Feilsøke Folio Builder

Feil ved pålogging i Folio Builder: "ID og passord samsvarer ikke."

Denne feilen kan skyldes at du har lagt inn feil ID og passordinformasjon. Hvis du klarer å logge deg på Adobe Digital Publishing Suite-kontrollpanelet med den samme informasjonen, og du ikke har gjort en tastefeil i påloggingsskjermbildet for Folio Builder, prøver du følgende:

 1. Logg deg på Acrobat.com med den aktuelle påloggingsinformasjon.
 2. Når dialogboksen Brukervilkår kommer opp, velger du om du vil godta vilkårene. Hvis dialogboksen Brukervilkår ikke vises, skyldes problemet sannsynligvis en tastefeil. Bekreft i så fall ID-en og passordet, og bruk Glemt passord-koblingen for å tilbakestille passordet.
 3. Prøv å logge deg på Folio Builder Panel igjen.

Feil i Folio Builder: "Ugyldig ressursplassering."

Denne feilmeldingen kommer opp hvis kilderessursene for overlegg har blitt flyttet eller slettet. Bruk Overlay Creator-panelet for å sikre at alle de interaktive objektene peker til riktig kildefil eller -mappe. Hvis du har flyttet ressursene fra én maskin eller plassering til en annen, vil overleggene fra bildesekvensen og nettinnholdet bruke absolutte baner. Den aktuelle innholdsplasseringen må derfor spesifiseres på nytt i Overlay Creator-panelet.

I nettvisningsoverlegg må du passe på at du bruker en gyldig nettadresse for nettstedet.

Folio Builder oppretter ikke en folio

Hvis det ikke opprettes noen folio når du klikker på Ny i Folio Builder Panel, kan det hende at du ikke har installert de nødvendige programmene. (Feilmeldingen #3016 angir at de nødvendige programmene ikke er installert.)

 1. Installer Adobe Digital Publishing Suite-komponentene på nytt, og forsøk å bunte dem. Se Installere DPS-verktøy.

 2. Tilbakestill InDesign-innstillingene, og gjør et nytt forsøk på bygging. Se Gjenopprette alle valgte innstillinger og standardinnstillinger i hjelpen for InDesign.

Feil i Folio Builder: "Innholdsgenerering: Mappen kan ikke importeres."

Denne feilen oppstår når du importerer, og InDesign- eller HTML-filnavnene mangler suffikset "_v" for vertikal og "_h" for horisontal.Se Konfigurere mappestruktur.

Feilen kan også skyldes at det er et mellomrom på slutten av et filnavn når du importerer flere artikler. Se etter mellomrom på slutten av filnavnene. Fjern mellomrommet eller legg til filen med mellomrom i navnet separat, ikke som en del av en importering av flere filer samtidig.

Feil i Folio Builder: "Advarsel: finner ingen gyldige artikkelkataloger.”

Denne feilmeldingen kommer opp når du importerer og Folio Builder ikke finner noen gyldig artikkelmappe i foliomappen. Velg foliomappe i stedet for en underordnet artikkelmappe når du angir mappe i Folio Builder.

Se Konfigurere mappestruktur.

Feil i Folio Builder: "Det oppstod en feil under generering av folioforhåndsvisningen. [Artikkelnavn] samsvarer ikke med folioretningen.”

Alle artiklene i en folio må samsvare med folioens retningsinnstilling. Hvis folioen har dobbel retning, må hver artikkel ha både stående og liggende layout.

Hvis folioen bare har én retning, kan det oppstå retningskonflikt når du importerer en HTML-artikkel. Hvis HTML-artikkelen ikke har suffikset _v eller _h (f.eks. index_v.html), blir den importert med dobbel retning.

Feil i Folio Builder: "Det oppstod en feil da folioen skulle publiseres. En av artiklene dine samsvarer ikke med folioretningen. Layouten i artiklene må samsvare med folioretningen.”

Denne feilen oppstår hvis en artikkel med én retning legges til i en folio med to retninger, eller en artikkel med to retninger legges til i en folio med én retning. Sørg for at alle artiklene i folioen inkluderer følgende:

 • bare vannrette dokumenter
 • bare loddrette dokumenter
 • både vannrette og loddrette dokumenter

Hvis folioen bare har én retning, kan det oppstå retningskonflikt når du importerer en HTML-artikkel. Hvis HTML-artikkelen ikke har suffikset _v eller _h (f.eks. index_v.html), blir den importert med dobbel retning.

Feil i Folio Builder: "Kan ikke utføre pålogging med den angitte påloggingsinformasjonen.” 

Denne meldingen vises hvis du har opprettet en Adobe-ID, men ikke bekreftet den. Åpne e-posten som Adobe sendte til deg da du opprettet Adobe-ID-en, og klikk på koblingen for å bekrefte Adobe-ID-en. Prøv deretter å logge deg på igjen.

Problemer med pålogging i Folio Builder Panel

Hvis du har problemer med å logge deg på Folio Builder Panel, kan det hende at den lagrede kontoinformasjonen for CS Live er feil. Gå gjennom følgende trinn for å løse problemet.

 1. Avslutt InDesign og eventuelle andre CS- eller CC-programmer som kjører.

 2. Slett filen opm.db file i /Users/"your user name"/Library/Application Support/Adobe/OOBE/opm.db, og start deretter InDesign og prøv å logge deg på panelet.

  Fortsett med disse trinnene hvis du fortsatt ikke kan logge på.

 3. Bruk aktivitetsmonitoren for å avslutte CS"N"ServiceMansager eller CEPServiceManager.

 4. Slett deretter denne filen basert på versjon: (behold en sikkerhetskopi.)

  Merk:

  Eksempel:

  /Users/"ditt brukernavn"/Library/Application Support/Adobe/CS"N"ServiceManager/preference/csxs2.pref
  /Users/"your user name"/Library/Application Support/Adobe/CEPServiceManager/preference/csxs2.pref

 5. Fjern deretter dette elementet fra Keychain Access basert på versjon: Adobe CS"N" renga eller Adobe CC renga.

 6. Naviger til /Programmer/Verktøy og start Keychain Access.app for å fjerne elementet fra Keychain

 7. Hvis låseikonet øverst til venstre er låst, klikker du på det og skriver inn passordet ditt for å låse det opp.

 8. Velg Pålogging i Keychain-listen øverst til venstre.

 9. Velg Passord i kategorilisten.

 10. Skriv inn "renga" i søkefeltet oppe til høyre.

 11. Velg deretter eventuelle treff, og trykk på Slett-knappen.

Feil i Folio Builder: "Opplastingen mislyktes."

Se først Feilsøk mislykket artikkelopplasting i Folio Builder Panel | Digital Publishing Suite.

Denne feilen kan ha flere årsaker. Én mulig årsak er bruk av ikke-lave ASCII-tegn i tekstfeltene for det aktuelle dokumentet eller innholdet. Det kan for eksempel oppstå feil i navnet på et flerstatusobjekt som er del av en lysbildefremvisning. Se etter dette i sideelementene, eller fortsett med binær isolasjon-metoden som beskrives i neste avsnitt.

Også andre faktorer kan forårsake denne feilen. Del innholdet ditt i to, og se om feilen oppstår bare i den ene delen. Hvis dette er tilfelle, fortsetter du med binær isolasjon-metoden. Når du har identifisert et element som ikke fungerer riktig, forsøker du å opprette et lignende element i et nytt dokument og ser om det da fungerer. Hvis ja, sammenligner du forskjellene og tilpasser det ikke-fungerende elementet slik at det blir mer likt det fungerende elementet. Når du identifiserer noe som du tror er en feil, kontakter du Adobes tekniske støtte. Alternativt kan du rapportere feilen via Adobes feilrapporteringsskjema (hvis Adobe Digital Publishing Suite ikke er oppført på listen, logger du feilen med InDesign). 

Feil i Folio Builder: "Det har oppstått en feil [feil #3115]"

Denne feilen oppstår når det er problemer med de midlertidige FOLIO-filene som er lagret på datamaskinen. Løsningen er å slette de midlertidige mappene som inneholder disse filene. Hvis du sletter disse mappene, slettes alle kun lokale folioer du har opprettet. Når det gjelder folioer som har blitt lastet opp til Folio Producer, blir de midlertidige filene opprettet på nytt når du forhåndsviser eller publiserer folioen.

Mac OS

1. Avslutt InDesign.

2. Bla til følgende plassering i Finder:

/Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Preferences/StageManager.[###]/Local Store/

3. Slett #SharedObjects- og DMP-mappene.

4. Start InDesign på nytt.

Hvis du bruker Mac OS X 10.7.x eller nyere, kan systemfilene være skjult. Hold inne Alternativ og velg Kjør > Bibliotek. Bla deretter til Innstillinger > StageManager > Local Store-mappen.

Windows

1. Avslutt InDesign.

2. Gå til C-stasjonen i Windows Utforsker. Klikk på knappen Organiser øverst til venstre. Klikk på alternativet Mappesøk. Klikk på Vis-fanen og velg Vis alle skjulte elementer. Klikk på Bruk og OK.

3. Deretter går du til c:\users\[brukernavn]\AppData\Roaming\StageManager.[###]\Local Store.

4. Slett mappene DMP og Delt objekt.

5. Start InDesign.

Feil: "svr.VirusScanExecutionError"

Dette problemet skyldes et midlertidig problem med den underliggende virussøkkomponenten til acrobat.com. Dette problemet oppstår av og til på noen få serverforekomster.

Løsningen er å oppdatere artikkelen på nytt. Når du forsøker på nytt, rutes du vanligvis til en annen vert i servermatrisen.

Feil: "svr.InvalidParameter"

Feilmeldingen "svr.InvalidParameter" kan bli vist i tilfeller der det brukes utvidede tegn i Utgivelselsesnavn, Folionavn eller andre foliometadatafelt. Unngå å bruke utvidede ASCII-tegn som for eksempel aksenter.

"Opplasting mislyktes ... ukjent serverfeil"

Denne feilmeldingen vises hvis tilkoblingen til publiseringstjenesten forsvinner.

Les mer om nedetid i DPS-forumet eller DPS-kontrollpanelet. Hvis et servicebrudd er indikert, venter du til det løses. Når serveren fungerer igjen, kan det hende at du må slette artikkelen og gjenopprette den. Slett filen enten i Folio Builder Panel eller Folio Producer Editor på Internett.

En annen mulig årsak til en tapt forbindelse er dersom InDesign ikke kan svare på forespørsler fra tjenesten grunnet behandlingskrav for å generere folioformatet fra kildefilene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opplasting mislyktes ... ukjent serverfeil i Folio Builder Panel.

 

Folio Builder Panel: Påloggingsfeilen "Passord nødvendig. 6-12 tegn"

Folio Builder Panel krever at brukere har passord med et visst antall tegn. Lengden er 6-12 tegn. Så hvis en bruker får opp denne feilen, bør passordet endres så det er innenfor grensen på 6–12 tegn. Bruk Glemt passord-koblingen for å tilbakestille passordet.

Det står "Bygger folio... Fullført" i Folio Builder Panel, men panelet viser den snurrende fremdriftslinjen, og innholdet lastes ikke opp.

Dette problemet kan i sjeldne tilfeller oppstå hvis det er et montert volum på Mac-maskinen med navnet "Users"/"Brukere". Du løser dette ved å avmontere volumet før du prøver å legge til innholdet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?