Sammendrag over nye funksjoner | Adobe Camera Raw (oktober 2022-versjonen)

Lær om store nye funksjoner og forbedringer i oktober 2022-versjonen av Adobe Camera Raw (versjon 15.0).

Fjern skjønnhetsfeil på enkelt vis med Innholdstilpasset fjerning

Oppnå dine ønskede redigeringsmål ved å praktisere optimal bildekontroll på bildene dine. Det nye verktøyet Innholdstilpasset fjerning i reparasjonspanelet gjør det mulig å fjerne uønskede flekker og objekter i et bilde. 

 1. Velg bildet du vil retusjere. I Reparasjon-panelet velger du Innholdstilpasset fjerning

  innholdstilpasset fjerning

 2. Angi Størrelse og Tetthet for penselen for å lage en markering.

 3. Klikk og dra penselen over områdene du vil reparere med Innholdstilpasset fjerning-verktøyet. Adobe Camera Raw analyserer og fyller markeringen med det best egnede genererte innholdet fra andre deler av bildet. 

  innholdstilpasset fjerning

  Hvis du vil manuelt endre prøveområdet som er valgt som standard, kan du gjøre følgende:

  macOS: Kommando + dra et område på bildet mens et område for innholdstilpasset fjerning er valgt.
  Windows: Ctrl + dra et område på bildet mens et område for innholdstilpasset fjerning er valgt.

 4. Hvis du vil fjerne alle justeringene du har gjort ved hjelp av kontrollene, velger du Tilbakestill-knappen fra menyen.

Hvis du vil vite mer om fjerning av områder i Adobe Camera Raw, kan du se Forbedret fjerning av områder.

Marker personer, objekter og bakgrunn automatisk

Maskeringsfunksjonene Marker personer, Marker objekter og Marker bakgrunn i Maskering-panelet hjelper deg med å nå nøyaktige redigeringsmål. Rediger raskt bestemte deler av kroppen (inkludert hud, tenner, øyne osv.), og juster også ett eller flere objekter i et bilde. 

Marker personer

 1. Åpne bildet du vil redigere. Marker Maskering > Personer.

 2. Adobe Camera Raw oppdager automatisk alle personene i bildet. Du kan markere personen i bildet du vil gjøre justeringer i. 

 3. Du kan markere bestemte deler av kroppen, for eksempel hår, hud, tenner og så videre, og bare forbedre de valgte delene. 

  maskering-av-personer

 4. Klikk på Masker-panelet. Velg Legg til og/eller Trekk fra masker hvis du vil legge til mer i eller trekke noe fra masken. 

 5. Bruk glidebryterne for redigering i panelet til høyre for å gjøre justeringer i markeringen. 

Marker objekt

 1. Åpne bildet du vil redigere. Velg Maskering > Objekter.

 2. Gjør ett av følgende når du skal lage en markering:

  • Pensel: Pensle grovt over objektet du vil markere.
  • Rektangelmarkering: Lag en boks over objektet du vil markere.
  maskere-objekter

  Adobe Camera Raw analyserer objektet basert på det du har markert, og oppretter automatisk en maske. 

 3. Klikk på masken i Masker-panelet. Velg Legg til for å legge til flere områder i markeringen eller Trekk fra for å slette områder i den automatiske markeringen. Du kan bruke hvilket som helst av maskeringsverktøyene til å gjøre dette.

 4. Bruk glidebryterne for redigering i panelet til høyre for å gjøre justeringer i markeringen. 

Marker bakgrunn

 1. Åpne bildet du vil redigere. I panelet til høyre velger du Maskering > Bakgrunn.

 2. Adobe Camera Raw kjører en analyse og markerer bakgrunnen automatisk for deg. Du kan vise markeringen som et overlegg (rød som standard), og en maske opprettes i Masker-panelet.

  maskering-av-bakgrunn

 3. Klikk på masken i Masker-panelet. Velg Legg til for å legge til flere områder i markeringen eller Trekk fra for å slette områder i den automatiske markeringen. Du kan bruke hvilket som helst av maskeringsverktøyene til å gjøre dette. 

 4. Når du er fornøyd med markeringen, bruker du glidebryterne for redigering på høyre side for å gjøre lokale justeringer.

Hvis du vil vite mer om maskering i Adobe Camera Raw, kan du se Maskering.

Maskeringskurver 

Kurver er nå tilgjengelig som en maskeringsjustering i Camera Raw. Denne kombinasjonen gir god kontroll over tonalitet i bestemte områder av et bilde. Både tone- og RGB-kurver per kanal støttes.

 1. Åpne bildet du vil redigere, i Adobe Camera Raw.

 2. Opprett en maske ved hjelp av et av maskeringsverktøyene.

 3. Bruk det nye Kurver-panelet til å ta i bruk en tonekurvejustering på det maskerte området.

Hvis du vil vite mer om maskering i Adobe Camera Raw, kan du se Maskering.

High Dynamic Range-utdata (teknisk forhåndsvisning)

Camera Raw tilbyr nå High Dynamic Range-utdata som en funksjon i teknisk forhåndsvisning. Dette omfatter muligheten til å vise og redigere HDR-bilder på kompatible HDR-skjermer, lagre HDR-bilder på disk og åpne dem i Photoshop. Klikk her for å finne ut mer. 

For mer informasjon kan du se HDR-utdata

Støttede kameraer og objektiver

Se følgende artikler for å finne kameraer og objektiver som nylig er lagt til, i den fullstendige listen over støttede profiler:

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?