Du kan bruke flekkfjerningsverktøyet i Camera Raw til å reparere et merket område på et bilde ved å bruke effekter fra et annet område på det samme bildet. Med verktøyets standardvirkemåte kan du merke områder for opprensking ved å dra penselen over bildet. Du for eksempel fjerne en del av kabelen (som fungerer som forbindelse mellom hjelmen og kabelen over) i bildet nedenfor – den forstyrrer utsikten til den blå himmelen.

Bruk av flekkfjerningsverktøyet på et råbilde betyr at du behandler råbildedata direkte. Når du arbeider med råbildedata, kan du lage renere versjoner av bildet for retusjering (reparere eller klone). Redigeringer og endringer i Camera Raw-bilder lagres i underfiler, og dermed reduserer ikke denne prosessen kvaliteten på bildene.

Den stiplete linjen som føyer ledningen og hjelmen (bildet til venstre) sammen, har blitt fjernet (bildet til høyre)
Den stiplete linjen som føyer ledningen og hjelmen (bildet til venstre) sammen, har blitt fjernet (bildet til høyre)

Bruke flekkfjerningsverktøyet

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne en Camera Raw-fil.
  • Ha et bilde åpent i Photoshop, og velg Filter > Camera Raw-filter.
 2. Velg flekkfjerningsverktøyet på verkøylinjen.

 3. Velg ett av følgende på Type-menyen:

  Reparer Bruker prøveområdets tekstur, lyssetting og skyggelegging på det merkede området.
  Klon Bruker prøveområdet på bildet på det merkede området.

 4. (Valgfritt) Dra glidebryteren Størrelse i valgene for flekkfjerningsverktøyet under Histogram for å angi størrelsen på området som flekkfjerningsverktøyet påvirker.

  Merk:

  Bruk hakeparentestastene på tastaturet til å endre penselstørrelsen

  • Venstre hakeparentes ([) reduserer verktøyets radiusstørrelse.
  • Høyre hakeparentes (]) øker verktøyets radiusstørrelse.

 5. Klikk og dra delen av bildet du vil retusjere.

  • Et rødt og hvitt markeringsområde (rødt håndtak) angir det merkede området.
  • Et grønt og hvitt markeringsområde (grønt håndtak) angir prøveområdet.
  Bruke flekkfjerningsverktøyet til å retusjere bildet
  Identifiser delen av bildet som skal repareres, og bruk deretter flekkfjerningsverktøyet til å male over området. Bruk de grønne og røde håndtakene (bildet til høyre) til å omplassere det valgte området og prøveområdet

 6. (Valgfritt) Hvis du vil endre prøveområdet som er valgt som standard, gjør du ett av følgende:

  • Automatisk Klikk håndtaket i et merket område, og trykk deretter skråstrektasten (/). Et nytt prøveområde vises. Trykk skråstrektasten til du finner prøveområdet som passer best.
  • Manuelt Bruk det grønne håndtaket til å omplassere prøveområdet.

  Merk:

  Når du merker større deler av et bilde ved hjelp av lengre strøk, finner du ikke det samsvarende prøveområdet med en gang. Hvis du vil eksperimentere med ulike valg, klikker du skråstrektasten (/), og dermed oppretter verktøyet flere prøveområder for deg automatisk.

 7. Hvis du vil fjerne alle justeringene du har gjort ved hjelp av flekkfjerningsverktøyet, klikker du Fjern alle.

Hurtigtaster og endringstaster

Sirkelpunkt:

 • Control/Kommando + klikk for å opprette et sirkelpunkt. Dra for å angi kilden til punktet.
 • Control/Kommando + Tilvalg-tasten/Alt + klikk for å opprette et sirkelpunkt. Dra for å angi størrelsen på punktet.

Rektangulær markering:

 • Klikk Tilvalg-tasten/Alt + dra for å definere en rektangulær markering. Alle punkter inenfor markeringen (uthevet i rødt) slettes når du slipper musen.

Utvid et merket område eller punkt:

 • Skift + klikk for å utvide et eksisterende merket punkt ved å trekke en linje.

Slett et merket område eller punkt:

 • Velg et rødt eller grønt håndtak, og trykk Slett for å slette en merket justering.
 • Trykk Tilvalg-tasten/Alt, og klikk et håndtak for å slette det.

Rense et bilde ved hjelp av funksjonen Visualiser flekker

Når du arbeider på en datamaskinskjerm, klarer du kanskje å finne og fjerne de fleste synlige flekker og skjønnhetsfeil. Når du skriver ut et bilde i full oppløsning, kan det hende utskriften inneholder mange skjønnhetsfeil som ikke var synlige på datamaskinskjermen. Disse skjønnhetsfeilene kan skyldes mange ting – støv på kamerasensoren, små hudblemmer på personen på et portrettbilde eller små skyer på en blå himmel. I full oppløsning er disse skjønnhetsfeilene visuelt forstyrrende.

Med funksjonen Visualiser flekker kan du søke etter skjønnhetsfeil som ikke er umiddelbart synlige. Når du merker av i avmerkingsboksen Visualiser flekker (blant alternativene for flekkfjerningsverktøyet), blir bildet invertert. Deretter kan du bruke flekkfjerningsverktøyet i modusenVisualiser flekker til å rense bildet etter behov.

Avmerkingsboksen Visualiser flekker
Avmerkingsboksen Visualiser flekker er et alternativ for flekkfjerningsverktøyet

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne en Camera Raw-fil.
  • Ha et bilde åpent i Photoshop CC, og velg Filter > Camera Raw-filter.
 2. Velg flekkfjerningsverktøyet på verktøylinjen, og merk deretter av for Visualiser flekker.

  Bildet er invertert, og omrisset av elementene i bildet vises.

  Visningen Visualiser flekker er aktivert, og unødvendige elementer har blitt fjernet (øverst); visningen Visualiser flekker er deaktivert, og unødvendige elementer har blitt fjernet (nederst)
  Ovenfor er visningen Visualiser flekker deaktivert, og unødvendige elementer, for eksempel skydotter (venstre), har blitt fjernet (høyre)

 3. Bruk glidebryteren Visualiser flekker til å variere kontrastterskelen for det inverterte bildet. Flytt glidebryteren til forskjellige kontrastnivåer for å vise skjønnhetsfeil, for eksempel sensorstøv, prikker eller andre uønskede elementer.

  Merk:

  Når det er merket av for Flekkvisualisering, gjør du følgende for å endre visualiseringsterskelen:

  • Øk: Trykk på punktumtasten (.)
  • Øk (i større intervaller): Trykk Skift+punktum (.)
  • Reduser: Trykk komma (,)
  • Reduser (i større intervaller): Trykk Skift+komma (,)

 4. Bruk flekkfjerningsverktøyet til å klone eller reparere bort uønskede elementer i bildet. Fjern avmerkingen for Visualiser flekker for å vise sluttbildet.

 5. Gjenta trinn 2, 3 og 4 etter behov.