Camera Raw-filteret virker ikke lenger med 32-biters filer

Problem

I Photoshop, når du prøver å lage HDR-bilder med Slå sammen til HDR Pro og velger Modus som 32 biter i Slå sammen til HDR Pro-dialogen, vises følgende feilmelding:

Kommandoen "Camera Raw"-filter er for øyeblikket ikke tilgjengelig.

Feilmelding vises ved bruk av Slå sammen til HDR Pro i 32-biters modus

Berørte produktversjoner

Adobe Camera Raw 9.10 og Photoshop CC 2017

Operativsystemer

macOS og Windows

Tilleggsinformasjon

I Adobe Camera Raw 9.10 har direkte anvendelse av Camera Raw-filteret til et 32-biters Photoshop-dokument nå blitt aktivert for å forhindre uventede visuelle uoverensstemmelser mellom Camera Raw og Photoshop. Camera Raw-plugin-modulen behandler alltid et 32-biters kildebilde eller smart objekt til et 8-biters/16-biters resultat.

Omgåelser

Bruk en av metodene ført opp nedenfor:

Metode 1: Angi filbehandlingsinnstilling og bildemodus i Photoshop

For å anvende Camera Raw-filteret til et 32-biters (HDR) bilde i Photoshop:

  1. Sørg for at alternativet 32 biter til 16/8 biter er aktivert. For å aktivere dette innstillingen:
    • Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling.
    • I filkompatibilitetsdelen av dialogen Innstillinger krysser du av boksen merket Bruk Adobe Camera Raw for å konvertere dokumenter fra 32 biter til 16/8 biter.
    • Klikk OK.
  2. Velg enten Bilde > Modus > 8 biter/kanal eller Bilde > Modus > 16 biter/kanal.

Når du nå bruker alternativet Slå sammen til HDR Pro, bringer Photoshop opp Camera Raw-filterdialogen. Foreta ønskede justeringer og klikk OK. Det resulterende dokumentet i Photoshop er nå enten 8 biter/kanal eller 16 biter/kanal.

Metode 2: Bruk Lightrooms innebygd HRD-funksjon

Vi anbefaler at du bruker Bildesammenslåing > HDR i stedet for Rediger i > Slå sammen til HDR Pro i Photoshop. Lightrooms innebygde HDR-funksjon lager en sammenslått HDR DNG-råfil som kan tonekartlegges med standard råutviklingskontroller i utviklingsmodulen.

Hvis du vil ha detaljert informasjon, ser du HDR bildesammenslåing.

Metode 3: Bruk Camera Raws innebygde Slå sammen til HDR-funksjon

Hvis du vil slå sammen bilder til HDR fra Photoshop og anvende tonekartlegging med Camera Raw-plugin-modulen, anbefaler vi at du bruker Camera Raws innebygde Slå sammen til HDR-funksjon. Camera Raws Slå sammen-funksjon lager en HDR DNG-råfil som kan tonekartlegges med Camera Rwas standard råutviklingskontroller.

Hvis du vil se detaljerte trinn, kan du se HDR-sammenslåing i Adobe Camera Raw 9.0

Metode 4: 32-biters HDR smarte objekter

Hvis du vil anvende Camera Raw-plugin-modul på 32-biters HDR Smart objekt-filer, anbefaler vi at du bruker Camera Raw eller Lightrooms innebygde Slå sammen til HDR-funksjon. Slå sammen-funksjonen lager en HDR DNG-råfil som kan åpnes i Photoshop som et Smart objekt. Ved å dobbeltklikke på Smart objekt-laget i Photoshop åpner man Camera Raw-dialogen, noe som gjør at du kan utføre tonekartlegging på det opprinnelige HDR-bildeinnholdet med Camera Raws standard råutviklingskontroller.

Metode 5: Bruk anbefalte innstillinger for Photoshops Slå sammen til HDR Pro-funksjon

Når du bruker Photoshops Slå sammen til HDR Pro-funksjon, anbefaler vi at du bruker 8-biters eller 16-biters modus (med Photoshops innebygde alternativer for tonekartlegging), eller 32-biters modus med Fullstendig toning i Adobe Camera Raw fravalgt. Det kan være at du støter på problemer med Fullstendig toning i Adobe Camera Raw-arbeidsflyten for øyeblikket. Adobe vurderer å reparere denne arbeidsflyten i en fremtidig Photoshop-utgivelse.

Når du velger alternativet med 32 biter, kan det resulterende 32-biters HDR-dokumentet behandles i Camera Raw med Metode 1: Angi filbehandlingsinnstillinger og bildemodus i Photoshop forklart ovenfor.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet