Merk:

Støtte for SHA-2-godkjenning: Tidligere var kataloger alltid basert på SHA-1-protokollen.  Fra nå av kommer alle nylig opprettede kataloger til å bruke den sikrere SHA-2-protokollen.

Du trenger heller ikke å aktivere SHA-2-godkjenning. Det er aktivert som standard.

setup-dir

Konfigurere kataloger: Hvis du vil bruke Enterprise ID eller Federated ID, kan du begynne med å konfigurere en katalog som du kan koble til ett eller flere domener.
Finn ut mer >


setup-domains

Konfigurere domener: Sluttbrukerne godkjennes mot domener som du må konfigurere i Admin Console.
Finn ut mer >


link-domains-to-dirs

Koble domener til kataloger: Når du har konfigurert katalogene og domenene dine, grupperer du domenene ved å koble dem til katalogene.
Finn ut mer >


dir-trusting

Klarering av kataloger: Bruk klarering av kataloger til å stole på systemadministratorer for andre organisasjoner.
Finn ut mer >


manage-enc-keys

Administrere krypteringsnøkler: Få Adobe til å generere dedikerte krypteringsnøkler for kontoer i en katalog du oppretter.
Finn ut mer >


move-domains

Flytte domener på tvers av kataloger: Strukturer kataloger ved å flytte domener på tvers av kataloger i Admin Console.
Finn ut mer >


Som systemadministrator i Admin Console er en av de første oppgavene dine å definere og konfigurere et identitetssystem som autentiserer sluttbrukerne dine. Når organisasjonen kjøper lisenser for Adobe-produkter og tjenester, må du klargjøre disse lisensene for sluttbrukerne. Til dette trenger du en måte å klarere disse brukerne på.

Adobe tilbyr følgende identitetstyper som du kan bruke til å klarere sluttbrukerne:

 • Adobe ID
 • Enterprise ID
 • Federated ID

Hvis du vil ha separate kontoer som eies og kontrolleres av organisasjonen for brukere i domenet ditt, må du bruke enten Enterprise ID eller Federated ID (for enkel pålogging) som identitetstyper.

Denne artikkelen inneholder nødvendig informasjon for å konfigurere identitetssystemet du trenger hvis du planlegger å bruke Enterprise ID eller Federated ID for å klarere sluttbrukerne dine.

Merk:

Fremgangsmåtene konfigurere katalogen og konfigurere domenet som beskrives i dette dokumentet er fullstendig adskilte. Det betyr at du kan gjøre disse fremgangsmåtene i hvilken som helst rekkefølge, eller samtidig. Imidlertid utføres prosessen for å koble e-postdomener til kataloger først etter at du har fullført begge disse fremgangsmåtene.

Nøkkelbegreper og konsepter

Før vi begynner på fremgangsmåtene, vil vi gjøre deg oppmerksom på noen konsepter og begreper:

En katalog i Admin Console er en enhet som inneholder ressurser som f.eks. brukere og policyer som f.eks. godkjenning. Disse katalogene ligner på LDAP eller Active Directories.

Identitetsleverandøren for organisasjonen, slik som Active Directory, Azure, Ping, Okta, InCommon eller Shibboleth.

For å få vite mer om å sette opp SSO for Creative Cloud med noen av de mest brukte IdP-ene, se Mer som dette i slutten av artikkelen.

Opprettes, eies og administreres av sluttbrukeren. Adobe gjennomfører godkjenningen, og sluttbrukeren administrerer identiteten. Brukerne beholder full kontroll over filer og data tilknyttet ID-ene sine. Brukere kan kjøpe flere produkter og tjenester fra Adobe. Administratorer inviterer brukere til å bli med i organisasjonen, og kan fjerne dem. Brukerne kan imidlertid ikke bli låst ute fra sine egne Adobe ID-kontoer. Administratoren kan ikke slette eller ta over kontoene. Ingen installasjon kreves før du kan begynne å bruke Adobe ID-er.

Følgende er noen krav og scenarioer der Adobe ID-er er anbefalt:

 • Hvis du vil at brukere skal kunne opprette, eie og administrere sin egen identitet.
 • Hvis du vil tillate brukere å kjøpe eller registrere seg for andre Adobe-produkter og -tjenester.
 • Hvis brukere skal bruke andre Adobe-tjenester som for øyeblikket ikke støtter Enterprise eller Federated ID-er.
 • Hvis brukere allerede har Adobe ID-er og tilknyttede data som filer, fonter eller innstillinger. 
 • I utdanningskonfigurasjoner, der elevene kan beholde Adobe ID-ene sine etter at de er uteksaminert.
 • Hvis du har leverandører og frilansere som ikke bruker e-postadresser på domener som du kontrollerer.
 • Hvis du har en kontrakt for Adobe-arbeidsgrupper, må du bruke denne identitetstypen

Opprettes, eies og administreres av en organisasjon. Adobe drifter Enterprise ID-en og utfører godkjenning, men organisasjonen opprettholder Enterprise ID-en. Sluttbrukere kan ikke registrere seg for å opprette en Enterprise ID, og de kan heller ikke registrere seg for flere produkter og tjenester fra Adobe ved å bruke en Enterprise ID.

Administratorer oppretter en Enterprise ID og utsteder den til en bruker. Administratorer kan oppheve tilgang til produkter og tjenester ved å ta over kontoen, eller slette Enterprise ID-en for å permanent blokkere tilgang til tilknyttede data.

Følgende er noen krav og scenarioer der Enterprise ID-er er anbefalt:

 • Hvis du vil opprettholde streng kontroll over applikasjoner og tjenester som er tilgjengelig for en bruker.
 • Hvis du akutt trenger tilgang til filer og data tilknyttet en ID.
 • Hvis du må ha muligheten til å fullstendig blokkere eller slette en brukerkonto.

Opprettes og eies av en organisasjon, og er koblet til bedriftskatalogen via forbundet. Organisasjonen administrerer legitimasjonen og behandler enkel pålogging via en SAML2-identitetsleverandør (IdP).

Følgende er noen krav og scenarioer der Federated ID-er er anbefalt:

 • Hvis du vil klargjøre brukere basert på organisasjonens bedriftskatalog.
 • Hvis du vil administrere godkjenning av brukere.
 • Hvis du vil opprettholde streng kontroll over applikasjoner og tjenester som er tilgjengelig for en bruker.
 • Hvis du vil tillate brukere å bruke den samme e-postadressen til å registrere seg for en Adobe ID.

Merk:

Identitetsleverandøren må oppfylle kravene i TLS 1.2.

Delen av en e-postadresse som er etter @-tegnet. Hvis du vil bruke et domene med Enterprise eller Federated ID, må du først validere at du eier domenet.

Hvis for eksempel en organisasjon eier flere domener (geometrixx.com, support.geometrixx.com og contact.geometrixx.com), men de ansatte godkjennes oppimot geometrixx.com. I dette tilfellet bruker organisasjonen geometrixx.com-domenet til å konfigurere identiteten sin i Admin Console.

Systemadministrator

 • Arbeider med administratorer av IdP-katalogen og DNS-administratorer for å konfigurere identitet i Admin Console. Dette dokumentet er laget for systemadministratorer som vil få tilgang til Admin Console. Denne personen forventes å arbeide med de andre personene som (i de fleste tilfeller) ikke har tilgang til Admin Console.

DNS-administrator

 • Oppdaterer DNS-nøkler for å validere eierskap av domenet

Administrator for Identity Provider-katalogen (IdP)

 • Oppretter koblinger i IdP

Brukeridentiteter verifiseres mot en autentiseringskilde. For å bruke Enterprise ID eller Federated ID, må du konfigurere din egen autentiseringskilde ved å legge til et domene. Hvis e-postadressen din er john@example.com, er for eksempel example.com domenet ditt. Tillegging av et domene tillater opprettelse av Enterprise ID-er eller Federated ID-er med e-postadresser på domenet. Et domene kan brukes enten med Enterprise ID-er eller Federated ID-er, men ikke begge. Du kan imidlertid legge til flere domener.

En organisasjon må validere sin kontroll over et domene. En organisasjon kan også legge til flere domener. Et domene kan derimot bare legges til én gang. Kjente offentlige og generiske domener som for eksempel gmail.com eller yahoo.com kan ikke legges til.

Hvis du vil vite mer om identitetstypene, kan du se Administrere identitetstyper.

Opprett kataloger

Hvis du vil bruke Enterprise ID eller Federated ID, kan du begynne med å opprette en katalog som du kan koble til ett eller flere domener.

Merk:

Adobe støtter ikke IdP-initierte arbeidsflyter for øyeblikket.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Gå til Kataloger-fanen og klikk på Opprett katalog.

 3. Skriv inn navnet for katalogen i Opprett en katalog-skjermen.

 4. Velg Enterprise ID og klikk på Opprett katalog, eller velg Federated ID, klikk på Neste og gå til trinn 5.

  Hvis du har valgt å opprette en katalog for Enterprise ID, er du ferdig. Nå kan du konfigurere domenene dine i Admin Console.

 5. (Bare Federated ID) Velg IdP-en din fra de oppgitte alternativene, og gjør deretter følgende:

  • Hvis du vil konfigurere en identitetsleverandør (IdP) ved bruk av SAML, klikker du på Neste for Andre SAML-leverandører.
  • Klikk på Neste for Microsoft Azure og følg fremgangsmåten under Opprett en katalog-delen i Konfigurere Azure AD Connector.
  • Klikk på Neste for Google, og følg fremgangsmåten under Opprett katalog-delen i Konfigurer Google-sammenslutning.

  Merk:

  Resten av trinnene i denne fremgangsmåten kreves bare hvis du velger Andre SAML-leverandører.

 6. Legg til SAML-profilskjermen oppretter du en SAML-profil.

  Noen identitetsleverandører (IdP) godtar at du laster opp en metadatafil. Andre kan imidlertid kreve ACS-URL-en og Enhets-ID. Gjør ett av følgende, avhengig av identitetsleverandøren din. Eksempel:

  • For Azure: Last opp metadatafilen.
  • For Google: Kopier ACS-URL-en og Enhets-ID-en og bruk disse i Google IdP-programvaren.
  • For SalesForce: Last ned metadatafilen, trekk ut sertifikatinformasjonen fra filen og bruk opplysningene i SalesForce IdP-programvaren.

  Alternativ 1:

  Klikk på Last ned Adobe-metadatafil.

  Metadata-filen lastes ned til den lokale harddisken. Bruk denne filen til å konfigurere SAML-integrasjonen med identitetsleverandøren.

  Alternativ 2:

  Kopier ACS-URL-en og Enhets-ID-en.

  Legge til SAML-profil

  Merk:

  Hvis du har et sertifikat signert av en sertifiseringsinstans, åpner du Admin Console og går til Kundestøtte > Sammendrag over kundestøtte og oppretter en kundestøttesak.

 7. Bytt til IdP-applikasjonsvinduet og enten last opp metadatafilen eller spesifiser ACS-URL-en og Enhets-ID-en. Når du er ferdig, laster du ned IdP-metadatafilen.

 8. Gå tilbake til Adobe Admin Console og last opp IdP-metadatafilen i vinduet Legg til SAML-profil og klikk på Ferdig.

Katalogen er opprettet.

Hvis du har valgt å opprette en katalog ved å bruke alternativet Andre SAML-leverandører, bruker denne katalogen SHA-2-godkjenning. Tidligere opprettede kataloger brukte imidlertid SHA-1-godkjenning.

Du kan nå konfigurere domenene dine i Admin Console.

Konfigurere domener

Sluttbrukerne godkjennes mot domener som du må konfigurere i Admin Console.

Slik konfigurerer du domener:

 1. Legge til domener i Admin Console
 2. Forbered validering av eierskapet til domenet ved å legge til en spesiell DNS-post
 3. Valider domenene

Domenene som du legger til Admin Console, behøver ikke være registrert med samme IdP. Når du kobler disse domenene til en katalog, må du imidlertid koble domener fra forskjellige IdP-er til ulike kataloger.

Du kan ikke legge til et domene i Admin Console hvis det allerede er lagt til i en annen organisasjons Admin Console. Du kan imidlertid be om tilgang til domenet.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Klikk på Legg til domener i fanen Domener.

 3. I skjermbildet Angi domener skriver du inn en liste med opptil 15 domener og klikker på Legg til domener.

 4. I skjermbildet Legg til domener bekrefter du listen over domener og klikker på Legg til domener.

  Bekreft domenene som skal legges til

Domenene er nå lagt til i Admin Console. Du må imidlertid fortsatt bevise at du eier disse domenene.

En organisasjon må bevise at de eier et domene. En organisasjon kan legge til så mange domener i Admin Console som de ønsker.

Med Admin Console kan en organisasjon bruke ett enkelt DNS-token for å bevise eierskap for alle domenene sine. Dessuten krever ikke Admin Console en DNS-validering for underdomener. Dette betyr at når du bruker DNS-tokenet og beviser eierskapet for et domene, valideres alle underdomener av dette domenet umiddelbart når de legges til i Admin Console.

 1. logg inn Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet, og gå til Domener-fanen.

 2. Klikk og velg Tilgang til DNS-token fra rullegardinlisten.

 3. Samarbeid med DNS-administratoren om å legge til en spesiell DNS-post for de domenene du har lagt til.

 4. For å bekrefte at du eier domenet, må du legge til en TXT-post med det genererte DNS-tokenet. De nøyaktige instruksjonene avhenger av domeneserveren din. For generelle retningslinjer, se bekreft eierskap av et domene.

 5. Legg til informasjon på DNS-serverne for å fullføre dette trinnet. Gi DNS-administratoren beskjed på forhånd slik at trinnet kan fullføres i tide.

  Adobe sjekker med jevne mellomrom DNS-postene for domenet. Hvis de stemmer, blir domenet automatisk validert. Hvis du vil validere domenet umiddelbart, kan du logge på Admin Console og validere det manuelt. Se Validering av domene.

Admin Console forsøker å validere domener du har lagt til, flere ganger om dagen, så du trenger ikke gjøre noe for å validere et domene når DNS-postene er riktig konfigurert.

Validere domener manuelt

Hvis du trenger å validere domenet umiddelbart, kan dette gjøres på Admin Console. For å validere domener manuelt:

 1. Logge på Admin Console.

 2. Gå til Innstillinger > Identitet, og gå så til Domener-fanen.

 3. Klikk på Valider.

  Valider domener
 4. I skjermbildet Valider eierskap for domene klikker du på Valider nå.

Du kan få feilmeldinger når du prøver å validere, ettersom det kan ta opptil 72 timer før DNS-endringer trer i kraft. Du finner mer informasjon i de vanlige spørsmålene knyttet til DNS-oppføringer.

Etter at du har bekreftet eierskapet til domenet, kobler du de validerte domenene til de aktuelle katalogene i Admin Console.

Når du har konfigurert katalogene og domenene dine i Admin Console, må du koble domenene til katalogene.

Du kan koble flere domener til den samme katalogen. Alle domener som du kobler til én enkelt katalog, må imidlertid dele identiske SSO-innstillinger.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Gå til fanen Domener.

 3. Klikk i avmerkingsboksen til venstre for domenenavnet, og klikk på Koble til katalog.

  Hvis du vil koble flere domener til den samme katalogen, merker du av i avmerkingsboksene for disse domenene.

  Koble domener til katalogen
 4. I skjermen Koble til katalog velger du katalogen fra rullegardinmenyen og klikker på Koble til.

For at sluttbrukere skal kunne begynne å bruke Adobe-produkter og -tjenester som organisasjonen har lisensiert, må du legge til sluttbrukere og brukergrupper og tilordne dem til produktprofiler.

Klarering av kataloger

Eierskapet for et domene kan kun bli krevd av én enkelt organisasjon. Så se på følgende scenario:

Et selskap, Geometrixx, har flere avdelinger, som hver har sin egen unike Admin Console. Hver avdeling ønsker å bruke Federated-bruker-ID-er, som alle benytter geometrixx.com-domenet.  I dette tilfellet ønsker systemadministratoren for hver av disse avdelingene å kreve dette domenet for autentisering. Admin Console hindrer at et domene legges til i Admin Console for mer enn én organisasjon. Når det er lagt til av en enkelt avdeling, kan imidlertid andre avdelinger be om tilgang til mappen som domenet er koblet til på vegne av organisasjonens Admin Console.

Klarering av katalogen tillater at eieren av en katalog kan stole på andre systemadministratorer (forvaltere). Etter dette kan forvaltningsorganisasjoner i Admin Console legge til brukere i alle domenene i den klarerte katalogen.

Sammendrag. Hvis du planlegger å bruke Enterprise eller Federated ID på Admin Console, må du legge til domenet som er knyttet til organisasjonen. Hvis dette domenet har vært lagt til av en annen organisasjon tidligere, må du be om tilgang som forvalter til katalogen som inneholder det aktuelle domenet.

Hvis du vil be om tilgang til en katalog, kan du se trinnene i fremgangsmåten Legg til domener i Konfigurere domener ovenfor.

Forsiktig!

Hvis du eier en katalog og godkjenner en tilgangsforespørsel for denne katalogen, vil forvaltningsorganisasjonen få tilgang til alle domener som er knyttet til denne katalogen, i tillegg til alle domener som er knyttet til katalogen i fremtiden. Planlegging av koblinger av domener og kataloger er derfor viktig når du konfigurerer identitetssystemet i organisasjonen.

Forvalter av domenet

Hvis du legger til eksisterende domener i Admin Console, blir du bedt om følgende:

Be om tilgang

Hvis du ber om tilgang til dette domenet, blir navn, e-post og organisasjonens navn delt i forespørselen til systemadministratorene for organisasjonen som eier det.

Katalogtype (Enterprise eller Federated), avhenger av hvordan det ble konfigurert av eierorganisasjonen. Det betyr at du må bruke katalogtypen som ble valgt av eierorganisasjonen.

Ettersom domenet allerede er konfigurert av eieren (se Vise eierskap over domenene i Konfigurere domener for detaljer), trenger ikke du som forvalter å gjøre noe mer. Når tilgangsforespørselen er godkjent av eieren, får organisasjonen tilgang til katalogen og alle tilkoblede domener, slik det er konfigurert av eierorganisasjonen.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Gå til fanen Tilgangsforespørsler, og sjekk statusen for hver katalog du har bedt om tilgang til.

 3. Du kan også klikke på raden til elementet i listen over tilgangsforespørsler og klikke på Send forespørselen på nytt eller Avbryt forespørselen.

Hvis forespørselen om tilgang til katalogen godtas av eierorganisasjonen, vil du motta en melding på e-post. Klareringsforespørselen din forsvinner, og den klarerte katalogen og de tilhørende domenene vises med statusen Aktiv (klarert) i listene dine over kataloger og domener.

Nå kan du legge til sluttbrukere og brukergrupper, og tilordne dem produktprofiler.

Hvis du som forvaltningsorganisasjon ikke lenger har behov for tilgang til den klarerte katalogen, kan du når som helst trekke tilbake forvalterstatusen.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. I Kataloger-fanen klikker du på den delte katalogen du ønsker å trekke tilgangen din fra.

 3. Klikk på Trekk tilbake i Detaljer-skuffen for katalogen.

Hvis du trekker tilbake tilgangen til en klarert katalog, vil alle Enterprise ID- eller Federated ID-brukere som tilhører domener i denne katalogen (altså brukere som logger seg på med domenelegitimasjon), bli fjernet fra organisasjonen. Disse brukerne mister også tilgang til programvare som er gitt til dem av organisasjonen.

Domeneeier

Som systemadministrator for en eierorganisasjon, kan du godta eller avvise forespørsler om tilgang til katalogene du eier. 

Når du får en e-postforespørsel om tilgang til en katalog du eier, kan du enten velge å godta eller avvise forespørselen i selve e-posten. Du kan også gå til fanen Tilgangsforespørsler for å behandle kravforespørslene.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Gå til Tilgangsforespørsler-fanen.

 3. Hvis du vil godta alle forespørslene, klikker du på Godta alle.

  Hvis du heller vil godta forespørsler om spesifikke krav, kan du klikke i avmerkingsboksen til venstre for hver rad og klikke på Godta.

 4. I skjermbildet Godta tilgangsforespørselen klikker du på Godta.

En e-postvarsel sendes til systemadministratorene for forvaltningsorganisasjonene.

Du kan også velge å avvise forespørselen om tilgang til en katalog du eier.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Gå til Tilgangsforespørsler-fanen.

 3. Klikk i avmerkingsboksen til venstre for hver rad, og klikk på Avvis.

 4. I skjermbildet Avvis tilgangsforespørsel oppgir du en årsak til hvorfor du avviser forespørselen, og klikker på Avvis forespørsel.

Årsaken du oppgir, blir sendt på e-post til organisasjonen som sendte forespørselen. E-postadressen din, navnet og organisasjonsinformasjonen blir imidlertid ikke sendt.

Du kan tilbakekalle tilgangen for en forvaltningsorganisasjon som du tidligere har gitt tilgang.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Gå til Forvaltere-fanen.

 3. Klikk i avmerkingsboksen til venstre for hver rad, og klikk på Tilbakekall.

 4. I skjermbildet Tilbakekall forvalter klikker du på Tilbakekall.

Hvis du tilbakekaller tilgangen til en forvaltningsorganisasjon, vil brukere med Enterprise ID- eller Federated ID-kontoer på alle domener i denne katalogen bli fjernet fra organisasjonen. Disse brukerne mister også tilgang til programvare eller tjenester som er gitt til dem av forvalterens organisasjon.

Administrere krypteringsnøkler

Selv om alle data i Creative Cloud og Document Cloud er kryptert, kan du velge å la Adobe generere dedikerte krypteringsnøkler for kontoer i en katalog som du oppretter.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Klikk på Kataloger-fanen, og klikk på navnet til katalogen du vil aktivere kryptering for.

 3. Klikk på Innstillinger.

 4. Klikk på Aktiver i delen Aktiver dedikert krypteringsnøkkel.

  Aktiver krypteringsnøkkel
 5. Klikk på Aktiver i dialogboksen Aktiver dedikert krypteringsnøkkel.

Du kan velge å tilbakekalle den dedikerte krypteringsnøkkelen for en katalog.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Klikk på Kataloger-fanen, og klikk på navnet til katalogen du vil tilbakekalle kryptering for.

 3. Klikk på Innstillinger i Detaljer-skjermen.

 4. Klikk på Tilbakekall i delen Dedikert krypteringsnøkkel.

  Tilbakekall krypteringsnøkkel
 5. Klikk på Tilbakekall i dialogboksen Tilbakekall dedikert krypteringsnøkkel.

Flytt domener på tvers av kataloger

Organisasjoner kan strukturere kataloger ved å flytte domener fra kildekataloger for å målrette kataloger innenfor Admin Console. Du kan omorganisere domenet til katalogkobling basert på organisasjonens behov uten at sluttbrukerne mister tilgang til sine produkter, tjenester eller lagrede ressurser. Konsolidering av domener konfigurert for den samme identitetsleverandøren i en enkelt katalog, effektiviserer administrasjonen for IT-teamene dine.

Forsiktig!

 • Ikke flytt domener fra SHA-1- til SHA-2-kataloger ved hjelp av fremgangsmåten beskrevet nedenfor ettersom dette ikke støttes for øyeblikket. For denne migreringen kan du kontakte kundestøtte for Adobe Enterprise ved å åpne en kundestøttesak fra Admin Console.
 • Brukerne er logget ut av kontoene sine og kan ikke logge seg på en ny økt under flytting av domener. Det anbefales å redigere kataloger utenom arbeidstid for å unngå å forstyrre sluttbrukere.

Hvorfor flytte domener

Du kan dra nytte av denne funksjonen i følgende scenarier:

 • Du har kataloger i et tillitsforhold eller vil dele kataloger for å vise tillit, uten å tillate tilgang til alle domener i den betrodde katalogen.
 • Du må gruppere kataloger basert på organisasjonsteam og avdelinger.
 • Du har en rekke kataloger som er knyttet til enkeltdomener og ønsker å konsolidere dem.
 • Du har ved et uhell knyttet et domene til feil katalog.
 • Du vil flytte et domene via selvbetjening fra Enterprise ID til Federated ID eller Federated ID til Enterprise ID.

Håndtering av krypterte eller tillitskataloger

Hvis kilden eller målkatalogene er kryptert eller er i et tillitsforhold, kan du ikke flytte domener direkte. Følg instruksjonene for å flytte domener i disse tilfellene:

Brukstilfelle

Foreslått tilnærming

For å flytte et domene fra en Admin Console org til en annen

Kontakt Adobes kundestøtte

For å flytte domener mellom kataloger som er i et tillitsforhold med hverandre

Følg prosessen nedenfor

For å flytte domener mellom kataloger som er i tillitsforhold, men ikke med hverandre

Trekk tillitsforholdet, flytt domener, gjenopprett deretter tillitsforholdet

Forsiktig!

Flytting av domener til eller fra en kryptert katalog støttes foreløpig ikke.

Flytte domener

Følg prosessen nedenfor for å overføre domener fra en kildekatalog til en målkatalog:

 1. Logg på Adobe Admin Console og gå til Innstillinger.

 2. Gå til Domener og velg domenene du vil flytte til målkatalogen. Klikk deretter Rediger katalog.

  Rediger katalog
 3. Velg en katalog fra rullegardinmenyen på Rediger katalog-skjermen. Bruk vekselen nederst for å slå på eller av ferdigstillingsvarsler. Deretter klikker du Lagre.

  Velg katalog

Du er sendt til Domener- delen under Innstillinger> Identitet. Alle domenene med deres status er oppført.

Når domenene har blitt overført, mottar systemadministratorene en e-post om domeneoverføringen. Deretter kan du redigere katalognavn og slette tomme kataloger som påkrevet.

Slett kataloger og flytt domener

Du kan slette kataloger og domener som ikke lenger er i bruk fra Admin Console.

Merk:

Du kan ikke slette en katalog som har:

 • Aktive brukere
 • Tilkoblede domener
 • Forvaltere

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Gå til Kataloger-fanen.

 3. Klikk i avmerkingsboksen til venstre for ett eller flere katalognavn, og klikk Slett kataloger.

 4. Klikk Slett i skjermbildet Slett kataloger.

Merk:

Du kan ikke fjerne et domene hvis det finnes brukere av dette domenet i Admin Console, eller hvis domenet er koblet til én eller flere kataloger.

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

 2. Gå til fanen Domener.

 3. Klikk i avmerkingsboksen til venstre for ett eller flere domenenavn, og klikk på Slett.

 4. Klikk Fjern i skjermbildet Fjern domener.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet