Creative Cloud Extract

Merk:

Den nettbaserte Extract-funksjonen avvikles i mars 2019. Extract-funksjonen i Photoshop- og Dreamweaver-skrivebordsprogrammene fortsetter imidlertid å være tilgjengelig også etter mars 2019. Du finner mer informasjon under Creative Cloud Assets: Nettbasert Extract avvikles.

Bruk Creative Cloud Extract til å lage Photoshop-utformingen for å kode arbeidsflyten på en enklere måte. Extract forenkler prosessen for både webdesignere og webutviklere, og det forbedrer effektiviteten betraktelig når et webdesign skal overføres til kompatibel kode.

Photoshop-komposisjoner er en utbredt metode for å dele designspesifikasjoner med webutviklere, som må konvertere designinnholdet til HTML og CSS. Designere oppretter Photoshop-komposisjoner for web- eller mobildesign i en standard arbeidsflyt. Produksjonsdesignere klargjør deretter PSD-filen for utviklere, der ressurser fordeles og Redline-spesifikasjoner defineres. Webutviklere må omgjøre disse designelementene og -ressursene til kode.

Extract gjenskaper denne arbeidsflyten slik at webdesignere kan eksportere optimaliserte ressurser rekordraskt i Photoshop og dele PSD-ene sine med utviklere når de koder i Dreamweaver.

Extract er tilgjengelig fra ulike steder i PSD-designet, slik at du kan kode arbeidsflyten.

  • Designere kan arbeide i det kjente miljøet i Photoshop for å definere og eksportere bilderessurser fra lag eller laggrupper.
  • Webdesignere og -utviklere kan bruke Extract fra Dreamweaver, som er en fullstendig frittstående løsning som formidler kontekstavhengige kodetips, utpakking av ressurser med mer direkte i kodemiljøet.

Eksportere ressurser i Photoshop

Designere som oppretter Photoshop-komposisjoner, kan raskt definere og pakke bilderessurser fra enkeltstående lag eller laggrupper, ved hjelp av et enkelt og visuelt grensesnitt. Dermed forkortes produksjonstiden drastisk slik at designere kan bruke mer tid på designarbeidet. 

Extract i Dreamweaver

Webdesignere og -utviklere kan nå vise PSD-er i Dreamweaver og bruke kontekstavhengige kodetips til å definere skrifter, farger og graderinger i CSS-stilen. De kan også dra og slippe optimaliserte bilder til overflaten i sanntidsvisning, kopiere tekst og mer.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?