Konfigurere Okta for bruk med Adobe SSO

Oversikt

Adobe Admin Console gir systemadministratorer mulighet til å konfigurere domener som brukes for pålogging via Federated ID for enkel pålogging (SSO). Når domenet er bekreftet, vil katalogen som inneholder domenet, bli konfigurert slik at brukerne kan logge på Creative Cloud. Brukere kan logge på ved hjelp av e-postadresser i domenet via en Identity Provider (IdP). Prosessen er klargjort enten som en programtjeneste som kjører på bedriftens nettverk, og er tilgjengelig på Internett, eller som en nettskytjeneste driftet av en tredjepart som muliggjør verifisering av brukerens påloggingsdetaljer via sikker kommunikasjon ved hjelp av SAML-protokollen.

Okta er en slik IdP. Okta er en skytjeneste som muliggjør sikker identitetsbehandling.

Konfigurere enkel pålogging med Okta

Hvis du vil konfigurere enkel pålogging for domenet ditt, gjør du følgende:

 1. Logg på Admin Console og opprett en Federated ID-katalog. Velg Andre SAML-leverandører som identitetsleverandør. Kopier verdiene for ACS URL og Enhets-ID fra skjermbildet Legg til SAML-profil.
 2. Konfigurer Okta ved å spesifisere ACS URL og Enhets-ID, og last ned Okta-metadatafilen.
 3. Gå tilbake til Adobe Admin Console og last opp Okta-metadatafilen i vinduet Legg til SAML-profil og klikk på Ferdig.

Konfigurere Okta

Påse at Okta-dashbordet er konfigurert og tilgjengelig med administrative rettigheter for det aktuelle domenet. Gjør følgende for å konfigurere SSO med Okta:

 1. I Okta-dashbordet går du til Programmer > Legg til program og klikker på Opprett ny applikasjon.

 2. Fyll ut de generelle innstillingene som vist nedenfor, og klikk Neste.

  • Applikasjonsnavn: Adobe Creative Cloud
  • Synlighet for applikasjon:
   • Velg Ikke vis applikasjonsikonet for brukere.
   • Velg Ikke vis applikasjonsikonet i Oktas mobilapplikasjon.

 3. Klikk Vis avanserte innstillinger.

 4. Endre attributterklæringene til følgende:

  • Fornavn = bruker.fornavn
  • Etternavn = bruker.etternavn
  • E-post = bruker.e-post

 5. Legg inn enhets-ID-en og ACS-URL-en du kopierte fra Adobe Admin Console.

 6. Klikk på Fullfør og gå inn på den nyopprettede Adobe Creative Cloud-applikasjonen.

 7. Last ned metadatafilen fra Okta-dashbordet for å laste opp til Adobe Admin Console.

Laste opp IdP-metadatafilen til Adobe Admin Console

Hvis du vil oppdatere det nyeste sertifikatet til Adobe Admin Console, går du tilbake til Adobe Admin Console. Last opp sertifikatet du lastet ned fra Okta, til skjermbildet Legg til SAML-profil og klikk på Ferdig.

Teste konfigurasjonen

Kontroller brukertilgangen for en bruker som du har definert i ditt eget system for identitetsstyring og i Adobe Admin Console, ved å logge på Adobe-nettstedet eller Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

Hvis du støter på problemer, kan du se feilsøkingsdokumentet.

Hvis du trenger hjelp med å konfigurere enkel pålogging for Okta, kan du gå til Adobe Admin Console > Støtte for å kontakte oss.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din