en. 

 5. Klikk på Rediger hvis du ønsker å gjøre flere endringer på den nye siden. Redigeringspanelet åpnes. Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Rediger malen som er lagt til

  Merk:

  Når du har lagret PDF-filen, kan du ikke redigere siden som ble lagt til ved å åpne Adobe Express-appen fra Acrobat.

 6. Klikk på Lukk og lagre PDF-en. Dette vil fullføre endringene på den nye siden din, og du vil ikke ha tilgang til Rediger-alternativet på den siden fremover.

Dele opp PDF-filer i flere dokumenter

Du kan dele opp én eller flere PDF-filer i flere mindre PDF-filer. Når du deler opp en PDF-fil, kan du angi delingen basert på maksimalt antall sider, maksimal filstørrelse eller bokmerker på toppnivå.

Trinn:

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat, og velg deretter VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Klikk Del på den sekundære verktøylinjen.

  En ny verktøylinje vises nedenfor den sekundære verktøylinjen med kommandoer som er spesifikke for Del-handlingen.

  Velg Del på den sekundære verktøylinjen for å vise alternativene for oppdeling.

 3. I rullegardinlisten Del etter velger du kriteriene for oppdeling av dokumentet:

  Antall sider

  Angi det maksimale antallet sider for hvert dokument i delingen.

  Filstørrelse

  Angi den maksimale filstørrelsen for hvert dokument i delingen.

  Bokmerker på toppnivå

  Hvis dokumentet inneholder bokmerker, blir det opprettet ett dokument for hvert bokmerke på toppnivå.

 4. Hvis du vil angi en målmappe for de delte filene og innstillinger for filnavn, klikker du Alternativer for utdata. Angi alternativer etter behov, og klikk deretter OK.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil bruke den samme delingen på flere dokumenter, klikker du Del flere filer. Klikk på Legg til filer i dialogboksen Del dokumenter, og velg Legg til filer, Legg til mapper eller Legg til åpne filer. Velg filene eller mappen, og klikk deretter OK.

Flytt eller kopier sider i en PDF.

Du kan bruke sideminiatyrer i navigasjonsruten eller dokumentområdet til å kopiere eller flytte sider i et dokument og kopiere sider mellom dokumenter.

Flytte eller kopiere en side i en PDF-fil ved hjelp av sideminiatyrer

Trinn:

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat, og velg deretter VerktøyOrdne sider eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen, og sideminiatyrene vises i Dokument-området.

  Dokumentområdet endres slik at det viser sideminiatyrer.

 2. Velg én eller flere sideminiatyrer.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte en side, drar du sidetallsboksen for sideminiatyren eller selve sideminiatyren til det nye stedet. En linje vises for å angi den nye plasseringen til sideminiatyren. Sidene omnummereres.
  • Høyreklikk og velg Klipp ut eller Kopier for å klippe ut eller kopiere en side. Klikk mellom sideminiatyrene der du vil lime inn siden. En blå horisontal markør viser det valgte stedet der du vil lime inn. Høyreklikk og velg Lim inn. Du kan også lime inn sidene i en annen PDF-fil.
  Høyreklikk og kopier siden

  Merk:

  Du kan også utføre handlingene ovenfor i navigasjonsruten til venstre ved å klikke knappen Sideminiatyrer .

Kopiere en side mellom to PDF-filer ved hjelp av sideminiatyrer

Trinn:

 1. Åpne begge PDF-filene og vis dem ved siden av hverandre.
  Merk:

  Velg Vindu > Side ved side > Loddrett for å vise PDF-filene side ved side.  

 2. Åpne sideminiatyrpanelet for begge PDF-filene. Alternativt kan du gå til Verktøy > Ordne sider i begge PDF-filene.

  Merk:

  Klikk knappen Sideminiatyrer i navigasjonsruten til venstre for å åpne sideminiatyrpanelet.  

 3. Velg siden du vil klippe ut eller kopiere. Hvis du vil velge mer enn én side, trykker du på Ctrl og velger deretter sidene. Høyreklikk på sideminiatyren og velg Kopier.

  Høyreklikk og kopier siden

 4. I sideminiatyrene til mål-PDF-filen klikker du mellom sideminiatyrene der du vil lime inn siden. En blå horisontal markør viser det valgte stedet der du vil lime inn. Høyreklikk og velg Lim inn. Siden kopieres til dokumentet, og sidene omnummereres. Du kan også lime inn sidene i en annen PDF-fil.

  Du kan også dra sideminiatyren til sideminiatyrpanelet i PDF-målfilen.

  Høyreklikk og lim inn siden

Slett eller erstatt sider i en PDF-fil

Du kan erstatte en hel PDF-side med en annen PDF-side. Bare tekst og bilder på den opprinnelige siden erstattes. Eventuelle interaktive elementer som er tilknyttet den opprinnelige siden, for eksempel koblinger eller bokmerker, påvirkes ikke. Bokmerker og koblinger som tidligere har vært tilknyttet siden du setter inn, vil heller ikke følge med siden. Kommentarer blir imidlertid overført og blir kombinert med eventuelle kommentarer som finnes i dokumentet.

Når du har slettet eller erstattet sider, bør du bruke kommandoen Reduser filstørrelse for å gi det omstrukturerte dokumentet nytt navn og lagre det med minst mulig filstørrelse.

En side før og etter at den ble byttet ut. Bokmerkene og koblingene blir der de var.

Slette sider ved å bruke Slett-kommandoen

Merk:

Kommandoen Slett kan ikke angres.

Trinn:

 1. Velg VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen, og sideminiatyrene vises i Dokument-området.

 2. Angi sideområdet som skal slettes.

  Du kan velge Partallssider, Oddetallssider, Liggende sider, Stående sider eller Alle sider, eller du kan angi sidenumrene du vil slette.

 3. Klikk Slett sider på den sekundære verktøylinjen, og klikk OK for å bekrefte.

  Du kan ikke slette alle sidene. Minst én side må være igjen i dokumentet.

  Merk:

  Hvis du velger Bruk logiske sidetall i sidevisningspanelet i dialogboksen Innstillinger, kan du angi et sidetall i parentes for å slette det logiske sidetallet for siden. Hvis for eksempel den første siden i et dokument har sidetall i, kan du angi (1) i rullegardinlisten Angi sideområde, og da vil siden slettes.

Slette sider ved å bruke sideminiatyrer

Trinn:

 1. Velg VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen, og sideminiatyrene vises i Dokument-området.

 2. Velg sideminiatyren du vil slette, og klikk -ikonet for å slette siden.

 3. Du kan også klikke knappen Sideminiatyrer i navigasjonsruten til venstre for å åpne panelet for sideminiatyrer, og deretter velge siden eller gruppen av sider du vil slette.

 4. Klikk Slett sider øverst i panelet for sideminiatyrer.

Erstatte innholdet på en side i en PDF-fil

Trinn:

 1. Åpne PDF-dokumentet som inneholder sidene du vil erstatte.
 2. Velg VerktøyOrdne sider, eller velg Ordne sider fra ruten til høyre.

  Verktøysettet Ordne sider vises på den sekundære verktøylinjen.

 3. Klikk Erstatt på den sekundære verktøylinjen.

  Dialogboksen Velg fil med nye sider vises.

 4. Merk dokumentet som inneholder erstatningssidene, og klikk Åpne.

 5. Under Original skriver du inn sidetallene for sidene som skal byttes ut i det opprinnelige dokumentet.

 6. Under Erstatning skriver du inn sidetallet for den første siden i erstatningsområdet. Den siste siden beregnes på grunnlag av antallet sider som skal byttes ut i det opprinnelige dokumentet.

 7. Klikk på OK.

Erstatte sider ved å bruke sideminiatyrer

Trinn:

 1. Åpne PDF-dokumentet som inneholder sidene du vil erstatte, og åpne så PDF-dokumentet som inneholder erstatningssidene.
 2. I Sideminiatyrer-panelet i PDF-filen som inneholder erstatningssidene, merker du en side eller gruppe av sider:
  • Merk av i sidetallsboksene for sideminiatyrene du vil bruke som erstatningssider.
  • Skift-klikk hvis du vil merke et område av sideminiatyrer. Ctrl-klikk hvis du vil legge til flere elementer i det merkede området.
  • Dra et rektangel rundt en gruppe av sideminiatyrer.
 3. Ctrl+Alt+dra de valgte sideminiatyrene til Sider-panelet i måldokumentet. Slipp museknappen når pekeren er rett over sidetallsboksen for den første sideminiatyren du vil erstatte. Sidene vises uthevet.

  Sidene du merket i det første dokumentet, erstatter det samme antallet sider i det andre dokumentet, fra og med sidetallet der du slapp de nye sidene.

Renummerer sidene i en PDF.

Sidetallene på dokumentsidene stemmer ikke alltid overens med sidetallene som vises under sideminiatyrene og på Sidenavigering-verktøylinjen. Sider nummereres med heltall, med side 1 for første side i dokumentet. Fordi noen PDF-filer kan inneholde innledende sider, for eksempel en copyright-side og en innholdsfortegnelse, kan det hende at sidetallene på brødtekstsidene ikke følger nummereringen på Sidenavigering-verktøylinjen.

Trykt sidetall (øverst) sammenlignet med logisk sidetall (nederst)

Du kan nummerere sider i et dokument på flere måter. Du kan angi en annen nummereringsstil for gruppen av sider, for eksempel 1, 2, 3 eller i, ii, iii eller a, b, c. Du kan også tilpasse nummereringssystemet ved å legge til et prefiks slik at nummereringen blir for eksempel 1-1, 1-2, 1-3 og så videre i første kapittel og 2-1, 2-2, 2-3 og så videre i andre kapittel.

Merk:

Bruk av kommandoen Nummerer sider påvirker bare sideminiatyrene i Sider-panelet. Du kan legge til nye sidetall fysisk i en PDF-fil ved hjelp av funksjonen for topp- og bunntekst.

Trinn:

 1. Klikk knappen Sideminiatyrer i navigasjonspanelet til venstre for å åpne panelet for sideminiatyrer.

 2. Velg SideetiketterAlternativer-menyen.

  Velg sideetiketter
  Kommandoen Nummerer etiketter på Alternativer-menyen i panelet for sideminiatyrer.

 3. Angi et sideområde. (Merkede refererer til sider som er merket i sideminiatyrpanelet.)
 4. Gjør ett av følgende, og klikk deretter OK:

  Begynn på ny inndeling

  Starter en ny nummereringssekvens. Velg stil på hurtigmenyen, og skriv inn det første sidetallet i inndelingen. Angi eventuelt et prefiks.

  Fortsett nummereringen brukt i foregående inndeling på valgte sider

  Fortsetter nummereringssekvensen fra de forrige sidene uten avbrudd.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din