Korrigere objektivforvrengning i Camera Raw

Objektivkorrigeringer

Kameralinser kan ha forskjellige typer feil ved bestemte brennvidder, blenderåpninger og fokusavstander. Du kan korrigere disse åpenbare forvrengningene og avvikene ved hjelp av kategorien Objektivkorrigeringer i dialogboksen Camera Raw.

Vignettering fører til at kantene, spesielt hjørnene, i et bilde blir mørkere enn midten. Bruk kontrollene under Objektivvignettering i kategorien Objektivkorrigeringer til å kompensere for vignettering.

Barrel (tønne)-forvrengning fører til at rette linjer blir bøyd utover.

Pincushion (pute)-forvrengning fører til at rette linjer blir bøyd innover.

Kromatisk avvik skyldes at objektivet ikke kan fokusere forskjellige farger i samme punkt. I én type kromatisk avvik er bildet fra hver lysfarge i fokus, men alle bildene har litt forskjellig størrelse. En annen type kromatisk artefakt påvirker kantene på spektriske høylys, for eksempel kantene som vises når lys reflekteres fra vann eller blankpusset metall. Dette resulterer vanligvis i en fiolett ytterkant rundt det spektriske høylyset.

Originalbilde (øverst), og bilde etter korrigering av kromatisk avvik (nederst)

Korrigere bildeperspektiv og objektivfeil automatisk

Alternativene i den nestede kategorien Profil i kategorien Objektivkorrigeringer i dialogboksen Camera Raw korrigerer forvrengninger i vanlige kameralinser. Profilene er basert på Exif-metadata som identifiserer kameraet og objektivet bildet ble tatt med, og profilene kompenserer i henhold til dette.

 1. Velg Aktiver korrigering av objektivprofil i den nestede kategorien Profil i kategorien Objektivkorrigeringer.

  Merk:

  Hvis du vil at Lightroom skal fjerne lateralt kromatisk avvik og korrigere fargeytterkanter automatisk, merker du av for alternativet Fjern kromatisk avvik i den nestede kategorien Profil under kategorien Objektivkorrigering.

  Du kan også korrigere fiolette og grønne fargeytterkanter manuelt ved hjelp av kontrollene for kantrensing i den nestede kategorien Manuelt. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se Korrigere bildeperspektiv og objektivfeil manuelt.

 2. Hvis Camera Raw ikke finner en egnet profil automatisk, velger du merke, modell og profil.

  Merk:

  Enkelte kameraer har bare ett objektiv, og enkelte objektiver har bare én profil. Hvilke linser som er tilgjengelige, avhenger av om du justerer en RAW-fil eller en annen type fil. Hvis du ønsker tips om å arbeide med objektivprofiler og en liste over støttede objektiver, kan du se støtteartikkelen Støtte for objektivprofiler. Hvis du vil opprette egendefinerte profiler, bruker du Adobe Lens Profile Creator.

 3. Tilpass om ønskelig korrigeringen som brukes av profilen. Det gjør du med Mengde-glidebryterne:

  Forvrengning

  Standardverdien 100 bruker 100 % av korrigeringen av forvrengning i profilen. Verdier over 100 bruker større korrigering av forvrengningen. Verdier under 100 bruker mindre korrigering av forvrengningen.

  Vignettering

  Standardverdien 100 bruker 100 % av vignetteringskorrigeringen i profilen. Verdier over 100 bruker større korrigering av vignettering. Verdier under 100 bruker mindre korrigering av vignettering.

 4. (Valgfritt) Hvis du vil bruke endringene i standardprofilen, velger du Oppsett  > Lagre nye standarder for objektivprofil.

Korrigere bildeperspektiv og objektivfeil manuelt

Transformerings- og vignetteringskorrigeringer kan brukes på opprinnelige og beskårede bilder. Objektivvignetteringer justerer eksponeringsverdier for å gjøre hjørnene lysere.

 1. Klikk den nestede kategorien Manuell i kategorien Objektivkorrigeringer i dialogboksen Camera Raw.

 2. Under Forvrengning justerer du følgende:

  Mengde

  Dra mot høyre for å korrigere tønneforvrengning og rette opp linjer som bøyer bort fra midten. Dra mot venstre for korrigere puteforvrengning og rette opp linjer som bøyer mot midten.

 3. Under Rens kant kan du justere følgende:

  Fjerne globale fiolette og grønne ytterkanter med pipetteverktøyet

  Hvis du vil korrigere fargeytterkanter med pipetteverktøyet, gjør du følgende:

  1. (Valgfritt) Zoom inn på ytterkantområdet for å gjøre det enklere å velge riktig farge.
  2. Trykk og hold Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows) for å vise pipetteverktøyet på bildet.
  3. Klikk fiolette/grønne kantfarger. 

  De fiolette/grønne glidebryterne for Rens kant justeres automatisk for den aktuelle fargen. Hvis du klikker et område som er for nøytralt til å angi farge for kantrensing, vises en feilmelding.

  Fjerne globale fiolette og grønne ytterkanter med glidebryterkontrollene for Rens kant

  Fiolett mengde / grønn mengde

  Angir hvor mye kantrensing som brukes på den valgte tonen av fiolett/grønt. Jo høyere verdi, jo mer kantrensing.

  Fiolett tone / grønn tone

  Kantrenser det valgte fargeområdet. Dra en av endepunktkontrollene for å utvide eller redusere området av berørte farger. Dra mellom endepunktkontrollene for å flytte kulørområdet. Den minste avstanden mellom endepunkter er ti enheter.

  Merk:

  Zoom inn på et område som inneholder svært mørke eller svarte detaljer mot en svært lys eller hvit bakgrunn. Se etter fargeytterkanter. Hvis du vil se fargeytterkanten bedre, trykker du Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du flytter en glidebryter for å skjule alle fargeytterkanter som ble korrigert av den andre glidebryteren for farge.

 4. Juster følgende under Vignettering:

  Mengde

  Flytt Mengde-skyvekontrollen mot høyre (positive verdier) for å gjøre hjørnene i bildet lysere. Flytt Mengde-skyvekontrollen mot venstre (negative verdier) for å gjøre hjørnene i bildet mørkere.

  Midtpunkt

  Dra Midtpunkt-skyvekontrollen mot venstre (lavere verdi) for å bruke mengdejusteringen på et større område lenger unna hjørnene. Dra skyvekontrollen mot høyre (høyere verdi) for å begrense justeringen til et område nærmere hjørnene.

Korrigere kromatisk avvik i Camera Raw 7.1

Camera Raw 7.1 har en avmerkingsboks for automatisk korrigering av blå-gule og rød-grønne fargeytterkanter (lateralt kromatisk avvik). Glidebryteren brukes til å korrigere lilla/magenta og grønt avvik (aksialt kromatisk avvik). Aksialt kromatisk avvik forekommer ofte i bilder som er tatt med stor blenderåpning.

Fjerne røde/grønne og blå/gule fargeendringer

 • Velg kategorien Farge i Objektivkorrigering-panelet, og merk av for Fjern kromatisk avvik.

Fjerne globale lilla/magenta og grønne ytterkanter

Velg kategorien Farge i Objektivkorrigering-panelet, og juster Mengde-glidebryteren for lilla og grønt. Jo høyere mengde du angir, desto mer ytterkantfarge fjerner du. Pass på at du ikke bruker en justering som påvirker lilla eller grønne objekter i bildet.

Du kan justere det berørte lilla eller grønne kulørområdet ved hjelp av glidebryterne for lilla og grønn kulør. Dra en av endepunktkontrollene for å utvide eller redusere området av berørte farger. Dra mellom endepunktkontrollene for å flytte kulørområdet. Den minste avstanden mellom endepunkter er ti enheter. Standardavstanden for glidebryterne for grønt er smalt, dette for å beskytte grønne/gule bildefarger, for eksempel bladverk.

Merk:

Du kan beskytte kanter i lilla og grønne objekter ved hjelp av penselen for lokal justering.

Trykk Alt/Tilvalg mens du drar en glidebryter. Da ser du justeringen. Ytterkantfargen blir nøytral når du drar for å fjerne fargen.

Fjerne lokale fargeytterkanter

Lokale pensel- og graderingsjusteringer fjerner alle fargeytterkanter. Lokal kantrensing er bare tilgjengelig for prosessversjon 2012.

 • Velg et pensel- eller graderingsverktøy, og dra i bildet.
 • Juster glidebryteren for kantrensing. En positiv verdi fjerner fargeytterkanten. Negative verdier beskytter bildeområder mot kantrensing du bruker globalt. Verdien –100 beskytter området mot all kantrensing. Hvis du for eksempel bruker en kraftig lilla kantrensing globalt, kan metningen reduseres eller kantene endres for lilla objekter i bildet. Hvis du maler over disse områdene med Rens kant –100, beskytter du dem slik at de beholder den opprinnelige fargen.
Merk:

Resultatet blir best hvis du utfører Transformer-objektivkorrigering før du justerer rensingen av fargeytterkanter lokalt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din