Brukerveiledning Avbryt

Opprette PDF-kontaktark i arbeidsområdet Utdata

 1. Brukerhåndbok for Bridge
 2. Innledning
  1. Dette er nytt i Bridge
  2. Systemkrav for Bridge
  3. Arbeidsområdet i Adobe Bridge
  4. Importere bilder ved hjelp av Photo Downloader
  5. Organisere innhold og ressurser ved hjelp av Adobe Bridge
 3. Jobbe med innholdselementer
  1. Creative Cloud Libraries i Bridge
  2. Opprette PDF-kontaktark i arbeidsområdet Utdata
  3. Vise og behandle filer i Adobe Bridge
  4. Arbeide med metadata i Adobe Bridge
  5. Jobb med Adobe Bridge-lageret
  6. Bruk nøkkelord i Adobe Bridge
  7. Starte Adobe Bridge
  8. Justere visningen av Innhold-panelet i Adobe Bridge
  9. Forhåndsvise bilder og redigere fotograferingstidspunkt
  10. Bruke samlinger i Adobe Bridge
  11. Stable filer i Adobe Bridge
  12. Automatisere oppgaver i Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. Forhåndsvise Dynamic Media-filer i Adobe Bridge
  15. Opprette webgallerier og PDF-er
  16. Arbeide med delt Bridge-buffer
  17. Administrere mediebuffer
 4. Bridge og andre Adobe-apper
  1. Arbeide med Adobe Media Encoder
  2. Arbeide med Adobe Premiere Pro
 5. Eksporter og publiser
  1. Ressurskonvertering ved bruk av Eksport-panelet
  2. Publisere bilder til Adobe Stock
  3. Publisere ressurser til Adobe Portfolio
 6. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster for Adobe Bridge
  2. Hurtigtaster-panelet i Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Håndtere Camera Raw-innstillinger
  2. Rotere, beskjære og justere bilder
  3. Reparere bilder med det forbedrede flekkfjerningsverktøyet i Camera Raw
  4. Sirkulært filter i Camera Raw
  5. Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
  6. Opprette panoramabilder
  7. Prosessversjoner i Camera Raw
  8. Gjøre lokale justeringer i Camera Raw
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Introdusert i oktober 2017-versjonen av Adobe Bridge CC

Med det nye Utdata-arbeidsområdet i Adobe Bridge kan du opprette PDF-kontaktark med ett eller flere bilder. I arbeidsområdet Utdata begynner du med å velge en mal for PDF-kontaktarket i panelet Utdatainnstillinger på høyre side. Deretter drar du bilder fra Innhold-panelet (nederst) til Arbeidsområde i panelet Forhåndsvisning av utdata (i midten). Du kan velge å tilpasse ulike utdatainnstillinger ─ dokument, rutenett og marger, topptekst og bunntekst, vannmerke og PDF-egenskaper ─ og også lagre den egendefinerte malen slik at du kan bruke den senere. Innstillingene som du angir i panelet Utdatainnstillinger, gjengis i panelet Forhåndsvisning av utdata. Til slutt er du klar til å eksportere en PDF-utskrift.

Arbeidsområdet Utdata

A. Forhåndsvisning av utdata-panel B. Panelet Utdatainnstillinger C. Arbeidsområdet Utdata D. Knappen Eksporter til PDF E. Innhold-panel F. Filter- og Samling-panelene G. Favoritter- og Mapper-panelene 

Forhåndsvisning av utdata-panel

Panelet Forhåndsvisning av utdata viser en forhåndsvisning av PDF-kontaktarket med bildene samlet i rader og kolonner. Eventuelle endringer i panelet Utdatainnstillinger gjengis umiddelbart i panelet Forhåndsvisning av utdata. Du kan dra bilder fra Innhold-panelet nederst på skjermen til arbeidsområdet i panelet Forhåndsvisning av utdata.

Panelet Utdatainnstillinger

Du kan bruke panelet Utdatainnstillinger til å velge en forhåndsdefinert mal eller tilpasse malen for PDF-kontaktarket. Du kan tilpasse innstillinger som Dokument, Rutenett og marger, Topptekst og bunntekst, Vannmerke og PDF-egenskaper. Endringene du gjør i dette panelet, blir umiddelbart gjengitt i panelet Forhåndsvisning av utdata.

Opprette en PDF-kontaktkopi

 1. Klikk Utdata i standardarbeidsområdet.

 2. Gjør ett av følgende i panelet Utdatainnstillinger:

  • Velg en forhåndsdefinert mal fra rullegardinmenyen Mal. Standardmalen er på 2 x 2 celler.
  • Velg Egendefinert i rullegardinmenyen Mal, og angi innstillingene i uttrekksmenyene Dokument, Rutenett og marger, Topptekst og bunntekst, Vannmerke og PDF-egenskaper. Hvis du vil vite mer om innstillingene, kan du se Bruke utdatainnstillinger.
  Merk:

  Hvis du velger en forhåndsdefinert mal og deretter gjør endringer i panelet Utdatainnstillinger, endres malen til Egendefinert.

  Endringene i panelet Utdatainnstillinger blir umiddelbart gjengitt i panelet Forhåndsvisning av utskrift.

 3. Dra bilder fra Innhold-panelet til arbeidsområdet i panelet Forhåndsvisning av utdata.

  I et forhåndsvisningsdokument (arbeidsområdet Utdata) som inneholder mer enn én medieressurs, kan du dra én enkelt ressurs eller et utvalg av ressurser (både sammenhengende og ikke-sammenhengende) til et nytt sted i forhåndsvisningsdokumentet. Når du drar ressurser for å endre rekkefølgen, vises den nye plasseringen med en markeringsfarge. Utvalget kan plasseres øverst på siden, nederst på siden eller mellom andre medieressurser.

 4. (Valgfritt) Du kan gjøre følgende i arbeidsområdet:

  • Rotere et bilde: Klikk et bilde, og klikk deretter ikonet eller hvis du vil rotere et bilde.
  • Fjerne et bilde: Klikk et bilde, og klikk deretter Fjern hvis du vil fjerne et bilde fra arbeidsområdet.
  • Vise hjelpelinjer: Merk av for Vis hjelpelinjer i panelet Forhåndsvisning av utdata hvis du vil vise hjelpelinjer.
  • Tilbakestille innhold: Klikk Tilbakestill-knappen i panelet Forhåndsvisning av utdata hvis du vil tilbakestille innholdet i kontaktarket.
 5. Klikk Eksporter til PDF i panelet Forhåndsvisning av utdata.

Bruke utdatainnstillinger

Mal

Du kan velge blant forhåndsdefinerte maler eller lage din egen mal for å opprette et PDF-kontaktark. Du kan også velge en forhåndsdefinert mal og deretter tilpasse den i henhold til dine behov.

Utdatainnstillinger

 • Mal: Viser listen over forhåndsdefinerte og egendefinerte maler.
 • Lagre mal : Lagrer en egendefinert mal.
 • Slett valgt mal : Sletter en egendefinert mal som er valgt i rullegardinmenyen Mal.
 • Hurtigmeny for innstilling : Viser rask tilgang til alternativene for utdatainnstillinger.

Dokument

Dokumentinnstillinger

Du kan angi sideinnstillingene for et PDF-kontaktark. Følgende innstillinger vises på uttrekksmenyen Dokument i panelet Utdatainnstillinger:

 • Sidestørrelse: Viser alternativene for sidestørrelse for PDF-kontaktarket.
 • Bredde/høyde: Angir bredden og høyden på siden i bildepunkter, tommer, centimeter og millimeter.
 • Retning: Angir liggende eller stående sideretning.
 • Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen på PDF-kontaktarket. Du kan bruke boksen med standardfarger eller pipetteverktøyet til å velge bakgrunnsfargen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av pipetteverktøyet, kan du se Bruke pipetteverktøyet til å velge farge.
 • Oppløsning: Viser oppløsningen i et PDF-kontaktark i bildepunkter per tomme (ppi).
 • Bildekvalitet: Angir bildekvaliteten i PDF-kontaktarket.
 • Plassering av miniatyrbilde: Viser alternativene for bildeplassering i PDF-kontaktarket. Du kan plassere bildene over flere rader (fra venstre mot høyre) eller kolonner (fra topp til bunn).
 • Roter miniatyrbilde for beste tilpassing: Roterer miniatyrbildet slik at det får plass i en celle.
 • Gjenta ett bilde per side: Beholder ett bilde per side i PDF-kontaktarket.
 • Inkluder filnavn: Inkluderer filnavnet til bildet i PDF-kontaktarket.
 • Inkluder filtype: Inkluderer filtypen til bildet i PDF-kontaktarket.
 • Skriftformatering for filnavn: Angir skriftformatering, for eksempel skrift, skriftfarge, skriftstørrelse og skriftstil.

Rutenett og marger

Innstillinger for rutenett og marger

Du kan angi oppsettet for kontaktarket ved å angi rader og kolonner. Følgende innstillinger vises på uttrekksmenyen Rutenett og marger i panelet Utdatainnstillinger:

 • Rutenettlayout: Gir deg mulighet til å angi rutenettoppsettet for kontaktarket. Du kan angi antall rader og kolonner.
 • Celleavstand: Gir deg mulighet til å angi avstanden mellom to celler. Du kan angi den loddrette og vannrette avstanden mellom to celler.
 • Cellestørrelse: Angir størrelsen på cellene i centimeter. Du kan velge automatisk avstand for å la Adobe Bridge angi avstanden mellom to celler.
 • Marger: Angir den venstre og høyre margen og topp- og bunnmargen for cellene i kontaktarket. Du kan klikke -ikonet for å koble margen til høyre/venstre og på topp/bunn.
Innstillinger for topptekst og bunntekst

Du kan legge til topptekst, bunntekst og sidenummer på kontaktarket. Følgende innstillinger vises på uttrekksmenyen Topptekst og bunntekst i panelet Utdatainnstillinger:

 • Innstillinger for topptekst:
  • Inkluder topptekst: Aktiverer topptekstinnstillingen for kontaktarket.
  • Tekst: Skriv inn teksten som du vil vise i PDF-toppteksten.
  • Tekstjustering: Bruk ikonene for venstrejustering , midtstilt og høyrejustering til å justere tekstens plassering i toppteksten.
  • Tekstformatering: Velg skrift, skriftstørrelse og skriftstil for toppteksten i de aktuelle rullegardinlistene. Du kan velge skriftfargen fra boksen med standardfarger, eller du kan bruke pipetteverktøyet til å velge en farge. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av pipetteverktøyet, kan du se Bruke pipetteverktøyet til å velge farge.
  • Topptekststørrelse: Beveg glidebryteren for Topptekststørrelse for å justere området som skal brukes til toppteksten i forhåndsvisningsdokumentet.
  • Delerstørrelse: Beveg glidebryteren for Delerstørrelse for å justere bredden på delelinjen som vises i topptekstområdet. Du kan angi en verdi fra 0 til 5 bildepunkter.
  • Delerfarge: Velg en farge for delelinjen fra fargeboksen, eller bruk pipetteverktøyet til å velge en farge. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av pipetteverktøyet, kan du se Bruke pipetteverktøyet til å velge farge.
 • Innstillinger for bunntekst:
  • Inkluder bunntekst: Aktiverer bunntekstinnstillingen for kontaktarket.
  • Tekst: Skriv inn teksten som du vil vise i PDF-bunnteksten.
  • Tekstjustering: Bruk ikonene for venstrejustering , midtstilt og høyrejustering  til å justere tekstens plassering i bunnteksten.
  • Tekstformatering: Velg skriftstil, skriftstørrelse og skrifttykkelse for bunnteksten i de aktuelle rullegardinlistene. Du kan velge skriftfargen fra boksen med standardfarger, eller du kan bruke pipetteverktøyet til å velge en farge. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av pipetteverktøyet, kan du se Bruke pipetteverktøyet til å velge farge.
  • Bunntekststørrelse: Beveg glidebryteren for Bunntekststørrelse for å justere området som skal brukes til bunnteksten i forhåndsvisningsdokumentet.
  • Delerstørrelse: Beveg glidebryteren for Delerstørrelse for å justere bredden på delelinjen som vises i bunntekstområdet. Du kan angi en verdi fra 0 til 5 bildepunkter.
  • Delerfarge: Velg en farge for delelinjen fra fargeboksen, eller bruk pipetteverktøyet til å velge en farge. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av pipetteverktøyet, kan du se Bruke pipetteverktøyet til å velge farge.
 • Sidenummer:
  • Inkluder sidenummer: Aktiverer sidenummerering for kontaktarket.
  • Plassering: Velg ett av alternativene fra rullegardinlisten for visning av sidenummer – Topptekst venstre, Topptekst midtstilt, Topptekst høyre, Bunntekst venstre, Bunntekst midtstilt eller Bunntekst høyre.
  • Tekstformatering: Velg skriftstil, skriftstørrelse og skrifttykkelse for sidenummereringen fra de aktuelle rullegardinlistene. Du kan velge skriftfargen fra boksen med standardfarger, eller du kan bruke pipetteverktøyet til å velge en farge. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av pipetteverktøyet, kan du se Bruke pipetteverktøyet til å velge farge.

Vannmerke

Innstillinger for vannmerke

Du kan legge til et tekst- eller bildevannmerke i kontaktarket. Følgende innstillinger vises på uttrekksmenyen Vannmerke i panelet Utdatainnstillinger:

 • Ikke vannmerke: Alternativknappen Ikke vannmerke er valgt som standard.
 • Tekstvannmerke: Velg alternativknappen Tekstvannmerke hvis du vil legge til et tekstvannmerke i kontaktarket.
  • Tekst: Skriv inn teksten som du vil vise som vannmerke.
  • Tekstformatering: Velg skriftstil, skriftstørrelse og skrifttykkelse for vannmerketeksten fra de aktuelle rullegardinlistene.
 • Bildevannmerke: Velg alternativknappen Bildevannmerke hvis du vil legge til et bilde som vannmerke på kontaktarket. Klikk Velg fil, og last opp et bilde.
 • Plassering: Plasseringsinnstillingene som du velger, brukes på tekstvannmerket eller bildevannmerket, avhengig av alternativknappen som du har valgt.
  • Type: I rullegardinmenyen Type velger du om du vil plassere tekst-/bildevannmerket på medieressursene som er lagt til i forhåndsvisningsdokumentet, eller på hver side av forhåndsvisningsdokumentet.
  • Rotasjon: Skriv inn en verdi fra 0 til 359 i tekstfeltet Rotasjon. Tekst-/bildevannmerket roterer de angitte gradene på forhåndsvisningsdokumentet.
  • Posisjon: Velg et alternativ i ankerkontrollprogrammet i feltet Posisjon for å plassere tekst-/bildevannmerket på medieressursen eller på forhåndsvisningsdokumentet.
  • Marger: Bruk glidebryteren for Vannrett marg eller Loddrett marg til å justere den vannrette eller loddrette forskyvningen av tekst-/bildevannmerket.
  • Skalering: Skalering er bare aktuelt for et bildevannmerke. Bruk glidebryteren for Skalering til å justere skaleringen av bildevannmerket.
  • Tetthet: Bruk glidebryteren for Tetthet til å justere tettheten til vannmerket 

PDF-egenskaper

PDF-egenskaper

Du kan sikre PDF-kontaktarket og angi avspillingsinnstillingene. Følgende sikkerhets- og avspillingsinnstillinger vises på uttrekksmenyen PDF-egenskaper i panelet Utdatainnstillinger:

 • Sikkerhet:
  • Åpne passord: Hvis dette er aktivert, må mottakeren skrive inn dette passordet for å åpne det genererte PDF-kontaktarket.
  • Passord for tillatelser: Hvis dette er aktivert, må mottakeren skrive inn dette passordet for å kunne endre tillatelsesinnstillingene i den genererte PDF-en. Dette passordet er ikke nødvendig for å kunne åpne dokumentet i Reader eller Acrobat. Dette passordet er bare nødvendig for å endre begrensningen du har angitt.
  • Deaktiver utskrift: Hvis dette er valgt, er utskrift deaktivert i den genererte PDF-en. Mottakeren må ha passordet for tillatelser for å kunne endre innstillingen for utskrifttillatelse. Dette alternativet aktiveres bare når du angir passordet for tillatelser.
 • Avspilling:
  • Åpne i fullskjermmodus: Åpner den genererte PDF-en i fullskjermmodus. PDF-en fyller hele skjermen, og menylinjen, verktøylinjen og vinduskontrollene i Acrobat er skjult.
  • Gå automatisk videre til neste side: Hvis dette er valgt, blar PDF-sidene i fullskjermmodus automatisk om etter et bestemt antall sekunder angitt i feltet Varighet (sekunder).
  • Varighet: Avspillingsvarigheten for hver side i sekunder.
  • Gjenta etter siste side: Hvis dette er valgt, gjentas sidene i PDF-dokumentet automatisk fra den første siden etter at den siste siden har blitt avspilt.
  • Overgang: Velg en overgangseffekt som skal vises når PDF-en vises i fullskjermmodus. Hvis du ikke vil bruke overgangseffekter, velger du Ingen fra rullegardinlisten. Feltene Retning og Hastighet er deaktivert når du angir Ingen for Overgang.
  • Retning: Angir flyten for den valgte sideovergangen på skjermen, for eksempel Ned, Venstre, Vannrett og så videre. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, varierer avhengig av overgangen.
  • Hastighet: Velg ønsket hastighetsalternativ for overgangseffekten du har valgt.

Bruke pipetteverktøyet til å velge farge

Du kan bruke pipetteverktøyet til å ta en fargeprøve fra hvor som helst på skjermen.

 1. Klikk pipetteverktøyet ved siden av en fargeinnstilling.

 2. Hold museknappen nede, og dra pipetteverktøyet hvor som helst på skjermen. Fargevalgsboksen endres dynamisk mens du drar.

 3. Slipp museknappen for å velge fargen.

Lagre en egendefinert mal

Du kan angi dine egne innstillinger i panelet Utdatainnstillinger og lagre den som en mal.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg en forhåndsdefinert mal fra rullegardinmenyen Mal.
  • Velg Egendefinert fra rullegardinmenyen Mal.
 2. Angi ønskede innstillinger i panelet Utdatainnstillinger. Når du velger en forhåndsdefinert mal og gjør endringer i Utdatainnstillinger, endres malen til Egendefinert.

  Hvis du vil vite mer om innstillingene, kan du se Bruke utdatainnstillinger.

 3. Klikk -ikonet ved siden av rullegardinmenyen Mal.

 4. Angi navnet på malen, og klikk Lagre.

  Merk:

  Du kan velge en egendefinert mal fra rullegardinmenyen Mal, og deretter slette den ved å klikke -ikonet.

Utdatainnstillinger

 1. Gjør ett av følgende:

  • (Windows) Klikk Rediger > Innstillinger > Utdata. Alternativt kan du trykke Ctrl + K.
  • (macOS) Klikk Adobe Bridge  > Innstillinger > Utdata. Alternativt kan du trykke Kommando + K
  Merk:

  Du kan bruke hurtigmenyen i panelet Utdatainnstillinger til raskt å angi innstillingene.

 2. Angi følgende innstillinger:

  • Vis PDF etter eksport: Hvis dette er valgt, åpnes den eksporterte PDF-en automatisk i Acrobat eller Reader etter at du har lagret den.
  • Behold innebygd fargeprofil: Hvis dette er valgt, beholdes fargeprofilen som er innebygd i bildet, hvis det er mulig. Hvis profilen ikke støttes i JPEG, konverterer Adobe Output Module profilen til sRGB.
  • Bruk solomodus for utdatapanelvirkemåte: Styrer åpne/lukke-funksjonen for uttrekksmenyer i panelet Utdatainnstillinger – Dokument, Rutenett og marger, Topptekst og bunntekst, Vannmerke og PDF-egenskaper.
   • Hvis dette er valgt, er bare én uttrekksmeny åpen om gangen.
   • Hvis dette ikke er valgt, kan du åpne flere uttrekksmenyer samtidig.
  • Prioriter cellestørrelse fremfor celleavstand ved endring av margstørrelser:
   • Hvis dette er valgt, endres celleavstanden samtidig som cellestørrelsen beholdes når du øker eller reduserer margene.
   • (Standardvalg) Hvis dette ikke er valgt, endres cellestørrelsen samtidig som celleavstanden beholdes når du øker eller reduserer margene. 
 3. Klikk OK.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?