Slette filer permanent fra skybasert lagring

Tomt for lagringsplass? Finn ut mer om den 30-dagers oppbevaringsperioden vår for slettede filer og hvordan du kan frigjøre plass i den skybaserte lagringsplassen din ved å fjerne filer og ressurser du ikke har behov for. 

Hvorfor bør jeg slette filer for godt fra den skybaserte lagringen?

Når du har nådd  maksgrensen for antall filer eller mapper  du kan ha lagret i Creative Cloud-kontoen din, kan det komme opp en feilmelding, og du får ikke lagt til nye elementer i den skybaserte lagringsplassen. For å løse dette problemet frigjør du lagringsplass ved å slette filer og mapper du ikke trenger.

30-dagers oppbevaringsperiode for slettede filer

For å forbedre Creative Cloud-lagringskvoten din, legger vi nå om behandlingen av slettede filer og mapper. 4. juni 2023 går vi i gang med å rulle ut en ny prosess for fjerning av filer i Slettet-mappen din i Creative Cloud. Når denne prosessen er implementert, fjernes slettede filer for godt etter 30 dager. Også eventuelle filer i Slettet-mappen som er eldre enn 30 dager, fjernes for godt.

Vær oppmerksom på at filer i Slettet-mappen fortsetter å ta opp plass til de har blitt fjernet for godt. Les videre for å finne ut mer om hvordan du fjerner filer i Slettet-mappen umiddelbart når det er tomt for lagringsplass. Du har mulighet til å gjenopprette slettede filer frem til de har blitt fjernet for godt. 

Merk:

Når du sletter filer for godt fra Slettet-mappen, kan du ikke gjenopprette dem.

Slette filer for godt fra Creative Cloud

 1. Gå til fanen Filer i venstre sidefelt og velg deretter Slettet.

  Slik arkiverer du filer
  Gå til "Filer"-fanen i venstre sidefelt i grensesnittet og velg alternativet "Slettet".

 2. Velg filene eller mappene du ønsker å fjerne for godt fra nettskyen, og velg deretter Slett permanent.

  Merk:

  Trykk på Shift + høyre piltast (→) for å velge flere filer eller mapper som skal slettes samtidig.

  Slett permanent
  Velg de bestemte filene eller mappene du vil slette permanent.

 3. Velg Slett permanent når bekreftelsesmeldingen kommer opp.

  Velg Slett permanent
  Dialogboksen viser bekreftelsesmeldingen for permanent sletting av filer.

  Merk:

  Obs! Ikke lukk nettleservinduet før alle de valgte filene har blitt slettet.

Forsiktig!

For å frigjøre lagringsplass ved å fjerne synkroniserte forhåndsinnstillinger i Adobe Photoshop, må du deaktivere Forhåndsinnstilt synkronisering. Det kommer opp en bekreftelsesmelding der du blir spurt om du ønsker å beholde de synkroniserte forhåndsinnstillingene dine eller slette dem fra kontoen din. Velg Nei for å fjerne eventuelle Photoshop-forhåndsinnstillinger som er synkronisert fra Creative Cloud. Hvis du vil vite mer, kan du se Synkronisere Photoshop-forhåndsinnstillinger

Gjenopprett slettede filer fra Creative Cloud

 1. Gå til fanen Filer i venstre sidefelt og velg deretter Slettet.

  Slik arkiverer du filer
  Velg alternativet "Slettet" i grensesnittet for å vise hvor du kan finne og gjenopprette slettede filer.

 2. Velg filene eller mappen du ønsker å gjenopprette fra Slettet-mappen, og velg deretter Gjenopprett.

  Merk:

  Trykk på Shift + høyre piltast (→) for å velge flere filer eller mapper som skal gjenopprettes.

  Gjenopprett filer fra Creative Cloud-lagring.
  Høyreklikk på bildet som viser alternativet Gjenopprett.

Slett bilder for godt fra Lightroom-lageret 

 1. Velg   Slettet i venstre sidefelt.

  LR slettet
  Visning av Slettet-mappen i venstre sidefelt i Lightroom-grensesnittet.

 2. Velg filene du vil slette for godt fra nettskyen, og klikk på  .

  Velg filene som skal slettes permanent

 3. Velg Slett når bekreftelsesmeldingen kommer opp.

Slette filer permanent fra Document Cloud

 1. Logg på Acrobat Web.

 2. Velg filene du vil slette, og velg  Slett fra alternativene som vises til høyre.

  Slett dokument
  Høyreklikk på den valgte filen som viser alternativet Slett.

 3. I bekreftelsesdialogboksen som vises, velger du Slett.

Slette prosjekter for godt fra Adobe Express 

 1. Logg på Adobe Express.

 2. Hold markøren over prosjektet du ønsker å slette, og klikk på ellipsen. Velg deretter   Slett i alternativene som vises.

  Adobe Express – Slett prosjekt

 3. Velg Slett når bekreftelsesmeldingen kommer opp.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?