Systemkrav for Bridge CC juli 2018 og oktober 2017 (8.x)

Windows

 • Intel® Core™2 Duo- eller AMD Athlon® 64-prosessor, 2 GHz eller raskere
 • Microsoft® Windows® 7 med Service Pack 1, Windows 8.1 eller Windows 10.*
 • 2 GB RAM (8 GB anbefales).
 • 2 GB ledig plass på harddisken for 32-biters installasjon, 2,1 GB ledig plass på harddisken for 64-biters installasjon, samt at ytterligere ledig plass kreves under installering (kan ikke installeres på flyttbare, flashbaserte lagringsenheter).
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) med 16-biters farge og 512 MB VRAM (1 GB anbefales).
 • System som støtter OpenGL 2.0.
 • Internett-forbindelse og registrering kreves for programvareaktivering, validering av abonnementer og tilgang til tjenester på Internett.†

* Oktober 2017-versjonen av Bridge CC støttes ikke på Windows 10-versjonen 1507.

macOS

 • Intel-prosessor med flere kjerner med 64-biters støtte.
 • Mac OS X v10.11 (El Capitan), macOS v10.12 (Sierra) eller macOS v10.13 (High Sierra)**
 • 2 GB RAM (8 GB anbefales).
 • 2 GB tilgjengelig harddiskplass for installasjon. Ekstra harddiskplass kreves under installasjonen (kan ikke installeres på et volum som bruker et filsystem som skiller mellom små og store bokstaver, eller på en flyttbar, Flash-basert lagringsenhet).
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) med 16-biters farge og 512 MB VRAM (1 GB anbefales).
 • System som støtter OpenGL 2.0.
 • Internett-forbindelse og registrering kreves for programvareaktivering, validering av abonnementer og tilgang til tjenester på Internett.

** Oktober 2017-utgivelsen av Bridge CC er ikke støttet på stasjoner med APFS (Apple File System), et filsystem som skiller mellom små og store bokstaver.

MELDING TIL BRUKERE. Du må ha Internett-tilkobling, Adobe-ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobes elektroniske tjenester, inkludert Adobe Creative Cloud-tjenesten, er tilgjengelig for brukere over 13 år. Du må godta ekstravilkårene og Adobes personvernerklæring på Internett. Programmene og de nettbaserte tjenestene er ikke tilgjengelig i alle land eller på alle språk, kan kreve brukerregistrering og kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan gjelde.

Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Français**
Hebrew**
Hungarian

Italiano
Nederlands
Norsk
Polish
Português (Brasil)
Suomi
Svenska
Turkish


Ukrainian
čeština
Русский
 عربي**
日本語
简体中文
繁體中文
한국어** Arabisk og hebraisk støttes i en versjon for Midtøsten med full støtte for språk der teksten går fra høyre til venstre, arabiske/hebraiske funksjoner og et engelsk grensesnitt, samt i en fransk nordafrikansk versjon (Français*) med full støtte for språk der teksten går fra høyre mot venstre, arabiske/hebraiske funksjoner og et fransk grensesnitt.

Systemkrav for Bridge CC 2017 versjon 7.0

Windows

 • Intel® Core™2 Duo- eller AMD Athlon® 64-prosessor, 2 GHz eller raskere
 • Microsoft® Windows® 7 med Service Pack 1, Windows 8.1 eller Windows 10.
 • 2 GB RAM (8 GB anbefales).
 • 2 GB ledig plass på harddisken for 32-biters installasjon, 2,1 GB ledig plass på harddisken for 64-biters installasjon, samt at ytterligere ledig plass kreves under installering (kan ikke installeres på flyttbare, flashbaserte lagringsenheter).
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) med 16-biters farge og 512 MB VRAM (1 GB anbefales).
 • System som støtter OpenGL 2.0.
 • Internett-forbindelse og registrering kreves for programvareaktivering, validering av abonnementer og tilgang til tjenester på Internett.**

macOS

 • Intel-prosessor med flere kjerner med 64-biters støtte.
 • Mac OS X v10.10 (64-biters), Mac OS X v10.11 (64-biters) eller macOS v10.12
 • 2 GB RAM (8 GB anbefales).
 • 2 GB tilgjengelig harddiskplass for installasjon. Ekstra harddiskplass kreves under installasjonen (kan ikke installeres på et volum som bruker et filsystem som skiller mellom små og store bokstaver, eller på en flyttbar, Flash-basert lagringsenhet).
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) med 16-biters farge og 512 MB VRAM (1 GB anbefales).
 • System som støtter OpenGL 2.0.
 • Internett-forbindelse og registrering kreves for programvareaktivering, validering av abonnementer og tilgang til tjenester på Internett.**

**MELDING TIL BRUKERE. Du må ha Internett-tilkobling, Adobe-ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobes elektroniske tjenester, inkludert Adobe Creative Cloud-tjenesten, er tilgjengelig for brukere over 13 år. Du må godta ekstravilkårene og Adobes personvernerklæring på Internett. Programmene og de nettbaserte tjenestene er ikke tilgjengelig i alle land eller på alle språk, kan kreve brukerregistrering og kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan gjelde.

Språkversjoner

Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Français*
Hebrew*
Hungarian

Italiano
Nederlands
Norsk
Polish
Português (Brasil)
Suomi
Svenska
Turkish


Ukrainian
čeština
Русский
 عربي*
日本語
简体中文
繁體中文
한국어* Arabisk og hebraisk støttes i en versjon for Midtøsten med full støtte for språk der teksten går fra høyre til venstre, arabiske/hebraiske funksjoner og et engelsk grensesnitt, samt i en fransk nordafrikansk versjon (Français*) med full støtte for språk der teksten går fra høyre mot venstre, arabiske/hebraiske funksjoner og et fransk grensesnitt.

Systemkrav for Bridge CC 2015 versjon 6.3

Windows

 • Intel® Core™2 Duo- eller AMD Athlon® 64-prosessor, 2 GHz eller raskere
 • Microsoft® Windows® 7 med Service Pack 1, Windows 8.1 eller Windows 10.
 • 2 GB RAM (8 GB anbefales).
 • 2 GB ledig plass på harddisken for 32-biters installasjon, 2,1 GB ledig plass på harddisken for 64-biters installasjon, samt at ytterligere ledig plass kreves under installering (kan ikke installeres på flyttbare, flashbaserte lagringsenheter).
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) med 16-biters farge og 512 MB VRAM (1 GB anbefales).
 • System som støtter OpenGL 2.0.
 • Internett-forbindelse og registrering kreves for programvareaktivering, validering av abonnementer og tilgang til tjenester på Internett.**

Mac OS

 • Intel-prosessor med flere kjerner med 64-biters støtte.
 • Mac OS X v10.9, v10.10 (64-biters) eller v10.11 (64-biters).
 • 2 GB RAM (8 GB anbefales).
 • 2 GB tilgjengelig harddiskplass for installasjon. Ekstra harddiskplass kreves under installasjonen (kan ikke installeres på et volum som bruker et filsystem som skiller mellom små og store bokstaver, eller på en flyttbar, Flash-basert lagringsenhet).
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) med 16-biters farge og 512 MB VRAM (1 GB anbefales).
 • System som støtter OpenGL 2.0.
 • Internett-forbindelse og registrering kreves for programvareaktivering, validering av abonnementer og tilgang til tjenester på Internett.**

**MELDING TIL BRUKERE. Du må ha Internett-tilkobling, Adobe-ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobes elektroniske tjenester, inkludert Adobe Creative Cloud-tjenesten, er tilgjengelig for brukere over 13 år. Du må godta ekstravilkårene og Adobes personvernerklæring på Internett. Programmene og de nettbaserte tjenestene er ikke tilgjengelig i alle land eller på alle språk, kan kreve brukerregistrering og kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan gjelde.

Språkversjoner

Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Français*
Hebrew*
Hungarian

Italiano
Nederlands
Norsk
Polish
Português (Brasil)
Suomi
Svenska
Turkish


Ukrainian
čeština
Русский
 عربي*
日本語
简体中文
繁體中文
한국어* Arabisk og hebraisk støttes i en versjon for Midtøsten med full støtte for språk der teksten går fra høyre til venstre, arabiske/hebraiske funksjoner og et engelsk grensesnitt, samt i en fransk nordafrikansk versjon (Français*) med full støtte for språk der teksten går fra høyre mot venstre, arabiske/hebraiske funksjoner og et fransk grensesnitt.

Systemkrav for Bridge CC versjon 6.2

Windows

 • Intel® Core™2 Duo- eller AMD Athlon® 64-prosessor, 2 GHz eller raskere
 • Microsoft® Windows® 7 med Service Pack 1, Windows 8.1 eller Windows 10.
 • 2 GB RAM (8 GB anbefales).
 • 2 GB ledig plass på harddisken for 32-biters installasjon, 2,1 GB ledig plass på harddisken for 64-biters installasjon, samt at ytterligere ledig plass kreves under installering (kan ikke installeres på flyttbare, flashbaserte lagringsenheter).
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) med 16-biters farge og 512 MB VRAM (1 GB anbefales).
 • System som støtter OpenGL 2.0.
 • Internett-forbindelse og registrering kreves for programvareaktivering, validering av abonnementer og tilgang til tjenester på Internett.**

Mac OS

 • Intel-prosessor med flere kjerner med 64-biters støtte.
 • Mac OS X v10.9, v10.10 (64-biters) eller v10.11 (64-biters).
 • 2 GB RAM (8 GB anbefales).
 • 2 GB tilgjengelig harddiskplass for installasjon. Ekstra harddiskplass kreves under installasjonen (kan ikke installeres på et volum som bruker et filsystem som skiller mellom små og store bokstaver, eller på en flyttbar, Flash-basert lagringsenhet).
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) med 16-biters farge og 512 MB VRAM (1 GB anbefales).
 • System som støtter OpenGL 2.0.
 • Internett-forbindelse og registrering kreves for programvareaktivering, validering av abonnementer og tilgang til tjenester på Internett.**

**MELDING TIL BRUKERE. Du må ha Internett-tilkobling, Adobe-ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobes elektroniske tjenester, inkludert Adobe Creative Cloud-tjenesten, er tilgjengelig for brukere over 13 år. Du må godta ekstravilkårene og Adobes personvernerklæring på Internett. Programmene og de nettbaserte tjenestene er ikke tilgjengelig i alle land eller på alle språk, kan kreve brukerregistrering og kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan gjelde.

Språkversjoner

Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Français*
Hebrew*
Hungarian

Italiano
Nederlands
Norsk
Polish
Português (Brasil)
Suomi
Svenska
Turkish


Ukrainian
čeština
Русский
 عربي*
日本語
简体中文
繁體中文
한국어* Arabisk og hebraisk støttes i en versjon for Midtøsten med full støtte for språk der teksten går fra høyre til venstre, arabiske/hebraiske funksjoner og et engelsk grensesnitt, samt i en fransk nordafrikansk versjon (Français*) med full støtte for språk der teksten går fra høyre mot venstre, arabiske/hebraiske funksjoner og et fransk grensesnitt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet