Angi standardinnstillinger for raw-bilder

Introdusert i Adobe Camera Raw 12.2 (utgivelse i februar 2020)

Angi standardinnstillinger for import av raw-filformatbilder i Adobe Camera Raw basert på Adobe-standarder, kameraspesifikke standardinnstillinger eller tilpassede forhåndsinnstillinger. 

Hvis du bruker Lightroom Classic, se Sett opp standardinnstillinger for raw-bilder i Lightroom Classic.

Merk:

Standardinnstillinger opprettet med Camera Raw er tilgjengelige i Lightroom Classic og omvendt.

Angi standardinnstillinger for raw-bilder

Gjør følgende for å angi standardinnstillinger for raw-bilder:

 1. I dialogboksen Camera Raw klikker du på knappen for å åpne Preferansedialogboksen . Eller i Photoshop, velg Rediger > Preferanser > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Preferanser > Camera Raw (macOS).

 2. Velg Raw-standarder fra dialogboksen Camera Raw-preferanser .

 3. Fra Master -rullegardinmenyen, velg ett av følgende:

  Adobe Default

  Velg dette alternativet for å bruke Adobe standardinnstillinger på raw-bildene.

  Kamerainnstillinger

  Velg dette alternativet for å beholde innstillingene til kameraet som raw-bildet ble tatt fra.

  Forhåndsinnstilling-

  Velg dette alternativet og velg en forhåndsinnstilling som skal brukes på raw-bildene.

  Merk:

  Hvis du velger Kamerainnstillinger og det er ingen samsvarende innstillinger i Camera Raw, blir Adobe Standard-innstillingene brukt.

  Angi raw-standarder
  Angi standardinnstillinger som skal brukes på nye raw-bilder

Ordre som standardinnstillinger brukes

Hvis du har valgt en forhåndsinnstilling som standardinnstillinger, vil alle innstillingene i den forhåndsinnstillingen bli brukt på raw-bildet. Hvis det er noen innstillinger som ikke er inkludert i forhåndsinnstillingen, vil Camera Raw se etter den innstillingen i kamerainnstillingene og bruke den på ditt raw-bilde. Hvis ingen innstillinger blir funnet, vil Camera Raw bruke innstillingen Adobe Defaults.

Så hvis Raw-standarder er satt til en forhåndsinnstilling, vil standardinnstillingene bli brukt i følgende rekkefølge:

 1. Alle innstillingene som er definert i forhåndsinnstillingen
 2. Kamerainnstillinger blir brukt for alle innstillingene som ikke er spesifisert i forhåndsinnstillingen 
 3. Adobe Default-innstillinger blir brukt for innstillingene som ikke er definert i kamerainnstillinger også.

Angi raw-standarder som er spesifikke for kameramodellen

Du kan angi standardinnstillinger for raw-bildene basert på kameramodellen. Du kan til og med spesifisere forskjellige standardinnstillinger for flere kameraer av samme kameramodell basert på serienummeret.

Opprette standard innstillinger

Gjør følgende for å angi standardinnstillinger basert på kameramodell:

 1. I dialogboksen Camera Raw klikker du på knappen for å åpne Preferansedialogboksen . Eller i Photoshop, velg Rediger > Preferanser > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Preferanser > Camera Raw (macOS).

 2. Velg Raw-standarder fra dialogboksen Camera Raw-preferanser .

 3. Velg Overstyre hovedinnstillinger for bestemte kameraer under Raw-standarder.

 4. Velg en kameramodell fra Camera-rullegardinmenyen. Rullegardinlisten inneholder navnet på alle kameramodellene du har importert raw-bilder fra.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil opprette standardinnstillinger for et kamera basert på serienummeret, velger du Vis serienummer. Kamera rullegardinlisten inneholder nå navnet på kameramodeller sammen med serienumrene deres.

  Angi raw-standarder som er spesifikke for kameramodellen
  Angi raw-standarder som er spesifikke for kameramodellen

 6. Fra Adobe Standard -rullegardinmenyen, velg ett av følgende:

  Adobe Default

  Velg dette alternativet for å bruke Adobe standardinnstillinger på raw-bildene.

  Kamerainnstillinger

  Velg dette alternativet for å beholde innstillingene til kameraet som raw-bildet ble tatt fra.

  Forhåndsinnstilling-

  Velg dette alternativet og velg en forhåndsinnstilling som skal brukes på raw-bildene mens du importerer dem.

  Merk:

  Hvis du velger Kamerainnstillinger og det ikke er noen samsvarende innstillinger i Camera Raw, brukes Standard-innstillingene.

 7. Klikk på Opprett standard.

Modifisere standardinnstillinger

Gjør følgende for å endre en standardinnstilling som du har opprettet:

 1. I dialogboksen Camera Raw klikker du på knappen for å åpne Preferansedialogboksen . Eller i Photoshop, velg Rediger > Preferanser > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Preferanser > Camera Raw (macOS).

 2. Velg Raw-standarder fra dialogboksen Camera Raw-preferanser .

 3. Velg standardinnstillingen du vil endre, og gjør ett av følgende:

  • Klikk på menyikonet  ved siden av standardinnstillingen.
  • Høyre-/venstreklikk på standardinnstillingen
 4. Velg den nye innstillingen fra hurtigmenyen.

  Modifisere standardinnstillinger
  Modifisere standardinnstillinger

Slette standardinnstillinger

Gjør følgende for å slette en standardinnstilling som du har opprettet:

 1. I dialogboksen Camera Raw klikker du på knappen for å åpne Preferansedialogboksen . Eller i Photoshop, velg Rediger > Preferanser > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Preferanser > Camera Raw (macOS).

 2. Velg Raw-standarder fra dialogboksen Camera Raw-preferanser .

 3. Velg standardinnstillingen du vil slette, og gjør ett av følgende:

  • Klikk på menyikonet  ved siden av standardinnstillingen.
  • Høyre-/venstreklikk på standardinnstillingen
 4. Velg Slett fra hurtigmenyen.

  Slette standardinnstillinger
  Slette standardinnstillinger

Angi raw-standarder som er spesifikke for ISO-verdier

Oppdatert i juni 2020 (versjon 12.3)-utgivelsen

Du kan angi raw-verdier basert på ISO-verdiene for raw-bildene dine. Fra Adobe Camera Raw versjon 12.3, kan du raskt opprette en ISO-adaptiv forhåndsinnstilling og angi den som standard for raw-bildene dine.

Du kan spesifisere forskjellige innstillinger for forskjellige ISO-verdier i forhåndsinnstillingen. Hvis et bilde har en annen ISO-verdi, blir den du angitt i forhåndsinnstillingen, beregnes riktig verdi på innstillingen basert på verdiene som er definert av deg i forhåndsinnstillingen. Hvis du for eksempel lager en forhåndsinnstilling med følgende verdier -

 • ISO 400   Luminance støyreduksjon 0
 • ISO 1600   Luminance støyreduksjon 10

og importere et bilde med ISO 800, vil Luminance Noise Reduction bli satt til 5.

Gjør følgende for å sette opp raw-standarder basert på ISO-verdier:

Lag en ISO-adaptiv forhåndsinnstilling

 1. Åpne minst to raw-bilder med forskjellige ISO-verdier. 

 2. Spesifiser innstillingene på hvert av bildene.

 3. Velg de to bildene i filmstripen og klikk på ikonet Forhåndsinnstillinger. Du kan også trykke på Shift + P.

  Klikk på ikonet Forhåndsinnstillinger, eller klikk på Skift + P for å vise panelet Forhåndsinnstillinger
  Klikk på ikonet Forhåndsinnstillinger, eller trykk på Skift + P

 4. Klikk på trepunktsikonet for å se flere forhåndsinnstilte alternativer og velg Opprett forhåndsinnstilling.

  Alternativer for forhåndsinnstilling

 5. Spesifiser forhåndsinnstillingens navn, gruppe og innstillinger du vil inkludere den i. Sørge for at Opprett ISO Adaptive Preset er valgt. Klikk OK.

  Opprett Forhåndsinnstilling
  Dialogboksen Ny forhåndsinnstilling for å lage en forhåndsinnstilling

  Du kan finne den opprettede forhåndsinnstillingen i den forhåndsinnstilte gruppen du spesifiserte. 

Angi en ISO-adaptiv forhåndsinnstilling som raw-standard

  • I dialogboksen Camera Raw klikker du på ikonet øverst til høyre for å åpne Preferansedialogboksen. Du kan også trykke på Kommando + K (macOS)/Kontroll + K (Windows).
  • I Photoshop, velger du Photoshop > Preferanser > Camera Raw (macOS) or Rediger > Preferanser > Camera Raw (Windows).
 1. Velg Raw-standarder i dialogboksen Camera Raw preferanser .

 2. Gjør ett av følgende:

  • Fra Master rullegardinmenyen, velg Velg forhåndsinnstilling > Bruker forhåndsinnstillinger og velg ISO-adaptiv forhåndsinnstilling. 
  • Velg Overstyre hovedinnstillingen for bestemte kameraer, velg en kameramodell, og velg fra standardrullegardinmenyen Velg forhåndsinnstilling > Brukerforhåndsinnstillinger og velg ISO-adaptiv forhåndsinnstilling.

Plassering av raw-standardinnstillinger

Hvis du vil flytte raw-standardinnstillingene fra en maskin til en annen eller ønsker å ta sikkerhetskopi av innstillingene, kan du finne raw-standardinnstillingene på følgende sted:

 • macOS:  /Brukere/<username>/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CEP/Defaults
 • Windows: C:\Brukere\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\
Adobe-logoen

Logg på kontoen din