Opprette og behandle Adobe Acrobat Sign-maler

En Sign-mal er en mal med mye brukte skjemafelt som kan brukes om igjen. Du kan opprette en Sign-mal og bruke den til å sende avtaler til signering.

Opprette en Adobe Acrobat Sign-mal

 1. Logg deg på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Signer > Opprett en mal på den øverste navigasjonslinjen.

  Velg Opprett en mal

 3. Oppgi et navn for malen.

 4. Gjør ett av følgende for å velge et dokument og opprette en Sign-mal:

  • Dra og slipp filen i området som er uthevet.
  • Klikk på Legg til filer, og velg deretter en fil fra Document Cloud, Creative Cloud, Box, Dropbox eller Google Drive. Du kan velge en fil på datamaskinen. Klikk på Legg ved.
  • Du kan også dra og slippe filer til Opprett en mal-verktøyet på Signer-siden.
  Legge til fil for å opprette en Sign-mal

 5. Klikk Forhåndsvis og legg til felter.

 6. Nå er dokumentet klart til å legge til felt. Skjemafeltene blir automatisk registrert i PDF-filen. Klikk på  -knappen for å plassere de registrerte skjemafeltene i PDF-dokumentet. Alternativt kan du dra felt fra fanene i den høyre ruten, og slippe feltene der du ønsker i dokumentet.

  Merk: Hvis du har lagt til flere dokumenter, konverteres dokumentene til PDF-filer og kombineres til én enkelt fil. Den kombinerte filen åpnes, slik at du kan legge til de aktuelle feltene.

  Legge til felt i mal

  • Hvis du vil flytte et felt, flytter du pekeren nærmere feltkanten til et drahåndtak vises, og så holder du og flytter feltet dit du vil.
  • Hvis du vil endre størrelse på et felt, bruker du det blå, trekantede drahåndtaket og holder og endrer størrelse på feltet slik du vil.
  • Hvis du vil slette et felt, velger du feltet og trykker på Delete-tasten på tastaturet. Du kan også høyreklikke på et felt og velge Slett.

  Se disse emnene for å få mer informasjon om å legge til skjemafelt Forhåndsutfylle avtalefelter og tildele skjemafelter til mottakere.

 7. Klikk på Lagre. Du får en bekreftelsesmelding om vellykket opprettelse av Sign-malen, og en forhåndsvisning av den opprettede malen.

  Malforhåndsvisning ved vellykket opprettelse av mal

  Signeringsmalen som er opprettet, blir lagret på Adobe Document Cloud-kontoen. Nylige-delen nederst på Hjem-siden viser alle malene du har opprettet i det siste. Du kan også se listen over alle malene dine ved å klikke på Dokumenter på den øverste menylinjen og så klikke på Maler.

  Vis alle maler som er opprettet

Behandle Sign-maler

Du kan også bruke den nye Send til signering-opplevelsen til å spore og behandle malene dine.

 1. Klikk på Dokumenter > Maler
  på Adobe Acrobat-hjemmesiden.

  Vis alle maler som er opprettet

 2. Velg malen for å se flere detaljer. Et miniatyrbilde av malen vises i ruten til høyre. Du kan utføre hvilke som helst av disse handlingene:

  • Åpne mal
  • Bruk mal
  • Rediger mal
  • Slett mal
  • Last ned PDF
  • Last ned enkeltfiler
  • Last ned skjemafeltdata
  • Legg til notater

Hvis du vil bytte visning fra Adobe Acrobat-maler til Adobe Acrobat Sign-visning, eller omvendt, bruker du valget fra Adobe Acrobat-innstillingene slik det er forklart nedenfor.

 1. Fra Adobe Acrobat-hjemmesiden klikker du på profilen din og deretter på Innstillinger.

  Profilinnstillinger

 2. I dialogboksen Acrobat-innstillinger merker du av for Bruk Acrobat Sign-behandler og klikker på Lagre.

  Velge Bruk Adobe Sign Behandle

 3. Klikk på Dokumenter > Alle avtaler. Behandle-instrumentbordet i Acrobat Sign vises. Velg Vis bare Bibliotekmaler fra nedtrekkslisten.

  Behandle-instrumentbord i Adobe Sign

  A. Send mal B. Rediger mal C. Last ned PDF D. Slett mal 

  Du kan gjøre følgende fra instrumentbordet:

  A. Sende mal: Klikk på Send og skriv inn mottakerinformasjon. Legg til en melding og klikk på Neste.

  Legg til skjemafeltene

  B. Redigere mal: Klikk på Rediger. Legg til malskjemafeltene og klikk på Lagre. Du vil få en bekreftelse på at du har redigert biblioteksmalen.

  Legge til malskjemafelt

  Legg til de relevante skjemafeltene og klikk på Send.

  C. Laste ned PDF: Klikk på PDF-ikonet for å åpne malen i PDF-format, og klikk deretter på Last ned.

  D. Slette mal: Klikk for å velge dokumentet du vil slette, og klikk på Slett.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din