Forhåndsutfylle avtalefelt før sending


Feltrolle | Forhåndsutfylles av avsender

Adobe Acrobat Sign-avtaler kan inneholde felt som er satt konfigurert til å tillate at avsenderen av dokumentet forhåndsutfyller data i feltene før dokumentet går videre til signeringsfasen. Du kan konfigurere dokumentet for forhåndsutfylling som en engangstransaksjon for sending eller som et gjenbrukbart dokument, ved å opprette et dokumentmalbibliotek.

Se videoen

 

Forhåndsutfyllingsfasen er før signeringsfasen, så bare disse felttypene kan ha rollen satt til Forhåndsutfylles av avsender:

 • Tekstfelt
 • Betaling
 • Rullegardinmeny
 • Avmerkingsboks
 • Alternativknapp
 • Bilde
 • Filvedlegg (tilgjengelig med Business- og Enterprise-tjenestenivåene)
 • De andre felttypene kan samhandles med i signeringsfasen bare hvis avsenderen bruker signaturen på dokumentet.

Transaksjonsfasen oppstår i denne rekkefølgen:

 1. Opprett transaksjon
  Dokument legges ved (lastes opp eller legges til fra dokumentbiblioteket)

 2. Forhåndsvisnings-/redigeringsfase (VALGFRITT)
  Bare hvis avsenderen merker av for boksen merket med: Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt
  (Felter kan plasseres og redigeres)

 3. Forhåndsutfyllingsfase (VALGFRITT)
  Bare hvis forhåndsutfyllingsfelt er plassert i dokumentet
  (Avsender kan samhandle med feltene som har rollen satt til Forhåndsutfyll)

 4. Signeringsfase
  Dokumentet er signert
  Hvis avsender har valgt alternativet for å bruke signaturen på dokumentet, kan brukeren samhandle med felt flagget som "e-Signatur av avsender."

 5. Transaksjon fullført – Alle parter mottar en signert og utfylt kopi av dokumentet. Alle underskrivere har fullført signeringsprosessen.

Gjør følgende for å sette forhåndsutfyllingsrollen før du drar feltet til dokumentet:

Forhåndsutfyllingsrollen på Mottakere-menyen

Hvis du vil angi rollen for et felt som allerede er plassert, dobbeltklikker du feltet og velger Forhåndsutfylles (av avsender) fra hurtigmenyen Rolle.

Rolle-valglisten på Felt-menyen

Adobe-logoen

Logg på kontoen din