Opprette multigjengivelsesartikler

Det er en utfordring for utgivere at iPad- og iPhone-modeller finnes med både standardoppløsning (SD) og HD-oppløsning. Én løsning er å opprette en enkeltfolio som fungerer både på SD- og HD-modeller. Hvis du ikke oppretter multigjengivelsesartikler, ser imidlertid noe innhold uskarpt ut på HD-enheten, og enkelte overlegg oppfører seg annerledes. En annen løsning er å opprette egne gjengivelser for modellene med standardoppløsning og HD-modellene. Det kan imidlertid by på problemer for enkelte utgivere å vedlikeholde gjengivelsene, og programmer for én utgave støtter ikke flere foliogjengivelser.

Ved å opprette multigjengivelsesartikler kan du opprette én enkelt folio i størrelsen 1024 x 768 med PDF-artikler som ser bra ut, og som fungerer både på SD- og HD-iPad. Når du nå oppretter en artikkel med et PDF-bildeformat, har PDF-bildene en høyere oppløsning enn i tidligere versjoner (opptil 108 ppt i stedet for 72 ppt). Mens multigjengivelsesartikler ser bra ut på iPhone 5, har innholdet svarte felt (letterboxed). Opprett en egen gjengivelse på 1136 x 640 for å oppnå best mulig resultat.

Denne funksjonen gjelder bare for iOS-apper. I Android- og Windows-apper skaleres innhold opp eller ned og utstyres med svarte felt etter behov, uansett artikkelformat.

Merk: Hvis du vil bruke en høyere oppløsning enn 108 ppt for enkelte bilder, kan du gjøre dette bildet til et overlegg med høy oppløsning, for eksempel en bildesekvens med bare én bildefil.

I tillegg kan du gjøre følgende for å opprette en multigjengivelsesartikkel i PDF-format:

Bruke et vektorformat for lysbildefremvisninger og rullbare rammer

Når du velger et objekt av typen lysbildefremvisning eller rullbar ramme, viser Folio Overlays-panelet alternativet Export Format in PDF Articles (Eksportformat i PDF-artikler). Med dette alternativet kan du velge enten rasterformat eller vektorformat. Hvis du velger vektorformat, blir innhold – spesielt tekst – i lysbildefremvisninger og rullbare rammer skarpere på HD-enheter. Det går imidlertid tregere å laste inn vektorinnhold enn rasterinnhold. De beste resultatene får du ved å bruke vektoralternativet for innhold med mye tekst og rasteralternativet for innhold med mange bilder.

Kontroller at visningsprogramversjonen for folioen er versjon 23 eller senere. Hvis ikke, virker ikke dette alternativet.

Det finnes dessverre ikke et vektoralternativ for knapper. Knapper er nedskalert til 72 ppt (ikke 108), noe som gjør at knappetekst vises uskarpt i noen tilfeller. Det kan unngå dette problemet ved å opprette et bilde for knappen og plassere en usynlig knapp over dette bildet.

Bruke vektorformatet for en lysbildefremvisning

Bruke forskjellige interaktive ressurser for enheter med standardoppløsning og HD-enheter

Denne funksjonen er spesielt nyttig for panorer-og-zoom-bilder, men kan også brukes for panoramaer, bildesekvenser, videoer og lydkontrolloverlegg. Du kan ta med to forskjellige ressurssett. For å gjøre dette må du opprette en undermappe ved navn “HD” i mappen som inneholder standardoppløsningsressursene. I HD-mappen plasserer du HD-bilder med samme navn som standardoppløsningsressursene. Opprett en kobling til mappen som inneholder standardoppløsningsressursene, i Folio Overlays-panelet. Visningsprogrammet på iPad-enheter med standardoppløsning viser ett ressurssett, mens visningsprogrammet på HD-modellen viser ressursene i HD-mappen.

Merk:

HD-ressursene for panorer- og-zoom-bilder, bildesekvenser og lydoverlegg må være dobbelt så store som standardoppløsningsressursene. Hvis en bildesekvens for eksempel inneholder SD-bilder i 300 x 200 i 72 ppt, må HD-kildefilene være 600 x 400 i 72 ppt.

Hvis du vil bruke egne panoramaressurser for iPad-modeller med standardoppløsning og HD-modeller, oppretter du en HD-mappe som inneholder HD-bilder med samme navn som bildene med lavere oppløsning.

For videoer og panorer-og-zoom-bilder kan du opprette én enkelt HD-mappe som inneholder flere HD-filer. Hvis for eksempel Links-mappen din inneholder isbjoern.jpg og video01.mp4, kan du opprette en HD-mappe i Links-mappen som inneholder HD-versjoner av filene isbjoern.jpg og video01.mp4.

Vær oppmerksom på at folioen blir større hvis du tar med to ressurssett for overleggstyper.

Vi anbefaler at du oppretter to forskjellige ressurssett spesielt for panorerings- og zoombilder.Det er vanligvis ikke nødvendig å opprette egne SD- og HD-versjoner for andre overleggstyper. Enkelte utgivere oppretter for eksempel kildefiler for bildesekvensoverlegg som er en mellomting mellom standardoppløsning og HD-oppløsning, for eksempel bilder med en gjeldende ppt på 108. Hvis en HD-video kan spilles av på en iPad med standardoppløsning, er det ikke nødvendig å opprette en ekstra video med lav oppløsning.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?