Angi standardinnstillinger for raw-bilder

Introdusert i Lightroom Classic 9.2 (februar 2020-versjonen)

Angi standardinnstillingene for import av bilder i råformat i Lightroom Classic, basert på Adobe-standarder, kameraspesifikke standarder eller egendefinerte forhåndsinnstillinger. Angi standardinnstillinger for raw-bilder

Angi standardinnstillinger for import av bilder i råformat

Gjør følgende for å angi standardinnstillinger for bilder i råformat:

 1. Naviger til Rediger > Innstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Innstillinger (macOS).

 2. Velg Forhåndsinnstillinger-fanen fra Innstillinger-dialogboksen.

 3. Fra Master -rullegardinmenyen, velg ett av følgende:

  Adobe Default

  Velg dette alternativet for å bruke Adobe standardinnstillinger på raw-bildene.

  Kamerainnstillinger

  Velg dette alternativet for å beholde innstillingene til kameraet som raw-bildet ble tatt fra.

  Forvalg

  Velg dette alternativet og velg en forhåndsinnstilling som skal brukes på raw-bildene mens du importerer dem.

  Merk:

  Hvis du velger Kamerainnstillinger og det er ingen samsvarende innstillinger i Lightroom Classic, blir Adobe Standard-innstillingene brukt.

  Angi raw-standarder
  Angi standardinnstillinger for import av bilder i råformat

Angi raw-standarder som er spesifikke for kameramodellen

Du kan angi standardinnstillinger for raw-bildene basert på kameramodellen. Du kan til og med spesifisere forskjellige standardinnstillinger for flere kameraer av samme kameramodell basert på serienummeret.

Opprette standard innstillinger

Gjør følgende for å angi standardinnstillinger basert på kameramodell:

 1. Naviger til Rediger > Innstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Innstillinger (macOS).

 2. Velg Forhåndsinnstillinger-fanen fra Innstillinger-dialogboksen.

 3. Velg Overstyre hovedinnstillinger for bestemte kameraer under Raw-standarder.

 4. Velg en kameramodell fra Camera-rullegardinmenyen. Rullegardinlisten inneholder navnet på alle kameramodellene du har importert raw-bilder fra.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil opprette standardinnstillinger for et kamera basert på serienummeret, velger du Vis serienummer. Kamera rullegardinlisten inneholder nå navnet på kameramodeller sammen med serienumrene deres.

  Angi raw-standarder som er spesifikke for kameramodellen
  Angi raw-standarder som er spesifikke for kameramodellen

 6. Velg ett av følgende fra Standard -rullegardinmenyen:

  Adobe Default

  Velg dette alternativet for å bruke Adobe standardinnstillinger på raw-bildene.

  Kamerainnstillinger

  Velg dette alternativet for å beholde innstillingene til kameraet som raw-bildet ble tatt fra.

  Forvalg

  Velg dette alternativet og velg en forhåndsinnstilling som skal brukes på raw-bildene mens du importerer dem.

  Merk:

  Hvis du velger Kamerainnstillinger og det er ingen samsvarende innstillinger i Lightroom Classic, blir Adobe Standard-innstillingene brukt.

 7. Klikk på Opprett standard.

Modifisere standardinnstillinger

Gjør følgende for å endre en standardinnstilling som du har opprettet:

 1. Naviger til Rediger > Innstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Innstillinger (macOS).

 2. Velg Forhåndsinnstillinger-fanen fra Innstillinger-dialogboksen.

 3. Velg standardinnstillingen du vil endre, og gjør ett av følgende:

  • Klikk på pil ned  ved siden av standardinnstillingen.
  • Høyre-/venstreklikk på standardinnstillingen
  Modifisere standardinnstillinger
  Modifisere standardinnstillinger

 4. Velg den nye innstillingen fra hurtigmenyen.

Slette standardinnstillinger

Gjør følgende for å slette en standardinnstilling som du har opprettet:

 1. Naviger til Rediger > Innstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Innstillinger (macOS).

 2. Velg Forhåndsinnstillinger-fanen fra Innstillinger-dialogboksen.

 3. Velg standardinnstillingen du vil slette, og gjør ett av følgende:

  • Klikk på pil ned  ved siden av standardinnstillingen.
  • Høyreklikk på standardinnstillingen
 4. Velg Slett fra hurtigmenyen.

  Slette standardinnstillinger
  Slette standardinnstillinger

Angi raw-standarder som er spesifikke for ISO-verdier

Du kan angi raw-verdier basert på ISO-verdiene for raw-bildene dine. For å gjøre dette, må du lage en ISO-adaptiv forhåndsinnstilling og angi den som standard for raw-bildene dine.

Du kan spesifisere forskjellige innstillinger for forskjellige ISO-verdier i forhåndsinnstillingen. Hvis et bilde har en annen ISO-verdi enn den du har angitt i forhåndsinnstillingene, vil den riktige verdien kalkuleres basert på verdiene du anga i forhåndsinnstillingene. Hvis du for eksempel lager følgende forhåndsinnstilling

 • ISO 400    Luminance støyreduksjon 0
 • ISO 1600    Luminance støyreduksjon 10

og importere et bilde med ISO 800, vil Luminance Noise Reduction bli satt til 5.

Gjør følgende for å sette opp raw-standarder basert på ISO-verdier:

 1. Lag en ISO-adaptiv forhåndsinnstilling. For mer informasjon, se Lag en forhåndsinnstilling for ISO-adaptiv forhåndsinnstilling.

 2. Naviger til Rediger > Innstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Innstillinger (macOS).

 3. Velg Forhåndsinnstillinger-fanen fra Innstillinger-dialogboksen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Fra Hoved-rullegardinmenyen velger du Forhåndsinnstilling > Brukerforhåndsinnstillinger og velger ISO-adaptiv forhåndsinnstilling. 
  • Velg Overstyr hovedinnstillingen for bestemte kameraer, velg en kameramodell og velg fra standardrullegardinmenyen Velg forhåndsinnstilling > Brukerforhåndsinnstillinger og velg ISO-adaptiv forhåndsinnstilling.


Eksempler på ISO-adaptiv-forhåndsinnstilling

Her er et par eksempler på adaptive forhåndsinnstillinger fra ISO. Du kan laste ned og tilpasse disse forhåndsinnstillingene etter dine krav.

Eksempel 1

Denne forhåndsinnstillingen stiller inn luminansestøyreduksjon på følgende måter:

 • 0 for bilder ved ISO 400 og under
 • 10 for bilder med 1600 ISO
 • 30 for bilder med 6400 ISO og mer

Den viktigste bruken for denne forhåndsinnstillingen er å tilpasse og øke mengden støyreduksjon etter hvert som ISO-verdien til et bilde øker.

Eksempel 2

Denne forhåndsinnstillingen tilpasser følgende innstillinger:

 • Reduksjon av lysstyrkestøy
 • Fargestøyreduksjon
 • Jevnhet i fargestøyreduksjon
 • Svart
 • Klarhet
 • Maskering av skarpheten

Denne forhåndsinnstillingen vil gjøre følgende endringer i raw-bildene basert på ISO-verdiene:

 • Deaktiverer støyreduksjon helt ved ISO 400 og under
 • Deaktiver maskering av fokusering ved lavere ISO-verdier og aktiverer den ved høyere ISO-verdier
 • Bruker standardverdier for svart og klarhet ved lavere ISO-verdier, men forskjellige verdier ved høyere ISO-verdier. 

Plassering av raw-standardinnstillinger

Hvis du vil flytte raw-standardinnstillingene fra en maskin til en annen eller ønsker å ta sikkerhetskopi av innstillingene, kan du finne raw-standardinnstillingene på følgende sted:

 • macOS: /Users/<brukernavn>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Brukere\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\

Vanlige spørsmål

 • Hvis jeg tilbakestiller preferansene i Lightroom Classic, må jeg da sette opp standarder for råformat på nytt?

  Tilbakestilling eller sletting av Lightroom Classic-preferanser vil ikke påvirke standardinnstillingene for råformat, ettersom de lagres separat.

 • Hvordan kan jeg eksportere/importere standardinnstillinger for råformat?

  I Lightroom Classic er det ingen mulighet for å eksportere/importere råformat. Du kan imidlertid kopiere RawDefaults.xmp fra følgende plassering for å eksportere/importere standardinnstillinger for råformat manuelt.

  macOS:  /Brukere/<username>/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CEP/Defaults

  Windows: C:\Brukere\<brukernavn>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?