Du kan få dokumenter signert av andre ved å bruke Send til signering-verktøyet, som benytter skytjenestene til Adobe Sign. Med den kan underskrivere raskt signere avtaler fra hvor som helst med en nettleser eller mobilenhet. Underskrivere er ikke nødt til å registrere seg eller kjøpe noe Adobe-produkt for å signere avtalene.

 

Få avtaler signert av andre på nettet

Filtyper som støttes for signering

I tillegg til PDF-filer kan du sende Microsoft Office-filer, forskjellige bildefiler, HTML-filer og tekstfiler til signering. Filtypene som støttes, er: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG og PNG.

Merk:

Fullfør redigeringen før du signerer. Den signerte avtalen blir sertifisert av Adobe Sign. Sertifiseringen faller bort hvis en signert avtale blir redigert.

Fremgangsmåte for å sende dokumenter til signering:

 1. Logg deg på Adobe Document Cloud-startsiden på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Send til signering under Hurtigstart.

  choose-send-for-signature
 3. På Send til signering-landingssiden gjør du følgende:

  1. Legg inn mottakernes e-postadresser i Til-feltet. Som standard er innstillingen Fullfør i rekkefølge slått på. Skriv inn e-postadressene i den rekkefølgen som du vil at dokumentet skal signeres i. Tallene ved siden av e-postadressene angir deltakernes rekkefølge. Hvis du ikke ønsker å følge noen bestemt signeringsrekkefølge, endrer du innstillingen til Fullfør i vilkårlig rekkefølge.
   (Valgfritt) Klikk på Legg til meg hvis du ønsker å bli inkludert som underskriver av dokumentet.
  2. Endre standardteksten i Melding-området slik du ønsker.
   (Valgfritt) Hvis du vil legge til flere personer som bare skal informeres, bruker du Vis Kopi-mottakere for å legge til deres e-postadresser i Kopi til-listen.
  3. (Valgfritt) Velg Passordbeskytt hvis du krever at mottakerne oppgir passord for å åpne og vise en signert PDF-fil.
  4. (Valgfritt) Velg Angi påminnelser for å angi hvor ofte det skal sendes påminnelser før avtalen blir fullført.
  5. Klikk på Legg til filer, og bla deretter etter dokumentet og velg det.
  Send til signering-alternativer
  A. E-postmelding til mottaker B. Melding C. Passordbeskytt D. Angi påminnelser E. Legg til filer 

  Merk:

  Klikk på Mer informasjon-ikonet for å få en detaljert beskrivelse av disse alternativene.

 4. Klikk Neste.

 5. Dokumentet er nå klart for å sette inn felt som du vil at underskriverne skal fylle ut eller signere. Skjemafeltene blir automatisk registrert i PDF-filen. Klikk på -ikonet for å plassere de registrerte skjemafeltene i PDF-dokumentet. Alternativt kan du dra felt fra fanene i den høyre ruten, og slippe feltene der du ønsker i dokumentet.

  Merk: Hvis du har lagt til flere dokumenter, konverteres dokumentene til PDF-filer og kombineres til én enkelt fil. Den kombinerte filen åpnes, slik at du kan legge til de aktuelle feltene.

  Legg til skjemafelt

  Se disse emnene for å få mer informasjon om å legge til skjemafelt

 6. Når du har plassert alle ønskede felt i dokumentet, klikker du på Send. Avtalen blir sendt til mottakerne for signering, og det vises en bekreftelsesmelding.

  Bekreftelse av at dokument er sendt

  En kopi av avtalen som er sendt, blir også lagret på Adobe Document Cloud-kontoen. Under Nylige nederst på startsiden vises alle avtalene du har sendt til signering i det siste. Alternativt kan du klikke på For signatur i sidefeltet på Document Cloud-startsiden for å få en oversikt over avtalene.

Spore avtaler som er sendt til signering

I tillegg til det eksisterende Behandle-grensesnittet i Adobe Sign kan du bruke den nye Send til signering-opplevelsen til å spore og behandle avtalene og malene dine.

Fremgangsmåte for å spore avtaler med den nye Send til signering-opplevelsen

 1. Klikk på For signatur i sidefeltet på Document Cloud-startsiden.

  Spore avtaler som er sendt
  A. Alle Sign-avtaler B. Filtrer etter avtaler eller maler C. Filtrer avtaler etter status 

  A. For signatur: Alle avtalene som er sendt til signering, vises sammen med følgende informasjon:

  • Navn: Navnet på avtalen som er sendt til signering.
  • Endret: Tidsstempelet for siste aktivitet som er utført på avtalen.
  • Status: Antall personer som har fullført avtalen.

  B. Filtrer etter avtaler eller maler: Sign-avtaler er oppført som standard. Hvis du vil se Sign-maler, klikker du på filteret og velger Sign-maler.

  Filtrer etter Sign-avtaler eller -maler

  C. Filtrer avtaler etter status: Sign-avtaler er oppført etter dato for siste endring. Hvis du vil filtrere avtaler etter status, klikker du på filterikonet og velger en status.

  Filtrer Sign-avtaler etter status
 2. Velg avtalen for å vise flere detaljer. En miniatyr av avtalen vises i ruten til høyre. Du kan utføre hvilke som helst av disse handlingene:

  • Utvid listen ved å klikke på piltasten () for å vise aktiviteten.
  • Angi Påminnelse for mottakerne eller deg selv.
  • Avbryt avtalen.
  • Legg til en personlig Notater.
  • Last ned revisjonsrapport.
  Vis PDF-detaljer

Fremgangsmåte for å spore avtaler ved hjelp av Behandle-dashboardet i Adobe Sign

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet