En Sign-mal er en mal med mye brukte skjemafelt som kan brukes om igjen. Du kan opprette en Sign-mal og bruke den til å sende avtaler til signering.

Opprette en Sign-mal

 1. Logg deg på Adobe Document Cloud på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Opprett Sign-mal under Hurtigstart.

  Velg Opprett Sign-mal
 3. Oppgi et navn for malen.

 4. Gjør ett av følgende for å velge et dokument og opprette en Sign-mal:

  • Dra og slipp filen i området som er uthevet.
  • Klikk på Legg til filer, og velg deretter en fil fra Document Cloud, Creative Cloud, Box, Dropbox eller Google Drive. Du kan velge en fil på datamaskinen. Klikk på Legg ved.
  Legge til fil for å opprette en Sign-mal
 5. Klikk Forhåndsvis og legg til felter.

 6. Nå er dokumentet klart til å legge til felt. Skjemafeltene blir automatisk registrert i PDF-filen. Klikk på -knappen for å plassere de registrerte skjemafeltene i PDF-dokumentet. Alternativt kan du dra felt fra fanene i den høyre ruten, og slippe feltene der du ønsker i dokumentet.

  Merk: Hvis du har lagt til flere dokumenter, konverteres dokumentene til PDF-filer og kombineres til én enkelt fil. Den kombinerte filen åpnes, slik at du kan legge til de aktuelle feltene.

  Legge til felt i mal
  • Hvis du vil flytte et felt, flytter du pekeren nærmere feltkanten til et drahåndtak vises, og så holder du og flytter feltet dit du vil.
  • Hvis du vil endre størrelse på et felt, bruker du det blå, trekantede drahåndtaket og holder og endrer størrelse på feltet slik du vil.
  • Hvis du vil slette et felt, velger du feltet og trykker på Delete-tasten på tastaturet. Du kan også høyreklikke på et felt og velge Slett.

  Se disse emnene for å få mer informasjon om å legge til skjemafelt

 7. Klikk på Lagre. Du vil få en bekreftelsesmelding når signeringsmalen er opprettet.

  Melding som bekrefter at malen er opprettet

  Signeringsmalen som er opprettet, blir lagret på Adobe Document Cloud-kontoen. Nylige-listen nederst på startsiden viser alle malene du har opprettet i det siste. Alternativt kan du klikke på For signatur i sidefeltet på Adobe Document Cloud-startsiden og velge Signer maler for å få en liste over alle malene dine.

  Vis alle maler som er opprettet

Behandle Sign-maler

Du kan også bruke den nye Send til signering-opplevelsen til å spore og behandle malene dine.

 1. I sidefeltet på Document Cloud-startsiden klikker du på For signatur og deretter på Sign-maler.

  Behandle Sign-maler
 2. Velg malen for å se flere detaljer. Et miniatyrbilde av malen vises i ruten til høyre. Du kan utføre hvilke som helst av disse handlingene:

  • Bruk mal
  • Rediger mal
  • Legg til notater
  • Last ned PDF
  • Last ned skjemafeltdata

Behandle-veksleknappen i Adobe Sign () som ble brukt til å veksle mellom den integrerte Adobe Sign-visningen og DC Sign-avtaler og -maler, er nå fjernet.

For signatur-side
Ny opplevelse

For signatur-siden vises per ditt gjeldende valg. Hvis du vil bytte visning fra DC Sign-avtaler og -maler til Adobe Sign-visning, eller omvendt, bruker du valget fra Document Cloud-innstillingene slik det er forklart nedenfor.

 1. Fra Document Cloud Hjem klikker du på profilen din og deretter på Innstillinger.

  Profilinnstillinger
 2. I signaturinnstillingene opphever du valget av Bruk Adobe Sign Behandle og klikker på Lagre.

  Oppheve valget av Bruk Adobe Behandle
 3. Adobe Sign Behandle-dashboardet vises. Velg Vis bare Bibliotekmaler fra nedtrekkslisten.

  Adobe Sign Behandle-dashboard
  A. Send mal B. Rediger mal C. Last ned PDF D. Slett mal 

  Du kan gjøre følgende fra dashboardet:

  A. Sende mal: Klikk på Send og skriv inn mottakerinformasjon. Legg til en melding og klikk på Neste.

  Legg til skjemafeltene

  B. Redigere mal: Klikk på Rediger. Legg til malskjemafeltene og klikk på Lagre. Du vil få en bekreftelse på at du har redigert biblioteksmalen.

  Legg til malskjemafelt

  Legg til de relevante skjemafeltene og klikk på Send.

  C. Laste ned PDF: Klikk på PDF-ikonet for å åpne malen i PDF-format, og klikk deretter på Last ned.

  D. Slette mal: Klikk for å velge dokumentet du vil slette, og klikk på Slett.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet