Visual C++ kjøretidsfeil under installasjon av Acrobat XI eller Acrobat i Windows

På 64-biters systemer forsøker Acrobat XI- eller Acrobat-installasjonsprogrammet å installere Microsoft Visual C++ (x64)-kjøretidsfilen hvis det ikke finner den i systemet. Hvis installering av denne kjøretidsfilen mislykkes, vil følgende feilmelding vises i skjermen for fullført installering:

Acrobat XI: “Advarsel! Installasjon av kjøretidsfil for Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) mislyktes på grunn av feil <kode>. Uten denne fungerer ikke alle funksjonene. For detaljer...“

Acrobat: «Advarsel! Installasjon av kjøretidsfil for Microsoft Visual C++ 2013 (x64) mislyktes på grunn av feil <kode>. Uten denne fungerer ikke alle funksjonene. For detaljer...“

Hvis kjøretidsfilen for Microsoft Visual C++ (x64) ikke er tilgjengelig eller installert, oppstår følgende problemer:

  • Acrobat PDF Creation-tillegget for Microsoft Office 64-biters programmer (f.eks. Word, Excel, PowerPoint og Outlook) vil ikke vises.
  • Acrobat kan ikke sende e-post eller løse adresser via 64-biters Microsoft Outlook.

Løsning: Installer kjøretidsfilen for Microsoft Visual C++ (x64)

For Acrobat XI: Du kan gjøre en av følgende for å installere kjøretidsfilen for Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64):

  • Last ned og installer kjøretidsfilen for Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) fra Microsoft Download Center.
  • Finn vc_red.msi for kjøretidsfilen for Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) som kommer pakket med Acrobat XI-installasjonsprogrammet, og prøv å installere det på nytt. vc_red.msi er plassert i undermappen med navnet VC10RT_x64 på innsiden av Acrobats installasjonsprogrammappe.

For Acrobat:

  • Last ned og installer kjøretidsfilen for Microsoft Visual C++ 2013 (x64) fra Microsoft Download Center. Du kan laste ned vcredist_x64.exe og installere den ved å dobbeltklikke på den.
Merk:

Feilkoden som nevnes i denne advarselen fastsetter grunnen til feilen. Hvis du vil ha mer informasjon om feilkoden, kan du se feilkodene som står oppført her på webområdet til Microsoft.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din