Lukke et program eller en prosess som fører til konflikt

Når du installerer eller oppdaterer en Adobe-app, for eksempel Photoshop CC, kan kjørende programmer eller prosesser føre til konflikter og forårsake at installasjonen stanses midlertidig.

Du kan for eksempel se en feilmelding av typen:

 • «Avslutt følgende programmer/prosesser for å fortsette: - LogTransport2,».
 • «Lagre arbeidet ditt og lukk følgende programmer, og klikk deretter på Fortsett:»

Det er nødvendig å avslutte programmet eller prosessen som skaper konflikten, før du kan fortsette med installeringen eller oppdateringen. For å gjøre det, velger du operativsystem i fanene under.

Trinn for å lukke et program eller en prosess i konflikt

Lukke et program:

 • Høyreklikk på programikonet på oppgavelinjen, og velg deretter Lukk vindu.

Lukke en prosess:

 1. Høyreklikk på oppgavelinjen og velg Oppgavebehandling.

 2. Velg en prosess som fører til konflikt, fra listen, og klikk deretter på Avslutt prosess.

 3. Gjenta trinn 2 for alle prosesser som skaper konflikt.

Slik avslutter du et program:

 • Ctrl-klikk på programikonet i dokken og velg Avslutt.

Slik avslutter du en prosess:

 1. Fra Søk velger duGå > Verktøy.

 2. Dobbeltklikk på programmet Aktivitetsmonitor.

 3. Angi navnet på prosessen i søkefeltet øverst til høyre i vinduet Aktivitetsmonitor. 

 4. Dobbeltklikk på prosessen som skaper konflikt i listen og velg Avslutti prosessvinduet. Deretter klikker du på Tving avslutning.

 5. Gjenta trinn 3 og 4 for alle prosesser som skaper konflikt.

Hvis du ikke finner prosessen i Aktivitetsmonitor, går du til Spotlight-søk. Angi navnet på prosessen, og klikk på prosessnavnet i søkelisten. Følg deretter trinn 1–4.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet