Sende dokumenter til signering på nettet

Du kan få dokumenter eller avtaler signert av andre ved å bruke tjenesten Be om signatur, som benytter skytjenestene til Adobe Acrobat Sign.

Varsel:

En feilmelding som "Forespørselsenhet for stor" eller "Serverfeil" er vanligvis resultatet av at en forespørsel leverer for mye informasjonskapseldata til Adobe-serverne.

For å løse feilen tømmer du informasjonskapslene i nettleseren og prøver igjen.

Oppdateringer av Be om e-signatur -funksjonen rulles ut i en trinnvis distribusjon. Du kan enkelt finne ut om kontoen din har blitt oppdatert til den moderne versjonen ved å sjekke grensesnittet når du åpner Be om e-signaturer-verktøyet:

Velg Be om e-signatur

Den klassiske landingssiden viser det fullstendige konfigurasjonsgrensesnittet:

Klassisk grensesnitt

Den moderne landingssiden bruker en veiledet prosess som ber brukeren om å laste opp en fil først, og fortsetter deretter med å konfigurere mottakerne:

Moderne grensesnitt

Velg grensesnitt:

Filtyper som støttes for signering

I tillegg til PDF-er kan du sende Microsoft Office-filer, forskjellige bildefiler og tekstfiler til signering. Filtypene som støttes, er: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG og PNG.

Merk:

Fullfør endringene dine før du sender dokumentet til signering. Den signerte avtalen blir sertifisert av Acrobat Sign. Sertifiseringen faller bort hvis en signert avtale blir redigert.

Sende dokumenter til signering

 1. Logg deg på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Signer > Be om signaturer på den øverste navigasjonslinjen.

  Be om signaturer

 3. Gjør følgende på Be om signaturer-landingssiden:

  1. Legg inn mottakernes e-postadresser i Mottakere-feltet.
   (Valgfritt) Klikk på Legg til meg hvis du ønsker å bli inkludert som underskriver av dokumentet.
  2. Endre standardteksten i Melding-området slik du ønsker.
   (Valgfritt) Hvis du vil legge til flere personer som bare skal informeres, bruker du Vis Kopi-mottakere for å legge til deres e-postadresser i Kopi til-listen.
  3. (Valgfritt) Velg Passordbeskytt hvis du krever at mottakerne oppgir passord for å åpne og vise en signert PDF-fil.
  4. (Valgfritt) Velg Angi påminnelser for å angi hvor ofte det skal sendes påminnelser før avtalen blir fullført.
  5. Klikk på Legg til filer, og bla deretter etter dokumentet og velg det.
  Send til signering-alternativer

  A. E-postmelding til mottaker B. Melding C. Passordbeskytt D. Tidsfrist for fullføring E. Angi påminnelser F. Legg til filer G. Forhåndsvis og legg til felt 

  Merk:

  Klikk på spørsmålstegn-ikonet for å få en detaljert beskrivelse av disse alternativene.

 4. Klikk på Neste.

  Dokumentet er nå klart for å sette inn felt som du vil at underskriverne skal fylle ut eller signere.

  Merk: Hvis du har lagt til flere dokumenter, konverteres dokumentene til PDF-filer og kombineres til én enkelt fil. Den kombinerte filen åpnes, slik at du kan legge til de aktuelle feltene.

 5. Siden Angi hvor det skal fylles ut og signeres vises. Hvis du sender et flatt skjema, ser du den forenklede modusen. Ellers vises avansert modus.

  • Forenklet modus
   Denne modusen gir forenklet redigering med mulighet til å tildele felt til flere underskrivere. Når du velger en underskriver fra den høyre ruten og legger til felt i skjemaet, tildeles feltene til underskriveren. Det betyr at de feltene vil være tilgjengelige for underskriveren for utfylling av informasjon og signering av skjemaet. Når du skal plassere en signatur eller et annet felt, klikker du på ønsket plassering i dokumentet og angir deretter feltets egenskaper fra kontekstmenyen.
  Angi hvor det skal fylles ut og signeres i forenklet modus

  Du kan bytte tildelt underskriver for alle felt ved hjelp av den flytende verktøylinjen. Fargene som er tildelt underskriverne, gjør det enkelt å skille mellom feltene for de respektive underskriverne.

  Flytende verktøylinje
  Flytende verktøylinje

  Velge underskriver
  Velge underskriver

  Se flere felt
  Velg felttypen

  • Avansert modus
   Klikk på Bytt til forenklet modus for å se alternativene som er vist nedenfor. Klikk på knappen øverst til venstre for å plassere de registrerte skjemafeltene i PDF-dokumentet. Alternativt kan du dra felt fra fanene i den høyre ruten, og slippe dem der du ønsker i dokumentet.
  Legg til signaturfelt i dokumentet


  Du finner mer informasjon om å legge til skjemafelter i Forhåndsutfylle avtalefelter og tildele skjemafelter til mottakere.

  Merk:

  Du kan bytte mellom forenklet modus og avansert modus for flere underskrivere. Hvis du vil bytte modus, klikker du på Bytt til forenklet modus i den høyre ruten.

 6. Når du har plassert alle ønskede felt i dokumentet, klikker du på Send. Det vises en bekreftelsesmelding og deretter en forhåndsvisning av den sendte avtalen. Fra den høyre ruten i avtaleforhåndsvisningen kan du gjøre følgende:

  • Vise status for avtalen.
  • Angi påminnelse for deg selv eller mottakeren.
  • Kansellere avtalen.
  • Laste ned PDF-avtalen.
  • Laste ned revisjonsrapport.
  • Skjule avtale.
  • Dele avtale for å la andre se og få tilgang til avtalen med tilhørende status fra sin Acrobat Sign-konto.
  • Legg til notater.
  • Laste ned enkeltfiler hvis du har lagt til flere filer i avtalen.
  • Hvis du vil se tidsstempelet for hver aktivitet, utvider du listen ved å klikke på piltasten (>).
  Bekreftelse av at dokument er sendt

  En kopi av avtalen som er sendt, blir også lagret på Adobe Document Cloud-kontoen. Nylige-delen nederst på Hjem-siden viser alle avtaler du nylig har sendt. Du kan også se listen over alle avtalene dine ved å klikke på Dokumenter på den øverste menylinjen og så klikke på Alle avtaler.

Spore avtaler som er sendt til signering

I tillegg til det eksisterende Behandle-instrumentbordet i Acrobat Sign, kan du bruke det nye Adobe Acrobat-grensesnittet på nett til å spore og behandle avtalene og malene dine.

 1. Klikk på Dokumenter > Alle avtaler på den øverste menylinjen. Alle avtalene vises sammen med følgende informasjon:

  • Mottakere: Viser navnene på mottakerne av avtalen.
  • Avsender: Viser navnene på avsenderen av avtalen.
  • Tittel: Navnet på avtalen som er sendt til signering.
  • Status: Antall personer som har fullført avtalen.
  • Endret: Tidsstempelet for siste aktivitet som er utført på avtalen.
  Spore avtaler som er sendt

  A. Alle Sign-avtaler B. Vis avtaler etter status C. Vis maler 

  B. Vis avtaler etter status: Avtalene er oppført etter dato for siste endring. Hvis du vil se avtalene etter gjeldende status, klikker du på den aktuelle statusen – Pågår, Venter på deg, Fullført, Kansellert, Utløpt, Arkivert eller Utkast.

  Filtrer etter Sign-avtaler eller -maler

  C. Vis maler: Hvis du vil se Sign-maler, klikker du på Maler.

 2. Velg avtalen for å se flere detaljer. En miniatyr av avtalen vises i ruten til høyre. Du kan utføre hvilke som helst av disse handlingene:

  • Vise avtalens status.
  • Åpne avtalen.
  • Angi påminnelse for mottakerne eller deg selv.
  • Avbryte avtalen.
  • Laste ned PDF-avtale.
  • Laste ned revisjonsrapport.
  • Skjule avtale.
  • Dele en kopi av avtalen.
  • Legge til  personlige merknader.
  • Laste ned enkeltfiler hvis du har lagt til flere filer i avtalen.
  • Utvid listen ved å klikke på piltasten (>) for å vise aktiviteten.
  Vis avtaledetaljer

Hvis du vil bytte visning fra visning av Adobe Acrobat avtaler og maler til visning av Acrobat Sign eller omvendt, bruker du valget fra Adobe Acrobat-innstillingene slik det er forklart nedenfor.

 1. Fra Adobe Acrobat-hjemmesiden klikker du på profilen din og deretter på Innstillinger.

  Profilinnstillinger

 2. I dialogboksen med Document Cloud-innstillinger merker du av for Bruk Behandle med Acrobat Sign og klikk på Lagre.

  Velge Bruk Adobe Sign Behandle

 3. Klikk på Dokumenter > Alle avtaler på den øverste menylinjen. Behandle-instrumentbordet i Acrobat Sign vises.

  Status for avtaler send til signering

  Du kan gjøre følgende fra instrumentbordet:

  • Behandle avtaler og få transaksjonsspesifikk informasjon
  • Se statusen for avtalene dine
  • Vise revisjonssporet for en avtale
  • Laste opp en signert kopi av en avtale
  • Kansellere en avtale
Adobe-logoen

Logg på kontoen din