Om innstillinger og standardverdier

Innstillinger omfatter plassering av paneler, valg av målenheter og visningsvalg for grafikk og typografi. Innstillingene angir hvordan InDesign-dokumenter og -objekter fungerer.

Angi generelle innstillinger

Dette avsnittet omhandler innstillinger på fanen Generelt i dialogboksen Innstillinger. Hvis du vil ha informasjon om andre innstillinger, kan du søke etter den aktuelle innstillingen.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Generelt (Mac OS), og velg deretter typen innstillinger du vil angi.
 2. Velg en metode for sidenummerering under Visning i delen Sidenummerering. (Se Vise absolutt nummerering eller seksjonsnummerering i Sider-panelet.)
 3. Under Last ned og bygg inn skrifter angir du en grenseverdi for å aktivere delmengde for skrift basert på antall tegn en skrift inneholder. Denne innstillingen påvirker valgene for skriftnedlasting i dialogboksene Skriv ut og Eksporter.
 4. I avsnittet Ved skalering kan du bestemme hvordan skalerte objekter gjenspeiles i paneler og hvordan innholdet i skalerte rammer fungerer.
  • Velg Bruk på innhold hvis du vil at punktstørrelsen skal endres når en tekstramme skaleres. (Se Skalere tekst.) Hvis dette valget er angitt når en grafikkramme skaleres, endres den prosentvise størrelsen for bildet, mens prosentverdien for rammen tilbakestilles til 100 %. (Se Skalere objekter.)

  • Velg Juster prosentverdi for skalering hvis du vil vise den opprinnelige punktstørrelsen med den nye punktstørrelsen i parentes når du skalerer tekst. Hvis dette valget er angitt når du skalerer grafikkrammer, endres den prosentvise størrelsen for både rammen og bildet.

 5. Velg Tilbakestill alle advarselsdialogbokser for å vise alle advarsler, selv de du har valgt å ikke vise. (Når det vises en advarsel, kan du merke av for et valg som angir at advarselen ikke skal vises igjen.)

Angi standardinnstillinger

Hvis du endrer innstillinger når ingen dokumenter er åpne, blir endringene standardinnstillinger for nye dokumenter. Hvis et dokument er åpent når du endrer innstillinger, påvirker endringene bare dette dokumentet.

Hvis du endrer innstillinger når ingen objekter er markert, blir endringene standardinnstillinger for nye objekter.

Endre standardinnstillinger for nye dokumenter

 1. Lukk alle dokumenter.
 2. Endre menyobjekter eller innstillinger for paneler eller dialogbokser.

Merk:

Hvis du bruker samme sidestørrelse og språk i de fleste dokumenter, kan du endre disse standardinnstillingene uten noen åpne dokumenter. Hvis du for eksempel vil endre standard sidestørrelse, lukker du alle dokumenter og velger Fil > Dokumentoppsett og en sidestørrelse. Hvis du vil angi en standardordliste, lukker du alle dokumenter og velger Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Ordliste (Mac OS). Velg språk på Språk-menyen.

Angi standardinnstillinger for nye objekter i et dokument

 1. Velg Rediger > Fjern all markering i et åpent dokument.
 2. Endre menyobjekter eller innstillinger for paneler eller dialogbokser.

Gjenopprette alle innstillinger og standardinnstillinger

Når InDesign fungerer uberegnelig, kan det å slette innstillinger (også kalt å "legge innstillinger i papirkurven" eller "fjerne innstillinger") ofte løse problemet.

Du bør ta sikkerhetskopi av innstillingsfilene InDesign Defaults og InDesign SavedData. I stedet for å fjerne innstillingene kan du kopiere disse sikkerhetskopifilene over de skadede innstillingsfilene uten at du mister noen av tilpasningene du har gjort.

Mike Witherell har laget en detaljert liste over filene som påvirkes når du gjenoppretter innstillinger, på Forvalg for Adobe InDesign (PDF, bare på engelsk).

 1. Gjør ett av følgende:
  • Start InDesign og trykk deretter på Skift+Ctrl+Alt (Windows). Velg Ja når du får spørsmål om du vil slette innstillingsfilene.

  • Start InDesign mens du trykker på Skift+Tilvalg+Kommando+Ctrl (Mac OS). Velg Ja når du får spørsmål om du vil slette innstillingsfilene.

Ulike programinnstillinger og standardinnstillinger arkiveres i innstillingsfilene for Adobe InDesign. Disse filene, inkludert InDesign Defaults-filen, arkiveres hver gang du avslutter InDesign. Hvis du vil slette innstillingsfilene eller gi dem nytt navn, kan du finne dem i følgende mapper:

 • Mac OS

  InDesign SavedData

  Brukere/[bruker]/Bibliotek/Caches/Adobe InDesign/Version [versjon]/InDesign SavedData

  InDesign Defaults

  Brukere/[bruker]/Bibliotek/Preferences/Adobe InDesign/Version [versjon]/InDesign Defaults

 • Windows XP

  InDesign SavedData

  \Documents and Settings\[brukernavn]\Lokale innstillinger\Programdata\Adobe\InDesign\Version [versjon]\Caches

  InDesign Defaults

  \Documents and Settings\[brukernavn]\Programdata\Adobe\InDesign\Version [versjon]

 • Windows Vista eller Windows 7

  InDesign SavedData

  Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [versjon]\Caches\InDesign SavedData

  InDesign Defaults

  C:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [versjon]\InDesign Defaults

Om InDesign-maler og -forvalg

Du kan arkivere innstillingene for senere bruk, blant annet innstillingene nedenfor:

Vanligvis endrer du innstillingene i dialogboksen, og deretter arkiverer du innstillingene. Maler og forvalg arkiveres i dokumentet de opprettes i. Du kan bruke innstillingene fra et annet dokument ved å importere eller laste inn malene og forvalgene fra dokumentet. De fleste forvalg kan i tillegg eksporteres eller arkiveres til en egen fil og distribueres til andre datamaskiner.

Mike Witherell har laget en detaljert liste over forvalg på Forvalg for Adobe InDesign (PDF, bare på engelsk).

Du kan også dele maler og forvalg på tvers av alle dokumentene i en bokfil. Du finner mer informasjon i Synkronisere bokdokumenter.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet