Installere Adobe Output Module

Adobe Output Module (AOM) er en valgfri programutvidelse som du bruker sammen med Adobe Bridge. Du kan bruke modulen til å opprette PDF-presentasjoner og webgallerier. AOM leveres ikke med Bridge CC november 2016 (versjon 7.0) og tidligere utgivelser. Men du kan installere den separat.

Programutvidelsen AOM er valgfri; den støttes ikke offisielt.

Adobe Output Module for Bridge CC 2018 versjon 8.0

Fra og med oktober 2017-versjonen av Bridge CC finnes følgende oppdateringer:

 • Et nytt Utdata-arbeidsområde er introdusert for å generere et PDF-kontaktark direkte i Bridge. Du trenger ikke å installere Adobe Output Module separat. For hjelpedokumentasjon, se Opprett et PDF-kontaktark i utdataarbeidsområde.
 • Plugin-modulen Adobe Output Module (AOM) (forklart i denne artikkelen) støttes ikke lenger, og funksjonaliteten for å opprette webgallerier finnes ikke i den nyeste versjonen av Bridge.
 • Plugin-modulen for Adobe Output Module (AOM) fungerer kun med Bridge CC 2017 (versjon 7.0) og tidligere utgivelser. Du kan laste ned den egnede AOM-filen ved å bruke koblingene i denne artikkelen.

Installere Adobe Output Module for Bridge CC 2017 versjon 7.0

Sørg for at du har installert Bridge CC 2017 versjon 7.0. I Bridge velger du Hjelp > Oppdateringer for å se etter oppdateringer. Følg instruksjonene for å installere oppdateringer. 

Last ned den passende filen nedenfor, ved å høyreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på filen og lagre den. Lagre filen et sted du husker, f.eks. på skrivebordet.

Last ned

Merk:

Bridge CC 2017 støttes ikke i Mac OS X 10.9 eller tidligere.

 1. Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å dekomprimere den. Åpne den resulterende AOM_Package_Mac-, AOM_Package_Win64- eller AOM_Package_Win32-mappen. Denne mappen inneholder:

  • Adobe Output Module-mappen
  • AdobeOutputModule.workspace-filen
 2. Kopier mappen Adobe Output Module (ikke mappen AOM_Package_[OS]) til Bridge CC 2017 Extensions-mappen, på den passende plasseringen:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2017 Extensions
  • macOS: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
  Merk:

  I macOS-mappebanen nevnt ovenfor, refererer «Bibliotek» til systembiblioteket, ikke brukerbiblioteket på macOS. For å gå til mappen Bridge CC 2017-utvidelser på din Mac:

  1. I Finder-vinduet velger du Gå til mappe.
  2. I dialogen som vises kopierer og limer du inn denne banen:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
  3. Klikk på -knappen.
 3. Kopier filen AdobeOutputModule.workspace i Workspaces -mappen under Bridge CC 2017 Extensions-mappen (den samme mappen som er nevnt i trinn 2).

  Merk:

  Hvis du har opprettet aliaser for de originale Adobe Output Module-filene og mappene på Mac OS X, må du sørge for at du kopierer de originale filene og mappene. Et alias er en fil som kobler til det faktiske elementet. Når du flytter aliaset for et element, flyttes ikke det originale elementet. Et piltegn på den nedre venstre delen av ikonet (vist på bildet nedenfor) indikerer at filen er en mappe eller et alias. For å kopiere den originale filen eller mappen aliaset peker til, høyreklikker du eller kontrollklikker du på aliasfilen/mappen og velger Vis original fra kontekstmenyen.

  Alias-ikon på Mac OS X

Installere Adobe Output Module for Bridge CC 2015 versjon 6.3.x

Hvis du bruker Bridge CC 2015, laster du ned den ønskede filen nedenfor ved å høyreklikke (Windows) eller Ctrl+klikke (Mac OS) og velge å lagre filen. Lagre filen et sted du husker, f.eks. på skrivebordet.

Last ned

*Merk: Bridge CC 2015 versjon 6.3 støttes ikke i Mac OS X 10.8 eller tidligere. 

 1. Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å dekomprimere den. Åpne den resulterende AOM_Mac-, AOM_Win64- eller AOM_Win32-mappen. Denne mappen inneholder:

  • Adobe Output Module-mappen
  • AdobeOutputModule.workspace-filen
 2. Kopier mappen Adobe Output Module (ikke mappen AOM_Package_[OS]) til Bridge CC 2015 Extensions-mappen, på den passende plasseringen:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions
  Merk:

  I MacOS X-mappebanen nevnt ovenfor, refererer «Bibliotek» til systembiblioteket, ikke brukerbiblioteket. For å gå til mappen Bridge CC 2015-utvidelser på din Mac:

  1. I Finder-vinduet velger du Gå til mappe.
  2. I dialogen som vises kopierer og limer du inn denne banen:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions
  3. Klikk på -knappen.
 3. Kopier filen AdobeOutputModule.workspace i Workspaces -mappen under Bridge CC 2015 Extensions-mappen (den samme mappen som er nevnt i trinn 2).

  Merk:

  Hvis du har opprettet aliaser for de originale Adobe Output Module-filene og mappene på Mac OS X, må du sørge for at du kopierer de originale filene og mappene. Et alias er en fil som kobler til det faktiske elementet. Når du flytter aliaset for et element, flyttes ikke det originale elementet. Et piltegn på den nedre venstre delen av ikonet (vist på bildet nedenfor) indikerer at filen er en mappe eller et alias. For å kopiere den originale filen eller mappen aliaset peker til, høyreklikker du eller kontrollklikker du på aliasfilen/mappen og velger Vis original fra kontekstmenyen.

  Alias-ikon på Mac OS X

Installere Adobe Output Module for Bridge CC 6.2

Hvis du bruker den eldre versjonen 6.2 av Bridge CC, laster du ned den passende AOM-pakkefilen nedenfor ved å høyreklikke (Windows) eller Ctrl+klikke (Mac OS) på filen og lagre den. Lagre filen et sted du husker, f.eks. på skrivebordet.

Last ned

*Merk: Bridge CC 6.2 støttes ikke i Mac OS X 10.8 eller tidligere. 

 1. Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å dekomprimere den. Åpne den resulterende AOM_Mac_New-, AOM_Package_Win64- eller AOM_Package_Win32-mappen. Denne mappen inneholder:

  • Adobe Output Module-mappen
  • AdobeOutputModule.workspace-filen
 2. Kopier mappen Adobe Output Module (ikke mappen AOM_Package_[OS]) til Bridge CC Extensions-mappen, på den passende plasseringen:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions
  Merk:

  I MacOS X-mappebanen nevnt ovenfor, refererer «Bibliotek» til systembiblioteket, ikke brukerbiblioteket. For å gå til mappen Bridge CC Extensions på din Mac:

  1. I Finder-vinduet velger du  > Gå til mappe.
  2. I dialogen som vises kopierer og limer du inn denne banen:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions
  3. Klikk på -knappen.
  Plassering av Adobe Output Module-mappen

 3. Kopier filen AdobeOutputModule.workspace til mappen Arbeidsområder, en undermappe i mappen Bridge-utvidelser (samme mappe som nevnes på trinn 2).

  Plassering av Bridge CC Extensions-mappen

Merk:

Hvis du har opprettet aliaser for de originale Adobe Output Module-filene og mappene på Mac OS X, må du sørge for at du kopierer de originale filene og mappene. Et alias er en fil som kobler til det faktiske elementet. Når du flytter aliaset for et element, flyttes ikke det originale elementet. Et piltegn på den nedre venstre delen av ikonet (vist på bildet nedenfor) indikerer at filen er en mappe eller et alias. For å kopiere den originale filen eller mappen aliaset peker til, høyreklikker du eller kontrollklikker du på aliasfilen/mappen og velger Vis original fra kontekstmenyen.

Alias-ikon på Mac OS X

Håndtere advarsler som vises

Du ser en advarsel når du legger til filer i mappen for Bridge-utvidelser:

«Elementet Adobe output Module kan ikke flyttes fordi Bridge-utvidelser ikke kan endres.» 

Klikk på Autentiser og angi så administrator-brukernavn og -passord.

Følgende advarsel vises neste gang du starter Bridge:

«Bridge-utvidelsen ‘AdobeOutputModule’ er lagt til i Bridge. Vil du aktivere den nå?»

Klikk på Ja.

Tilgang til Adobe Output Module i Adobe Bridge

Du kan bruke utdatamodulen på to måter etter at du har installert den:

 • Velg Vindu > Arbeidsområde > Utdata i Bridge.
 • Velg pilen for å veksle mellom arbeidsområder øverst i Bridge-vinduet, og velg Utdata.
Pil for arbeidsområdeveksler i Bridge, for tilgang til Adobe Output Module

Mulige problemer og løsninger

Løsning

Denne feilen vises når du har en eldre versjon av AOM installert. Du kan løse dette problemet ved å laste ned AOM-filer for Mac OS som er tilgjengelige i Installer Adobe Output Module og erstatte de eksisterende filene med de nyeste filene.

Løsning

Du må dra vinduet opp og ned manuelt.

Prøv én eller flere av disse løsningene:

Løsning 1 - Tilbakestill arbeidsområdet

Velg Vindu > Arbeidsområde > Tilbakestill arbeidsområde i Bridge.

Løsning 2 - Tilbakestill arbeidsområdet manuelt

Windows:

 1. Lukk Bridge.
 2. Gå til mappen \Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CC 2017\Workspaces i Windows Explorer.
 3. Slett !!-$$$AdobeOutputModule.workspace-filen.

Mac OS:

 1. Lukk Bridge.
 2. Gå til mappen Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017/Workspaces i Finder
 3. Slett !!-$$$AdobeOutputModule.workspace-filen.

Løsning 3 - Bekreft at du ikke bruker et alias

Mac OS: 

 1. Naviger til Output Module-mappen /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
 2. Sørg for at det ikke er en pil nede til venstre på ikonet for Adobe Output Module-mappen.
 3. Hvis det er en pil, er denne mappen et alias. Mappeinnholdet ligger et annet sted og må flyttes til riktig mappe. 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet