Mobile Link avviklet | Acrobat og Reader

12. juli 2016, vil Mobile Link-funksjonen bli avviklet i Acrobat og Reader. Funksjonen vil bli fjernet fra brukergrensesnittet i juli 2016-oppdateringen.

Les de vanlige spørsmålene nedenfor for mer informasjon. Hvis du har flere spørsmål, kan du gjerne poste i fellesforumet.

Vanlige spørsmål

Koblinger til filene dine er fortsatt tilgjengelig i listen over Siste filer. Du kan også logge på Adobe Document Cloud for å se filene du har lastet opp.

Etter at Mobile Link er utløpt, vil ikke lenger filer du ser i Acrobat eller ikke lenger lastes opp til Adobe Document Cloud. Dine siste filer vil derimot fortsatt være tilgjengelig, og du har fortsatt tilgang til dem i listen over siste filer. PDF-er du har lagret i Document Cloud eller andre partnersider for nettlagring vil fortsatt være tilgjengelig, og du kan se dem fra Acrobat eller Reader.

Ja. Mobile Link vil ikke lenger automatisk laste opp filer du åpner i Acrobat eller Reader, men du kan fortsatt enkelt lagre og oppbevare filer i Document Cloud. Du har også tilgang til alle Document Cloud-filene dine på enhver enhet når du er pålogget Acrobat eller Reader.

Du kan bruke Lagre til Document Cloud-funksjonen i Acrobat eller Reader for å lagre enhver fil til Document Cloud for å gjøre den tilgjengelig på flere enheter. Filer du lagrer til Document Cloud på denne måten vil bli vist i listen over Siste filer i Acrobat eller Reader på alle innloggede enheter.

Filene i listen over siste filer vil forbli uendret 12. juli 2016. PDF-er som du ikke har sett på de siste 60 dagene anses ikke for å være nylige, og vil forsvinne fra listen over siste filer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din