Camera Raw-filteret virker ikke lenger med 32-biters filer

Problem

I Photoshop, når du prøver å lage HDR-bilder med Slå sammen til HDR Pro og velger Modus som 32 biter i Slå sammen til HDR Pro-dialogen, vises følgende feilmelding:

Kommandoen "Camera Raw"-filter er for øyeblikket ikke tilgjengelig.

Feilmelding vises ved bruk av Slå sammen til HDR Pro i 32-biters modus

Berørte produktversjoner

Adobe Camera Raw 9.10 og Photoshop CC 2017

Operativsystemer

macOS og Windows

Tilleggsinformasjon

I Adobe Camera Raw 9.10 har direkte anvendelse av Camera Raw-filteret til et 32-biters Photoshop-dokument nå blitt aktivert for å forhindre uventede visuelle uoverensstemmelser mellom Camera Raw og Photoshop. Camera Raw-plugin-modulen behandler alltid et 32-biters kildebilde eller smart objekt til et 8-biters/16-biters resultat.

Omgåelser

Bruk en av metodene ført opp nedenfor:

Metode 1: Angi filbehandlingsinnstilling og bildemodus i Photoshop

For å anvende Camera Raw-filteret til et 32-biters (HDR) bilde i Photoshop:

  1. Sørg for at alternativet 32 biter til 16/8 biter er aktivert. For å aktivere dette innstillingen:
    • Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling.
    • I filkompatibilitetsdelen av dialogen Innstillinger krysser du av boksen merket Bruk Adobe Camera Raw for å konvertere dokumenter fra 32 biter til 16/8 biter.
    • Klikk OK.
  2. Velg enten Bilde > Modus > 8 biter/kanal eller Bilde > Modus > 16 biter/kanal.

Når du nå bruker alternativet Slå sammen til HDR Pro, bringer Photoshop opp Camera Raw-filterdialogen. Foreta ønskede justeringer og klikk OK. Det resulterende dokumentet i Photoshop er nå enten 8 biter/kanal eller 16 biter/kanal.

Metode 2: Bruk Lightrooms innebygd HRD-funksjon

Vi anbefaler at du bruker Bildesammenslåing > HDR i stedet for Rediger i > Slå sammen til HDR Pro i Photoshop. Lightrooms innebygde HDR-funksjon lager en sammenslått HDR DNG-råfil som kan tonekartlegges med standard råutviklingskontroller i utviklingsmodulen.

Hvis du vil ha detaljert informasjon, ser du HDR bildesammenslåing.

Metode 3: Bruk Camera Raws innebygde Slå sammen til HDR-funksjon

Hvis du vil slå sammen bilder til HDR fra Photoshop og anvende tonekartlegging med Camera Raw-plugin-modulen, anbefaler vi at du bruker Camera Raws innebygde Slå sammen til HDR-funksjon. Camera Raws Slå sammen-funksjon lager en HDR DNG-råfil som kan tonekartlegges med Camera Rwas standard råutviklingskontroller.

Hvis du vil se detaljerte trinn, kan du se HDR-sammenslåing i Adobe Camera Raw 9.0

Metode 4: 32-biters HDR smarte objekter

Hvis du vil anvende Camera Raw-plugin-modul på 32-biters HDR Smart objekt-filer, anbefaler vi at du bruker Camera Raw eller Lightrooms innebygde Slå sammen til HDR-funksjon. Slå sammen-funksjonen lager en HDR DNG-råfil som kan åpnes i Photoshop som et Smart objekt. Ved å dobbeltklikke på Smart objekt-laget i Photoshop åpner man Camera Raw-dialogen, noe som gjør at du kan utføre tonekartlegging på det opprinnelige HDR-bildeinnholdet med Camera Raws standard råutviklingskontroller.

Metode 5: Bruk anbefalte innstillinger for Photoshops Slå sammen til HDR Pro-funksjon

Når du bruker Photoshops Slå sammen til HDR Pro-funksjon, anbefaler vi at du bruker 8-biters eller 16-biters modus (med Photoshops innebygde alternativer for tonekartlegging), eller 32-biters modus med Fullstendig toning i Adobe Camera Raw fravalgt. Det kan være at du støter på problemer med Fullstendig toning i Adobe Camera Raw-arbeidsflyten for øyeblikket. Adobe vurderer å reparere denne arbeidsflyten i en fremtidig Photoshop-utgivelse.

Når du velger alternativet med 32 biter, kan det resulterende 32-biters HDR-dokumentet behandles i Camera Raw med Metode 1: Angi filbehandlingsinnstillinger og bildemodus i Photoshop forklart ovenfor.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din