HDR-bilder (High Dynamic Range)

Det dynamiske spekteret (forholdet mellom mørke og lyse områder) i den synlige verden er langt større enn spekteret for det menneskelige øye og for bilder som vises på en skjerm eller skrives ut. Men mens det menneskelige øye kan tilpasses til svært forskjellige lysstyrkenivåer, kan de fleste kameraer og dataskjermer bare gjengi et fast dynamisk spekter. Fotografer, filmskapere og andre som arbeider med digitale bilder, må velge hva som viktig i et bilde, fordi de arbeider med et begrenset dynamisk spekter.

High Dynamic Range-bilder (HDR) åpner en hel verden av muligheter fordi de kan gjengi hele det dynamiske spekteret i den synlige verden. Ettersom alle lystetthetsverdiene i et motiv fra den virkelige verden representeres proporsjonalt og lagres i et HDR-bilde, er en justering av eksponeringen for et HDR-bilde det samme som å justere eksponeringen under fotografering av et motiv i den virkelige verden.

Fletting av bilder i Photoshop
Fletting av bilder med forskjellige eksponeringer for å opprette HDR-bilde

A. Bilde med skyggedetaljer og maskert høylys B. Bilde med høylysdetaljer og maskert skygge C. HDR-bilde som inneholder det dynamiske spekteret i motivet 

I Photoshop lagres lystetthetsverdiene for et HDR-bilde ved hjelp av en numerisk flytpunktrepresentasjon som er 32 biter lang (32 biter per kanal). Lystetthetsverdiene for et HDR-bilde er direkte knyttet til lysmengden i et motiv. Bildefiler med 16 eller 8 bpc uten flytpunkt lagrer imidlertid lystetthetsverdier kun fra svart til papirhvitt, noe som reflekterer en svært liten del av det dynamiske spekteret i den virkelige verden.

I Photoshop kan du bruke kommandoen Slå sammen til HDR Pro for å lage HDR-bilder. Flere bilder med ulike eksponeringer blir da satt sammen til ett bilde. HDR-bilder inneholder lysstyrkenivåer som overgår det vanlige, 24-biters skjermer kan håndtere. I Photoshop kan du derfor justere forhåndsvisningen av HDR-bilder. Hvis du vil skrive ut eller bruke verktøy som ikke fungerer med HDR-bilder, kan du konvertere dem til bilder med 16 eller 8 biter per kanal.

Ta fotografier til HDR-bilder

Ha følgende tips i tankene når du tar bilder som skal settes sammen med kommandoen Slå sammen til HDR Pro:

 • Monter kameraet på et stativ.

 • Ta så mange bilder at hele det dynamiske spekteret i motivet dekkes. Du kan prøve å ta minst 5-7 bilder, men det kan hende at du må bruke flere eksponeringer avhengig av det dynamiske spekteret for motivet. Du bør ta minst tre bilder.

 • Varier lukkerhastigheten for å få forskjellige eksponeringer. Når du endrer blenderåpningen, endres dybdeskarpheten for hver eksponering, noe som kan gi lavere kvalitet. Endring av ISO eller blenderåpning kan også resultere i støy eller vignettering i bildet.

 • Som en hovedregel bør du ikke bruke kameraets automatiske eksponeringsfunksjon, fordi eksponeringsendringene i denne funksjonen vanligvis er for små.

 • Eksponeringsforskjellene mellom bilder bør være ett eller to EV-trinn (eksponeringsverdi) (tilsvarer omtrent ett eller to f-stopp).

 • Ikke varier belysningen. Hvis du for eksempel bruker blits i én eksponering, bør du også bruke blits i den neste.

 • Kontroller at ingenting i motivet beveger seg. Eksponeringssammenslåing fungerer bare med ulikt eksponerte bilder av samme motiv.

Funksjoner som støtter HDR-bilder med 32 bpc

Bruk følgende verktøy, justeringer og filtre på HDR-bilder med 32 bpc. (Du kan konvertere et bilde med 32 bpc til et bilde med 16 eller 8 bpc for å arbeide med flere Photoshop-funksjoner. Hvis du vil beholde originalbildet, oppretter du en kopi med kommandoen Lagre som.)

Justeringer

Nivåer, Eksponering, Kulør/metning, Kanalmikser, Fotofilter.

Merk:

Selv om kommandoen Eksponering kan brukes på bilder med 8 eller 16 bpc, er den utformet for å justere eksponeringen for HDR-bilder med 32 bpc.

Overgangsmoduser

Normal, Dryss, Gjør mørkere, Multipliser, Gjør lysere, Mørkere farge, Lineær lysning (legg til) Lysere farge, Differens, Trekk fra, Del, Kulør, Metning, Farge og Lysstyrke.

Opprette nye dokumenter med 32 bpc

I dialogboksen Ny er 32 biter et alternativ under Bitdybde, til høyre for Fargemodus.

Kommandoer på Rediger-menyen

Alle kommandoer, inkludert Fyll, Strøk, Fri transformering og Transformering.

Filformater

Photoshop (PSD, PSB), Radiance (HDR), Portable Bit Map (PFM), OpenEXR og TIFF.

Merk:

Selv om Photoshop ikke kan lagre et HDR-bilde i filformatet LogLuv TIFF, kan bildet åpnes og leses som en LogLuv TIFF-fil i Photoshop.

Filtre

Gjennomsnitt, Uskarp boks, Variabelt uskarpt, Bevegelsesuskarphet, Zoom/roter uskarpt, Uskarp form, Uskarp overflate, Legg til støy, Skyer, Dobbelteksponerte skyer, Motlysslør, Smart skarphet, Uskarp maske, Preg, Fjern linjesprang, NTSC-farger, Høypass, Maksimum, Minimum og Forskyvning.

Bildekommandoer

Bildestørrelse, Arbeidsområde, Bilderotering, Beskjær, Skjær til, Dupliser, Bruk bilde, Sammenkopiering og Variabler.

Visning

Bildepunktproporsjoner (Egendefinerte bildepunktproporsjoner, Slett bildepunktproporsjoner, Tilbakestill bildepunktproporsjoner osv.)

Lag

Nye lag, dupliserte lag, justeringslag (Nivåer, Glød, Kulør/metning, Kanalmikser, Fotofilter og Eksponering), fyllag, lagmasker, lagstiler, overgangsmoduser som støttes, og smarte objekter.

Moduser

RGB-farger, Gråtone, konvertering til 8 biter/kanal eller 16 biter/kanal.

Bildepunktproporsjoner

Støtte for firkantede og ikke-firkantede dokumenter.

Innstillinger

Inverter, Tilpass markering > Ramme, Transformer markering, Lagre markering og Hent markering.

Verktøy

Alle verktøy i verktøykassen, unntatt følgende: Magnetisk lasso, tryllestav, flekkreparasjonspensel, reparasjonspensel, røde øyne, fargeerstatning, kunsthistorikkpensel, magisk viskelær, bakgrunnsviskelær, malingsspann, lysne, mørkne og svamp. Enkelte verktøy fungerer bare med overgangsmoduser som støttes.

Slå sammen bilder til HDR

Kommandoen Slå sammen til HDR Pro kombinerer flere bilder med ulike eksponeringer av samme scene, slik at hele det dynamiske området vises i ett og samme HDR-bilde. Det sammenslåtte bildet kan lagres som en fil med 32, 16 eller 8 biter per kanal. Husk imidlertid på at det bare er filer med 32 biter per kanal som har lagringskapasitet nok for alle HDR-dataene.

HDR-sammenslåing fungerer best når fotografiene er optimalisert for denne prosessen. Se Ta fotografier til HDR-bilder for våre anbefalinger.

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Photoshop) Velg Fil > Automatiser > Slå sammen til HDR Pro.

  • (Bridge) Velg bildene du vil bruke, og velg Verktøy > Photoshop > Slå sammen til HDR Pro. Gå til trinn 5.

 2. I dialogboksen Slå sammen til HDR Pro klikker du på Bla gjennom for å velge bestemte bilder, klikk på Legg til åpne filer eller velg Bruk > Mappe. (Du fjerner et bestemt element ved å markere det i fillisten og klikke på Fjern.)
 3. (Valgfritt) Velg Prøv å justere kildebilder automatisk hvis du holdt kameraet med hendene da du tok bildene.
 4. Klikk OK.

  Merk:

  Hvis et bilde mangler eksponeringsmetadata, kan du angi verdier i dialogboksen Angi EV manuelt.

  En ny dialogboks kalt Slå sammen til HDR Pro viser miniatyrene av kildebildene samt en forhåndsvisning av det sammenslåtte resultatet.

 5. Øverst til høyre for forhåndsvisningen kan du velge bitdybde for det sammenslåtte bildet.

  Merk:

  Velg 32 biter hvis du vil at det sammenslåtte bildet skal inneholde hele det dynamiske området til HDR-bildet. Bildefiler med 8 og 16 biter (uten flytpunkt) kan ikke lagre hele spekteret av lystetthetsverdier i et HDR-bilde.

 6. Hvis du vil justere toneområdet, kan du se Alternativer for 32-bitersbilder eller Alternativer for 16- eller 8-bitersbilder.
 7. (Valgfritt) Du kan lagre toninginnstillingene til fremtidig bruk. Dette gjør du ved å gå til Forhåndsinnstilling > Lagre forhåndsinnstilling. (Når du vil bruke innstillingene på nytt, velger du Last inn forhåndsinnstilling.)

Alternativer for 32-bitersbilder

Flytt glidebryteren nedenfor histogrammet for å justere forhåndsvisningen av hvitpunkt for det sammenslåtte bildet. Du kan bare bruke glidebryteren til å justere forhåndsvisningen. All HDR-data forblir i den sammenslåtte filen.

De forhåndsviste justeringene lagres i HDR-filen, og brukes når du åpner filen i Photoshop. Hvis du vil justere forhåndsvisningen av hvitpunkt på nytt, kan du når som helst gå til Vis > Alternativer for 32-biters forhåndsvisning.

Merk:

Camera Raw-filteret virker ikke med 32-biters filer i følgende:

 • Adobe Camera Raw 9.10
 • Photoshop CC 2017

Hvis du bruker en av de ovennevnte, kan du se Camera Raw-filteret virker ikke lenger med 32-biters filer for å finne løsninger på dette problemet.

Alternativer for 16- eller 8-bitersbilder

HDR-bilder inneholder lystetthetsnivåer som overgår det dynamiske området som 16- og 8-bitersbilder kan lagre. Du må justere eksponeringen og kontrasten når du konverterer fra 32 biter til lavere bitdybder, for å få et bilde med ønsket dynamisk område.

Du kan velge blant følgende metoder for tonetilordning:

Lokal tilpasning

Justerer HDR-fargetonen ved å endre de lokale lysstyrkeområdene på hele bildet.

Kantglød

Radius angir størrelsen på de lokale lysstyrkeområdene. Styrke angir hvor stor avstanden mellom to bildepunkters toneverdi må være før de ikke lenger er del av samme lysstyrkeområde.

Tone og detalj

Det dynamiske området maksimaliseres når gammainnstillingen er 1.0. Ved lavere verdier utheves mellomtoner, og høyere verdier uthever lyse områder og skygger. Eksponeringsverdier gjengir blenderåpningen. Dra glidebryteren Detalj for å justere skarphet, og bruk glidebryterene Skygge og Lyse områder til å gjøre disse områdene lysere eller mørkere.

Farge

Med Glød kan du justere styrken på svake farger, uten å maskere sterkt mettede farger. Med Metning kan du justere styrken på alle fargene, fra -100 (monokrom) til +100 (dobbel metning).

Tonekurve

Viser en justerbar kurve over et histogram som viser lystetthetsverdier for det opprinnelige 32-biters HDR-bildet. De røde inndelingsmerkene langs den horisontale aksen indikerer en økning på én EV (omtrent ett blendertall).

Merk:

Som standard begrenser og fordeler tonekurven og histogrammet endringene dine fra punkt til punkt. Du kan fjerne begrensningen og utføre mer ekstreme justeringer. Dette gjør du ved å velge alternativet Hjørne etter at du har satt inn et punkt på kurven. Når du setter inn og flytter et nytt punkt, blir kurven vinkelformet.

Justering av tonekurve og histogram i Photoshop
Justering av tonekurve og histogram ved hjelp av alternativet Hjørne

A. Sette inn et punkt og velge alternativet Hjørne. B. Når du setter inn et nytt punkt, blir kurven kantet i punktet der alternativet Hjørne brukes. 

Tonerfordelingshistogram

Komprimerer det dynamiske spekteret for HDR-bildet, og prøver å beholde noe kontrast. Ytterligere justeringer er ikke nødvendig. Denne metoden er automatisk.

Eksponering og gamma

Lar deg justere lysstyrken og kontrasten i HDR-bildet manuelt. Du flytter på glidebryteren Eksponering for å justere forsterkning og glidebryteren Gamma for å justere kontrast.

Høylyskomprimering

Komprimerer høylysverdiene i HDR-bildet slik at de faller innenfor lystetthetsområdet til bildefilen med 8 eller 16 bpc. Ytterligere justeringer er ikke nødvendig. Denne metoden er automatisk.

Kompensere for objekter i bevegelse

Hvis bildene har ulikt innhold fordi de inneholder objekter i bevegelse, som biler, mennesker eller løv, kan du velge Fjern fantomer i dialogboksen Slå sammen til HDR Pro.

Photoshop viser et grønt omriss rundt miniatyren som har den beste tonebalansen. Dette regnes som basisbildet. Objekter i bevegelse som blir oppdaget på andre bilder, fjernes. (Hvis det har oppstått bevegelse i svært lyse eller svært mørke områder, kan det gi bedre resultater å klikke på en annen miniatyr der objektene i bevegelse er bedre eksponert.)

Merk:

Hvis du vil se en veiledning om alternativet Fjern fantomer, kan du se denne videoen. (Delen om fjerning av fantomer begynner etter 3 minutter.)

Lagre eller laste inn responskurver for kamera

Responskurver indikerer hvordan kamerasensorene tolker ulike nivåer av innkommende lys. Som standard kalkulerer dialogboksen Slå sammen til HDR Pro automatisk en responskurve for kameraet basert på toneområdet på bildene du slår sammen. Du kan lagre den gjeldende responskurven og bruke den senere på en annen gruppe med sammenslåtte bilder.

 • I øvre høyre hjørne av dialogboksen Slå sammen til HDR Pro klikker du på responskurvemenyen  og velger Lagre responskurve. (Hvis du vil bruke kurven på et senere tidspunkt, velger du Last inn responskurve.)

Konvertere 32 biter til 16 eller 8 bpc

Hvis du opprinnelig opprettet et 32-biters bilde i løpet av Slå sammen til HDR Pro-prosessen, kan du konvertere det til et 16- eller 8-biters bilde på et senere tidspunkt.

 1. Åpne et bilde med 32 bpc i Photoshop, og velg Bilde > Modus > 16 biter/kanal eller 8 biter/kanal.
 2. Juster eksponering og kontrast slik at du får et bilde med ønsket dynamisk område. (Se Alternativer for 16- eller 8-bitersbilder.)
 3. Klikk OK for å konvertere 32-bitersbildet.

Justere synlig dynamisk område for 32-biters HDR-bilder

Det dynamiske spekteret for HDR-bilder overskrider visningsmulighetene til standard dataskjermer. Når du åpner et HDR-bilde i Photoshop, kan det se svært mørkt eller utvasket ut. Du kan justere forhåndsvisningen i Photoshop slik at skjermen viser et HDR-bilde der høylys og skygger er justert slik at de ikke ser utvaskede eller for mørke ut. Forhåndsvisningsinnstillingene lagres i HDR-bildefilen (bare PSD, PSB og TIFF) og brukes når filen åpnes i Photoshop. Justeringer i forhåndsvisningen fører ikke til redigering av HDR-bildefilen. All HDR-bildeinformasjon forblir intakt. Bruk Eksponeringsjustering (Bilde > Justeringer > Eksponering) til å endre eksponeringen for HDR-bildet med 32 bpc.

Merk:

Hvis du vil vise 32-biters avlesninger i infopanelet, klikker du pipetteikonet i infopanelet og velger 32 biter på hurtigmenyen.

 1. Åpne et HDR-bilde med 32 bpc i Photoshop, og velg Vis > Alternativer for 32-biters forhåndsvisning.
 2. I dialogboksen Alternativer for 32-biters forhåndsvisning velger du et alternativ på Metode-menyen:

  Eksponering og gamma

  Justerer lysstyrken og kontrasten.

  Høylyskomprimering

  Komprimerer høylysverdiene i HDR-bildet slik at de faller innenfor lystetthetsområdet til bildefilen med 8 eller 16 bpc.

 3. Hvis du har valgt Eksponering og gamma, flytter du skyvekontrollen for eksponering og gamma for å justere lysstyrken og kontrasten for forhåndsvisningsbildet.
 4. Klikk OK.

  Merk:

  Du kan også justere forhåndsvisningen for et åpent HDR-bilde i Photoshop ved å klikke trekanten på statuslinjen i dokumentvinduet og velge 32 biters eksponering på hurtigmenyen. Flytt skyvekontrollen for å angi hvitpunkt for visning av HDR-bildet. Dobbeltklikk skyvekontroll for å gå tilbake til standardinnstillingen for eksponering. Ettersom justeringen gjøres per visning, kan du ha det samme HDR-bildet åpent i flere vinduer, hvert med forskjellig forhåndsvisningsjustering. Forhåndsvisningsjusteringer som gjøres med denne metoden, lagres ikke i HDR-bildefilen.

Om HDR-fargevelgeren

Med HDR-fargevelgeren kan du nøyaktig vise og velge farger til bruk i HDR-bilder med 32 biter. På samme måte som i den vanlige fargevelgeren for Adobe velger du en farge ved å klikke et fargefelt og justere skyvekontrollen for farge. Med skyvekontrollen for intensitet kan du justere lysstyrken for en farge til å stemme overens med intensiteten i fargene i HDR-bildet du arbeider med. I forhåndsvisningsområdet kan du vise fargekart for en valgt farge for å se hvordan den vil se ut med ulike eksponeringer og intensiteter.

HDR-fargevelger i Photoshop
HDR-fargevelger

A. Forhåndsvisningsområde B. Justert farge C. Opprinnelig farge D. 32‑biters flytpunktverdier E. Skyvekontroll for intensitet F. Valgt farge G. Skyvekontroll for farge H. Fargeverdier 

Vise HDR-fargevelgeren

Med et bilde med 32 bpc åpent gjør du ett av følgende:

 • Klikk valgboksen for forgrunns- eller bakgrunnsfarge i verktøykassen.

 • Klikk valgboksen Angi forgrunnsfarge eller Angi bakgrunnsfarge i fargepanelet.

Fargevelgeren er også tilgjengelig når funksjoner gir deg mulighet til å velge en farge. Dette gjelder for eksempel når du klikker i fargekartet i alternativlinjen for enkelte verktøy, eller pipetteverktøyene i enkelte dialogbokser for fargejustering.

Velge farger for HDR-bilder

Den nedre delen av HDR-fargevelgeren fungerer som den vanlige fargevelgeren med 8- eller 16-biters bilder. Klikk i fargefeltet for å velge en farge, og flytt fargeskyvekontrollen for å endre kulør, eller bruk HSB- eller RGB-feltene til å angi numeriske verdier for en bestemt farge. I fargefeltet øker lysstyrken når du flytter oppover, og metningen øker når du flytter mot høyre.

Bruk skyvekontrollen for intensitet til å justere lysstyrken på fargen. Fargeverdien pluss intensitetsverdien konverteres til 32-biters flytpunktverdier i HDR-dokument.

 1. Velg en farge ved å klikke i fargefeltet og flytte fargeskyvekontrollen, eller ved å skrive inn numeriske HSB- eller RGB-verdier, slik som i Adobes fargevelger.
 2. Juster skyvekontrollen for intensitet for å øke eller redusere lysstyrken for fargen. Det nye fargekartet i forhåndsvisningsskaleringen øverst i fargevelgeren viser virkningen av å øke eller redusere stopp for den valgte fargen.

  Intensitetsstoppene tilsvarer det motsatte av stoppene for eksponeringsinnstilling. Hvis du øker eksponeringsinnstillingen for HDR-bildet med to stopp, må du redusere intensitetsstoppene med to for å beholde det samme fargeutseendet som hvis eksponeringen og fargeintensiteten for HDR-bildet begge var angitt til 0.

  Hvis du kjenner de nøyaktige 32‑biters RGB-verdiene for fargen du vil bruke, kan du skrive dem inn direkte i feltene for 32‑biters RGB.

 3. (Valgfritt) Juster innstillingene for forhåndsvisningsområdet.

  Stoppstørrelse for forhåndsvisning

  Angir stoppintervaller for hver forhåndsvisningsrute. Innstillingen 3, for eksempel, gir fargeruter på ‑9, ‑6, ‑3, +3, +6, +9. Med disse fargerutene kan du forhåndsvise utseendet til den valgte fargen ved ulike innstillinger for eksponering.

  I forhold til dokument

  Velg dette for å justere forhåndsvisningsrutene til å gjenspeile gjeldende eksponeringsinnstilling i bildet. Hvis du for eksempel øker dokumenteksponeringen, vil den nye forhåndsvisningsruten være lysere enn fargen som er valgt i fargefeltet i fargevelgeren, for å vise virkningen av den økte eksponeringen for valgt farge. Hvis gjeldende eksponering er angitt til 0 (standard), endres ikke fargeruten selv om du merker av eller fjerner merket for dette alternativet.

 4. (Valgfritt) Klikk Legg til i fargekart for å legge til den valgte fargen i fargekartpanelet.
 5. Klikk OK.

Male på HDR-bilder

Du kan redigere og legge til effekter i HDR-bilder med 32 bpc med følgende Photoshop-verktøy: Pensel, Blyant, Penn, Form, Klonestempel, Mønsterstempel, Viskelær, Gradering, Gjør uskarpt, Gjør skarpere, Finger og Historikkpensel. Du kan også bruke tekstverktøyet til å legge til tekstlag med 32 bpc i et HDR-bilde.

Når du redigerer eller maler på HDR-bilder, kan du forhåndsvise arbeidet med ulike innstillinger for eksponering med skyvekontrollen for 32-biters eksponering i området for dokumentinformasjon eller i dialogboksen Alternativer for 32-biters forhåndsvisning (Vis > Alternativer for 32-biters forhåndsvisning). Med HDR-fargevelgeren kan du også forhåndsvise den valgte forgrunnsfargen med ulike innstillinger for intensitet for å få samsvar med ulike innstillinger for eksponering i et HDR-bilde.

 1. Åpne et HDR-bilde.
 2. (Valgfritt) Angi eksponering for bildet. Se Justere synlig dynamisk område for 32-biters HDR-bilder.
 3. For pensel- og blyantverktøyet klikker du forgrunnsfargen for å åpne HDR-fargevelgeren og velger en farge. For tekstverktøyet klikker du fargebrikken på alternativlinjen for å angi tekstfarge.

  Forhåndsvisningsområdet for HDR-fargevelgeren hjelper deg å velge og justere en forgrunnsfarge i forhold til ulike innstillinger for eksponering i HDR-bildet. Se HDR-fargevelgeren.

  Merk:

  Som standard begrenser og fordeler tonekurven og histogrammet endringene dine fra punkt til punkt. Du kan fjerne begrensningen og utføre mer ekstreme justeringer. Dette gjør du ved å velge alternativet Hjørne etter at du har satt inn et punkt på kurven. Når du setter inn og flytter et nytt punkt, blir kurven vinkelformet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet