Mappestruktur for å importere artikler

Du kan bruke kommandoen Importer artikkel i Folio Builder-panelet for å importere artikler i en folio.

Dialogboksen for Importer artikkel har mange alternativer for å importere artikler.

Det er to hovedmetoder for å importere artikler:

Importere artikler fra en mappe - Når du bruker denne metoden, angir du enten "Importer én artikkel" eller "Importer flere artikler" og viser til en mappe med filene du ønsker å importere. Hvis du bruker denne metoden, må du organisere mapper og filer ordentlig. Hvis du importerer flere artikler, kan du velge å angi en sidecar.xml-fil som inkluderer metadata for artikkelen.

Importer artikler angitt i sidecar.xml - Når du bruker denne metoden, oppretter du en sidecar.xml-fil som inneholder bestemte stinavn til filer. Dette alternativet er ekstra nyttig ved import av InDesign-dokumenter med vekslende layout eller import av artikler fra ulike steder. Merk at du ikke kan bruke den “klassiske” sidecar-xml-filen for å importere dokumenter ved hjelp av denne metoden. Du må bruke det stibaserte sidecar-xml-formatet som ble introdusert i v31. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere artikler ved hjelp av stibaserte sidecar.xml-filer.

Bestemte navn for mapper og filer når du importerer artikler

Disse reglene gjelder for alternativene "Importer én artikkel" og "Importer flere artikler", ikke for alternativene "Importer ved hjelp av alternativet sidecar.xml".

 • Vil du importere flere artikler samtidig, oppretter du en foliomappe som inneholder flere artikkelmapper. Når du velger Importer flere artikler, går du til foliomappen som inneholder artikkelundermapper.
 • Artikkelmapper for folioer med to retninger må inneholde to InDesign-dokumenter. Opprett ett dokument med suffikset _h (for eksempel artikkel1_h.indd) og ett med suffikset _v (for eksempel artikkel1_v.indd).
 • Kildefiler for HTML i folioer med to retninger kan inneholde enten en HTML-fil (f.eks. index.html) eller to HTML-filer (f.eks. index_v.html og index_h.html). Bruk to filer bare hvis du ønsker forskjellig HTML-innhold for horisontal og vertikal retning.
 • Hvis artikkelmappene for folioer med én retning inneholder to InDesign-filer med suffiksene _h og _v, brukes bare riktig layout.
 • Hvis du har HTML-artikler i folier i én retning, angir du et suffiks (f.eks. index_v.html eller index_h.html) for HTML-filen.
 • Hver artikkelmappe kan inneholde en PNG-fil for innholdsfortegnelsesminiatyrer. Hvis denne filen mangler, genereres bildet for innholdsfortegnelsen automatisk. Best resultat får du ved å beholde bildeaktivaene i en undermappe for koblinger i stedet for i artikkelmappen, slik at et PNG-bilde ikke brukes for innholdsfortegnelsen ved en feil.

Opprette mappestruktur for import av flere artikler

Når du lager mappestrukturen, kan du organisere artikkelfilene på flere måter. Filer du kobler til i InDesign, trenger ikke ligge i artikkelmappen. Så lenge InDesign kan finne dem, kan de ligge i en hvilken som helst mappe.

Bruk enkle fil- og mappenavn. Ikke bruk spesialtegn. Merk at navnet på artikkelmappen blir artikkelnavnet som du bruker i navto-kommandoer.

Eksempelstruktur for filer

A. Foliomappe B. Artikkelmapper 

Hvis du importerer flere artikler til en folio med én retning, må du passe på at hver artikkelmappe bare inneholder ett dokument. InDesign-filene må fremdeles ha suffikset _h eller _v i folioer med én retning. Du kan ikke kombinere artikler med én og to retninger i en folio.

Folio med bare vertikale artikler

Opprette en metadatatilleggsfil for import av artikler

Hvis du vil, kan du bruke en tilleggsfil (sidecar.xml) med metadata for å organisere artikler og bruke metadata når du importerer filene. Opprett en tilleggsfil (sidecar.xml) med metadata for hver artikkel med et tekstredigeringsprogram eller et XML-redigeringsprogram. Lagre filen sidecar.xml i rotfoliomappen.

Vær oppmerksom på at ikke alle artikkelegenskaper er tilgjengelige i sidecar.xml-formatet på dette tidspunktet.

Merk:

Det finnes to ulike formater for sidecar.xml. Den “klassiske” sidecar.xml-filen brukes ved import av flere artikler fra en foliomappe. Den stibaserte sidecar.xml-filen brukes ved import av InDesign-dokumenter med vekslende layout. (Se Importere artikler ved hjelp av stibaserte sidecar.xml-filer.) Disse to sidecar.xml-formatene kan ikke brukes om hverandre.

Endre rekkefølgen på artikler med sidecar.xml Generator

Du kan kopiere og lime inn denne teksten i et tekstredigeringsprogram og redigere den:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Artikkel én</folderName>

<articleTitle>tittel</articleTitle>

<byline>skrevet av</byline>

<kicker>del</kicker>

<description>beskrivelse</description>

<tags>nøkkelord1, nøkkelord2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>gratis</articleAccess>

<section>seksjonsnavn</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Artikkel to</folderName>

<articleTitle>artikkel 2</articleTitle>

<byline>skrevet av</byline>

<kicker>del</kicker>

<description>beskrivelse</description>

<tags>nøkkelord1, nøkkelord2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>målt</articleAccess>

<section>seksjonsnavn</section>

</entry>

</sidecar>

Gyldige verdier for <isAd>, <isFlattenedStack> og <isTrustedContent> er “true” og “false.” Verdien <isFlattenedStack> angir om Bare horisontal dra-bevegelse er slått på, og <isTrustedContent> angir om Tillat tilgang til rettighetsinformasjon er valgt for en HTML-artikkel.

Gyldige verdier for <smoothScrolling> er "always" (alltid), "portrait" (stående), "landscape" (liggende) og "never" (aldri). Standardverdien er "never", noe som betyr at rullingen tilpasses sidene.

Gyldige <articleAccess>-verdier inkluderer "free," "metered," og "protected".

Du kan bruke enten <byline> eller <author> for Skrevet av-metadataene.

For <section>-oppføringer angir du en tegnstreng, for eksempel "Livsstil". Seksjonsverdier er bare gyldige for versjon 23-folioer og senere.

Rekkefølgen til <entry>-oppføringene bestemmer rekkefølgen til artiklene i prosjektet når du oppretter eller oppdaterer prosjektet. Hvis mappenavnet til en artikkel ikke vises i tilleggsfilen, flyttes det til etter navnene som vises. Rekkefølgen til objekter i hver <entry> er ikke viktig.

Bruke sidecar.xml til å importere flere artikler

 1. Opprett en tilleggsfil (sidecar.xml) med metadata for hver artikkel med et tekstredigeringsprogram eller et XML-redigeringsprogram.

 2. Lagre filen sidecar.xml i rotfoliomappen.

 3. Velg en folio i Folio Builder-panelet, og velg Importer artikkel på panelmenyen. Velg Importer flere artikler i dialogboksen Importer artikkel, angi mappen som inneholder filen sidecar.xml, og klikk OK.

Bruke sidecar.xml til å oppdatere artikkelegenskaper

Hvis du vil bruke en tilleggsfil (sidecar.xml) for å oppdatere metadataene i filen eller endre rekkefølgen på artiklene, kan du importere tilleggsfilen via Folio Builder-panelet.

Denne metoden fungerer bare for folioer som er lastet opp på serveren, ikke for lokale folioer.

 1. Opprett eller rediger filen sidecar.xml for folioen. Se Opprette en metadata-sidecar-fil for import av artikler.

  Merk:

  Det finnes for øyeblikket en feil som gjør at filen sidecar.xml ikke kan redigeres riktig. En midlertidig løsning er å sette inn <metadataUpdateOnly/>-elementet etter <sidecar>-elementet for å unngå en feilmelding.

 2. Kopier eller flytt filen sidecar.xml til en egen mappe.

 3. Åpne folioen du vil redigere, i Folio Builder-panelet, og velg Importer artikkel på panelmenyen.

 4. Velg Importer flere artikler, angi mappen der filen sidecar.xml er lagret, og klikk OK.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet