Aktivere Just-In-Time-klargjøring for kontoer og produkter for distriktsportaler og styringssystemer for læring

Utdanningsorganisasjoner som bruker Adobe-lagring for bedrifter, kan utnytte just-in-time (JIT) kontooppretting, produkttilordning og be om tilgangsregler i Adobe Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Berøringsfri administrasjon.

Oversikt

IT-administratorer kan aktivere just-in-time-klargjøring (JIT) for kontooppretting og produkter for lærere og elever som har tilgang til Adobe Express for godkjente distriktsportaler og styringssystemer for læring (LMS). Lærere og elever som ikke har kontoer som er klargjort av en IT-administrator, kan deretter få tilgang til Adobe Express på enkelt vis uten hjelp av en IT-administrator.

Hvis du har konfigurert Adobe Express i en godkjent partnerapplikasjon og lagt til partnerapplikasjonen som en underordnet IdP i Adobe Admin Console, kan du aktivere just-in-time-klargjøring for å gi umiddelbar produkttilgang til brukere som kommer fra godkjente applikasjoner, uten forhåndsklargjorte lisenser. Denne funksjonaliteten gjelder for øyeblikket kun for Adobe Express.

Fordeler ved å aktivere JIT-klargjøring

Listen over alle på skolen som trenger tilgang, endrer seg gjerne ofte. JIT-klargjøring hjelper deg med å spare verdifull tid ved å gi automatisk produkttilgang til brukere som forsøker å få tilgang til Adobe Express fra en godkjent distriktsportal eller LMS. Brukere fra organisasjoner som har registrerte e-postdomener og Adobe Express-tildeling, får sømløs tilgang til Adobe Express når de klikker på Adobe Express-ikonet fra distriktsportalen eller LMS, selv om brukeren ikke har en eksisterende tildeling.

Du trenger ikke gi produkttilgang til hver elev eller lærer hvis du har gjort følgende:

  1. Du har fulgt fremgangsmåten for totrinns SSO-konfigurasjon.
  2. JIT er slått på i Adobe Admin Console for den relevante IdP-en.
  3. Brukerne trykker på Adobe Express-ikonet fra en godkjent IdP.

Distriktsportaler og LMS-er som er godkjente for JIT-klargjøring

Følgende distriktsportaler og styringssystemer for læring er godkjente for JIT-klargjøring:
  1. Canvas 
  2. Clever 
  3. ClassLink
  4. Google Classroom (Google Classroom-tillegg)
  5. Microsoft Teams
Forsiktig!

For å sikre at kun brukere fra organisasjonen din får tilgang til JIT-klargjøringen, må du følge fremgangsmåten for totrinns SSO-konfigurasjon.

For å aktivere automatisk kontooppretting for en eksisterende katalog logger du på Adobe Admin Console, går til Innstillinger, velger en katalog og velger deretter Autentisering > Rediger. Finn ut mer om automatisk kontooppretting.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet