Beta-applikasjoner og -funksjoner

Adobe tilbyr deg tilgang til betaversjoner for å prøve ulike applikasjoner og funksjoner før de gjøres tilgjengelige for alle. Finn ut mer om hvordan du kan få tilgang til og bruke beta-applikasjonene våre.

Om betaer og programmer

Med Adobes beta-applikasjoner og -funksjoner kan du prøve ut funksjoner og applikasjoner i forhåndsversjon, hjelpe oss med å løse problemer og dele tilbakemeldinger og ideer som vil forme fremtidige Adobe-produkter for å gjøre dem bedre. Og du kan kjøre betaversjoner side om side med utgivelsesversjonene av applikasjonene!

Det er tre typer betaalternativer tilgjengelig:

  • Teknisk forhåndsvisning: Noen funksjoner som fortsatt er under utvikling, er tilgjengelige som en teknisk forhåndsvisning i den generelt tilgjengelige versjonen av applikasjonen.
  • Offentlig beta: Offentlig beta er tilgjengelig for alle som har abonnement på en Adobe Creative Cloud-applikasjon. Last ned  betaversjoner av applikasjonene dine fra Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vanlige spørsmål om betaversjonen av Adobe Creative Cloud.
  • Privat beta: Noen betaprogrammer er private og krever vanligvis at du ber om tilgang etterfulgt av godkjenning fra Adobe, eller en invitasjon fra Adobe om å delta.

Hvilken type betaprogram som er tilgjengelig for applikasjonen eller funksjonen du bruker, vil være oppgitt i informasjonen som gis som en del av applikasjons- eller funksjonsdetaljene.

Før du blir med

Betaversjoner og tekniske forhåndsvisninger er forhåndsversjoner og kan ha feil, ufullstendige funksjoner eller andre problemer som påvirker arbeidsflyten din. Vi oppfordrer deg til å bruke betaprogramvare i et kontrollert testmiljø, og ikke i produksjonssystemer.

Betastøtte og ressurser tilbys gjennom foraene våre, så sørg for å bli med i fellesskapet som er tilgjengelig for beta-applikasjonen din, slik at du kan få hjelp, rapportere feil eller problemer og dele tilbakemeldinger eller ideer.

For å sikre optimale brukeropplevelser og forbedre produktene våre, kan Adobe samle inn informasjon om enheter, dokumenter og samspillsmønstre. Finn ut mer.

For generative KI-/Firefly-funksjoner i beta kan du bruke Firefly-genererte utdata for kommersielle prosjekter, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i produktet.

Populære betatilbud

Finn ut mer om de mest populære beta-applikasjonene våre:

Finn ut mer om Beta-funksjoner i Illustrator på skrivebordet.

Du kan få tilgang til samtlige beta-applikasjoner via Creative Cloud-applikasjonen for å få tidlig tilgang til de nyeste funksjonene.

Spørsmål

Finn ut mer om Adobes betaprogrammer og svar på vanlige spørsmål i de vanlige spørsmålene om betaversjonen av Adobe Creative Cloud .