Opprette dokumenter for flere enheter

Du kan opprette folioer og egendefinerte visningsprogrammer for plattformer som omfatter flere enhetsstørrelser. iOS-plattformen (Apple) omfatter for eksempel iPad-modeller på 1024 x 768 og 2048 x 1536 og iPhone-modeller på 480 x 320, 960 x 640 og 1136 x 640.

Visningsprogrammer for Android og iOS har forskjellige krav for visning av folioer. Et Android-visningsprogram kan vise folioer i alle størrelser du oppretter. Artiklene skaleres og utstyres med svarte felt etter behov. På en iPad kan visningsprogrammet imidlertid bare vise folioer med størrelsesforholdet 4:3. iPhone-visningsprogrammet viser bare folioer med et størrelsesforhold på 3:2 eller 16:9 (1136 x 640).

Fremgangsmåte for én folio (anbefales)

Selv om gjengivelser er et alternativ, er det mulig å opprette en enkelt folio for hver plattform og tillate at innholdet skaleres.

iOS

For iPad kan du opprette en enkelt folio på 1024 x 768 som fungerer på både iPad med SD og HD. Du kan på samme måte opprette en enkelt folio på 480 x 320 som fungerer på både iPhone med SD og HD (se Opprette multigjengivelsesartikler). Vi anbefaler at du oppretter en ekstra gjengivelse på 1136 x 640 som fungerer på iPhone 5- og 6-enheter.

Android

For Android-visningsprogrammer kan du opprette en enkelt folio, for eksempel folioen på 1024 x 768 som brukes for iPad eller en folio på 1280 x 800 som passer bedre for Android-enhetsdimensjonen. Den folioen skaleres opp eller ned på Android-enheter. For å oppnå best mulig resultat kan du teste folioen på flere Android-enheter. Et annet alternativ for opprinnelige Android-visningsprogrammer er å opprette én folio for telefoner og en annen folio for nettbrett, og deretter velge at den minste folioen bare skal vises på telefoner og at den største folioen bare skal vises på nettbrett ved bygging av programmet. Se Konfigurere gjengivelser for opprinnelige Android-visningsprogrammer.

Windows Store

For Windows Store-visningsprogrammer anbefaler vi at du bruker en enkelt foliostørrelse på 1024 x 768 for å unngå ekstra utformingsarbeid. Innhold skaleres og vises med letterbox etter behov. Når du skal utforme folioer for Windows-enheter, bruker du 1366 x 768.

Gjengivelser

Flere versjoner av samme folio utformet for ulike enheter, kalles gjengivelser. Hvis du oppretter flere foliogjengivelser, blir bare gjengivelsen som er best egnet til visningsprogrammets størrelse, tilgjengelig.

Hvis det vises en gjengivelse som ikke passer med størrelsesforholdet til enheten på Android-enheter, skaleres folioen proporsjonalt. Visningsprogrammet kan legge til svarte felt øverst og nederst (letterbox) eller svarte felt på sidene (pillarbox) etter behov.

Gjengivelser er nyttige av flere grunner:

 • For å opprette iPhone-innhold som ikke vises med letterbox på iPhone 5. Du kan for eksempel opprette en gjengivelse på 480 x 320 som fungerer på iPhone 3/4-enheter og en gjengivelse på 1136 x 640 som fyller visningsområdet på iPhone 5 og senere enheter.
 • For å opprette en folio bare for webvisningsprogram. Se Tilpasse webvisningsprogrammet.
 • For å opprette egne folioer for Android-enheter som målretter seg mot telefonen eller nettbrettet.
 • For å opprette separate SD- og HD-folioer (1024 x 768 og 2048 x 1536) for iPad. Dette alternativet er spesielt nyttig hvis du vil bruke et PNG- eller JPG-artikkelformat i stedet for PDF.

Se Opprette foliogjengivelser.

Foliogjengivelser

A. Folio på 1024 x 768 B. Folio på 1024 x 600 C. Folio på 1024 x 768 med letterbox på en enhet på 1024x600 

Utforme retningslinjer for flere gjengivelser

Hvis du vil endre medieformål for det samme dokumentet for forskjellige enheter, merker du deg følgende retningslinjer:

 • iPad-visningsprogrammet viser bare folioer med et størrelsesforhold på 4:3, for eksempel 1024 x 768. iPhone-visningsprogrammet kan bare vise folioer med et størrelsesforhold på 3:2, for eksempel 480 x 320 og 960 x 640, i tillegg til folioer på 1136 x 640 (iPhone 5). For iPhone 6- og 6 Plus-modeller bruker du gjengivelser på 1136 x 640. Gjengivelser på 1366 x 750 og 1920 x 1080 støttes ikke for øyeblikket.
 • På Android-enheter skalerer fremvisere innhold både ned og opp med opptil 300 %, slik at det passer til innhold i enhetsdimensjonene. Noe letterboxing kan forekomme.
 • Når du legger til artikler i en folio, må størrelsesforholdet for dokumentets Sidestørrelse-innstilling samsvare med folioens Størrelse-innstilling (med mindre du velger et alternativ for jevn rulling). Du kan for eksempel legge til InDesign-dokumenter på 1024 x 768 i en folio på 2048 x 1536 fordi begge størrelsesforholdene er 4:3. Du kan imidlertid ikke legge til dokumenter på 1280 x 768 i en folio på 1024 x 800.
 • Når du utformer for Android-enheter, må du huske på at navigasjonsfeltet på systemet reduserer visningsområdet. Hvis en enhet med 1280 x 800 inkluderer en navigasjonslinje på 48 piksler, vil f.eks. visningsområdet være 1280 x 752 i liggende og 800 x 1232 i stående format. Vi anbefaler at du tillater at det forekommer noe skalering og letterboxing i stedet for å prøve å opprette foliogjengivelser som gjelder for disse ulike dimensjonene.
 • Objekter på skjulte lag vises ikke i den eksporterte folioen. Du kan opprette egne lag for ulike mobilenheter og legge til objekter som vises bare når det laget er slått på. Før du oppretter en artikkel fra et dokument, bør du vise og skjule de aktuelle lagene og endre sidestørrelsen etter behov.
 • Hvis du aktiverer sosial deling for å vise innhold i webvisningsprogrammet, kan du opprette en spesiell gjengivelse som vises i nettleseren for webvisningsprogrammet. Se Opprette en gjengivelse bare for webvisningsprogram.
 • Vi anbefaler at du bruker forskjellige Program-ID-er for iOS-, Android- og Windows-plattformer, slik at du kan bruke forskjellig innhold for de ulike plattformene ved behov. Ikke alle funksjoner som støttes i iOS, støttes i de andre plattformene, som beskrevet i neste del.

Funksjoner som ikke støttes på andre plattformer

Enkelte av funksjonene som virker på iPad, støttes ikke i Android- og Windows-fremvisere. Panoramaer støttes f.eks. ikke på Android- eller Windows-plattformen. Kontroller at HTML-innhold fungerer på riktig måte i nettleseren til plattformen og i DPS-folioen. Se DPS-støttet funksjonsliste.

Artikler om å bygge apper

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager DPS-apper for Android-enheter, kan du se Bygge opprinnelige DPS-apper for Android.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager DPS-apper for Windows Store, kan du se Bygge DPS-apper for Windows Store.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet